Parafia Jastrzębie
Niedziela Miłosierdzia, 11.04.2021 r.
Wszystkim ludziom, którzy wielbić będą miłosierdzie Boże i szerzyć jego cześć zachęcając inne dusze do ufności Jezus obiecuje obronę w ostatniej walce. To przypomina nam „Dzienniczek” św. Faustyny w numerze 1541. Chrystus zmartwychwstały objawia się jej , aby wszystkim przypomnieć, że Bóg jest miłosierny, Jednak miłosierdzia można dostąpić wówczas, gdy się uzna swoje grzechy i prosi Go o ich przebaczenie. Chciejmy zatem skorzystać ze zdroju Bożego miłosierdzia.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania, 04.04.2021 r.
„Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał” tak pozdrawiali się pierwsi chrześcijanie. Celebrując to historyczne wydarzenie gromadzili się na liturgię w dzień Pański, czyli niedzielę i zgłębiali tę wielką tajemnicę naszej wiary. Zmartwychwstał Pan to znaczy, że nadal żyje i jest zwycięzcą: piekła, szatana i grzechu. Niech nadzieja na pokonanie przez nas zła ze Zmartwychwstałym, będzie obecna w naszych sercach.

Więcej

Niedziela Palmowa, 28.03.2021 r.
„Hosanna Synowi Dawidowemu” tak śpiewał lud Jezusowi wjeżdżającemu do Jerozolimy na osiołku. Dziś upamiętniamy to wydarzenie poświęcając palmy na początku każdej Mszy św. i biorąc udział w procesji. Jednak ta niedziela jest też niedzielą męki Pańskiej, którą będziemy rozważali słuchając opisu cierpienia i śmierci Zbawiciela. Miłość Boga ukazana w tych wydarzeniach niech pobudza nas do refleksji nad ceną naszego zbawienia. Módlmy się także za młodzież w Światowy Dzień Młodzieży, oraz V synod naszej diecezji.

Więcej

V Niedziela Wielkiego Postu, 21.03.2021 r.
Bóg przez proroka Jeremiasza zapowiada zawarcie nowego przymierza, którego prawo będzie wypisana na sercach, gdyż stare przymierze Izraelici złamali. To nowe przymierze zawarł Jezus i przypieczętował je krwią przelaną na krzyżu. Zostaliśmy zatem wykupienie nie złotem czy srebrem, ale najdroższą krwią Chrystusa. Trwajmy zatem w wierności Bogu. Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Kazimierza Trybułę - rekolekcjonistę i życzymy mu darów Ducha Świętego w przekazywaniu Bożego słowa.

Więcej

IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2021 r.
Izraelici lekceważyli wysłanych do nich proroków, łamali Boże przykazania i bezcześcili świątynię, dlatego spotkała ich kara. Zostali uprowadzeni do Babilonu, a świątynię zniszczono. Gdy na wygnaniu zrozumieli swoją niegodziwość i pokutowali za grzechy. Król perski Cyrus, z polecenia Boga - pozwolił im powrócić na dawne tereny. Jednak łaska miłosiernego Boga objawiła się szczególnie w tym, że zesłał swojego Syna, aby przez wywyższenie na krzyżu odkupić ludzkość. Przeżywając niedzielę „laetare” cieszymy się ze zbawienia dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu, 07.03.2021 r.
Prawo Boże jest mądrością w oczach innych narodów. Takie słowa docierały do uszów Izraelici czytających Pismo Święte. Bóg dał ludziom dziesięć przykazań, aby szlachetnie postępowali i w ten sposób jednoczyli się z Nim wprowadzając Jego królestwo na ziemi. Człowiek jednak namawiany przez Złego do samowoli często odrzuca przykazania mniemając, że będzie szczęśliwszy. Niestety zamiast szczęścia doznaje rozczarowania, bo nie ma pokoju w sercu łamiącym Boże prawo. Kierujmy się w codziennym życiu dekalogiem.

Więcej

II Niedziela Wielkiego Postu, 28.02.2021 r.
„Potwierdzanie wierności Bogu niekiedy nas ludzi bardzo kosztuje, tak jak wiele kosztowało Abrahama, od którego Bóg zażądał syna Izaaka. Jednak miłować Boga ponad wszystko oznacza także ponad swoje dzieci. Najwyższy umacnia ludzi Jemu wiernych do takiej ofiary. Ona dziś polega na rezygnacji z siebie tj. z planów na swoje życie i najbliższych zwłaszcza swoich dzieci. W naszej diecezji przeżywamy kolejną niedzielę synodalną poświęconą katolickim mediom. Korzystajmy z tej ewangelizacyjnej oferty.

Więcej

I Niedziela Wielkiego Postu, 21.02.2021 r.
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - słowa Jezusa wzywają nas do zmiany postępowanie. Z lekceważenia Bożych przykazań do ich zachowania w całej rozciągłości, bo to stanowi budowanie królestwa Bożego. Pozwolić prowadzić się Bogu to zadanie każdego chrześcijanina.

Więcej

VI Niedziela Zwykła, 14.02.2021 r.
Trąd był w czasach Starego Testamentu i publicznej działalności Jezusa był chorobą sprawiającą nie tylko ból fizyczny, ale także wykluczającą ze społeczeństwa. To wykluczenie wiązało się z lękiem przed zakażeniem innych. Tęsknota za najbliższymi i i życie w odosobnieniu pogarszało sytuację chorego. Każde wyleczenie, a tym bardziej cudowne uzdrowienie z tej choroby było wielkim darem. Jezus uzdrawiał trędowatych, ale szczególnie spieszy z pomocą trędowatym na duszy, czyli grzesznikom jeśli tylko go o to poproszą. Prośmy zatem Pana o uzdrowienie naszej duszy.

Więcej

V Niedziela Zwykła, 07.02.2021 r.
Człowiek żyjąc na ziemi musi zmagać się z różnymi przeciwnościami, jak biblijny Hiob. Cierpienia często przychodzą niespodziewanie, ale właśnie wtedy należy obudzić w sobie ufność do Boga, gdyż Zbawca nasz żyje i na końcu nas wynagrodzi tak jak wspomnianego patriarchę. Trwajmy zatem zawsze przy Zbawicielu.

Więcej