Parafia Jastrzębie
4 niedziela Adwentu, 18.12.2022 r.
Syn Boży narodzony z Dziewicy jest zapowiedzianym przez proroka Izajasza obiecanym Mesjaszem. W Nim Bóg jest z nami, to znaczy z człowiekiem w każdej jego sytuacji, aby mu pomagać. Musimy jednak z tej pomocy skorzystać, czyli świadomie włączyć się w plan zbawienia siebie i innych.

Więcej

3 niedziela Adwentu, 11.12.2022 r.
Bóg przychodzi, aby nas zbawić - przypomina nam czytanie z księgi Izajasza, a Ewangelia wskazuje, że zbawienie dokonuje się przez Jezusa. Jego cuda wypełniły zapowiedzi proroków. Również dziś dokonuje zbawienia ludzi przez słowo i sakramenty święte. Cieszmy się i korzystajmy z ofiarowanego nam uświęcenia.

Więcej

2 niedziela Adwentu, 04.12.2022 r.
Wystąpienie Jana Chrzciciela wzywającego do pokuty było bardzo radykalne. Nie wystarczy pozornie się nawrócić, bez zerwania z grzechem, inne czyny są tylko dodatkiem. Czas dany nam przez Boga nie jest nieograniczony, dlatego każde upomnienie Boga należy poważnie potraktować jako szansę nawrócenia.

Więcej

1 niedziela Adwentu, 27.11.2022 r.
Pragnienie poznania dróg Boga prawdziwego będzie powszechne. Wszystkie narody będą gotowe przyjąć Boga, który objawił się Izraelowi, a w swoim Synu najpełniej przemówił do człowieka. Może go w każdej chwili wezwać na sąd. Dlatego prowadźmy życie godne nieba.

Więcej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20.11.2022 r.
W Izraelu pierwszych dwóch królów wybierał Bóg, ale to Dawid okazał się królem, który nie został odrzucony przez Najwyższego, mimo że nie był do końca wierny. Pokora, którą jako władca praktykował, była miła Bogu do tego stopnia, iż Bóg obiecał mu potomka panującego na wieki. Dziś wiemy, że tym potomkiem co do ciała okazał się Syn Boży, Jezus. Jego królestwo nigdy się nie skończy. Jest ono pośród nas, gdy żyjemy zgodnie z pragnieniem Boga wyrażonym w przykazaniach.

Więcej

33 niedziela zwykła, 13.11.2022 r.
Boży sąd, który czeka każdego, będzie dla pysznych jak palący piec i to, co uważają za chlubę, zniszczy, jak ogień spala słomę, natomiast sprawiedliwi będą uzdrowieni - takie pouczenie przekazuje nam prorok Malachiasz. Czyńmy wszystko, aby nasze uczynki nie spłonęły w piecu Bożej sprawiedliwości.

Więcej

32 niedziela zwykła, 05.11.2022 r.
Siedmiu synów dzielnej matki wytrwało w wierze w prawdziwego Boga, mimo wielkich męczarni, jakim ich poddano. Siłą była dla nich wierność Bogu i spodziewanie się przyszłego zmartwychwstania. Jezus wyjaśnia, że każdy człowiek zmartwychwstanie, a wtedy ludzie zbawieni będą jak aniołowie w niebie. Wiernością Bogu zasługujmy na chwalebne zmartwychwstanie.

Więcej

31 niedziela zwykła, Rocznica Poświęcenia Kościoła, 30.10.2022 r.
Świątynie katolickie są domami Boga, w których On przebywa; w sposób szczególny obecny pod postaciami eucharystycznymi. Każdy chrześcijanin jest żywą świątynią Boga. Mamy więc w swoim ciele wielbić i czcić Najwyższego.

Więcej

30 niedziela zwykła, 23.10.2022 r.
Człowiekowi łatwo przychodzi osądzać innych. Ponieważ nie zna intencji, to jego sądy często bywają krzywdzące dla bliźniego. Bóg jest sprawiedliwym sędzią, to znaczy, że osądzi każde nasze działanie zgodnie z intencją i wysiłkiem. Jemu zatem pozostawmy sądzenie ludzi, a sami oceniając uczynki swoje i innych, czyńmy to, co jest zgodne z Bożą wolą.

Więcej

29 niedziela zwykła, 16.10.2022 r.
Gorąca i wytrwała modlitwa Mojżesza sprawiła, że Izraelitom udało się odnieść zwycięstwo na Amalekitami. Jezus w przypowieści o niesprawiedliwym sędzim przypomina: chociaż nie zasługujemy przez grzeszne życie na otrzymanie wielu łask, gdy będziemy wytrwale prosili, to je otrzymamy. Prośmy więc nieustannie Boga.

Więcej