Parafia Jastrzębie
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 13 . V. 2018 r
Kościół w dniu dzisiejszym oddaje cześć Jezusowi, który wstępuje do nieba, aby zasiąść w wiecznej chwale Ojca. Jest jednak nadal obecny w Kościele w swym słowie i w sakramentach, szczególnie poprzez sakrament pokuty oraz Eucharystii. Wniebowstąpienie Chrystusa nadało naszemu życiu nadprzyrodzoną perspektywę. Nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż idziemy przez zie¬mi, to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie, nasza ojczyzna w niebie . By stać się domownikami nieba z pomocą przychodzi nam Maryja , dzisiaj szczególnie jako Ta ,która objawiła się w Fatimie.

Więcej

VI Niedziela Wielkanocy 6. V. 2018 r.
Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, szatanem. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka". Słysząc to zapewnienie, możemy mieć pewność, że w ciężkich sytuacjach nie jesteśmy sami. Jezus daje nam siłę i pokój i dary. Niech nadzieja, a nie lęk, towarzyszy nam w naszej codzienności. Prośmy więc w adoracji o światło i mądrość abyśmy z miłością przyjmowali słowa i czyny Jezusa i według nich żyli.

Więcej

V . Niedziela Wielkanocy 29 .IV.2018 r.
Jezus przypomina nam ,że :Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. On jest z nami . On nas pierwszy umiłował i umacnia nas swoim pokarmem w czasie Eucharystii . Ta miłość zdolna jest przemienić ludzi i przekształcić świat . Trwajmy w jedności z Jezusem , kochajmy Boga i bliźnich oraz zanośmy do Niego modlitwy w naszych intencjach .

Więcej

IV Niedziela Wielkanocy 22. IV. 2018 r.
Dzisiaj wpatrujemy się w postać Jezusa Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi, aby zapewnić że jest Dobrym Pasterzem, który oddał życie za nas swoje owce i troszczy się nieustannie o nas . Nasza diecezja przez V Synod, uroczyście wczoraj rozpoczęty chce swoja przyszłość budować na wzór Dobrego Pasterza. Módlmy się za pasterzy naszej diecezji, a szczególnie o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, bowiem rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Zanośmy dzisiaj modlitwy i za naszego alumna Dariusza, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Więcej

III Niedziela Wielkanocy 15. IV. 2018 r.
Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem buduje się i umacnia szczególnie kiedy karmiona jest słowem Bożym. Stańmy zatem z radością w naszej świątyni przed ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoim świętym Ciałem i Krwią i ołtarzem słowa Bożego, z którego usłyszymy Dobrą Nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy, że każdy, kto karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne, a ofiarami na składkę wesprzyjmy parafialne prace choć to nie było zapowiadane .

Więcej

II Niedziela Wielkanocy Miłosierdzia Bożego 8. IV. 2018 r.
Świętujemy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego . Każdy z nas nieskończoność Bożego Miłosierdzia poznaje szczególnie wtedy gdy klęka u kratek konfesjonału. Patrząc na siebie i otaczający świat ,przekonujemy się jak bardzo wszyscy potrzebujemy Miłosierdzia Bożego i wszyscy mogą go dostąpić. W Eucharystii Jezus i nam pozwala dotykać swojego Ciała i obejmuje nas swoim miłosierdziem które głosił całemu światu papież św. Jan Paweł II Wielki . Słuchając dziś opisu ustanowienia Sakramentu Pokuty i pojednania pełni wdzięczności powtarzajmy ze św. Faustyną : Jezu ufam Tobie !

Więcej

Poniedziałek Wielkanocny 2. IV . 2018 r.
Od wczoraj przeżywamy w Kościele szczególną radość , a źródłem jej jest zmartwychwstały Chrystus. . Jezus żyje- radośnie wołamy i ochotnie gromadzimy się by sprawować i przeżywać ofiarę Eucharystyczną - Mszę św. Chrystus jest z nami w naszej wspólnocie i chce być w naszych sercach . Łącząc się z Chrystusem modlitwą i ofiarami wesprzyjmy Katolickie Uczelnie tak w Lublinie jak i Krakowie i Tarnowie .

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1. IV. 2018 r.
Alleluja! Ten radosny śpiew Kościoła oznajmia światu wielką nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć i grzech zostały pokonane. W Eucharystii możemy rozpoznać Zmartwychwstałego Pana, który łamie dla nas chleb i Pisma nam wyjaśnia. Niech nasze serca napełni nadzieja i pokój. Przyjmijmy z wiarą radosną wieść o tryumfie życia nad siłami ciemności. Świętujmy z radością.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 25. III. 2018 r.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Trzymając w dłoniach gałązki palm, razem z mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś radosne Hosanna ,słuchamy opisu Męki i śmierci Chrystusa. Kościół przypomina nam dzisiaj , że ziemski sukces przemija, zaś cierpienie i śmierć prowadzi do uczestnictwa w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywający nadchodzący tydzień .

Więcej

V Niedziela Wielkiego Postu 18 .III. 2018r.
Dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, aby ponownie odsłonić je w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie podkreślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy w darze zbawienie. Każda Eucharystia jest również Ofiarą krzyżową Chrystusa dokonaną sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. Jest to ta sama Ofiara i jedyna Ofiara Chrystusa, która przynosi nam zbawienie i obdarza nas życiem wiecznym. Z błogosławionych owoców tej ofiary czerpią siłę wszystkie pokolenia . Jezus wszystkich chce do siebie przygarnąć trzeba nam tylko obumrzeć dla grzechu .Wielki Post jest okazją byśmy w Sakr. Pokuty umarli dla grzechu i odzyskali siły do dobrego życia. Módlmy się o dobrą Spowiedź św. w tym tygodniu dla wszystkich naszych parafian ,by wszyscy chętnie skorzystali także z rekolekcji , a nasze sprawy parafialne wesprzyjmy dziś naszą ofiarą na składce .

Więcej