Parafia Jastrzębie
VI Niedziela zwykła . 17. II. 2019 r.
Ciągle oczekujemy Bożego błogosławieństwa . By na nie zasłużyć , codziennie musimy podejmować trud życia zgodnego z zasadami Królestwa Bożego, które wymaga bardzo często wielu wyrzeczeń , a nawet narażenia się na prześladowania . Wiara ,którą wyznajemy w Chrystusa , musi być każdego dnia programem naszego życia. Błogosławieństwa wypowiedziane na nowo dziś przez Chrystusa w „Kazaniu na górze” są najlepszym programem życia dla każdego chrześcijanina . Uczyńmy je programem i naszego życia w drodze do nieba .A ofiarami wesprzyjmy nasze parafialne sprawy.

Więcej

V Niedziela zwykła . 10. II. 2019 r.
Zostaliśmy dziś zaproszeni na niezwykłe spotkanie –na Eucharystię –Mszę św. Pełni nadziei wsłuchujemy się w Słowo Boże i karmimy się Ciałem Chrystusa . Pokładanie całej nadziei w Bogu jest jak wypłynięcie na głębię. Tak uczynił Szymon Piotr. Jego zaufanie słowom Jezusa - wbrew czynnikom zewnętrznym - przyniosło obfity połów ryb. Niech i nasza obecność na Mszy św. będzie wyrazem naszej gotowości do zaufania Bogu w wydarzeniach dnia codziennego.

Więcej

IV Niedziela zwykła . 3. II. 2019 r.
Przychodzimy do świątyni aby wziąć udział w Uczcie eucharystycznej, na której Jezus karmi nasze dusze ze stołu słowa Bożego i stołu Eucharystii. W ten sposób nieustannie daje nam dowody swojej miłości, która - jak to nam dziś przypomni Święty Paweł - jest cierpliwa, nie pamięta złego i nigdy nie ustaje. Człowiek może w swojej wolności odrzucić miłość Boga. Na szczęście Bóg nigdy nie odwraca się od nas, lecz daje człowiekowi możliwość powrotu do Jego miłości. Szczególnym miejscem tego powrotu jest sakrament pokuty i pojednania.- Podczas dzisiejszej adoracji Najświętszego Sakramentu módlmy się o umocnienie naszej miłości do Boga i każdego człowieka

Więcej

III Niedziela zwykła . 27 . I. 2019 r.
Gromadzimy się na dzisiejszej liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą orędzia zbawczego. Treść wypowiadanego do nas słowa przez Jezusa - zmienia nasze serca daje odpowiednio dużo sił, by świat wokół nas czynić lepszym. •Nie zamykajmy więc naszych serc, ale przyjmijmy Jego słowa z wiarą, ufając, że mają one moc zbawczą .

Więcej

II Niedziela zwykła . 20 . I. 2019 r.
Gromadzimy się w niedzielę, w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan ,który przeżywamy pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości ” Staje przed nami Maryja , która podczas wesela w Kanie Galilejskiej przyszła z pomocą nowożeńcom. Maryja jako troskliwa Matka towarzyszy również nam, zarówno w radosnych, jak i trudnych doświadczeniach i zawsze wskazując na Jezusa. Trwajmy i my przy Jezusie i razem z Nim módlmy się o jedność Jego wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym słowie i Komunii Świętej umocni nasza jedność w wierze . A ofiarą na składkę wyraźmy troskę o ogrzewanie naszych Kościołów .

Więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego. 13 . I. 2019 r.
Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które jest okazją do wspomnienia własnego chrztu. Otrzymaliśmy wtedy Ducha Świętego i staliśmy się umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bóg jako Ojciec, który bardzo kocha swoje dzieci, pragnie dla nas czegoś najważniejszego: zbawienia. Należymy do Niego, a nasza codzienność pełna jest znaków Jego obecności. Podczas tej Eucharystii dziękujmy za chrzest i Bożą miłość w życiu każdego z nas. Wspominając dziś nasz chrzest i pomyślmy czy jesteśmy wierni przyrzeczeniom chrzcielnym , które w naszym imieniu złożyli rodzice i chrzestni.

Więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 . I. 2019 r.
Obchodzimy dziś w liturgii Kościoła uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną uroczystością Trzech Króli. Wspominamy dzień, kiedy do Betlejem przybyli Mędrcy ze Wschodu, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus. Bóg objawił im prawdę, że to małe Dziecko jest Królem narodów, obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem świata Dlatego - oddali Mu pokłon i złożyli dary złoto kadzidło i mirrę . My również pragniemy Jezusowi oddać pokłon i złożyć dary. Najpiękniejszym darem jest nasza miłość i wiara, że On - Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Podczas dzisiejszej adoracji będziemy prosić Go, za Misjonarzy aby odważnie nieśli światło wiary innym ludziom i wesprzemy ich ofiarą .

Więcej

Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi 1. I .2019 r. Nowy Rok
Gdy nadeszła pełnia czasu Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z Niewiasty. Maryja stała się Świętą Bożą Rodzicielką . Stała się także i naszą Matką . To macierzyństwo Maryi trwa nieustannie . Dlatego rozpoczynamy Nowy Rok z Maryją i prosimy Dobrego Boga, by nam błogosławił i strzegł , obdarzył swoją łaską i pokojem. Na progu Roku 2019 zwracamy się do Maryi, jak do Matki bowiem nigdy nie słyszano , aby kogokolwiek opuściła i nie wsparła swoim wstawiennictwem w potrzebie . Bożej Rodzicielce Maryi , Patronce Nowego Roku zawierzmy siebie i naszych bliskich i wszystkie obawy i nadzieje .

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny 30 XII 2018
W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś w liturgii święto Najświętszej Rodziny. To w Niej Dziecię Jezus „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,40). Wpatrując się w ten wzór Świętej Rodziny, pragniemy modlić się za rodziny w naszej parafii, w ojczyźnie, na świecie. Prosimy, by z radością przyjmowały każde dziecko ; by stawały się środowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka; by otwierały się na dar życia Bożego i stawały się Bogiem silne. Dziękujmy Bogu za wszystkie dobre rodziny, prośmy o ratunek dla rodzin przeżywających kryzys . Niech Maryja i Józef dopomagają wszystkim matkom i ojcom w wypełnianiu ich powołania, by za przykładem Rodziny z Nazaretu żyły i promieniowały miłością dobrocią i pokojem

Więcej

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25. XII . 2018 r.
Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Tę radosną wieść powtarzamy dziś świętując Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niczym Pasterze sprzed dwóch tysięcy lat przychodzimy by powitać Boże Dziecię które narodziło się z MARYI w betlejemskiej grocie. Cieszmy się i rozgłaszajmy : „Bóg się rodzi moc truchleje, Pan niebiosów obnażony” , a przyjmując Jego orędzie pokoju , prośmy by swą rączką nam pobłogosławił .

Więcej