Parafia Jastrzębie
2 niedziela Wielkiego Postu, 25.02.2024 r.
Próba, jakiej Bóg poddał Abrahama, była przygotowaniem ludzkości, a zwłaszcza apostołów, na inną - jeszcze większą, jaką była męka Jego Syna. Abrahama Najwyższy przygotował przez zapewnienie, iż da mu potomka, a apostołów Jezus przygotował przez przemienienie się na górze Tabor. Patriarcha zdał pomyślnie, a apostołowie z wyjątkiem Jana - nie. To, co wydarzyło się w historii zbawienia, zachęca nas do trwania przy Bogu, który zawsze jakoś nam pomoże, a ostatecznie zbawi.

Więcej

1 niedziela Wielkiego Postu, 18.02.2024 r.
Pobyt Jezusa na pustyni i Jego post, a także kuszenie przez diabła były czasem próby, którą zwycięsko przeszedł. Odwrotnie do narodu wybranego, który na pustyni domagał się od Najwyższego wygód, chociaż miał być to czas próby. Miała ona trwać krótko, bo tylko 40 dni; a trwała 40 lat. Tyle potrzebował naród aby zrozumieć, że jedynym Bogiem i Panem jest Ten, który objawił się Abrahamowi. Przyjmując to, co nam daje dobry Bóg, pozwólmy Jemu się kształtować.

Więcej

6 niedziela zwykła, 11.02.2024 r.
Radość uzdrowionego z trądu była tak wielka, że mimo zakazu Jezusa, opowiadał, co się z nim stało. Trąd jest symbolem grzechu i Zbawiciel chce nas od niego oczyścić, ale czy my chcemy z tego daru skorzystać? I czy umiemy się tak radować jak uzdrowiony z dzisiejszej Ewangelii, gdy w sakramencie pokuty stajemy się zdrowi na duszy?

Więcej

5 niedziela zwykła, 04.02.2024 r.
Uzdrowienia, których dokonał Jezus gromadziły Mu tłumy. Wszyscy bowiem pragną być zdrowi, ale Zbawiciel przyszedł na ziemię nie po to, aby usunąć z niej choroby i nieszczęścia, ale by uzdrawiać dusze, czyli uwalniać je od grzechów. Niestety wielu wolało być uzdrowionymi na ciele niż na duszy i dlatego nie rozumieli misji Chrystusa. Mamy przychodzić do Zbawcy, aby otrzymać uzdrowienie duchowe, wypowiadając walkę grzechowi.

Więcej

4 niedziela zwykła, 28.01.2024 r.
Prorokiem na wzór Mojżesza okazał się Zbawiciel, który w sposób doskonały przekazał słowo Boga. Każdy, kto je lekceważy, odpowie przed Najwyższym, który jest Bogiem żywym i prawdziwym. Ma władzę nawet nad demonami, które nas zwodzą i chcą doprowadzić do utraty wiecznego szczęścia. Odrzucajmy ich propozycje, bo to są pokusy.

Więcej

3 niedziela zwykła, 21.01.2024 r.
Nawrócenie mieszkańców Niniwy było całkowite i spektakularne, dlatego Bóg nie zesłał na nich kary – o tym mówi czytanie z księgi proroka Jonasza. Najwyższy chce wszystkim okazać miłosierdzie i dlatego przez ludzi upomina i wzywa do opamiętania się. Kto to zrozumie, uniknie kary piekła, czyli wiecznej męki. Niech słowo Boże będzie dla nas wezwaniem do pokuty i nawracania się.

Więcej

2 niedziela zwykła, 14.01.2024 r.
Nie pozwolić upaść żadnemu słowu Boga, jak to czynił Samuel - o czym nas poucza pierwsze czytanie - to wprowadzać je w życie, czyli realizować to, co nakazuje. Bóg bowiem przez słowo chce nas pouczyć, co mamy czynić, aby się zbawić. Szanujmy słowo Boga, które słyszymy, czytając Pismo Święte i uczestnicząc w liturgii.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 07.01.2024 r.
Bóg poucza w pierwszym czytaniu, że kto Go słucha, jego dusza będzie kosztowała przysmaków. Tymi przysmakami są łaski, których obficie udziela. Od momentu chrztu jesteśmy w sposób szczególny otoczeni łaskami Boga, z którymi mamy współpracować. To duchowe pomoce w zmaganiu się o świętość. W niedzielę Chrztu Pańskiego dziękujmy Bogu za łaskę usynowienia oraz łaski uczynkowe udzielane nam przez ofiarę z życia Jezusa.

Więcej