Parafia Jastrzębie

 

Zapowiedzi Przedślubne

 

 są wywieszane w gablocie ogłoszeń przy kościele parafialnym. 

 

 

Młodych polecamy modlitwie, a kto by znał przeszkody,

proszony jest o zgłoszenie do kancelarii parafialnej .

 

    

  

 

O Słowie Bożym


Roman Brandstaetter, tarnowski Żyd, którego dziadek Mordechaj pochodził z naszego Brzeska, pisał: „Biblio, Ojczyzno moja…” Ten przepiękny hymn o Biblii można znaleźć w książce „Krąg biblijny”. Jednak warto zapytać samego siebie, czy Biblię traktuję jak Ojczyznę, która jest dla mnie ważna i cenna? Od chwili chrztu świętego Biblia stała się naszą Ojczyzną, która tworzy i buduje naszą tożsamość. Dlatego zachęcam do lektury Pisma Świętego.


Mamy cztery najważniejsze powody, dla których należy czytać Biblię.

 1. Poznajemy prawdę o Bogu i o świecie, czyli zdobywamy najważniejszą dla nas wiedzę. Bez tej podstawowej wiedzy nie odkryjemy sensu naszej wiary a co za tym idzie i sensu naszego życia.
 2. Rozważanie Słowa Bożego pozwala odkrywać prawdę o sobie. Biblia pozwala mi zrozumieć siebie samego. Dzięki Biblii mogę zrozumieć swoje życie, właściwie odczytać, to, co dzieje się w moim życiu, odkryć, w jakim miejscu  życia jestem. Wszystko, co przeżywam, radości i smutki, jakiekolwiek doświadczenia życiowe, odnajdę na kartach Pisma Świętego
 3. Czytanie Słowa Bożego pozwala rozwiązywać problemy codzienności, ponieważ w Słowie Bożym Jezus Chrystus, żywy Bóg, mówi do mnie w konkretnych okolicznościach mego życia.
 4. Słowo Boże jest niezbędne do przemiany życia. Każdorazowo, kiedy staję przed Bogiem w sakramencie pokuty, otrzymuję słowo od Boga, które powinno mnie prowadzić. Jezus bardzo konkretnie mówi do nas w każdej naszej słabości. Dla każdej naszej słabości jest odpowiednie słowo, które ma moc, Słowo Boga żywego.

Słowo Boże ma moc. Kiedy Jezus powiedział: „Dziewczynko, tobie mówię wstań” (Mk 5,41) i ona wstała. „Łazarzu wyjdź na zewnątrz” (J 11,43) i Łazarz wychodzi. „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu” (Mt 9,6) i paralityk wstaje, bierze łoże i idzie do domu. Kiedy Apostołowie byli w więzieniu, modlili się wielbiąc Boga, a „natychmiast z ich nóg opadły kajdany” (Dz 16,26), a trzęsienie ziemi zburzyło więzienie. 

Dlatego zachęcamy do czytania Słowa Bożego w rodzinach, do dzielenia się tym słowem, czyli rozmowy o tym, co Pan Bóg mówi do mnie w tym słowie, jak ja to rozumiem.


Kilka rad, jak to zrobić.

 1. Czytajmy bez pośpiechu. Nasza lektura powinna być bardzo uważna, bo tylko wtedy możemy poczuć smak Słowa Bożego.
 2. Trzeba mieć wewnętrzne nastawienie, wewnętrzną zgodę, że nie wszystko muszę wiedzieć, czy od razu zrozumieć. 
 3. Warto czytać Słowo Boże głośno, by nie tylko Słowo zobaczyć, ale też usłyszeć, żeby rzeczywiście poznać tekst.
 4. Przeczytaj tekst kilka razy, obcowanie z tekstem Biblii zmienia nasze myślenie.
 5. Rozważaj to Słowo, zastanów się, co Bóg do Ciebie mówi.
 6. Pomódl się tym Słowem. Niech to Słowo stanie się dla Ciebie modlitwą. Wołaj do Boga.
 7. Daj sobie czas, żeby Bóg przemienił Twoje serce. 

Zacznijmy od modlitwy psalmami. To są słowa, którymi modlili się Jezus, Maryja i cały pierwotny Kościół. To modlitwa, która wyraża różne stany życia człowieka, naszego życia.

Zachęcam do lektury.

 
 • Kiedy chcę dobrze przeżyć dzień - Ps 5 (Modlitwa poranna o utrzymanie się na drodze Bożej) 

Usłysz, Panie, moje słowa,
zwróć na mój jęk uwagę; 
natęż słuch na głos mojej modlitwy, 
mój Królu i Boże! 
Albowiem Ciebie błagam, o Panie, 
słyszysz mój głos od rana, 
od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.
 
 • W chwilach zdenerwowania, wielkiego napięcia  Ps 131 (Spoczynek w Bogu)

Jak niemowlę u swej matki, 
jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza. 
Izraelu, złóż w Panu nadzieję 
odtąd i aż na wieki!
 
 • Przygotowanie do spowiedzi – Ps 51(Wezwanie i prośba pokutnika); Ps 6 (Błaganie o litość); 

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie 
i nie karz w swej zapalczywości. 
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; 
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone.
 
 • Modlitwa po spowiedzi – Ps 32 (Szczęście płynące z odpuszczenia win);

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, 
którego grzech został puszczony w niepamięć. 
Szczęśliwy człowiek, 
któremu Pan nie poczytuje winy, 
w którego duszy nie kryje się podstęp.
 
 • Doświadczenie, gdy ktoś zniszczył twoje dobre imię – Ps 7 (Modlitwa oczernionego);

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; 
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, 
by kto - jak lew - mnie nie porwał 
i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy.
 
 • Kiedy czuję się osaczony – Ps 38 (Błaganie nieszczęśliwego grzesznika);


Ps 13 (W długotrwałym ucisku); 
Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? 
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?
Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, 
a w moim sercu codzienną zgryzotę?

 
 • Kiedy doświadcza Cię choroba – Ps 41 (W ciężkiej chorobie);

Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym <i o nędzarzu>, 
w dniu nieszczęścia Pan go ocali. 
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, 
uczyni szczęśliwym na ziemi 
i nie wyda go wściekłości jego wrogów. 
Pan go pokrzepi na łożu boleści: 
podczas choroby poprawi całe jego posłanie.
 
 • Kiedy zastanawiasz się, dlaczego niewierzącym tak się powodzi – Ps 49 (Zagadka powodzenia bezbożnych);

Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, 
jeżeli wzrośnie zamożność jego domu: 
bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, 
a jego zamożność nie pójdzie za nim. 
 
 • Uwielbienie Boga -  Ps 67 (O błogosławieństwo na trud apostolski); Ps 98 (Chwała Bogu, Zbawcy świata);  Ps 99 (Chwalcie najświętszego Boga); Ps 100 (Służcie Panu z weselem); Ps 103 (Błogosław, duszo moja, Pana);

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i całe moje wnętrze - święte imię Jego! 
Błogosław, duszo moja, Pana, 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 
On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce, 
On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem.
 
 • Kiedy chcesz doświadczyć mocy Bożej – Ps 86 (O pomoc w przeciwnościach); Ps 16 (Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci); Ps 23 (Bóg pasterzem i gościnnym gospodarzem); Ps 27 (Bóg moja światłością);

Pan światłem i zbawieniem moim: 
kogóż mam się lękać? 
Pan obroną mojego życia: 
przed kim mam się trwożyć?

Zachęcam do samodzielnego poszukiwania w Księdze Psalmów, a także do lektury innych ksiąg biblijnych. Zacznij rozmawiać z Panem Bogiem. 

W księdze Wyjścia czytamy: „Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem.” (Wj 33,11) Spróbuj więc potraktować lekturę Biblii jak spotkanie z Przyjacielem.

Tym wszystkim, którzy zainteresowali się „Bożym czytaniem” polecam stronę www.onjest.pl/slowo

„A Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” (Kol 3,16-17)