Parafia Jastrzębie
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 25. III. 2018 r.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Trzymając w dłoniach gałązki palm, razem z mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś radosne Hosanna ,słuchamy opisu Męki i śmierci Chrystusa. Kościół przypomina nam dzisiaj , że ziemski sukces przemija, zaś cierpienie i śmierć prowadzi do uczestnictwa w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywający nadchodzący tydzień .

Więcej

V Niedziela Wielkiego Postu 18 .III. 2018r.
Dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, aby ponownie odsłonić je w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie podkreślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy w darze zbawienie. Każda Eucharystia jest również Ofiarą krzyżową Chrystusa dokonaną sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. Jest to ta sama Ofiara i jedyna Ofiara Chrystusa, która przynosi nam zbawienie i obdarza nas życiem wiecznym. Z błogosławionych owoców tej ofiary czerpią siłę wszystkie pokolenia . Jezus wszystkich chce do siebie przygarnąć trzeba nam tylko obumrzeć dla grzechu .Wielki Post jest okazją byśmy w Sakr. Pokuty umarli dla grzechu i odzyskali siły do dobrego życia. Módlmy się o dobrą Spowiedź św. w tym tygodniu dla wszystkich naszych parafian ,by wszyscy chętnie skorzystali także z rekolekcji , a nasze sprawy parafialne wesprzyjmy dziś naszą ofiarą na składce .

Więcej

IV Niedziela Wielkiego Postu 11. III. 2018 r.
Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Laetare” , co oznacza „radujmy się”. Dziś liturgia czytań pełna jest radości i nadziei, zwłaszcza Ewangelia, w której Święty Jan zapewnia, iż „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” To zapewnienie, wzywa nas do konkretnych działań. Jednym z najbardziej owocnych i skutecznych jest pokuta, która wyraża się poprzez modlitwę, uczynki miłosierdzia, umartwienia, wstrzemięźliwość, post oraz jałmużnę. Podejmijmy je aby pokój i radość wypełniły nasze serca .

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu 4.III . 2018 r.
Gromadząc się podczas niedzielnej Eucharystii uznajemy ,że Chrystus jest dla nas mocą i mądrością a Przykazania Boże, które dzisiaj usłyszymy, są wciąż aktualne. Nie zniewalają nas, ale są „słowami Bożymi, które dają życie wieczne”. Tylko wtedy, kiedy będziemy na serio przyjmowali Bożą naukę i wypełniali Jego przykazania, będziemy głosili całemu światu Chrystusa ukrzyżowanego, który jest „mocą i mądrością Bożą”. Otwórzmy nasze serca i umysły na słowa, które kieruje do nas Bóg. On w Ewangelii wyrzuca przekupniów ze świątyni ,ale jeszcze bardziej pragnie oczyszczenia „ świątyni naszego serca”. Niech czas Wielkiego Postu będzie i dla nas najlepszą okazja do troski o piękno serca przez pojednanie z Bogiem i ludźmi .

Więcej

II Niedziela Wielkiego Postu 25. II . 2018 r.
Przemienienie Pana Jezusa wobec wybranych uczniów jest zapowiedzią Zmartwychwstania. Chrystus chciał przez to pokazać głębsze znaczenie swoich słów i cudów, ale przede wszystkim wskazał na ostateczny cel swojej misji i cel życia jego uczniów. Jest nim chwała niebieska. Kontynuujemy dziś też nasze przygotowanie do V Synodu diecezjalnego. Chcemy modlić się o jego owoce dla każdego z nas. Dzisiaj pragniemy także przy tej okazji zatrzymać się nad znaczeniem hasła i wspólnie rozważać co znaczy, że Kościół i nasze życie mając oraz bardziej kształtować się na wzór Chrystusa. Jak On przemienił się na Górze Tabor, tak i my możemy nieustanie zmieniać się dzięki Jego łasce. Dzień po dniu możemy stawać się do Niego podobni i w ten sposób dążyć do chwały niebieskiej.

Więcej

I. Niedziela Wielkiego Postu . 18 II. 2018 r.
W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele Wielki Post - czas pokuty , nawrócenia i przygotowania do przeżywania radości Zmartwychwstania . Jest to szczególny czas zbliżenia się do Boga i odwrócenia się od grzechu i szatana . Zostaliśmy zaproszeni do bardziej intensywnego słuchania Słowa Bożego , częstszej modlitwy ,postu i czynów miłosierdzia . Razem z darami chleba i wina ,które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy o siłę do wytrwania w nich ,abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana, a ofiarami wesprzyjmy parafialne sprawy

Więcej

VI Niedziela zwykła . 11. II. 2018 r.
Msza św. w której uczestniczymy , to wspaniałe świadectwo jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak bardzo troszczy się o niego i jak w dzisiejszej ewangelii oczyszcza i nas z trądu grzechu . To w Kościele możemy zostać uzdrowieni rozgrzeszeni oraz możemy przemienić nasze myślenie i nasze spojrzenie na siebie, na bliźnich, na świat i na Boga. Pomoże nam w tym i nadchodzący Wielki Post oraz rozpoczynający się dziś 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu Niech Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu stanie się okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abstynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie. Można ten fakt wpisać do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Módlmy się do Boga za wszystkich , którzy swoim przykładem życia dają nam wzór radosnego spędzania spotkań w gronie rodzinnym i z bliźnimi bez alkoholu, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie .

Więcej

V Niedziela zwykła . 4. II. 2018 r.
Tak jak każdej niedzieli gromadzimy się i dziś w świątyni . Chrystus i dziś chce z nami się spotykać po to, aby - jak ukazuje nam to dzisiejsza Ewangelia - leczyć nasze dusze i ciała. On jest tym, który „leczy złamanych na duchu”. Tym, który chce w nasze życie wprowadzać pokój, radość i nadzieję, pomimo trudów, zmartwień i problemów. Bóg nigdy nie zostawia człowieka samemu sobie. I chociaż jest najświętszy to jednak nie odrzuca biednych, słabych i grzesznych ludzi . Jezus chce dzisiaj ująć nas za rękę jak teściową Szymona Piotra i podnieść nas z naszych słabości, byśmy uzdrowieni na duszy mogli dostrzec Boga w drugim człowieku i byśmy służyli Mu z miłością. Ufajmy Chrystusowi ,szukajmy Jego pomocy na dzisiejszej adoracji i bądźmy z Nim w łączności by dawać o Nim świadectwo całym naszym życiem.

Więcej

IV Niedziela zwykła . 28 . I. 2018r.
Gromadzimy się na liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą i miłością. Chcemy doświadczyć Jego bliskości i pomocy łaski. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną, w naszej refleksji zatrzymajmy się nad duchowością naszej diecezji i naszą osobistą. Obyśmy dzięki wytrwałej modlitwie i słuchaniu słowa Bożego potrafili zrozumieć, że Bóg poprzez posługę Kościoła pragnie nam okazać swoją moc i siłę. Jezus nadal, jak przed wiekami w synagodze w Kafarnaum głosi słowo Boga i uzdrawia.

Więcej

III Niedziela zwykła . 22 . I. 2018 r.
Gromadzimy się na Eucharystii w ramach niedzieli Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. ,który przeżywamy pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” Każdy, z nas uświadamia sobie, jak ważne jest świadectwo naszego chrześcijańskiego życia dla jedności chrześcijan. Trwajmy i my w nauce Apostołów i modlitwie szczególnie na Mszy Świętej , która jest centrum życia Kościoła o jedność swoich wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym Słowie i Komunii Świętej, pozwoli wcielać ją w nasze codzienne życie. Naszą parafialną jedność wyraźmy też troską o ogrzewania naszych kościołów przez ofiarę na tace .

Więcej