Parafia Jastrzębie
4 niedziela Wielkiego Postu, 19.03.2023 r.
Zbawiciel po to przyszedł na ziemię, aby niewidomi, to znaczy ci, którzy dotychczas żyli w duchowych ciemnościach, przejrzeli. Muszą jednak obmyć się w wodach chrztu, okazując posłuszeństwo Jezusowi; tak, jak to uczynił ślepiec z dzisiejszej Ewangelii, który został cudownie uzdrowiony z fizycznej ślepoty.

Więcej

3 niedziela Wielkiego Postu, 12.03.2023 r.
Lud na pustyni szemrał przeciw Bogu i Mojżeszowi, gdyż nie było wody do picia. Bóg jednak zaradził tej potrzebie i ze skały wyprowadził wodę. Jednak to dopiero Syn Boży może zaspokoić ludzkie pragnienia. W Eucharystii nas karmi i poi, abyśmy nie buntowali się i nie ustali w drodze do nieba.

Więcej

2 niedziela Wielkiego Postu, 05.03.2023 r.
Abraham otrzymuje polecenie od Boga, aby opuścił swój kraj i rodzinny dom, gdyż Najwyższy chce Mu dać inny, a nadto otrzyma Boże błogosławieństwo, czyli szczególną Jego pomoc, która sprawi, że jego imię będzie sławne. Patriarcha okazał posłuszeństwo i stał się ojcem wszystkich wierzących. Również my powinniśmy słuchać Boga, zachowując Jego przykazania. W ten sposób otrzymamy błogosławieństwo w życiu doczesnym, a po śmierci szczęśliwe życie wieczne.

Więcej

1 niedziela Wielkiego Postu, 26.02.2023 r.
Szatan zazdrościł człowiekowi szczęścia, jakie było jego udziałem na początku, czyli w raju i dlatego zaczął kusić pierwszych rodziców. Niestety bardziej zaufali kusicielowi niż Bogu i dlatego przyszła na nich kara. Stracili nieśmiertelność, a cierpienie towarzyszyło im do śmierci. Musimy pamiętać, że każdy grzech pociąga za sobą karę. Unikajmy zatem tego, co nas obdziera z Bożej łaski.

Więcej

7 niedziela zwykła, 19.02.2023 r.
Bóg sprawia, że mimo grzechów ludzkich i niewdzięczności, nie zmienia się Jego wielkoduszność wobec całego świata. Wzywa jednak ludzi do naśladowania Go w hojności wobec bliźniego, który czasem swoimi słabościami utrudnia nam życie. Mamy być naśladowcami Boga w miłowaniu nawet nieprzyjaciół.

Więcej

6 niedziela zwykła, 12.02.2023 r.
Zbawiciel przychodzi, aby wypełnić Prawo Boże, a nie znosić czy lekceważyć. Niestety często człowiek zamiast wypełniać nakazy Boże, nie uznaje ich - wprowadzając swoje prawo, które zawsze obraca się przeciw człowiekowi. Uczymy się od Jezusa wypełniać Boże nakazy.

Więcej

5 niedziela zwykła, 04.02.2023 r.
Jako chrześcijanie mamy świecić przykładem prawdziwej miłości Boga i bliźniego. To ze względu na Boga mamy szanować drugiego człowieka i zapewnić mu odpowiednią pomoc, aby godnie mógł egzystować. Taka miłość jest światłem dla świata. Realizujmy ją codziennie.

Więcej

4 niedziela zwykła, 29.01.2023 r.
Pokora otwiera na łaskę Bożą i umożliwia zbawienie. Taka nauka płynie z liturgicznych czytań. To właśnie ci, co się tą cnotą kierują, przyjmują zbawienie, jakie Bóg prawdziwy daje ludziom w Jezusie. Oni też przez Zbawiciela zostają nazwani błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, gdyż obrali drogę, która prowadzi do szczęścia wiecznego. Idźmy zatem drogą błogosławieństw.

Więcej

3 niedziela zwykła, 22.01.2023 r.
Najwyższy jest zatroskany o każdy naród i po próbie i cierpieniu ofiaruje mu radość wynikającą z dostatku i wolności od ciemiężców – tak uczy nas prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. Jezus potwierdza, że krainy zapomniane jak ziemia Neftalego i Zabulona oraz Galilea dostąpiły niezwykłej łaski, gdyż przyszedł do nich Zbawiciel świata. My jednak zawsze możemy mieć u siebie Boga, dlatego korzystajmy z tego daru.

Więcej

2 niedziela zwykła, 15.01.2023 r.
Chrystus z woli Boga Ojca został ustanowiony światłością dla pogan, aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. On jest tym wiernym Sługą Boga żyjącego, przez którego w sposób najdoskonalszy przemówił do człowieka. Ofiarując się jak baranek za grzechy świata – przynosi zbawienie każdemu, kto w Niego wierzy.

Więcej