Parafia Jastrzębie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koła różańcowe

Modlitwa Różańcowa znana jest w Kościele od bardzo dawna i ma swoją głęboką tradycję. Jest to modlitwa Maryjna związana z rozmyślaniem Pisma Świętego na miarę możliwości każdego człowieka.

       Różaniec to rozważanie razem z Maryją podstawowych tajemnic Ewangelii od Wcielenia Syna Bożego poprzez Odkupienie na Krzyżu i Zmartwychwstanie Chrystusa aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczestniczy Maryja przy boku swojego Syna.
        Tradycja głosi, że wzór odmawiania różańca otrzymał od samej Maryi św. Dominik. On też rozpowszechnił tę modlitwę wśród wiernych. Modlitwę różańcową nazywamy „Biblią ubogich”, bo dzięki niej nawet ludzie nieumiejący czytać mogli poznać i zgłębić tajemnice Ewangelii. Różaniec prowadzi do autentycznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przy pomocy Jego Matki. Jest to modlitwa niezwykle skuteczna, zwycięża moce ciemności, dźwiga grzeszników, umacnia chorych, podnosi upadających na duchu, daje siłę w chwilach doświadczeń, broni od nieprzyjaciół.
        Najświętsza Maryja Panna często ukazuje się z różańcem i oświadcza, że miła jest Jej ta modlitwa. W Lourdes, Fatimie, w La Salette czy Gietrzwałdzie prosi „Odmawiajcie różaniec”. W historii Różańca św. odznaczyły się szczególnie trzy wielkie postacie, którzy byli wielkimi misjonarzami nabożeństw do Różańca św., to: św. Dominik Guzman, Alan Rupe, św. Ludwik Maria Gruon de Montfort. Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni Papieże. Wśród papieży naszych czasów, którzy wyróżnili się w promowaniu różańca był bł. Jan XXIII i przede wszystkim papież Paweł VI, który zgodnie z inspiracją Soboru Watykańskiego II podkreślił ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne.
        „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy, trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu” (Kard. S. Wyszyński).
       Ojciec Św. Jan Paweł II mówi „Różaniec to przedziwna modlitwa, którą bardzo ukochałem od młodzieńczych lat. Modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk, dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Przedziwna modlitwa w swej prostocie i głębi zarazem.

W Różańcu przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych, chwalebnych. Aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca stosowne było uzupełnienie, które pozwoliło objąć także tajemnice życia publicznego między chrztem w Jordanie a męką. Po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Chrystusa (radosne) rozważać pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). To uzupełnienie o nowe tajemnice ma sprawić, że będzie to modlitwa przeżywana w duchowości chrześcijańskiej jako rzeczywiste wprowadzenie w głębie Serca Jezusa Chrystusa – oceanu radości, światła, boleści i chwały. Z okazji zbliżającej się sto dwudziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Leona XIII, Ojciec Św. pragnie, aby modlitwę różańcową proponowano w szczególny sposób przez cały rok, ukazywano jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijańskich. „Ogłaszam okres od października 2002 roku do października 2003 Rokiem Różańca”. Słowa Ojca Św. „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Proszę Was odmawiajcie Różaniec”.
 

        Żywy Różaniec oznacza:
A. Życie według Ewangelii, który jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie, oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia;
B. Życie wiarą, nadzieją i miłością – znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia, oraz kochać Boga i dla Boga ludzi;
C. Oznacza jakby „Elektrownię Duchową”, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego sprawiedliwości społecznej;
D. Żywy Różaniec jest jak by niezdobytą „Twierdzą Obronną”, albowiem broni jednostkę, rodzinę i     społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem;
E. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada 20 osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca połączonego z rozważaniem (zanosi przed tron Niepokalanej najpiękniejszy bukiet z dziesięciu różyczek „Ave” ale śnieżno-białej lilii Modlitwy Pańskiej).

            W naszej parafii istnieją Koła Żywego Różańca. Na czele każdej Róży stoi zelator. Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwe cnoty Matki Bożej. Zamawiają Msze św., przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.
        W pierwszą   niedzielę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00 w kościele  parafialnym,a w  pomocniczych po Mszy św. o  godz. 9.00  opiekun podaje intencję modlitewną, papieską, misyjną. Odmawiamy jeden dziesiątek różańca św.  i dokonujemy zmiany tajemnic różańcowych.


               Obowiązkiem każdego członka w Żywym Różańcu jest:


1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach podanych przez Opiekuna;
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach;
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Koła Różańcowego oraz w modlitwach za spokój jego duszy.


        Królowo Różańca Świętego – módl się za nami

 

Róże  żywego  różańca :

 

Róże   Panów    

p. przewodniczący -

                   zelator  p.  Stanisław  Oslizło

 1.   Stanisław  Gaborek
 2.  Eugeniusz  Jurkiewicz
 3.  Stanisław Waza
 4.  Jan Jurkiewicz
 5.  Kazimierz  Zięcina
 6.  Kazimierz Gurba
 7.  Władysław Abram
 8.  Andrzej  Maślanka
 9.  Jerzy  Jurkiewicz
 10.  Józef  Gucwa
 11.  Stanisław  Haraf 
 12.  Stanuisław  Deś
 13.  Józef  Deś
 14.  Zbigniew  Kucharczyk
 15.  Edward  Mruk
 16.  Jan Biskup
 17.  Grzegorz  Wójcik
 18.  Tomasz Amrożkiewicz
 19.  Zdzisław  Rąpała  
 20.  Stanisław  Oślizło  

 

 Róże  Pań 

przewodnicząca - zelatorka   p. Lucyna  Włudyka 

 1. Krystyna  Musiał
 2. Maria  Gucwa
 3. Alicja  Musiał
 4. Danuta Gucwa
 5. Sylwia Włudyka
 6. Małgorzata  Gargula
 7. Halina  Baniak
 8. Danuta  Jurkiewicz
 9. Natalia  Deś 
 10. Kazimiera  Stanuch
 11. Lucyna  Musiał 
 12. Celina Gniadek
 13. Stefania  Musiał
 14. Justyna  Musiał  
 15. Zofia Musiał  
 16. Janina  Jopek
 17. Judyta  Musiał
 18. Iwona  Musiał
 19. Teresa  Maksymowska 
 20. Lucyna  Włudyka 

przewodnicząca - zelatorka   p. Janina  Haraf  

 1. Helena Ostafin
 2. Teresa  Kwiek
 3. Bogusława Hołda
 4. Stanisława  Hołda
 5. Mara  Pajor
 6. Maria  Radiszewska
 7. Halina Haraf
 8. Józefa Stanuch
 9. Kazimiera  Kiełbasa
 10. Anna  Kiełbasa
 11. Zofia  Koszyk  
 12. Janina  Kiełbasa
 13. Maria  Ligęza
 14. Lucyna  Szczepanik
 15. Karolina Szczepanik
 16. Zofia  Szczepanik
 17. Teresa Fulara
 18. Kazimiera  Haraf
 19. Wiesława  Haraf
 20. Janina  Haraf

przewodnicząca - zelatorka   p. Barbara  Hołda 

 1. Barbara  Ignaczak 
 2. Marta  Deś
 3. Barbara  Hołda
 4. Anna  Kiełbasa
 5. Zofia  Rąpała 
 6. Krystyna  Kiełbasa
 7. Maria  Steczyńska 
 8. Marta  Sternal
 9. Anna  Kras
 10. Marta  Kras
 11. Celina  Krzyszkowska
 12. Janina  Haraf
 13. Katarzyna  Ludwa
 14. Zofia  Wróbel
 15. Janina  Oślizło
 16. Barbara  Gucwa
 17. Janina  Wojnar
 18.  Justyna  Zięcina 
 19. Anna  Hołda
 20. Barbara  Hołda

przewodnicząca - zelatorka   p. Janina  Waza  

 1. Małgorata  Waza - Zięcina
 2. Małgorzata  Waza 
 3. Anna  Waza 
 4. Kazimiera  Stabuch
 5. Alina Stanuch
 6. Maria  Wróbel
 7. Maria  deś
 8. Danuta  Hołda
 9. Leokadia   Kiełbasa
 10. Wiesława  Kiełbasa
 11. Halina  Stanuch
 12. Anna  Nakielna
 13. Maria  Jurkiewicz
 14. Dorota  Jałocha
 15. Anna  Kiełbasa
 16. Janina  Kiełbasa
 17. Stanisława  Kwiek
 18. Halina  Kiełbasa
 19. Bogusława  Potępa
 20. Janina  Waza

przewodnicząca - zelatorka   p. Zofia  Hołda   

 1. Dorota  Jasińska 
 2. Jadwiga  Deś
 3. Emilia  Staniszewska 
 4. Anna  Tabiś 
 5. Genowefa  Truchan 
 6. Maria  Boczek
 7. Barbara  Marcinek
 8. Teresa  Jurkiewicz  
 9. Stanisława  Jurkiewicz
 10. Stanisława  Sztajner
 11. Stanisława  Jurkiewicz 
 12. Bożena  Kwiek
 13. Elżbieta  Osysko
 14. Małgorzata  Fior
 15. Krystyna  Tokarz 
 16. Barbara  Tokarz
 17. Knga Jurkiewicz 
 18. Małgorzata   Biskup
 19. Bożema  Szczepanik
 20. Zofia  Hołda 

przewodnicząca - zelatorka   p. Teresa  Musiał    

 1. Alina  Wolak
 2. Barbara  Stanuch
 3. Katarzyna  Budzyńska
 4. Ewa  Hołda
 5. Zofia  Stanuch
 6. Stanisława  Pociecha
 7. Beata Kryszczak
 8. Agnieszka  Warchałowska
 9. Józefa  Michalik
 10. Stefania  Michalik
 11. Alicja  Kuropatwa
 12. Stanisława  Gawron
 13. Renata  Hołda
 14. Maria  Stanuch
 15. Zofia  Kiełbasa
 16. Małgorzaya  Stanuch
 17. Irena  Ludwa
 18. Zofia  Hołda 
 19. Dorota  Kiełbasa
 20. Teresa  Musiał 

 

przewodnicząca - zelatorka   p. Lucyna Burnus

 1. Zofia Jurkiewicz
 2. Zofia Żaba
 3. Renata Paczuła
 4. Anna Nowak
 5. Agata Hołda
 6. Jolanta Wróbel
 7. Bogumiła Stanuch
 8. Dorota Stanuch
 9. Magdalena Gębica
 10. Katarzyna Kapałka
 11. Anna Łucka
 12. Ewa Padoł
 13. Dorota Padoł
 14. Bernadeta Schabowska
 15. Barbara Rutka
 16. Sabina Cygnar
 17. Urszula Gucwa
 18. Krystyna Budzyńska
 19. Bernadeta Zięcina
 20. Lucyna Burnus

przewodnicząca - zelatorka   p. Maria  Kukuła 

 1. Janina Kiełbasa
 2. Alina  Jurkiewicz
 3. Grażyna  Szarota
 4. Stanisława  Maniak
 5. Genowefa  Burnus
 6. Elżbieta  Fryczek
 7. Maria  Hołda
 8. Maria  Gucwa
 9. Krystyna  Stanuch
 10. Jolanta  Ptaszkowska 
 11. Maria  Ptaszkowska
 12. Krystyna  Fior
 13. Halina Szczerba
 14. Teresa  Fryczek
 15. Stamisława  Bućko
 16. Teresa  Broniek
 17. Joanna  Ludwa
 18. Teresa  Zięcina
 19. Stanisława  Sowa
 20. Maria  Kukuła 

przewodnicząca - zelatorka   p. Lucyna Hołda

 1. Barbara  Arabasz
 2. Alicja  Ciesielczyk
 3. Stefania  Gaborek
 4. Agata Gaborek
 5. Helena  Gucwa
 6. Marta  Gucwa
 7. Zofia  Jurkiewicz
 8. Teresa  Baranek
 9. Helena  Maniak
 10. Elżbieta  Maniak
 11. Zofia  Hołda
 12. Deś  Maria 
 13. Zofia  Pyrek
 14. Krystyna Stanuch
 15. Joanna  Krzyżkowska
 16. Dorota Włudyka
 17. Jadwiga  Włudyka 
 18. IrenaWójcik
 19. Maria  Hołda
 20. Lucyna  Hołda

przewodnicząca - zelatorka   p.  Maria  Amrożkiewicz 

 1. Anna  Hołda 
 2. Barbara Zięcina
 3. Izabela  Steczyńska
 4. Iwona  Steczyńska
 5. Marzena  Jurkiewicz
 6. Barbara  Jurkiewicz
 7. Halina  Gaborek
 8. Anna  Maślanka 
 9. Irena  Śmiertka 
 10. Anna  Marszałek
 11. Teresa  Kiełbasa
 12. Helena  Maniak
 13. Zuzanna  Boczek
 14. Maria  Kukuś
 15. Teresa  Wargulec
 16. Maria  Wójcik
 17. Leokadia  Kiełbasa
 18. Jolanta  Amrożkiewicz 
 19. Anna  Haraf
 20. Maria  Amrożkiewicz