Parafia Jastrzębie
XXIX Niedziela Zwykła 22 .X . 2017 r.
Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Misyjny. Pan Bóg posyła nie tylko misjonarzy, aby głosili Ewangelię w różnych krajach świata, ale powołuje również każdego z nas do dawania świadectwa w naszych środowiskach o żyjącym Bogu. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy z mocą i radością mówili innym o miłości Boga. Pamiętajmy w modlitwie o tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina i o misjonarzach bo ich stopy które niosą Ewangelię i serca potrzebują naszej modlitwy i pomocy. Wesprzyjmy ich pracę dziś - modlitwą i ofiarami na składkę.

Więcej

XXVIII Niedziela Zwykła 15 .X . 2017 r.
Liturgia dzisiejszej niedzieli koncentruje naszą uwagę na uczcie , jaką Bóg przygotowuje dla wszystkich ludzi . Również i nas sam Bóg zaprasza na ucztę gdzie niczego nam nie braknie i On zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Mimo to i my wynajdujemy różne wymówki - bo praca, bo internet, bo telewizja, bo brak czasu. Bóg kieruje swoje zaproszenie do nas każdego dnia od chwili chrztu świętego . Obyśmy odpowiadali Bogu na Jego miłość naszym zwróceniem serca ku Niemu modlitwą i czynieniem dobra , by i nam udzielił potrzebnych łask , a ofiarami zaś wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXVII Niedziela Zwykła 8 .X . 2017 r.
W kolejną niedzielę maryjnego miesiąca października gromadzimy się na Mszy św. ,aby całym sercem włączyć się w obchodzony dziś w naszym kraju XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” i ofiarą do puszek wesprzeć wielkie dzieło żywego pomnika - stypendia dla młodzieży . Apostolska postawa św. Jana Pawła II oraz , że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości we współczesnym świecie najlepiej realizuje się przez bycie miłosiernym . Udział we Mszy św. powinien nam pomóc w pięknym i radosnym przeżywaniu tego dnia jak i dzisiejszej liturgii oraz w wypraszaniu potrzebnych łask.

Więcej

XXVI Niedziela Zwykła 1 .X . 2017 r.
Kościół, wypełniając wolę Bożą, nasze serca napełnia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego i wszystkich pragnie obdarzyć łaską zbawienia. Dzięki Najświętszej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa ta łaska zbliża się do nas i staje się naszym udziałem. Rozpoczynając Mszę św., skierujemy do naszego Ojca w niebie prośbę : „Panie, przymnóż nam wiary” .Będziemy też prosić podczas adoracji obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie Jezusa Chrystusa o mocną i głęboką wiarę, która wśród różnych niebezpieczeństw będzie nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości. Niech umocni nas w tym również modlitwa różańcowa.

Więcej

XXV Niedziela Zwykła 24. I X . 2017 r.
Chrystus wzywa nas dziś do służenia bliźnim i zdążania do Królestwa Bożego Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w tym co dobre i strzeże nas od rożnych uzależnień. Dlatego dziś w naszych sercach rozbrzmiewa pokorne wołanie do Boga , aby obdarzył swój lud łaską trzeźwości, bo dzisiejsza niedziela w Kościele Tarnowskim jest obchodzona jako Diecezjalny Dzień modlitw o Trzeźwość. Przeżywamy też dziś kolejną niedzielę synodalną, chcemy modlić się o dobre owoce tego wydarzenia dla nas wszystkich. Chcemy także rozważyć na czym polega pobożność maryjna i jak może nam pomóc w naszych wysiłkach modlitwa różańcowa.

Więcej

XXIV Niedziela Zwykła 17 .IX . 2017r.
Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu .Tyle obrazów i słów dociera do nas codziennie za pośrednictwem tych mediów . Czy potrafimy odnaleźć Prawdę i Dobro? Kogo w życiu słuchamy ? Jezus zaprasza nas dzisiaj do słuchania Jego słów prawdy, bo Jego Słowo ma moc przemieniania i przebaczania . Prośmy Jezusa ,by pomagał nam w uczeniu się odpowiedzialności za wszystkie słowa czytane , słuchane i wypowiadane . Ofiarami zaś wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXIII Niedziela Zwykła 10 .IX . 2017r.
Przeżywając kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego warto uświadomić sobie że wychowanie dzieci i młodzieży jest pierwszym, niezbywalnym prawem i obowiązkiem rodziców, jest równocześnie bardzo poważnym i niełatwym zadaniem, dlatego z pomocą przychodzi Szkoła i wspólnota Kościoła. Polecajmy więc troskę o wychowanie młodego pokolenia Bożej Opatrzności i najlepszej naszej Matce Maryi.

Więcej

XXII Niedziela Zwykła 3. IX. 2017 r.
Msza św. ubogaca niedzielę i sprawia ,że staje się dniem świętym . Bez Mszy św. nie ma niedzieli. Dlatego Niedzielna Eucharystia, która nas dzisiaj gromadzi, to kolejna dla nas wierzących okazja, aby osobiście doświadczyć bliskości Boga, naszego najlepszego Ojca i całkowicie zjednoczyć się z naszym Zbawicielem, przyjmując Go w Komunii św.. Niech więc moc Ducha Świętego przenika nasze serca i umysły, wzmacniając naszą wolę. Skierujmy do Jezusa nasze serca , bo On jest naszym nauczycielem. Niech pełne wiary i modlitwy uczestnictwo w Najświętszej Ofierze oraz w adoracji stanie się źródłem siły w mozolnym trudzie naszego życia i nowym roku szkolnym dla dzieci i młodzieży .

Więcej

XXI Niedziela Zwykła 27. VIII. 2017 r.
Chrystus wzywa nas dzisiaj ,abyśmy uwierzyli w Jego bliskość i zaufali Mu bez reszty tak jak Patron naszej parafii św. Bartłomiej - Natanael -któremu dziś oddajemy cześć . Służył Chrystusowi całym sercem i oddał za Niego swoje życie przez odarcie ze skóry . Zapatrzmy się więc na Bartłomieja i chciejmy być prawdziwymi katolikami - tak bez podstępu . Prośmy więc przez wstawiennictwo św. Bartłomieja naszego patrona o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich i zabierzmy P. Jezusa w naszą codzienność by naśladować w wierności Bartłomieja patrona parafii całym sercem , a ofiarami do puszek wesprzyjmy tych którzy ucierpieli przez ostatni kataklizm .

Więcej

XX Niedziela Zwykła 20. VIII. 2017 r.
Dzisiaj również Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby wszystkich ludzi obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby obficie karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci, a ofiarami wesprzyjmy parafialne prace .

Więcej