Parafia Jastrzębie
XI Niedziela Zwykła, 13.06.2021 r.
Królestwo Boże rozwija się na ziemi, bo tak chce Bóg. Nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć tego dzieła, które zapoczątkował Najwyższy. My świadomie możemy włączyć się w jego rozwój. Chociaż jeszcze nie objęło cały świat jest w nim obecne i się rozwija mimo zła i grzechu. Każde nasze opowiadanie się po stronie dobra jest jego budowaniem. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy do tego szczególnie zobowiązani. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. misjonarza z Ukrainy, który wygłosi do nas kazanie, a po Mszy św. zbierze ofiary na tamtejszy Kościół.

Więcej

X Niedziela Zwykła, 06.06.2021 r.
Bluźnierstwo, które popełnili faryzeusze wobec Jezusa to zarzucanie Mu działania mocą Belzebuba, czyli szatana podczas gdy Zbawiciel działał mocą Ducha Świętego. Trwanie w takim przekonaniu prowadzi do odrzucenia na zawsze zbawienie jakie Bóg daje człowiekowi przez Chrystusa. To nieuchronnie prowadzi do potępienia. Umiejmy dostrzegać działanie Boga w Kościele, naszym życiu i narodzie i dziękujmy za to Wszechmogącemu.

Więcej

Niedziela Trójcy Świętej, 30.05.2021 r.
Trójca Przenajświętsza to jeden i jedyny Bóg , ale w trzech Osobach. Jedność Boskiej natury sprawia, że w sakramentach łączymy się zawsze z Trójjedynym Bogiem. Chociaż tej tajemnicy nie pojmiemy to uwielbiajmy Boga realizując Jego wolę. Dziś w naszej diecezji kolejna niedziela synodalna. Módlmy w tej intencji.

Więcej

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 23.06.2021 r.
„Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy.” Jezus wypowiadając te słowa zapewniał uczniów, że Duch Święty, którego ześle pomoże im zrozumieć tajemnicę Boga i Jego działanie w świecie. Doda im także odwagi, aby się nie lękali nawet śmieci ciała, ale mężnie wyznawali wiarę. Przeżywając uroczystość Zesłania Ducha Świętego prośmy o odwagę, abyśmy żyli Ewangelią na co dzień.

Więcej

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, 16.05.2021 r.
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony.” To słowa Jezusa wstępującego do nieba. Jako chrześcijanie mamy wszystkim głosić orędzie zbawienia w Chrystusie. Nie uchylajmy się od tego obowiązku, gdyż z tego będzie rozliczał nas Pan. Dziś w szczególny sposób módlmy się za biskupa ordynariusza w dniu jego imienin.

Więcej

VI Niedziela Wielkanocna, 09.05.2021 r.
Jezus zachęca nas do trwanie w Jego miłości. Czynimy to, gdy zachowujemy Boże przykazania. Wzorem jest sam Zbawiciel, który we wszystkim zachował przykazania Boga Ojca. Poświęcić życie za innych to znaczy służyć im swoim słowem, dobrym uczynkiem, modlitwą czy cierpieniem. Niech nasza miłość do Boga i ludzi będzie szczera.

Więcej

V Niedziela Wielkanocna, 02.05.2021 r.
Jezus jest krzewem winnym, a wierni latoroślami. Gdy są złączeni z Mistrzem przez łaskę uświęcającą przynoszą owoce na życie wieczne, bo cokolwiek dobrego czynią stanowi zasługują na niebo. Bóg Ojciec jako dobry ogrodnik oczyszcza ich przez cierpienie, aby owoc ich był obfitszy. Trwajmy w przyjaźni z Bogiem, aby nasze życie tu na ziemi doprowadziło nas do wiecznego szczęścia. Dziś w szczególny sposób módlmy się za Emigrację.

Więcej

Niedziela Dobrego Pasterza, 25.04.2021 r.
Dobry pasterz oddaje życie za owce, najemnik zaś widząc niebezpieczeństwo ucieka, bo nie zależy mu na owcach. Tym dobrym pasterzem jest Jezus, który karmi nas swoim słowem oraz ciałem- poi Krwią i chroni przed zniewoleniem ze strony diabła. Przeżywając Niedzielę Dobrego Pasterza, a w naszej diecezji także synodalną prośmy o dobrych pasterzy, którzy będą nas prowadzić prostą drogą do nieba.

Więcej

III Niedziela Wielkanocna, 18.04.2021 r.
Biblia daje odpowiedź jak dobrze żyć tu na ziemi i zdobyć po śmierci niebo. Uświadamia nam, że nie jesteśmy dziełem przypadku, ale istotami, których Bóg chce dla siebie, przeznaczonymi do wiecznej chwały. Można ją osiągnąć słuchając Bożego słowa i żyjąc nim na co dzień. Są to słowa mądrości, którą wprawdzie lekceważy świat, ale która prowadzi do prawdziwego szczęścia. Przeżywając Niedzielę Biblijną czerpmy codziennie z tego źródła Bożego objawienia.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia, 11.04.2021 r.
Wszystkim ludziom, którzy wielbić będą miłosierdzie Boże i szerzyć jego cześć zachęcając inne dusze do ufności Jezus obiecuje obronę w ostatniej walce. To przypomina nam „Dzienniczek” św. Faustyny w numerze 1541. Chrystus zmartwychwstały objawia się jej , aby wszystkim przypomnieć, że Bóg jest miłosierny, Jednak miłosierdzia można dostąpić wówczas, gdy się uzna swoje grzechy i prosi Go o ich przebaczenie. Chciejmy zatem skorzystać ze zdroju Bożego miłosierdzia.

Więcej