Parafia Jastrzębie
IV . Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.
„Nie tak widzą ludzie, jak widzi Bóg" - te słowa usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu . Przychodząc do kościoła na Mszę Świętą nie możemy poprzestać na tym, co widzą oczy, bo w rzeczywistości począwszy od znaku krzyża świętego uczynionego na rozpoczęcie liturgii, niebo jest otwarte i na ołtarz zstępuje sam Jezus udzielając obfitości swoich łask . Za chwilę uobecni się ofiara krzyża. Postarajmy się choć przez chwilę popatrzeć na Mszę Świętą oczami Boga.

Więcej

3 niedziela Wielkiego Postu 15.03. 2020 r
„Bogu należy oddawać cześć w Duchu i prawdzie" - to słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii . Każda Msza Święta jest najdoskonalszym aktem takiego uwielbienia, gdzie nie my własnym staraniem czcimy Ojca, ale Ten, który swego ducha oddał na Kalwarii w Jego ręce, a dla nas przyszedł na świat jako Droga, Prawda i Życie. Jeśli chcemy włączyć się w to uwielbienie, porzućmy choć na chwilę wszystko, oddając Bogu należną chwałę.

Więcej

2 Niedziela Wielkiego Postu 08.03.2020 r.
Jezus posłał Kościół do narodów, aby przez ewangelizację przemieniał go wewnętrznie. Jednym z istotnych elementów głoszenia Ewangelii jest sprawowanie sakramentów świętych. Uczestniczymy w Najświętszym Sakramencie. Zechciejmy przeżyć ten święty czas nie tak jak zawsze - ale lepiej, by nie obrażać Boga swoją obojętnością i oziębłością, ale ucieszyć Go szczerą pobożnością naszej modlitwy. Dziś szczególnie polecajmy Mu wszystkich misjonarzy w dniu modlitewnej solidarności z nimi, a także wszystkie kobiety.

Więcej

1 Niedziela Wielkiego Postu 01.03.2020 r.
W każdą niedzielę na sprawowaniu Najświętszej Ofiary gromadzi nas Chrystusowa miłość. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii odkrywają przed nami szczególny sens tego wydarzenia, w którym - jako katolicy - powinniśmy uczestniczyć jak najczęściej, ponieważ „nie samym chlebem żyje człowiek" Na Mszy Świętej odnajdujemy to, czego świat dać nam nie może: Słowo, które stało się ciałem, abyśmy żyli na wieki.

Więcej

7 Niedziela zwykła 23.02.2020 r.
Pan zaprosił nas na ucztę eucharystyczną i daje nam Siebie bez ograniczeń, ale oczekuje, że również my będziemy hojni i wielkoduszni. Największym wyrazem wielkoduszności jest miłość nieprzyjaciół. W naszej diecezji przeżywamy kolejną synodalną niedzielę, która zwraca naszą uwagę na diecezjalne i parafialne media i zachęca do korzystania z nich .

Więcej

6 Niedziela zwykła 16.02.2020 r.
W każdej Mszy św. Chrystus ofiaruje się za nas i daje duchowy pokarm, którym jest Jego ciało i Krew. Jednocześnie nas uczy jak mamy żyć, aby zdobyć szczęśliwe życie wieczne. Prośmy o umiejętność uważnego słuchania Jego słowa.

Więcej

5 Niedziela zwykła 09.02.2020 r.
Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest światłem, które oświeca każdego człowieka i solą, która nadaje smak życiu. Przebywając w Jego obecności upodabniamy się do Niego i sami stajemy się światłem i solą dla świata.

Więcej

4 Niedziela zwykła- Święto Ofiarowania 02.002.2020 r.
Prorok Malachiasz zapowiada przyjście Pana do swej świątyni, które dziś w liturgii celebrujemy. Wspominając przyniesienie Jezusa przez Maryję i Józefa do świątyni w Jerozolimie uczymy się ofiarować swoje życie Wszechmogącemu Bogu tak jak Jezus ofiarował się Ojcu niebieskiemu. Modlimy się szczególnie za osoby życie konsekrowanego, które całkowicie chcą należeć do Boga. Polecajmy także ks. bpa. Władysława Bobowskiego w 45 rocznicę sakry biskupiej.

Więcej

3 Niedziela zwykła 26.01.2020 r.
Przeżywamy niedzielę synodalną. Kontynuujemy naszą modlitwę za parafię, którą tworzą różni ludzie. Ci bardziej i ci mniej wierzący. Ci praktykujący wytrwale swoją wiarę i ci, którzy już dawno zapomnieli o modlitwie i sakramentach. Jesteśmy wszyscy za siebie nawzajem odpowiedzialni przed Bogiem. Ta odpowiedzialność spoczywa na proboszczu, jak i na wszystkich mieszkańcach parafii. Ojciec Święty Franciszek postanowił, też że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Posłuszni decyzjom Ojca Świętego przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia, i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.Tylko tak znajdziemy sposób na ponowne przyprowadzenie do Chrystusa tych, którzy od niego odeszli i osłabli w wierze.

Więcej

2 Niedziela zwykła 19.01.2020 r.
Eucharystia jest uwielbieniem Boga za działo zbawienia dokonane przez Jezusa w Duchu Świętym. Uczestnicząc we Mszy św. chciejmy wychwalać Boga za to, że Jego Syn rodzi się na ołtarzu i zostaje z nami w Najświętszym Sakramencie.

Więcej