Parafia Jastrzębie
6 Niedziela Wielkanocna, 22.05.2022 r.
Chrystus w Ewangelii poucza nas, na czym polega okazywanie wdzięczności Bogu. Realizuje się ona w zachowywaniu nauki Zbawiciela, która jest nauką Boga Ojca. Duch Święty pomaga wszystkim, którzy Go przyjmują jako Pocieszyciela, wypełniać to, czego oczekuje kochający Bóg. Okazujmy Najwyższemu wdzięczność, zachowując wskazania Ewangelii.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna, 15.05.2022 r.
Jezus daje nowe przykazanie miłości, którego normą jest Jego miłość do każdego człowieka, polegająca na poświeceniu się dla niego aż do oddania życia. Zachęca nas, abyśmy przez praktykowanie Jego miłości czynili lepszy świat.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 08.05.2022 r.
Najbardziej przygotowani na przyjęcie Ewangelii byli Izraelici. Niestety uznali się za niegodnych życia wiecznego, dlatego św. Paweł i Barnaba skierowali się do pogan. Takie bowiem polecenie przekazał Jezus - wszystkim, którzy poznali drogę zbawienia. Słuchajmy Dobrego Pasterza, abyśmy nie utracili skarbu wiary, ale go przekazywali innym.

Więcej

3 Niedziela Wielkanocna, 01.05.2022 r.
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - słowa skierowane do arcykapłana i Sanhedrynu przez Apostołów wskazują, że głoszenie Jezusa zmartwychwstałego było najważniejszym zadaniem uczniów Pana. Także my mamy głosić Ewangelię nawet wtedy, gdy inni próbują nas uciszyć z rożnych powodów. Przeżywając niedzielę biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny, napełniajmy się słowem Bożym.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego (2 Wielkanocna), 24.04.2022 r.
Bóg jest miłosierny wobec człowieka, gdyż lituje się nad jego niedolą; ale oczekuje, abyśmy też byli miłosierni. Przypomniał nam o tym przez św. siostrę Faustynę. Przeżywając niedzielę miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, stawajmy się miłosierni w naszych sądach o innych i uczynkach.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 17.04.2022 r.
Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, szatanem i piekłem to podstawa do prawdziwej radości. Wspominając w liturgii to wydarzenie dzielmy się radością z innymi. Aniołowie przy grobie powiedzieli niewiastom, żeby oznajmiły Jego uczniom, iż zmartwychwstał.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 10.04.2022 r.
Jezus, wjeżdżający do Jerozolimy na osiołku, przyniósł jej pokój za cenę swojego życia, które wkrótce złożył na Golgocie. Upamiętniając to wydarzenie, święcimy palmy i będziemy uczestniczyli w procesji przed sumą. Wsłuchując się w opis męki Pańskiej, dziękujmy naszemu Zbawicielowi za to, co uczynił dla nas.

Więcej

5 niedziela Wielkiego Postu, 03.04.2022 r.
Łatwo przychodzi nam oskarżać innych, ale walki naszym grzechom i wadom nie chcemy wypowiadać, bo to jest trudne. Zachowujemy się często jak oskarżyciele kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie chce, aby ludzie grzeszyli, ale okazuje miłosierdzie tym, którzy popełniwszy grzech chcą się z niego poprawić i Boga proszą o przebaczenie. Skorzystajmy przed świętami z miłosierdzia, które Bóg chce nam okazać w sakramencie pokuty.

Więcej

4 niedziela Wielkiego Postu, 27.03.2022 r.
Starszy syn z dzisiejszej Ewangelii zazdrościł młodszemu łaskawości ojca. Czasami i nas ogarnia zazdrość, czyli smutek z czyjegoś dobra i szczęścia oraz radość z jego nieszczęścia. Trzeba w sobie to uczucie przezwyciężyć i radować się z tego, iż dobro bliźniego dotknie także i nas, a złota zasada postępowania: Wszystko co byście chcieli, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie - niech nami kieruje. Módlmy się za V synod, przeżywając kolejną niedzielę synodalną.

Więcej

3 niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2022 r.
Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię, które oddaje istotę Jego osobowości - jest istotą samoistną, która sama dała sobie życie i to życie podtrzymuje oraz wszystkim żyjącym istotom daje życie. Ludzie, wiedząc, kim jest Bóg, powinni pokornie Mu służyć w duchu wdzięczności, a za grzechy wynagradzać. Chociaż okazuje nam cierpliwość, to nie oznacza, że nie będzie karał. Nawracając się, mamy zachowywać Boże przykazania.

Więcej