Parafia Jastrzębie

Modlitwa Roku Jubileuszowego

 

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni .

 

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas: „O, gdybyś znała dar Boży!”.

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

2016-04-17 – „Studniówka” Światowych Dni Młodzieży 2016

 


Symbole Światowych Dni Młodzieży 

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego („Salus Populi Romani”). W czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży zawsze są one obecne w miejscu Wydarzeń Centralnych. W okresie przygotowań pielgrzymują po kraju, który organizuje spotkanie młodych. Kolejnym pokoleniom młodych ludzi symbole te wskazują prawdziwy cel Światowych Dni Młodzieży: coraz głębsze poznawanie Jezusa Odkupiciela oraz zawierzenie swego życia opiece Matki Bożej.

Od 14.04.2014 krzyż wraz z ikoną Maryi pielgrzymuje po polskich diecezjach, przygotowując Polskę na Światowe Dni Młodzieży. Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji tarnowskiej odbywać się będzie w dniach od 1 do 13 maja. Symbole trafią do 11 okręgów młodzieżowych.   Zechciejmy wziąć liczny udział w tym historycznym wydarzeniu.

 

Krzyż

Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” został wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983 – 22.04.1984). Podczas inauguracji Ju­bi­le­u­szu młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania jubileuszu. Na zakończenie obchodów, w 1984 roku, papież na pro­ś­bę grup młodzieżowych zwrócił ten krzyż młodzieży, by poniosła go na cały świat jako znak Odkupienia i jako świadectwo wiary.

Na początku młodzi zabrali krzyż do Centrum San Lorenzo, domu młodzieży założonego przez św. Jana Pawła II w Watykanie. Tam krzyż zamieszkał na stałe i stamtąd – niesiony przez młodych ludzi – wyruszał w kolejne podróże. Najpierw na Dni Katolików do Niemiec (1984), a potem do kolejnych krajów europejskich. Gdy w 1987 roku w Buenos Aires odbył się II Światowy Dzień Młodzieży, krzyż po raz pierwszy przewieziono poza Europę, dając początek jego pielgrzymce po całym świecie.

Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie, borykającej się ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też i niewielkie szkoły, szpitale i więzienia.

 

Ikona Matki Bożej

Obraz Matki Bożej „Salus Populi Romani” należy do najbardziej czczonych we Włoszech wizerunków Maryi. Przy­do­mek „Wy­ba­wi­ciel­ka Ludu Rzymskiego” sięga wydarzeń z końca VI wie­ku, kiedy miesz­kań­ców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie anioła, chowającego karzący miecz, a wkrótce potem zaraza ustąpiła.

Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore, dokąd rzymianie często pielgrzymują. Także zwyczajem papieża Franciszka jest rozpoczynanie i kończenie podróży apostolskich „u Matki Bożej Większej”.

Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.

Trzy lata później, podczas dnia młodzieży w wymiarze diecezjalnym, papież zachęcał młodych, by przez Maryję jeszcze bardziej zbliżali się do Jezusa. Podczas tego spotkania papież powierzył młodym kopię ikony, by wraz z krzyżem wędrowała po świecie.

 

Historia Światowych Dni Młodzieży

 

 

 
 
 
 
 
 

Światowe Dni Młodzieży – to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa albo trzy lata, zapoczątkowane przez św. Jana Pawła II w 1985 roku. Gromadzą młodzież z całego świata na modlitwie i wspólnym spędzaniu czasu. W latach, gdy nie ma spotkania z papieżem, organizowane są w Niedzielę Palmową Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji osobno. Tam młodzież spotyka się ze swoimi biskupami.

W roku 1985 św. Jan Paweł II zaprosił młodzież do Rzymu na spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ustanowionego przez ONZ. Spotkanie to, choć oficjalnie miało wymiar tylko diecezjalny, zostało później uznane za pierwszy Światowy Dzień Młodzieży.

W roku następnym (1986) spotkania młodzieżowe odbyły się w poszczególnych diecezjach świata, bez udziału Papieża.

Drugi Światowy Dzień Młodzieży miał miejsce w Buenos Aires (Argentyna) w roku 1987.

Kolejna spotkania młodzieży, zarówno te obchodzone z papieżem co kilka lat, jaki i te przeżywane bez niego w poszczególnych diecezjach, zaczęto numerować wspólną ciągłą numeracją.

Oto lista Dni Młodzieży z udziałem papieża:

Św. Jan Paweł II
• I – 1985 – Rzym (Włochy)
• II – 1987 – Buenos Aires (Argentyna)
• IV – 1989 – Santiago de Compostela (Hiszpania)
• VI – 1991 – Częstochowa (Polska)
• VIII – 1993 – Denver (Stany Zjednoczone)
• X – 1995 – Manila (Filipiny)
• XII – 1997 – Paryż (Francja)
• XV – 2000 – Rzym (Włochy)
• XVII – 2002 – Toronto (Kanada)

Papież Benedykt XVI
• XX – 2005 – Kolonia (Niemcy)
• XXIII – 2008 – Sydney (Australia)
• XXVI – 2011 – Madryt (Hiszpania)

Papież Franciszek
• XXVIII – 2013 – Rio de Janeiro (Brazylia)
• XXXI – 2016 – Kraków (Polska)

Więcej informacji:

→ www.krakow2016.com/historia-sdm
→ Wikipedia (o ŚDM)

 

 

„Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie umacniali ducha”    

  Św. Jan Paweł II.

                                                                                             

     Nasza grupa jest wspólnotą ludzi młodych, pragnących wzbogacać się o nowe doświadczenia, ale przede wszystkim chcących poznawać prawdę istnienia Boga, który łączy nas na każdym spotkaniu.
Przebywanie we wspólnym gronie daje nam ogromną radość. Czas spędzamy na modlitwie, rozważaniu Pisma św., uczestnictwie w liturgicznych nabożeństwach - w ten sposób poznajemy głębię Boga oraz ubogacamy swoją wiarę. Nie może zabraknąć też miejsca na skupienie, np. podczas comiesięcznej adoracji. W ten sposób chcemy jeszcze lepiej przygotowywać się do bardziej świadomego i owocnego przyjmowania sakramentów św. Każdy może podzielić się swoimi przeżyciami, problemami, z którymi nie potrafi sobie poradzić.
    Serdecznie zapraszamy młodych ludzi do włączenia się w krąg modlitwy, który tworzą ludzie młodzi, kierujący się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi.

Spotkania mają miejsce w każdy piątek po wieczornej Mszy św.

Porządek nabożeństw w Parafii

Program wizyty papieskiej 2016

Wtorek, 26 lipca 2016

17.00 Błonia Msza św. (bez Papieża) na rozpoczęcie ŚDM

Środa, 27 lipca 2016

16.00 Balice Przylot Papieża do Polski
17.00 Wawel Przyjazd na Wawel,
spotkanie z Prezydentem RP i władzami państwowymi
18.30 Wawel Spotkanie z biskupami w Katedrze
Po kolacji Franciszkańska 3 Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim

Czwartek, 28 lipca 2016

7.40 Balice Przejazd do Balic, odlot do Częstochowy
9.45 Jasna Góra Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
10.30 Jasna Góra Msza św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
17.15 Błonia Przyjazd na Błonia, przejazd papamobilem między wiernymi
17.30 Błonia Powitanie Papieża przez uczestników ŚDM (ok. półtorej godziny)
Po kolacji Franciszkańska 3 Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim

Piątek, 29 lipca 2016

9.30 Auschwitz Modlitwa prywatna w celi męczeństwa św. Ojca Maksymiliana Kolbe (75. rocznica jego męczeńskiej śmierci)
10.30 Birkenau Przejazd samochodem, cicha modlitwa przed Pomnikiem Ofiar Obozu,
przemówienie Ojca Świętego
16.30 Prokocim Wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, przemówienie Ojca św.,
modlitwa w kaplicy szpitalnej
17.30 Błonia Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży i krótkie przemówienie Ojca św.
Po kolacji Franciszkańska 3 Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim

Sobota, 30 lipca 2016

8.30 Łagiewniki Modlitwa przed grobem św. Faustyny
9.00 Łagiewniki Przejście przez Bramę Miłosierdzia
10.30 Sanktuarium św. Jana Pawła II Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi i klerykami
19.00 Brzegi Przyjazd na Campus Misericordiae
19.30 Brzegi Czuwanie modlitewne z młodzieżą

Niedziela, 31 lipca 2016

8.45 Brzegi Przyjazd na Campus Misericordiae, przejazd wśród wiernych
10.00 Brzegi Msza Święta Posłania na zakończenie ŚDM,
rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia,
ogłoszenie miejsca i roku kolejnych ŚDM
17.00 Tauron Arena Spotkanie z Komitetem Organizacyjnym i wolontariuszami ŚDM
18.15 Balice Pożegnanie Ojca Świętego

 

 

 

 

 

  Czym są ŚDM?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Kto jest ich autorem?
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).


 

ŚDM – Papież i Młodzi. Razem
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.

W lipcu 2013 roku (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się Papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.


Spotkania „na próbę”
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.

Ustanowienie ŚDM
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 roku, kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

Wspólnota, formacja i radość wiary
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, znaki te Ojciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęłą się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.

ŚDM - spotkania na temat
Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą będą medytować młodzi, gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych „triduum katechetycznym”.

Ile czasu trwają ŚDM?
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?
Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.

Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?
Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i Festiwalu Młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Targi Powołaniowe.

Ważne dopowiedzenie
Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy wraz z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.

Ile osób uczestniczy w ŚDM?
Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy młodzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona lub więcej uczestników. Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili na Filipinach (1995), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013), gdzie na Copacabanie zgromadziły się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się w Europie najliczniejszym było to w Rzymie, w roku 2000, kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.

Młodzi i ci, którzy im towarzyszą
Wraz z młodzieżą w spotkaniach bierze udział wielu biskupów, duszpasterzy, braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, kleryków, nowicjuszy, a od pewnego czasu także świeckich młodych nauczycieli i profesorów akademickich. Na ostatnim ŚDM w Europie (Madryt 2011) zebrało się 800 biskupów, 14 tysięcy prezbiterów i kilka tysięcy osób zakonnych.

ŚDM 2014–2016
XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym:
“Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze diecezjalnym:
“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)                               

XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie:
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Zapraszamy – nie bądź samotny!
Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży! Nie czekaj więc na inne zaproszenia. Znalazłeś tę stronę – już teraz poczuj się zaproszony i dołącz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach przygotowują się do spotkania w Krakowie.      
 


                                                                                         

Modlitwa w intencji ŚDM 2016

 „Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

 Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Przesłanie Franciszka do młodych

francyt

Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi „emerytami”. To mnie smuci. Młodzi, którzy w wieku 23, 24 czy 25 lat zachowują się jak emeryci. To mnie smuci. Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed rozpoczęciem walki. Którzy się „poddali”, nie rozpocząwszy nawet gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni… i nudni. I którzy zanudzają innych. I to też mnie zasmuca.

To trudne, a zarazem jest dla nas wyzwaniem, kiedy ludzie młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu „oszołomienia” czy też owego wrażenia, że żyją, wchodząc na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty… i to do zapłacenia wysokiej ceny. Pomyślcie o wielu młodych, których znacie, którzy wybrali tę drogę.

Zastanawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji, a jest ich bardzo wielu (w mojej ojczyźnie powiedzielibyśmy „sprzedawców dymu”), którzy okradają was z tego, co w was najlepsze. I to mnie bardzo smuci. Jestem pewien, że wśród was ich nie ma. Ale są młodzi „emeryci”, którzy rzucają ręcznik przed rozpoczęciem walki, pozwalają się oszołomić i wpadają w pustkę.

Dlatego, drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się, aby pomóc sobie nawzajem, bo nie chcemy pozwolić, żeby okradziono nas z tego, co w nas najlepsze, nie chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia. Drodzy przyjaciele, pytam was: czy chcecie dla waszego życia tego wyobcowującego „oszołomienia”, czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czujecie się żywi, pełni? Wolicie wyobcowujące oszołomienie czy moc łaski? Wyobcowujące oszołomienie czy moc pełni życia. Co chcecie?…

On wam ufa i na was liczy!

FRANCISZEK-OREDZIE

OJCIEC ŚWIĘTY MÓWI DO NAS

Czwartek

„Martwi mnie, gdy widzę ludzi , którzy [...] się poddali, kiedy jeszcze nawet nie rozpoczęli gry. Widzę młodych idących ze smutną twarzą, tak jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni i nudni. Nudni, którzy zanudzają innych. To mi sprawia ból”.

Papież Franciszek, 28 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

„Jeśli jesteś słaby, jeśli upadasz, to popatrz trochę do góry, a tam jest ręka Jezusa, gotowa, która Ci powie «powstań, chodź». A jeśli jeszcze raz to zrobię? To samo. A jeśli jeszcze raz? To samo. A Piotr kiedyś pytał Pana «Panie, ile razy mam przebaczać?». «77 razy, czyli zawsze». Ręka Jezusa zawsze jest gotowa, by nas podnosić, kiedy upadamy. Czy to rozumiecie?

Papież Franciszek, 28 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

Piątek

„Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia. W obliczu zła, cierpienia, grzechu, jedyną możliwą odpowiedzią dla ucznia Jezusa jest dar z siebie...”

Papież Franciszek, 29 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

„Dzisiejszego wieczoru, drodzy młodzi, Pan ponownie zaprasza was, byście stawali się aktywnymi bohaterami służby; pragnie was uczynić konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia ludzkości; chce, abyście byli znakiem Jego miłosiernej miłości dla naszych czasów! Aby wypełnić tę misję, wskazuje On wam drogę osobistego zaangażowania i poświęcenia samych siebie: jest to Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia...”

Papież Franciszek, 29 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

Sobota

„To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie, nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo, i to bardzo wysoka: tracimy wolność. Właśnie tutaj mamy do czynienia z wielkim paraliżem, kiedy zaczynamy myśleć, że szczęście jest synonimem wygody...”

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Bóg czegoś od ciebie oczekuje, Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg czeka na ciebie. Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny”.

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Historia wymaga dziś od nas, byśmy bronili naszej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości. Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia. Pragnie On twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z tobą. Powiesz mi: Ojcze, ale mam swoje wielkie ograniczenia, jestem grzesznikiem, co mogę zrobić? Kiedy Pan nas wzywa, nie myśli o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie: w chwili, kiedy nas wzywa, patrzy na wszystko, co moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus kieruje cię ku nowym horyzontom. Dlatego, przyjaciele, Jezus dziś ciebie zaprasza, wzywa cię, byś zostawił swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, który naznaczyłby twoją historię i historię wielu ludzi”.

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości nie jako zagrożenia, lecz jako szansy: miejcie odwagę nauczyć nas, że łatwiej jest budować mosty, niż wznosić mury!”

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

Niedziela

„Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie. Dla Jezusa – pokazuje to Ewangelia – nikt nie jest gorszy i daleki, nie ma człowieka bez znaczenia, ale wszyscy jesteśmy umiłowani i ważni: ty jesteś ważny! A Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie z powodu tego, co masz: w Jego oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego; dla Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą – liczysz się ty. W Jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest bezcenna”.

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją...”

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia”.

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Drodzy młodzi, nie wstydźcie się zanieść Mu wszystkiego, a zwłaszcza słabości, trudów i grzechów w Spowiedzi: On potrafi was zaskoczyć swoim przebaczeniem i pokojem. Nie bójcie się powiedzieć Mu „tak” z całym entuzjazmem serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie, pójść za Nim! Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia”.

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Jezus kieruje dziś do ciebie to samo zaproszenie: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży, rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione w modlitwie!”

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae