Parafia Jastrzębie
29 niedziela zwykła 20.10.2019r.
1. Niedziela Misyjna, którą przeżywamy rozpoczyna w Kościele Tydzień Misyjny. Wszyscy musimy zadać sobie pytanie? Czy zależy nam na ewangelizacji ludzi żyjących tych obok nas i na krańcach świata. Mocna wiara poparta ewangelicznym świadectwem prowadzi do przyjęcia jej przez innych. Oby przychodzący Pan zastał wiarę na ziemi to znaczy w sercu każdego człowieka.

Więcej

28 niedziela zwykła 13.10.2019r.
1. Możemy wobec Boga zachować postawę wdzięczności jak oczyszczony z trądu Samarytanin, albo jak dziewięciu pozostałych, którzy nie podziękowali. Jezus uświadamia nam, że Boże dary należy doceniać i za nie dziękować. Eucharystia jest modlitewną formą dziękczynienia. Przeżywając Dzień Papieski wspomóżmy materialnie Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Więcej

27 niedziela zwykła 06.10.2019r.
Bóg jest z nami i zna nasze zmartwienia. Możemy się w każdej chwili zwrócić do Niego szukając oparcia. Prośbę o przymnożenie wiary, którą uczniowie z dzisiejszej Ewangelii kierują do Jezusa uczyńmy naszą modlitwą.

Więcej

26 niedziela zwykła 29.09.2019r.
Bogactwo wystawia człowieka na ryzyko utraty zbawienia. Dzieje się tak dlatego, że daje poczucie bezpieczeństwa i samowystarczalności. Niestety bogactwo często zamyka także na potrzeby innych ludzi. Dlatego Chrystus przypomni nam dzisiaj przypowieść o bogaczu i Łazarzu, aby nas przestrzec i pomóc wybierać to co służy naszemu prawdziwemu dobru. Zdobywając bogactwa materialne nie możemy zapomnieć o bogactwie duchowym, toteż przeżywając kolejną niedzielę synodalną będziemy modlić się za naszą parafię. Będziemy prosić Boga by umocnił w nas poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności. Będziemy także odkrywać znaczenie nieustannej katechezy, która nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci, ale kierowana jest również do wszystkich dorosłych

Więcej

25 niedziela zwykła 22.09.2019r.
Ubogie dary: chleb i wino, mocą Ducha Świętego staną się za chwilę dla nas największym bogactwem – zbawczym Ciałem i Krwią Chrystusa. Tylko On sprawia, że każdy, nawet najmniejszy gest, słowo, ofiara, mogą stać się najcenniejszym darem poprzez miłość Niech nasze spotkanie z Bogiem, w czasie którego jesteśmy hojnie obdarowywani łaskami przez Ojca Niebieskiego, stanie się także dla nas okazją do podzielenia się między sobą wiarą i dobrem .

Więcej

24 niedziela zwykła15.09.2019r.
Przeżywamy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Odgrywają one wielką rolę w naszym życiu. Oby nas nie raniły jak tego doświadczył syn z dzisiejszej Ewangelii, ale pomagały nam w docieraniu do prawdy i budowaniu międzyludzkich więzi.

Więcej

23 niedziela Uroczystość Narodzenia NMP 08.09.2019r.
Przeżywamy w naszej diecezji uroczystość Narodzenia NMP - odpust w tarnowskiej katedrze. Jej Narodzenie utwierdza nas w pokoju, bo oto na świat przyszła Nowa Ewa, która swoim posłuszeństwem przerwała niewierność człowieka wobec Bożego prawa. Po każdej Mszy św nastąpi poświęcenie siewnego ziarna.

Więcej

22 niedziela zwykła 01.09.2019r.
1. Przeżywamy pierwszą niedzielę września. Mamy kolejna okazję w naszym życiu, aby się wyciszyć i z pokorą uświadomić sobie, ze na ołtarzu ponawia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wysłuchamy Listu Episkopatu Polski o wychowaniu. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Piotra Pietruchę i życzymy Mu wielu łask Bożych na czas pobytu w naszej parafii.

Więcej

21 niedziela zwykła 25.08.2019r.
1. Przeżywamy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci św. Bartłomieja, a w diecezji kolejną niedzielę synodalną. Niech patron naszej parafii uprasza wszystkim potrzebne łaski do życia w prawdzie. Witamy w naszej wspólnocie ks. kan. Kazimierza Trybułę z Grywałdu.

Więcej

XX Niedziela zwykła 18. VIII. 2019 r.
Dzisiaj również Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby wszystkich ludzi obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby ob¬ficie karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci

Więcej