Parafia Jastrzębie

 

           Z Sakramentu pokuty i pojednania w naszym kościele można skorzystać:

 • w dni powszednie od godz. 630  oraz przed wieczorną Mszą św.
 • w niedziele przed każdą Mszą św.
 • W pierwsze piątki miesiąca spowiedź święta rano od godz. 630, zaś po południu od godz. 17.00, w czasie godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 Zwracamy uwagę, że sama spowiedź w I Piątek Miesiąca nie jest celem tego nabożeństwa, ale przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Spowiedź może być w każdy inny dzień, stanowiąc przygotowanie do przyjęcia Chrystusa. Nie jest I Piątkiem Miesiąca spowiedź, czy podpis na karteczce i do domu bez udziału we Mszy św., i przyjęciu Komunii św. Niestety tak robią dzieci, często też dorośli – można to zaobserwować w każdym kościele, w naszym niestety także.

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W ODNOWIONEJ LITURGII SAKRAMENTU POKUTY

 

Pojednanie czyli spowiedź.

Powrót do domu

Wyznajemy winy Temu, który nas kocha. To sakrament miłości. Z pełnym zaufaniem oddajemy nasze życie Chrystusowi, przepraszając za …właśnie brak miłości wobec Niego i bliźnich, którzy są naszymi braćmi. I znów jesteśmy razem z Bogiem i ludźmi. Tego sakramentu udziela ksiądz. Obowiązuje go tajemnica spowiedzi, to znaczy w żadnym przypadku nie wolno mu zdradzić tego, co wyznałeś w czasie spowiedzi. Ksiądz sam może być człowiekiem słabym, ale w tym momencie to nie z człowiekiem a z Panem Bogiem rozmawiasz. Ksiądz jest tylko pośrednikiem. W chwili przystępowania do sakramentu pojednania stajesz się penitentem.

 Instrukcja obsługi

 • najpierw rachunek sumienia- czyli spojrzyj na swoje życie w świetle przykazań Bożych. Potem jeszcze uściślij, czy kierunek, jaki w życiu wybierasz , w codzienności, to kierunek→Bóg→miłość→pokój. Sięgnij do Błogosławieństw.
 • zastanów się, co najbardziej ci przeszkadza w osiągnięciu pokoju serca- wskaż w ten sposób Bogu, którą „dziurę” w duszy pozwalasz Mu załatać. Tak, jakby wybrać najpilniejsze do opatrzenia rany.
 • znajdź księdza, który spowiada. We wszystkich kościołach jest to wypisane przy wejściu. Można też poprosić księdza o spowiedź w każdej chwili, kiedy jest osiągalny. Nie powinien odmówić.
 • zwyczajowym miejscem spowiedzi jest konfesjonał– taka „budka” w kościele, skonstruowana tak, żeby zapewnić dyskrecję. Inni nie powinni słyszeć twoich grzechów. Można jednak spowiadać się w każdych okolicznościach, również poza
 •  
 •  
 • kościołem.
 • uklęknij, zrób znak krzyża, wszak z panem Bogiem trzeba się przywitać. Powiedz najpierw, kiedy byłeś ostatni raz u spowiedzi, nawet jeśli to było 100 lat temu, czy wtedy otrzymałeś rozgrzeszenie, czyli czy powróciłeś do pełnej przyjaźni z Bogiem. Każda spowiedź jest wyznaniem jakiejś krzywdy, zła przez nas wyrządzonego. Czy starałeś się naprawić to zło.
 • wyznaj swoje słabości – pamiętaj- ksiądz się niczym nie zgorszy ani nie zdziwi. O nie jest od osądzania, tylko od rozdawania Bożego przebaczenia.
 • wysłuchaj jego rad, nawet jeśli mogą się wydawać dziwne. W razie czego- zapytaj o radę lub wyjaśnienie. Udzieli jej według swoich ludzkich możliwości, ale z nim jest Pan Bóg, który działa przez Ducha Świętego.
 • na końcu ksiądz udzieli ci rozgrzeszenia- mocą przekazaną mu przez samego Chrystusa- wymazuje z twojego życia wszystko, co do tej pory zrobiłeś złego. Także to, czego nie zrobiłeś dobrego, a mogłeś. Jesteś znów w objęciach nieskończonej Miłości Ojca i możesz zaczynać z czystą kartą, uzbrojony Jego mocą do dobra. Pod jednym warunkiem- że rzeczywiście żałujesz i rzeczywiście chcesz być lepszy. Zapamiętaj, co jako pokutę- wyraz twojego żalu za grzechy, zada ci kapłan. Zazwyczaj jest jakaś modlitwa. Uczciwie to wykonaj, bo Pan Bóg doceni twój mały wysiłek. To jak kwiatek na przeprosiny.
 • moment, w którym Bóg przygarnia cię znowu jak swoje dziecko kapłan wyraża słowami:

Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze Sobą przez śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Odpowiedz AMEN Następnie kapłan mówi: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.  odpowiedz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. I ksiądz kończy: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. No i znów jesteś w domu Ojca. Pomódl się zapraszając Go do swojego życia, a szczególnie poproś, żeby uleczył twoje słabe punkty. Razem z Nim dasz radę!

 

Szczególowy  sposób  spowiedzi 

Przygotowanie

1. Odczytam słowa Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, wzywające mnie do prawdziwego nawrócenia.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przy­powieść:

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika". Powiadam wam: Ten odszedł do do­mu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

Przed przystąpieniem do konfesjonału przypomi­nam sobie grzechy według przykazań Bożych i kościelnych.

Gdy spowiadam się z dłuższego okresu korzystam z jakiegoś wzoru rachunku sumienia.

OBRZĘDY POKUTY

Klękam przy konfesjonale i pozdrawiam kapłana:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Żegnam się znakiem krzyża, mówiąc:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

W tym czasie kapłan kreśli nade mną znak krzyża.

Słucham słów kapłana, który zachęca mnie do ufności w miłosierdzie Boże mówiąc np.: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

albo: Bóg, który oświeca nasze serca, niech ci da prawdziwe poznanie swoich grzechów i Jego miłosierdzia.

albo: Przystąp z ufnością do Boga, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył.

albo: Niech przyjmie cię Pan Jezus który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedli­wych, lecz grzeszników. Jemu zaufaj.

albo. Łaska Ducha Świętego niech oświeci twoje serce, abyś wyznał z ufnością swoje grze­chy i poznał miłosierdzie Boże.

Odpowiadam: Amen.

4.  Teraz mówię kiedy była moja ostatnia spowiedź dobrze odprawiona, czy wyznane zostały wszyst­kie grzechy ciężkie, czy wypełniona pokuta sa­kramentalna. Mogę podać kapłanowi swój stan, wiek, zawód. Mogę to  uczynić   tak:

Ostatni  raz do  spowiedzi  byłem m(am) (kiedy) pokutę zadana odprawiłem (am) , nieporawiłem (am)  , grzechu  nie  zataiłem (am) ani zapomniałem (am) lub grzech  zataiłem (am) zapomniałem(am) obraziłem  (am)  Pana Boga  nastepującymi  grzechami  - mówie  grzechy 

 

Następnie wyznaję grzechy, pamię­tając, że przy grzechach ciężkich należy określić ich rodzaj i liczbę. Spowiedź kończę słowami:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie  bardzo żałuję, postanawiam poprawę, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

5.  Słucham nauki kapłana i przyjmuję wyznaczoną przez niego pokutę. Gdyby pokuta sakramentalna nie była możliwa do wypełnienia, mówię o tym kapłanowi.

6. Kapłan zachęca mnie do okazania żalu. Wtedy wiedząc, że Bóg widzi moje serce, mówię ze skruchą:

Boże bądź miłościw mnie grzesznemu,

albo: Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

7.  Po modlitwie skruchy pochylam się a kapłan z ręką wzniesioną nade mną wypowiada słowa rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia,  który pojednał świat ze sobą

przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna

i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,

niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Słucham tych słów i odpowiadam: Amen.

Po udzieleniu mi rozgrzeszenia kapłan mówi:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry,

Ja odpowiadam:  Bo Jego miłosierdzie na wieki.

 

albo: Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny i wszystkich Świętych, dobro, które spełnisz, i cierpienie, które zniesiesz, niech będą zadośćuczynieniem za twoje grzechy, wyjednają ci wzrost łaski i nagrodę ży­cia wiecznego. Idź w pokoju.

Kapłan mówi na zakończenie:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Dziękuję kapłanowi mówiąc:

Bóg zapłać i odchodzę od konfesjonału.