Parafia Jastrzębie
6 niedziela zwykła, 13.02.2022 r.
Człowiek wierzący pokłada ufność w Bogu. On jest dla niego najważniejszy, a drugi człowiek i bogactwa są w jego hierarchii wartości na dalszych miejscach. W takim stanie jest zdolny dostrzec każdą łaskę i ją dobrze wykorzystać. Natomiast pozbawiony błogosławieństwa Bożego, czyli Jego łask, jest ten, kto liczy na siebie i innych ludzi oraz na bogactwa, a lekceważy Najwyższego. Ufajmy zatem kochającemu nas Bogu.

Więcej

5 niedziela zwykła, 05.02.2022 r.
Prorok Izajasz miał widzenie Boga siedzącego na wyniosłym tronie. Nie widział Jego twarzy, ale zarys postaci i szatę, która go okrywała, a wypełniała świątynię. Aniołowie zwani Serafinami stali przed Nim i Go uwielbiali słowami: Święty, Święty, Święty. Bóg zawsze jest święty, to znaczy oddzielony od grzechu i chce, aby człowiek unikał tego, co oddziela go od Niego. Zarazem odpuszcza grzechy i obdarza łaską, abyśmy byli święci, to znaczy z Nim zjednoczeni.

Więcej

4 niedziela zwykła, 30.01.2022 r.
Bóg umacnia wierzących do dawania świadectwa, mimo iż często spotykają się ze strony innych z lekceważeniem. Polega ono na przekonaniu, że Bóg jest z nami, gdy Go z wiarą głosimy, a odrzucenie Najwyższego prowadzi do odpowiedzialności przed Nim, a ostatecznie do potępienia. Przeżywając kolejną synodalną niedzielę, módlmy się, abyśmy byli świadkami także w świecie mediów.

Więcej

3 niedziela zwykła, 23.01.2022 r.
Słowo Boże jest drogowskazem na drodze naszego życia. Jest znakiem dobroci Boga, który dzięki niemu chciał nas pouczyć o Sobie i wskazać drogę zbawienia. Mamy Jego słowo szanować, ale przede wszystkim zachowywać w sercu, aby na co dzień nim żyć. Wtedy przyniesie ono zbawienne owoce dla nas i innych ludzi. Przeżywając niedzielę słowa Bożego, zwróćmy uwagę na ten wielki skarb, jaki każdego dnia, a zwłaszcza w Dzień Pański, daje nam Bóg.

Więcej

2 niedziela zwykła, 16.01.2022 r.
Bogu zależy na ludziach i troszczy się o ich potrzeby, tak jak zatroszczył się o nowożeńców w Kanie Galilejskiej. Wymaga jednak, abyśmy zachowując Jego wskazania, unikali niepotrzebnych ciężarów, które mogą z naszego życia uczynić pasmo cierpień nie do uniesienia. Zaufajmy Najwyższemu i dajmy się Jemu prowadzić po ścieżkach, które nam wyznaczył.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 09.01.2022 r.
Chrystus na początku publicznej działalności przyszedł do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest pokuty w rzece Jordan. Podjął się trudu wynagrodzenia Bogu Ojcu za wszystkie grzechy popełnione przez ludzi. Jego chrzest zapowiadał nasz chrzest, dzięki któremu zostaliśmy włączeni do Kościoła i uwolnieni od grzechu. Bądźmy wdzięczni Bogu za ten wielki dar i żyjmy zobowiązaniami wypływającymi z przyjęcia pierwszego i najważniejszego sakramentu.

Więcej

2 niedziela po Bożym Narodzeniu, 02.01.2022 r.
Trwamy w radości Bożego Narodzenia. Dziękujemy Synowi Bożemu, że stał się człowiekiem, aby otworzyć nam bramy nieba. Wpatrując się w Jego dobroć wobec rodzaju ludzkiego, sami stawajmy się dobrzy dla Niego - przez zachowywanie Bożych przykazań - i dla ludzi, szanując ich godność dziecka Bożego.

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny, 26.12.2021 r.
Najwspanialszą rodziną na świecie była Święta Rodzina. W niej panowała zgoda i prawdziwa miłość, charakteryzująca się poświęceniem dla innych. Rodzina z Nazaretu jest wzorem dla naszych rodzin. Przeżywając Niedzielę Świętej Rodziny módlmy się szczególnie za tegorocznych jubilatów, którzy są znakiem, że sakramentalne małżeństwo może przetrwać każdą burzę, jeśli małżonkowie o to proszą Boga i idą za Jego wskazaniami.

Więcej

Boże Narodzenie 2021 r.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Gościom i Parafianom radości z wypełnienia się Bożych obietnic związanych z naszym zbawieniem, które w narodzonym Jezusie Bóg ukazuje całemu światu.

Więcej

4 niedziela Adwentu, 19.12.2021 r.
Prorok Micheasz mówi o małym miasteczku Betlejem, które za jego czasów było najmniejsze w prowincji Judea. Jednak przez Narodzenie się tam Syna Bożego stało się wielkie. Bóg podnosi to, co małe i pokorne, na wyżyny nieba. Taka jest Jego logika. Uczymy się doceniać to, co jest wzgardzone i lekceważone przez ducha tego świata, gdyż to właśnie często podoba się Bogu.

Więcej