Parafia Jastrzębie
10 niedziela zwykła, 09.06.2024 r.
Gdy apostołowie powrócili do Jezusa z wyprawy misyjnej cieszyli się, iż mogli wypędzać złe duchy, czyli szatanów. Taką władzę ma tylko Bóg, który jest ponad wszystkim. Zostawił ją swojemu Kościołowi, który zbawia także przez uwalnianie od złego ducha zniewolonych ludzi. Jako chrześcijanie doświadczmy tego w sakramentach świętych. Pamiętajmy, że korzystając z nich jesteśmy mocni duchowo i możemy oprzeć się wszelkim pokusom diabła.

Więcej

9 niedziela zwykła, 02.06.2024 r.
Szabat był świętym dniem dla Izraelitów i należało go odpowiednio przeżywać. Wstrzymanie się od pracy miało umożliwić wiernym uczczenie Boga i nabranie sił na nowy tydzień pracy. Jezus pokazał, że cuda w świętym dniu nie tylko go nie znieważają, ale dodają mu blasku, gdyż wskazują na działanie Boga, a przez to uświęcanie ludu. Jako chrześcijanie czcimy Boga w niedzielę, czyli pierwszy dzień po żydowskim szabacie, aby podkreślić cud zmartwychwstania, który dokonał się w Synu Bożym, ale także dokona się w naszym istnieniu.

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 26.05.2024 r.
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej nigdy nie zostanie do końca przez człowieka zrozumiana, gdyż Bóg nieskończenie przewyższa wszystkich i wszystko. Jako chrześcijanie czcimy Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Każdy sakrament przyjmujemy w imię Trójcy Świętej, ponieważ działanie Boga prawdziwego poza Trójcą, czyli na zewnątrz, jest jedno. Dążmy zatem do jedności w naszych rodzinach i społeczeństwie na wzór Trójjedynego Boga.

Więcej

Zesłanie Ducha Świętego, 19.05.2024 r.
Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. To oznacza, że jest Bogiem równym Ojcu i Synowi oraz w sakramentach Kościoła daje życie wieczne wszystkim, którzy z wiarą je przyjmują. Obecny w Kościele czuwa, aby pozostał wierny Ewangelii i ją w całości przekazywał następnym pokoleniom. Przez swoje natchnienia pobudza nas do świętszego życia, abyśmy stawali się coraz milsi Bogu. Idźmy za Jego natchnieniami.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 12.05.2024 r.
Wniebowstąpienie Pana było zwieńczeniem widzialnej misji Jezusa na ziemi i kolejnym potwierdzeniem ze strony Ojca, iż jest On Jego Synem. Będąc z Ojcem jest jednocześnie obecny w swoim Kościele: w słowie Bożym, sakramentach, pasterzach i wiernych. Wszystkim nam przypomina, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tam osiągniemy pełne i prawdziwe szczęście. Zatem żyjmy tak, abyśmy to szczęście ostatecznie osiągnęli.

Więcej

6 Niedziela Wielkanocna, 05.05.2024 r.
Trwać w Bożej miłości oznacza zachowywać Jego przykazania, a to napełnia ludzkie serca Bożą radością, która rodzi optymizm i zachęca do dalszego poświęcania się dobra wszystkich. Kto lekceważy Boże prawo, pokazuje, że Go nie kocha i naraża się na smutek serca, mimo pociech zewnętrznych. Zachowujmy Boże prawo i cieszmy się Jego radością.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna, 28.04.2024 r.
Krzew winny dostarcza pożywienia latoroślom i wtedy one są żywe i owocują. Oderwane od niego usychają i się je pali. Zbawiciel jest tym, który daje i podtrzymuje w nas życie duchowe. Gdy odchodzimy od Niego przez grzech, jesteśmy jak suche gałązki i zasługujemy na wieczny ogień, czyli piekło. Na szczęście, póki żyjemy tu na ziemi, możemy stawać się żywymi gałązkami, korzystając z sakramentów. Bądźmy żywymi gałązkami złączonymi z pniem, czyli Jezusem.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 20.04.2024 r.
Dobry Pasterz zna owce, wyprowadza je i staje na czele, aby prowadzić na obfite pastwiska i nad wodę. Broni także przed wilkami. Jezus jest tym Dobrym Pasterzem, gdyż zna wszystkich; karmi nas, chrześcijan, słowem Bożym i swoim Ciałem oraz broni przed szatanem, który może nakłonić nas do grzechu i odłączenia się od owczarni, czyli Kościoła. Słuchajmy Chrystusa, abyśmy pokonali wszelkie zasadzki nieprzyjaciela - nie szli za najemnikami i fałszywymi prorokami.

Więcej

3 Niedziela Wielkanocna, 13.04.2024 r.
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem – mówi Jezus do zatrwożonych uczniów w wieczerniku. Przyszedł do nich, aby zrozumieli Pisma mówiące o cierpieniu Mesjasza i Jego ostatecznym tryumfie. My też mamy rozumieć święte teksty, aby właściwie żyć i ostatecznie osiągnąć zbawienie. W Niedzielę Biblijną oddajmy się lekturze Pisma świętego, aby lepiej poznać działanie Boga.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego (2 Wielkanocna), 07.04.2024 r.
Człowiek ograniczony w swoich możliwościach, targany wątpliwościami i dręczony pokusami nie zazna pokoju tu na ziemi, dopóki nie zwróci się do Bożego miłosierdzia – jak to sam Jezus wyznał św. Faustynie. Bóg okazuje nam miłosierdzie, odpuszczając grzechy i udzielając łask, które pomagają nam dobrze żyć i zasłużyć na niebo. Zwracajmy się do Najwyższego nieustannie w naszych sprawach.

Więcej