Parafia Jastrzębie
4 Niedziela zwykła- Święto Ofiarowania 02.002.2020 r.
Prorok Malachiasz zapowiada przyjście Pana do swej świątyni, które dziś w liturgii celebrujemy. Wspominając przyniesienie Jezusa przez Maryję i Józefa do świątyni w Jerozolimie uczymy się ofiarować swoje życie Wszechmogącemu Bogu tak jak Jezus ofiarował się Ojcu niebieskiemu. Modlimy się szczególnie za osoby życie konsekrowanego, które całkowicie chcą należeć do Boga. Polecajmy także ks. bpa. Władysława Bobowskiego w 45 rocznicę sakry biskupiej.

Więcej

3 Niedziela zwykła 26.01.2020 r.
Przeżywamy niedzielę synodalną. Kontynuujemy naszą modlitwę za parafię, którą tworzą różni ludzie. Ci bardziej i ci mniej wierzący. Ci praktykujący wytrwale swoją wiarę i ci, którzy już dawno zapomnieli o modlitwie i sakramentach. Jesteśmy wszyscy za siebie nawzajem odpowiedzialni przed Bogiem. Ta odpowiedzialność spoczywa na proboszczu, jak i na wszystkich mieszkańcach parafii. Ojciec Święty Franciszek postanowił, też że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Posłuszni decyzjom Ojca Świętego przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia, i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.Tylko tak znajdziemy sposób na ponowne przyprowadzenie do Chrystusa tych, którzy od niego odeszli i osłabli w wierze.

Więcej

2 Niedziela zwykła 19.01.2020 r.
Eucharystia jest uwielbieniem Boga za działo zbawienia dokonane przez Jezusa w Duchu Świętym. Uczestnicząc we Mszy św. chciejmy wychwalać Boga za to, że Jego Syn rodzi się na ołtarzu i zostaje z nami w Najświętszym Sakramencie.

Więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2020 r.
1. Przyjmując chrzest z rak Jana Jezus bierze na siebie ludzkie grzechy, aby je zgładzić przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Od tego momentu rozpoczyna swoją ziemską misję, którą wypełni w mocy Ducha Świętego. Chrzest Jezusa jest zapowiedzią naszego chrztu, który rodzi nas do życia wiecznego.

Więcej

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 5.01.2020 r.
Trwa radość ze świąt Bożego Narodzenia, radość z zamieszkania Jezusa wśród nas. Oto Słowo - druga osoba boska - stało się człowiekiem. Tym, którzy to Słowo przyjęli, dało moc, by mogli stać się dziećmi Bożymi Z pokorą i miłością przyjmijmy Boże Słowo do naszych serc i naszego życia, i prośmy nowo narodzonego Jezusa podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, aby radość Bożego Narodzenia stała się naszym udziałem.

Więcej

Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi 1. I .2020 r. Nowy Rok
Gdy nadeszła pełnia czasu Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z Niewiasty. Maryja stała się Świętą Bożą Rodzicielką . Stała się także i naszą Matką . To macierzyństwo Maryi trwa nieustannie . Dlatego rozpoczynamy Nowy Rok z Maryją i prosimy Dobrego Boga, by nam błogosławił i strzegł , obdarzył swoją łaską i pokojem. Na progu Roku 2019 zwracamy się do Maryi, jak do Matki bowiem nigdy nie słyszano , aby kogokolwiek opuściła i nie wsparła swoim wstawiennictwem w potrzebie . Bożej Rodzicielce Maryi , Patronce Nowego Roku zawierzmy siebie i naszych bliskich i wszystkie obawy i nadzieje .

Więcej

Niedziela świętej Rodziny 29.12.2019r.
Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Uroczystość Św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się szczególnie za nasze rodziny w parafii, by czerpały wzór z Najświętszej Rodziny. . Powołanie do życia w małżeństwie jest jedną z dróg do świętości. W szczególny sposób polecajmy Bogu małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 25 i 50 - lecia małżeństwa.

Więcej

Niedziela świętej Rodziny 29.12.2019r.
Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Uroczystość Św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się szczególnie za nasze rodziny w parafii, by czerpały wzór z Najświętszej Rodziny. . Powołanie do życia w małżeństwie jest jedną z dróg do świętości. W szczególny sposób polecajmy Bogu małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 25 i 50 - lecia małżeństwa.

Więcej

Święto Św. Szczepana I Męczennika 26. XII . 2019r.
Przeżywamy dziś II dzień Świąt Bożego Narodzenia . We wszystkich świątyniach i naszych domach rozbrzmiewają kolędy , a Kościół stawia nam przed oczy postać św. Szczepana I-go męczennika , który całym życiem służył Chrystusowi i poniósł śmierć męczeńską. Trwajmy i my całym sercem przy Jezusowym żłobku prosząc by jako Dziecię swoją rączką nam we wszystkim błogosławił . Otoczmy modlitwami i wesprzyjmy swoimi ofiarami Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie .

Więcej

4 Niedziela Adwentu 22.12.2019r.
Dziś ostatnia już niedziela Adwentu. Stoimy niejako u progu świąt. Nasza radość staje się coraz pełniejsza, bo Odkupiciel nadchodzi. Patrząc dziś na Maryję i Józefa, którzy przyjmują Zbawiciela, niech i w naszych sercach będzie gotowość na przyjęcie przychodzącego do nas Boga.

Więcej