Parafia Jastrzębie
XIX Niedziela zwykła 11VIII. 2019 r.
Utrudzeni pracą przychodzimy na spotkanie z Panem w Eucharystii- Mszy św.. W świętowaniu niedzieli niech towarzysza nam słowa Jezusa "Ja jestem chlebem żywym ,który zstąpił z nieba . Jeśli kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki Chlebem ,który Ja dam jest moje Ciało wydane za życie świata "Pan bowiem zawsze przychodzi z pomocą każdemu ,kto z wiarą przyzywa Jego pomocy .Umacniajmy się więc Jego pokarmem Ciałem Chrystusa i módlmy się o pomoc dla nowego Proboszcza i dla nas oraz dla pielgrzymujących na Jasną Górę a ofiarami wesprzyjmy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie

Więcej

XVIII Niedziela Zwykła 4. VIII . 2019 r. Przemienienie Pańskie
Dziś świętujemy Przemienienia Pańskiego ,które było umocnieniem dla uczniów , oraz potwierdzeniem ,że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym , którego mamy słuchać . Chrześcijanin to człowiek ,który słucha Boga i ciągle przemienia swoje serce . Podczas Mszy św. również będziemy świadkami przemieniania - chleb i wino przemieni się w Ciało i Krew Chrystusa. Niech udział w tej Mszy św. umocni nas do codziennych trudów, abyśmy stawali się podobni do Chrystusa : prośmy też za naszą ojczyznę, o jej pomyślność oraz o trzeźwość w naszym narodzie.

Więcej

XVII Niedziela Zwykła 28. VII . 2019 r.
Gromadzimy się na Eucharystii, by wielbić i dziękować Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy. On dostrzega bowiem nasze potrzeby . Przenika naszą codzienność i umacnia nas w słabościach. On również i dzisiaj staje pośród nas jako Bóg zatroskany o ludzkie losy i chce nas pokrzepić swoim słowem i karmić swym Ciałem, abyśmy potrafili dzielić się dobrami duchowymi i materialnymi z bliźnimi i strzegli ich przed wszelkim złem.

Więcej

XVI Niedziela Zwykła 21. VII . 2019 r.
Oto Bóg mi dopomaga , Pan podtrzymuje me życie - tak dziś głosimy że Bóg jest tym ,który się troszczy, jest blisko i opiekuje się nami w każdy czas. Prawdy te odkrywamy także w dzisiejszej liturgii gdy Bóg przychodzi do Abrahama ,a Jezus do domu rodzeństwa – Łazarza ,Marty i Marii - w Betanii Ta tajemnica spełnia się i w naszym życiu . Bóg przychodzi także i do nas . Otwartym sercem przyjmijmy Jego słowo i pozwólmy się nakarmić Ciałem i Krwią Jego Syna i na Jego ołtarzu złóżmy wszystkie nasze intencje, a szczególnie módlmy się za przebywających na wakacjach czy urlopach zaś ofiarami wesprzyjmy nasze sprawy parafialne

Więcej

XV Niedziela Zwykła 14. VII . 2019 r.
Jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj otaczamy ołtarz Chrystusa, aby ożywić nasze świętowanie dnia pańskiego . Kierujemy nasz wzrok ku służbie Bogu w ludziach potrzebujących pomocy. Wszystko bowiem co czynimy dla bliźniego, czynimy dla samego Boga ,który jest w każdym najmniejszym człowieku , tak fizycznie jak i duchowo .Niech Boże słowo ukazujące nam pomoc Samarytanina wszczepi w nasze serca postawę służby wobec braci , którzy są w potrzebie. Niech te zadania staną się motywem naszej dzisiejszej modlitwy, a ofiarami wesprzyjmy nasze Seminarium Duchowne w Tarnowie

Więcej

XIV Niedziela Zwykła 7. VII . 2019 r.
Zmieniają się czasy ,ale nie człowiek . Tak jak przed wiekami ,tak i dzisiaj nosi on w swoim sercu wiele pragnień. Potrzebuje światła , by zrozumieć siebie dlatego jest powołany przez Boga do różnych zadań, do świętości i do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jednak te zadania nie są łatwe. Dlatego gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby wznieść oczy do Boga i z Eucharystii zaczerpnąć sił do odważnego dawania świadectwa wobec współczesnego świata. Jesteśmy do tego zobowiązani, bo należymy do Chrystusa i do Kościoła.

Więcej

XIII Niedziela Zwykła 30 . VI . 2019r.
Przeżywamy dziś ostatnia niedzielę czerwca . Rozpoczęły się wakacje, urlopy - zasłużony wypoczynek. Jednak nie to jest powodem radości dla nas chrześcijan ale fakt, że Pan Bóg jest z nami na naszych drogach życiowych i towarzyszy nam swoją miłością jak najlepszy przyjaciel. I pragnie byśmy dla Niego umieli zostawić wszystko , by był najważniejszy w naszym życiu . Jego obecność jest bliska szczególnie podczas każdej Mszy św. . On sam mówi do nas, On sam ofiaruje się na ołtarzu . Ciesząc się Jego obecnością i przeżywając kolejną niedzielę synodalną chciejmy docenić znaczenie niedzielnej Eucharystii w naszym tygodniowym rytmie zajęć i obowiązków.

Więcej

XII Niedziela Zwykła 23. VI . 2019 r.
Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała .Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że się za nas ciągle ofiaruje i wstawia do Ojca, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie modli się za nas. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, za naszych zmarłych, których wspominamy we Mszy św. na cmentarzu by naszych bliskich zmarłych obdarzył niebem

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy 16.VI. 2019 r.
Świętujemy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej . Kościół przypomina nam prawdę ,że jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego . Kiedy czynimy znak krzyża świętego wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego . Od tego wyznania zaczynamy każdą modlitwę ,dzień, pracę , a nawet posiłek . Bóg zaprasza nas dzisiaj byśmy zgłębiali Jego tajemnicę - nie tyle rozumem co kochającym i wierzącym sercem . Dzisiaj łączymy się z całą Diecezja i ze Starym Sączem przeżywając Święto Rodziny pod przewodnictwem pasterza naszej Diecezji ks. bp dr Andrzej Jeż . Radość wspólnej modlitwy utrwali festyn dla rodzin, organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Módlmy się więc gorąco w intencji naszych rodzin ,a ofiarą na składkę wesprzyjmy sprawy naszej parafii .

Więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9.VI . 2019r.
Dzisiaj mija pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania Jezusa. Tego dnia Maryja apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego wśród szumu wiatru i ognia . Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się i Dobra Nowina o zbawieniu rozlewa się na cały świat, głoszona we wszystkich językach . Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy Ducha Świętego o odnowę każdego i każdej z nas i o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi !

Więcej