Parafia Jastrzębie
XVI Niedziela Zwykła 22. VII . 2018 r.
Rozpoczynając kolejny tydzień gromadzimy się w naszej świątyni. Jest ona naszym domem, w którym Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa buduje z nas żywy Kościół, w którym jest miejsce dla każdego tak pojedynczych osób, jak i różnych ruchów i stowarzyszeń. Zadaniem nas wszystkich jest wspólna troska o Kościół jako nasz dom. Chrystus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy „wypoczęli nieco”. Złóżmy więc na Jego ołtarzu wszystkie nasze intencje, a szczególnie módlmy się za przebywających na wakacjach czy urlopach jak również trudzących się przy pracach żniwnych.

Więcej

XV Niedziela Zwykła 15. VII . 2018 r.
Jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj otaczamy ołtarz Chrystusa, aby ożywić naszą wiarę i nasze świętowanie dnia pańskiego . Chcemy wspólnie wsłuchiwać się w Boże słowo i na nim budować nasze chrześcijańskie życie. Stajemy w tym świętym miejscu, jako członkowie wspólnoty ludzi ochrzczonych, wezwanych do dawania świadectwa wierze i głoszenia Chrystusowej nauki . Niech więc te zadania staną się motywem naszej dzisiejszej modlitwy, a ofiarami wesprzyjmy remont naszych parafialnych organów

Więcej

XIV Niedziela Zwykła 8. VII . 2018 r.
Zmieniają się czasy ,ale nie człowiek . Tak jak przed wiekami ,tak i dzisiaj nosi w swoim sercu wiele pragnień. Potrzebuje światła , by zrozumieć siebie, dlatego jest on powołany przez Boga do różnych zadań, ale przede wszystkim do świętości i do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jednak te zadania nie są łatwe. Dlatego Chrystus zapewnia nas ,że „wystarczy ci Mojej łaski”. Dlatego gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby z Eucharystii zaczerpnąć sił do odważnego dawania świadectwa wobec współczesnego świata. Jesteśmy do tego zobowiązani, bo należymy do Chrystusa i do Kościoła, a ofiarami wesprzyjmy nasze Seminarium Duchowne w Tarnowie

Więcej

XIII Niedziela Zwykła 1 . VII . 2018 r.
Z wiarą i pokorą stajemy przed ołtarzem Pańskim, aby złożyć Bogu niedzielną ofiarę Ciała i Krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Nieustannie na naszych drogach życiowych Pan Jezus jest z nami i towarzyszy nam swoją miłością jak najlepszy przyjaciel. Jego obecność jest szczególnie bliska podczas każdej Eucharystii. On sam ofiaruje się na ołtarzu za nasze grzechy, On sam karmi nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią. On nie zostawia nas samych w naszej często trudnej codzienności, tak jak nie pozostał obojętny na udrękę kobiety cierpiącej na krwotok, a także Jaira, ojca ciężko chorej córki. Ciesząc się Jego obecnością modlimy się o świętość naszego życia w adoracji .

Więcej

XII Niedziela Zwykła 24 . VI . 2018 r.
Przeżywamy dziś ostatnia niedzielę czerwca . Rozpoczęły się wakacje, urlopy - zasłużony wypoczynek. Jednak nie to jest powodem radości dla nas chrześcijan ale fakt, że Pan Bóg jest z nami nieustannie na naszych drogach życiowych i towarzyszy nam swoją miłością jak najlepszy przyjaciel. I pragnie byśmy dla Niego umieli zostawić wszystko , by był najważniejszy w naszym życiu . Daje nam tego przykład patron dzisiejszego dnia św. Jan Chrzciciel i prowadzi do Chrystusa A Jego obecność jest bliska szczególnie podczas każdej Mszy św. . On sam mówi do nas, On sam ofiaruje się na ołtarzu za nasze grzechy, On sam karmi nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią i pomaga nam w dźwiganiu codziennego krzyża . Ciesząc się Jego obecnością modlimy się dzisiaj w naszej parafii w sposób szczególny za naszych zmarłych .

Więcej

XI Niedziela Zwykła 17 . VI . 2018 r.
Dzisiaj łączymy się z całą Diecezja, a szczególnie ze Starym Sączem bowiem przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu są diecezjalne uroczystości związane z Diecezjalnym Świętem Rodziny pod przewodnictwem pasterza naszej Diecezji ks. bp dr Andrzeja Jeża . Radość wspólnej modlitwy utrwali festyn dla rodzin, organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Uroczystość ta będzie równocześnie Diecezjalną Pielgrzymką Rodzin , którym patronuje św. Kinga. Módlmy się więc gorąco w intencji naszych rodzin, a ofiarą na składkę wesprzyjmy sprawy naszej parafii szczególnie prace które trwają .

Więcej

X Niedziela Zwykła 10 . VI . 2018 r.
Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Troszczy się i kocha każdego z nas. On uczy, jak iść Jego drogą, najlepszą dla nas. Kiedy jednak sprzeciwiamy się Bogu i łamiemy Jego przykazania, pojawia się lęk. Tak jak Adam boimy się i ukrywamy swoje wnętrze przed Bogiem, innymi ludźmi, a nawet przed sobą samym. Pamiętajmy, że Bóg jest większy od naszych grzechów. Podczas Mszy św. wspólnie wyznajmy wiarę w Jego wszechmoc i dobroć. Trzeba nam też osobiście w sercach, swoimi słowami, z wiarą zwracać się zawsze do dobrego Boga.

Więcej

IX Niedziela Zwykła 3. VI . 2018 r.
Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że się za nas ciągle ofiaruje, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie wstawia się za nas do Ojca. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, by nawiedził nasze domy, by umocnił nasze rodziny w miłości i zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości, by dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie i oto modlimy się też dzisiejszej w adoracji .

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy 27.V. 2018 r.
Dzisiaj świętujemy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kościół przypomina nam prawdę ,że jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego . Kiedy czynimy znak krzyża świętego wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Od tego wyznania zaczynamy każdą modlitwę ,dzień pracę , a nawet posiłek . Bóg zaprasza nas dzisiaj byśmy zgłębiali Jego tajemnicę - nie tyle rozumem co kochającym sercem . Zaprasza nas ,byśmy oddawali Mu chwałę i cześć w naszej w codzienności. Módlmy się i za dzieci ,które przeżywają dziś swoją pierwszą Komunię św. Wspomnijmy też i naszą I Komunię i dziękujmy Jezusowi za przychodzenie do naszych serc.

Więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20. V . 2018 r.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Na modlących się w Wieczerniku Apostołów wraz z Matką Najświętszą zstępuje Duch Święty wśród szumu wiatru i ognia . Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się i Dobra Nowina o zbawieniu rozlewa się na cały świat, głoszona we wszystkich językach . Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy Ducha Świętego o odnowę każdego i każdej z nas i o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi ! A składką wspierajmy nasze parafialne prace

Więcej