Parafia Jastrzębie

 

XXVIII   Niedziela zwykła       14 . X. 2018 r. 

                                                     

Poniedziałek 15.10. 

          7.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg.

                    + Zofię Amrożkiewicz od Mariana Arabasza (poza parafią)

          17.00 + Stanisława Gucwę z int. siostry Haliny

                    +Stanisława Gucwę z int. chrześnicy Iwony z rodziną (poza parafią)

          17.00 J.G+  Antoniego  Stanucha  od rodziny  Jaszczurów 

          17.30 K.D +  Haliny Gomułka od rodziny  Tyków  

 

Wtorek 16.10

          7.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg.

                    + Zofię Amrożkiewicz od wnuka Jacka z rodziną (poza parafią)

          17.00  + Bożenę Żaba od siostry Doroty z rodziną

                    + Bożenę Żaba od rodziny Misiaków (poza parafią)

          17.00 J.G  +  Kazimierza  Zięciny od  córki  Anny z mężem

          17.30 K.D + Elżbiety  Fijas    od siostry Władysławy  z mężem  

 

Środa 17.10

          7.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg. 

                    + Zofię Amrożkiewicz od Grażyny i Krzysztofa Arabasz (poza parafią)

          17.00  + Józefa Wargulca od syna Jana z żoną

                    + Józefa Wargulca od wnuków Mariusza i Jakuba (poza parafią)

          17.00 J.G+  Tadeusza  Hołda i Jerzego syna

          17.30 K.D +  Ireny  Ptaszkowskiej   od  Firmy  Api- steel

 

Czwartek 18.10.

          7.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg.

                    + Teresę Wójcik od Zofii i Antoniego Włudyków z rodziną (poza parafią)

          17.00 + Rudolfa Hołdę od wnuczek Wiktorii Magdaleny i Agnieszki

                    + Rudolfa Hołdę od Haliny i Jana Wargulec (poza parafią)

          17.00 J.G + Franciszki i  Władysława  Musiał  w kolejna r.  śmierci

          17.30 K.D  +  Ludwika   Zięciny  od bratanicy Barbary  Haraf z mężem i  dziećmi

 

Piątek 19.09.

          7.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg.

                    + Stanisława Maciaszka od Romana i Krystyny Frąckowiak  (poza parafią)

          17.00 + Jana Jurkiewicza od rodziny Gaborków

                    + Jana Jurkiewicza od kuzynki Marii Kiełbasa z rodziną (poza parafią)

          17.00 J.G+  Barbary  Maraś  od  Haliny  Aleksandra  Koniuszy

          17.30 K.D + Władysława Suskiego  od  Piotra  Agnieszki  Suskich

 

Sobota 20.10.

          7.00    W kolejna rocznicę  śmierci  Czesława Wójcika  

          17.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg.

                    + Władysława Suskiego od Zofii i Stanisława Musiał (poza parafią)

          17.00 J.G  Józefa Sochę od Małgorzaty i Krystyny Socha

                    + Józefa Sochę od sąsiadów Ludwińskich (poza parafią)

          17.30 K.D    w intencjach  parafian

Niedziela 21.10.

          7.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg.

                    + Bożenę Żaba od Moniki Fajt (poza parafią)

           7.00   +  Danieli  Hołda  od siostry  Teresy z córkami 

          9.00 JG + Franciszka Hołdę Annę ż. Rudolfa Hołdę od Stanisławy Małernowskiej

                    + Rudolfa Hołdę od sąsiadów Wróblów i Adamczyków (poza parafią)

            9.00  K.D +  Eugeniusza  Maniaka 

            10.30 W int. dzieci ochrzczonych

            16.00+  Jana Ligęzy  od  szwagra  Józefa z Natalią

 

 

Zmarł  +  Zygmunt   Gondek  pogrzeb we wtorek o godz. 14.00  w kościele .Polećmy go Miłosierdziu  Bożemu  Dobry  Jezu  ……

 

 

 

Niedziela 14.10.

          7.00 + Zofię Amrożkiewicz - greg.

                    + Zofię Amrożkiewicz od Heleny Gucwa i Bogusława Wrzos (poza parafią)

          9.00 KD W int. Marcina Kwaśnego w 18 rocz. urodzin o bł. Boże

           9.00 J.G.  O  zdrowie i błog. Boże  dla   Piotra i  Pawła  Idziak  z intencji  rodziców 

          10.30 + Janinę Hołda od siostrzeńca Grzegorza Stanucha z rodziną

                    + Janinę Hołda od Teresy i Leopolda Zieleń z Lipnicy (poza parafią)

           10.30  O błogosławieństwo  w  nowym domu  dla  Marty i  Krzysztofa 

          16.00  W intencjach parafian

 

 

   

Msze  św. przekazane dla Ks.  Łukasza Potoczka   : 

+ Andrzeja  Kwieka    od :

 

 1. Łukasza Hołdy
 2. Sąsiadów  Anny i  Krzysztofa  Cichowskich
 3. Grażyny Andrzeja  Kwiek
 4. Lucjana Kiełbasy z rodziną
 5. Renaty Pawła Drzazgów
 6. Barbary  Jana Wójcik

 

+  Marii Górowskiej od :

 

 1. Krystyny Czesława  Zięciny z rodziną
 2. Sąsiadów   Wiesława Baniaka  Bogusława Baniaka
 3. Bogusławy i Józefa  Baniak
 4. Sąsiada  Rafała  Marasia z rodziną
 5. Agnieszki  Dariusza  Marasia 
 6. Bratowej  Zofii z rodziną Suskich
 7. Brata Jana  z rodzina z Balina
 8. Zbyszka z żona i synami

 

+ Stefana Tokarza  od:

 

 1. Przewoźników  z Jasła
 2. Swatów  z Jasła
 3.  Marii Cieśla z mężem
 4. Aleksandry Korzeniowskiej z Policht
 5. Siostrzeńca Wiesława z rodziną 
 6. Sąsiadów  Ludwińskich
 7. Włudyków ze Stróżnej z rodziną 
 8. Danuty Kiełbasa z rodziną
 9. Wiejaczków i Cieślów z Bobowej
 10. Włudyków  i Kroczków  ze  Stróżnej 

  

+Łukasza Turskiego   od :

 1. Pracodawców  Jana Zygmunta  Piotra  Adamczyk
 2. Pracodawców  Jana Zygmunta  Piotra  Adamczyk
 3. Lucjana Harafa
 4. Wujka  Józefa z rodziną
 5. Rodziny  Sejutów
 6.  

+  Stanisławy  Cygan od :   

 

 1. Wnuczki   Małgorzaty  z rodzina
 2. Wnuka Sebastiana z rodziną
 3. Wnuka Krzysztofa  z rodzina

 

 

Eugeniusza  Maniaka  od :

 

 1. Chrześnicy  Ireny  Brończyk z rodziną
 2. Rodziny  Deś z Sufczyna
 3. Sąsiadów  Kiełbasów
 4. Stanisława Szaroty
 5. Kipielów
 6. Grzegorza Gucwy z rodziną
 7. Rodziny  Budzyńskich   
 8. Jana Krystyny Gucwa z rodziną
 9. Doroty  Bania  z rodzina  .
 10. Sąsiadów  Grzesików
 11. Marii  Ryszarda  Szarota 

 

+ Tadeusza  Gucwy  od :  

 

 1. Leszka  Janiny  Gucwa z Pieńska
 2. Rodziny  Malinowskich
 3. Marii Wojciecha  Fedków
 4. Rodziny  Ferfeldów  z  Wadowic
 5. Wójcika z Falkowej z rodziną
 6. Kolegi  Jana Śmiertki
 7. Kolegów z Hydropolu Grzegorza i Andrzeja
 8. Bratanicy Gabrieli Zięcina z rodziną
 9. Rodziny  Gucwów  z Bogoniowic 

 

Msze  św. przekazane dla Oj.   Stanisława  Kiełbasy   : 

+  Kazimierza  Harafa od :

 1. Kolegi  z klasy  Kazimierza
 2. Marii Gniadek
 3. Z intencji  Kuzynki  Barbary  Kuc  z mężem
 4. Rodziny Saperów  z Siekierczyny
 5. Z intencji  Kroków  z Bobowej

 

+ Rudolfa  Hołdy od :

 1. Małgorzaty  Andrzeja Curyło z córkami ze  Słopnic
 2. Elżbiety  Janusza  Duda z rodziną
 3. Michaliny  Rakoczy
 4. Danuty Zdzisława  Włodarczyk z córka  Anna z Limanowej
 5. Anety  i  Jacka  Bajorek

 

+ Tadeusza Kwieka  od  : 

 1. Sąsiadów  Czubów
 2. Jadwigi  Stanisława  Haraf
 3. Tomasza Janawy z rodziną
 4. Sąsiadów   Zofii Antoniego  Włudyka
 5. Marii Zbigniewa  Kras
 6. Chrześnicy  Jolanty  Mierzwa  z rodziną 

 

+ Mirosławy  Mika od:   

 1. Genowefy  Truchan
 2. Wnuczki  Iwony
 3. Wnuczki  Pauliny  Mika  

 

 

+ Stanisława Jopka  od :

 1. Jana Gołębia z rodziną z  Wielkiej  Wsi
 2. Jana Haliny  Wargulec  z dziećmi
 3. Rodziny Kiełbasów  i Kwieków
 4. Teresy i Tadeusza  Wargulec

 

 

+ Antoniego  Stanucha  od :

 1. Edwarda Kiełbasy z Zakliczyn  z rodziną
 2. Mrozikowej
 3. Chrześnicy  Wiesławy
 4. Zofii Hołda z rodziną
 5. Stanisława i  Barbary  Hołda
 6. Rodziny  Rybów   z Zakliczyna
 7. Szwagra  Fryderyka  Łaskawskiego

 

Msze  św. przekazane dla Oj. Drogosia      : 

 

+  Zofii  Rąpała    od :

 1. Haliny  Tabiś  z Ciężkowic
 2. Iwony i  Marcina z dziećmi
 3. Gondek z rodziną
 4. Rodziny  Zagórskich  z Gromnika
 5. Rodziny ze  Świdnicy
 6. Kolegów  syna Pawła z Wiednia 

 

 

+ Stanisława Kiełbasy  od :

 1. Sąsiada Marca
 2. Teresy  Mirek
 3. Agaty Zbigniewa Burzawa z rodziną
 4. Barbary i Marka  Sułkowskich
 5. Saczków  z Bartkowej 

 

 

+ Genowefy  Arabasz od :

 1. Marii  Wójcik
 2. Piotra  Hołdy z rodziną
 3. Haliny Henryka  Kot
 4. Rodziny  Abram

 

+ Genowefy  Haraf od:

 

 1. Jana Śmiertki z rodziną
 2. Pauliny i Dominika Wróbel z Ropy
 3. Rodziny  Gniadków
 4. Wioletty i Piotra  Haraf z rodziną
 5. Ewy i Lucjana  z Jaworzna

 

 

 

 

Msze  św. przekazane dla Oj. Jacka  Burnusa     : 

+  Stanisławy  Kucharczyk  od :

 

 1. Zofii  Jana Jurkiewicz z Budzynia
 2. Siostrzenicy  Alicji  Hołda  z mężem
 3. Rodziny  Łaskawskich
 4. Jadwigi  Ryszarda  Dzierzkowskich
 5. Krzysztofa Gucwy  z rodziną 
 6. Stanisława Gaborka z rodziną
 7. Agaty  Jana Stec

 

+  Jana Ryznera od :

 

 1. Rodziny Wiśniowskich  ze  Słonej
 2. Szwagierki Agaty z mężem i  dziećmi
 3. Franciszka i Krystyny  Ryzner z Bobowej
 4. Teresy Łaskawskiej
 5. Rodziny Zięcinów  z Budzynia 
 6. Zofii  Jana  Jurkiewicz
 7.  Stanisława  Łaskawskiego
 8. Anny  Hołda  z Kąśnej Dolnej

 

+ Romana Zięcinę  od:

 

 1. [Genowefy i  Jana
 2. Rodziny  Mików 
 3. Wnuczki  Marceliny
 4. Chrześnicy  Oli
 5. Rodziny  Studenckich
 6. Szwagierki  Danuty z dziećmi
 7. Wandy  Władysława  Rypień
 8. Tomasza Rypień  z rodziną 
 9. Kuzynów Krzysztofa  Grzegorza  i Piotra   Jurasz
 10. Joli Oli i  Ani

 

+  Heleny  Gaborek  od:

 

 1. Kuzynki  Barbary z rodziną
 2. Pracowników i właścicieli  firmy  Stanuch
 3. Bratanka  Dariusza  z rodziną
 4. Bratanka  Ireneusza  z rodzina
 5. Bratanicy  Anety z rodzina
 6. Sławomira z rodziną
 7. Wnuka Karola 
 8. Bratanka Ireneusza  z żoną  Jadwigą

 

 1. Marii i  Adama Synowiec  z  Nakła
 2. Kuzynki  Wiesławy  z rodziną
 3. Chrześnicy  Barbary  Zeniuk  z rodziną
 4. Stanisława Maciaszka
 5. Sąsiada  Józefa Kiełbasy
 6. Rodziny  Chmielińskich  z  Zabrza
 7. Urszuli  Grzegorza  Nowak

 

+ Stanisława  Ludwy od:

 

 1. Rodziny  Baniów 
 2. Jana Koniuszy  z rodzina
 3. Anny Leszka   Szumińskich  z rodziną
 4. Rodziny  Podobińskich
 5. Mariana Gwoździa  z rodziną

 

+ Ludwiki  Leśniak od:

 

 1. Sąsiadów  z tartaku
 2. Krystyny  Czesława Gaborek
 3. Kwieków  z Zakliczyna
 4. Romana Zięciny z rodziną
 5. Rodziny  Famułów

 

+  Wojciecha Szczepanika  od :

 

 1. Rodziny  Koziołów  ze  Zborowic
 2. Marii Sowa  z rodzina z Muszyny
 3. Siostrzenicy Elżbiety  Pruchnickiej z rodziną
 4. Wiesławy i Jerzego Stokłosy 
 5. Marii Poręba wraz z rodziną

 

+ Teresy  Wójcik od

 

 1. Marii Surmacz
 2. Marty  Gdowskiej  z rodziną
 3. Ireny  Stanisława  Rybka  i także dodać  + Męża  Mieczysława
 4. Sąsiadów   Gurgulów
 5. Krzysztofa  Mikosa 

 

  

 

 

  Msze  św. przekazane dla Oj. Marka  Krzyżkowskiego   :   

+  Bronisławy  Wolskiej od :

 1. Wnuka Marcina Pocha  z żona i córką
 2. Rodziny  Ciaćmórz  z Węgrzec
 3. Rodziny Ćwikła
 4. Szwagierki i Szwagra  syna  Romana
 5. Rodziny Pogórskich oraz Adamców  z Czechowic-Dziedzic
 6. Córki Wiesławy z mężem i  dziećmi z Czechowic -Dziedzic
 7. Doroty Kruczek  z rodzina
 8. Małgorzaty  Walaszek  z rodzina
 9. Pracowników  Leśnictwa   Kąśna Górna
 10. Pracowników  Leśnictwa   Kąśna Górna druga
 11. Stanisławy Piś i rodziny Hrustków
 12. Rodziny  Synowców
 13. Marka  Agaty  Haraf   

 

+ Kazimierza  Rąpały od: 

 1. Eugeniusza Miki z żoną
 2. Kolegi  Stanisława  Cygana   z Kipsznej
 3. Sąsiadów  Wróblów  z Bogoniowic
 4. Teresy i Tadeusza  z Gorlic
 5. Anny Leszka  Szumińskich  z dziećmi
 6. Rodziny  Gumolów z Ciężkowic
 7. Żychowskich z Roztoki
 8. Andrzeja z Zatora
 9. Rodziny Duców
 10. Władysława  Marasia   z rodziną   4c.
 11. Szwagra  Stanisława szczerby i rodziny  Fudymów
 12. Rodziny  Wierzbickich  ze  Strzelec  Oplskich
 13. Kuzynki Zofii  z dziećmi z Tuchowa

  

 I jako gregoriankę  czyli  30  Mszy św. po kolei za  dwoma duszami

+  Kazimierzem  i  + Janem  

 

Msze  św. przekazane dla Oj. Ksawerego : 

+ Ireny  Ptaszkowskiej   od :

 1. Sąsiadów  Wietechów 
 2. Ewy Szczepana   Gaj z rodziną
 3. Sąsiadów  Gondek
 4. Dyrektora nauczycieli pracowników ZSZ.  w  Bobowej
 5. Pracowników  cukierni  „Dana”
 6. Doroty Pawła  Hołda 

 

+ Stanisława Ryznera  od:

 

 1. Zofii  Jana   Jurkiewicz  

+ Marii  Broniek  od :

1k Kuzynki  Marii Hołda z rodziną 

 1. Janiny  Stanuch
 2. Sąsiadki  Bogumiły  Mikos
 3. Rodziny  Pabian
 4. Brata i  siostry zięcia Grzegorza
 5. Kuzyna  Antoniego
 6. Urszuli  Marka  Gucwa 
 7. Tomasza  Biskupa z rodziną
 8. Mirosławy Ptaszkowskiej z rodziną

 

+ Jana Benedykta Hołdy od :  

 1. Jurkiewiczów  z Krakowa
 2. Madej  z Kąśnej Dolnej    
 3. Schabowskich  z Ciężkowic

 

+  Stanisława  Gwoździa od :

 1. Andrzeja  Smosna z Lubeni
 2. Krystyny  Góral z rodzina  4c
 3. Rodziny Rzepów i mazgajów  z Wesołowa    
 4. Frączyków z Kondratowic 3c
 5. Rodzina  Haraf  z Kondratowic
 6. Barbary  Janusza  Dynda  z rodziną
 7. Rodziny  Gwóźdź z Gromnika 

 

 +Mirosława  Wolskiego od :

 1. Koleżanek i  Kolegów z Gimnazjum i  Szkoły  Podst.
 2. . Chrzestnej matki  z rodziną i kuzyna  Rafała 
 3. Kazimierza  Harafa 
 4. Rodziny  Synowiec  z Pławnej
 5. Sąsiadów  Stanuchów
 6. Haliny  Sowa i Tabisiów z Pławnej
 7. Grażyny  Zbigniewa  Jurkiewicz

+  Mirosławy  Mika  od:

 1. Wnuka Michała  Gniadka
 2. Jolanty  Dariusza Gucwa   
 3. Wnuczki  Weroniki z rodziną
 4. Marii  Czana z domu Cygan z mężem
 5. Marty i Leszka  Manijaków
 6. Heleny i Stefana Sahów
 7. Wnuczki  Agnieszki z mężem  Mariuszem
 8. Wnuczki  Sylwii
 9. Wnuka  Piotra  Gniadka  

 

+ Kazimierza  Gucwy od :

 1. Mariana Brońka z rodzina
 2. Agnieszki  Kazimierza   Baniak z synem  Łukaszem
 3. Kazimierza  Marii  Gucwa  3 c.
 4. Zofii  Jana Jurkiewicz  z Budzynia
 5. Małgorzaty i  Pawła
 6. Sąsiadów  Gucwów

 

+  Władysławy Hołda od:

 1. Zofii  Skałoń  z rodziną
 2. Kipielów
 3. Córki  Barbary  z Rodzina   

 

 

Msze  św. przekazane dla Oj. Edwarda

     +  Łukasza  Koniuszego od:

1.  Krystyny  Hołda

2. Mateusza  Kwieka

3. Anny  Krzysztofa  Cichowskich

4. Pawła  Renaty  Drzazga

5.  Kolegi  Michała  Stanuch

      +  Antoniego  Stanucha od:

 

1.Antoniego Harafa z Łazów

2. Rodziny Koziołów  z Jaworzna

3. Z intencji  Królów z Rudki z rodziną

4. Wnuczki  Edyty  z rodziną

5. Antoniego  Hołdy

6. Józefa  kiełbasy  z Krakowa z rodziną

 

 +  Mirosława Wolskiego od :

 

1.Grzegorza  Marszałka  

2. Bożeny  Krzysztofa   Broniek

3. Wujka  Kazimierza  Stanucha

4. Wujka Romana i  ciotki  Marysi  z Dziećmi

 

 

Msze  św. przekazane dla Misjonarza Mariana Pazdan   : 

+  Zofii  Kiełbasa od :

 

 1. Haliny i Bronisława Baniak z Rudy śląskiej
 2. Sąsiadów  Reznerów
 3. Rodziny  Koniuszy z Bogoniowic
 4. Zofii Krzysztofa  Wróbel
 5. Marzeny Grzegorza Wójcik
 6. Siostrzeńca  Sorysz
 7. Kluzów  z Bieśnika 
 8. Danuty Grońskiej z Bieśnika 
 9. Katarzyny i Kazimierza  Zapolskich
 10. Chrześniaka Władysława Marasia 

 

+   Jana Gucwy od :  

 

 1. Sąsiadów   Zięcinów
 2. Edyty Piotra  kunickich  z Podola
 3. Kuzyna  Wiesława  z rodziną
 4. Bratowej  Julii 
 5. Danuty i  Romana Robaków  z rodzina
 6. Kuzyna  Bolesława  z rodzina z Krakowa 

 

+ Janiny  Boczek  od :

 

 1. Magnesów
 2. Rodziny Sztajnerów 
 3. Andrzeja   Agaty  Gaborek z Monika
 4. Sąsiadki  Heleny  Gaborek 

 

+  Marii  Ciesielczyk od:

 1. Doroty Grzegorza  Pinas
 2. Zofii  Musiał 
 3. Renaty Sandeckiej
 4. Iwony Chochół i  Moniki  Chochół  z rodziną 
 5. Anny  z Gromnika
 6. Koleżanek z oddziału  Ortopedii   

+  Leopolda  Haraf od : 

 1. Krystyny  Bronisława  Pomikło z Paleśnicy
 2. Heleny Mieczysława  i Julii  z Krakowa

     3  Agnieszki   i  Waldemara  i Tomasza  z rodziną 3c.                                                                             

     4.   W pewnej intencji          

 

+  Genowefy  Abrams  od:

 

 1. Sąsiadów   Maliszów  

+  Mariana  Orszulaka od:

 1. Rodziny  Błaszkiewiczów
 2. Leszka i  Danieli   Lebda

+Heleny   Bober od:

 1. Zofii i Edwarda  Mikołajczyk  z Zawoi
 2. Jerzego  Harafa z rodziną z Krakowa
 3. Przemka  z rodziną 

+  Marii  Turskiej od:

 1. Haliny  i Wiesława  z Krakowa
 2. Marii Mirosława  Wieczorek z Jaworzna
 3. Mirosławy  Mika
 4. Rodziny Gucwów  z  Tych
 5. Czesława  Alicji   Jedlickich  z  Krakowa

+  Stanisława Synowiec

 1. Brata  Józefa
 2. Bratowej  Heleny

+  Moniki  Synowiec od:

 1. Małgorzaty Szura z Rodziną
 2. Marzeny  Drogoś  z rodziną
 3. Sąsiadów  Włudyków   

+ Józefa Stanucha  od :

 1. Pracowników  Urzędu Gminy  Ciężkowice
 2. Pracowników  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Cieżkowice
 3. Anny i Kazimierza Szczepanik  z rodziną
 4. Rodziny Śmiertków z Kutypówki
 5. Jana i Anny Hołda

+Łukasza  Turskiego od:

       1.Brata  Andrzeja z rodziną

+ Jana Benedykta  Hołdy od:

 1. Brata Wacława z Lęgu  Tarnowskiego z rodziną

+Łukasza  Koniuszego od :

 1. Grażyny Andrzeja  Kwiek
 2. Haliny i Aleksandra Koniuszy  z rodziną
 3. Rodziny  Wolaków
 4. Koleżanki z klasy  Anny Stanuch
 5. Kuzynki  Pauliny  Kwiek
 6. Rodziny  Zygadło z Olszowej
 7. Roberta  Hadasa
 8. Roberta  Hadasa
 9. Renaty  Antoniego  Maraś

+  Antoniego  Mirek od :

 1. Córki  Renaty z mężem
 2. Córki  Beaty  z rodziną 
 3. Marii I Stanisława hołdy  z Kąśnej
 4. Jurkiewiczów  z Kąśnej
 5. Brata

 

Katarzyna  Anna Kiełbasa  od :

 1. Szwagra Antoniego   z rodziną
 2. Zakładu  Gospodarki  Komunalnej w Sułkowicach 
 3. Zakładu  Gospodarki  Komunalnej w Sułkowicach
 4. Krystyny  Tadeusza Pajor
 5. Marii Edwarda  Tokarz  

 

+ Władysława Treli od :

 1. Chrześnicy  Janiny z mężem
 2. Rodziny  Wolskich
 3. Wnuka Andrzeja
 4. Wnuka  Bogdana wraz  z rodziną

 

+ Ludwiki  Leśniak  od :

 1. Kuzynki  Teresy  Mruk z Bogoniowic
 2. Ryszarda  Sąsiadów  Koniecznych
 3. Oczkowskiego z żona
 4. Wnuka  Sylwestra  z żoną

 

+  Romana  Zięciny  od :

 1. Agnieszki Kopyto z rodziną 
 2. Maćka i Pauliny  Rypień z rodziną
 3. Beaty Rypień
 4. Marty Rypeń z rodziną
 5. Magdaleny i Krzysztofa Dendys  z Rodziną 
 6. Haliny i Stanisława Jurasz  
 7. Katarzyny  Nosal z rodzina   Mirosława  Durlaga z rodzina 
 8. Rodziny Studenckich

+ Rudolfa  Hołdy  od :

 1. Bernadety  Kopeć  z rodziną
 2. Moniki i Marcina Prędkich z dziećmi
 3. Grzegorza i Lidii  Duda z Rodziną
 4. Sąsiadów  Józefa i Ireny  Osysko

 

+  Anny  Figas od :

 1. Sąsiadki  Marii Stanuch 
 2. Sąsiadów  Gucwów  i  Nowaków
 3. Rodziny  Jopek

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jastrzębia  Kościół  Parafialny   2017/18 r.                 

 

 Wraz z modlitwami całego Kościoła polecamy Miłosierdziu  Bożemu  dusze  dobrodziejów   naszego Kościoła, jego budowniczych, kapłanów w nim pracujących   zwłaszcza   ks. kan. Kazimierza  Moździocha oraz  ks. Rodaków ks.  Jana Zięby, ks. Leopolda Włudyka , ks. Bogusława  Truchana, ks. Jana Kiełbasy, Ks. Józefa Kiełbasy oraz  dusze   wiernych  śp.

          Marii  Antoniego Piątek Jana Piątka; Jana Janiny  Boczek Krzysztofa Mikosa Bronisława Mikosa Zofii  Wargulec  Marii  Boczek; Franciszka Kiełbasy Zofii  Stanisława  Budzyńskich Zofii Antoniego Hołdy; Anny Stanisława Gucwy Rozalii Antoniego Gucwy Tadeusza  Gucwy Krystyny  Gucwa Marii Michała  Pancerz;; Juliana Jurkiewicz Marii ż.  dzieci Józefa Jana  Julii  Kazimierza Wojciecha Jurkiewicz Walerii ż.  Emilii ż.; Józefa Kuropatwy Walerii  ż. Stanisława Włudyki  Marii  ż Tadeusza i  Bolesława  Haraf; Zofii Leopolda  Gaborek Kazimiery Stanisława  Hołdy ;   

         Bronisławy  Stanisława Gucwa Heleny Antoniego  Kiełbasa  Marii c.  Stanisława i Pawła Kieresia; Ignacego Tekli Stanuch Władysława Boczka Stanisława Boczka  Antoniego  Boczka;

Antoniny Władysława Stanuch Stefanii Franciszka Podleś ;Józefa Heleny  Kiełbasa Kazimierza s.; Władysława Stanisława  Antoniego  Boczków; Bronisławy Wojciecha Krakowskich. Stanisława Bartosik  Katarzyny Stanisława Karpiel Jana s Czesława s. Jerzego  Gaweł ;  Zofii  Wargulec Marcina  Anastazji   Wargulec Andrzeja  Anieli Gaborka Stanisława Augustyny Szarota Andrzeja Heleny  Szarota; Jana Emilii Pociecha  Michała Truchana Bolesława Kruczka; Czesława  Wójcika Franciszka  Bronisławy Wójcik; Franciszka  Steczyńskiego Aleksandry ż. Grzegorza i Wacława Steczyńskich   Władysława Stanuch Heleny ż.  Stanisława Słowika; Jana Marii Antoniego Weroniki  Maniak  Stanisława Karoliny Karola Ludwiki  Tokarz Józefa  Sochy Bronisławy ż. Władysława  Sochy    Wojciecha Salomei  Mruk; Karoliny Andrzeja Stefanii Józefa Skrobiś Janiny  Rutka: Zygmunta  Hołdy  Anny Hołda; Krzysztofa Mikosa  Bronisława Mikosa Stanisławy Kazimierza  Szpili; Józefa Łaskawskiego  Heleny ż.  Józefa s.  Wiktorii c. Genowefy Piątek Jana Piątka  Stanisława Piątka; Juliana Hołdy Józefa i Walerii Kuropatwa  Bolesława  i Tadeusza  Haraf; Adama Ludwińskiego Anny Franciszka Hołdy Anny Ludwińskiej Bolesława Kwieka

               Zofii Wojciecha Włudyki Joanny  Edwarda Hołdy Józefy Stanucha Emilii  Stanuch; Czesławy Stanisława Plaskota Stanisława Julii Mróz Heleny Harasymowicz Mieczysława Mroza Stanisława Broniek: Antoniego Mirosławy  Mika Stanisława  Miki  Stanisława  Michaliny  Jedleckich; Stanisławy Józefa  Gadeckich ; Matyldy Mikołaja  Gurby Zofii Jana Hering Julii  Stępień Czesława Karpiel; Władysława Haraf Genowefy ż  Czesława s. Wojciecha Karoliny  Jaszczur Stanisława s. Kazimierza Wiktorii Haraf Jadwigi  Borys Edwarda Suskiego; Bronisława  Stanisławy Cygan Tadeusza  Cygana Władysławy Władysława Białobrzeskich; Jana Karoliny  Deś Stanisławy Czesława Kucharczyka Ryszarda Brończyk Wiktorii  Boczek Anny Andrzeja Boczek;  

             Michała  Hołdy  Zofii  Hołda; Jadwigi  Szymona  Hołdy Anny Stanisława Łajki; Ks. Kan. Kazimierza Moździocha Aleksandra  Skrobisia Franciszka  Stefanii Hołda Czesławy  Kotul  Antoniego Hołdy Heleny Górskiej; Macieja  Wilgi  Bronisławy ż. Zofii  c. Heleny c.  Barbary c .Jana s. Pawła s; Marii Steczyńskiej Stefani  Gurba; Julii Ludwika  Bani; Władysława Bronisławy  Kutypa Aleksandra Jana Stanisławy Kutypa Franciszka Zięciny Kunegundy Michała  Zięciny Tadeusza i Romana  Zięciny Franciszki Antoniego Edwarda  Juraszów Zofii Ciwińskiej; Jadwigi Stanisława Władysława i Stefana Hara  Franciszka  Haraf Heleny Ludwika Stanisława Gnutek; Marii  Antoniego Jana Piątek Antoniny  Franciszka  Piszczek; Stanisława  Marii  Kiełbasa Stefanii Kazimierza Jurkiewicz; Stanisława Wandy Mróz Franciszka  Emilii Abram  Jerzego Dębowskiego    Marii Tadeusza Król; Jadwigi Krokowskiej Ireny  Drozd Pauliny Zakrzewskiej Czesława Zakrzewskiego Feliksy Chmielewskiej Stanisława Chmielewskiego Marii Drozd Wojciecha Drozd Łucji  Krokowskiej Antoniego Krokowskiego; Janiny Józefa  Hołda; Stanisława Amrożkiewicza  Grzegorza s. Jana Amrożkiewicza Mieczysława Motyki Ludwiki Leśniak; Józefa Czarnika;  

Julii Franciszka  Biskup Marii Joanny Ludwika Jachny; Heleny Romana Kutypy Władysława Eleonory  Kutypa Jolanty  Kutypa Piotra Kutypy Andrzeja Czerniaka Jacka Chomoncik   Jadwigi  Kutypa  Stanisława s Stefanii  Kasztelewicz  Marii c.; Anny Feliksa Haraf Leopolda Harafa Zofii Antoniego Dziuban Edwarda Suskiego Jadwigi Borys; Jana Salabury Bronisławy z.  Ireny c.    Józefa Hołdy Janiny ż.; Balbiny Franciszka Synowiec Anny Krawczyk Józefa i Antoniego Zofii Władysława Synowiec Leszka  Marianny  Synowiec; Jana Honoraty Truchan  Eleonory Jakuba Grabowskiego Stanisława Grabowskiego Piotra Truchan Władysława Janiny Górki; Jerzego Śmiertki Ludwika Zofii Marii Śmiertka; Stanisława Bożeny Kiełbasa Czesława Genowefy Władysława Kiełbasy; Józefa Marii Antoniego  Czuba Anieli Szczerba Jana Studzińskiego; Zofii Antoniego  Tokarz Mariana s. Franciszka Katarzyny Kukuś  Edwarda Kubusia Heleny ż. Władysława Kubusia; Pawła  Harafa Janiny Wojciecha Haraf Karoliny Ludwika Jurkiewicz Heleny  Haraf Genowefy Klemens Marii Edwarda  Kędzior Genowefy Wojciecha  Jurkiewicz;

          Marii Marcina Pociechy Przemysława Marii Pawła  Nosal Marii Stanisława Kiełbasy; Leonarda Kwiek; Jana Boczka  Marii  Kazimierza  Boczek Józefy  Franciszka  Boczek Zofii Antoniego Krakowskiego Grażyny Golba ;Czesławy Antoniego Wierzchowiec Leszka Wierzchowca; Stanisława Zięby Karoliny z. Władysławy Antoniego Bartyzel Olgi Jakuba Mordawskiego    Józefa s.; Dominiki Maraś Marii Maraś Stanisława Szewczyka Jana Marii Kotul  Marii Kotul Józefa Marasia  Józefa  Mordawskiego    Zofii Władysława  Musiał; Edwarda  Mróz  Piotra Emilii Stanisława Florczaka  Anny ż. Józefa Drzazgi Franciszka Karoliny  Satoły  Władysława Zofii  Pach; Zofii Kiełbasa Julii Józefa Hołdy ; Sebastiana Wójcika Janusza Jarzębaka; Marii  Koniuszy Marii Mieczysława  Haraf Mieczysława s. Kazimierza s.  Tomasza  i  Honoraty  Haraf Emilii Władysława Haraf; Jana Janiny Krzyszkowskich Marii Krzyszkowskiej Danuty Bogdana Kiełbasa Anny Kiełbasa Zofii Ciwińskiej; Ludwika Zofii Biel Janiny Ignacego Kiełbasa Antoniego kiełbasy Mariusza Kiełbasy; Błażeja  Hołdy Jana s. Stanisława Sowy Pawła Sowy; Edwarda  Mróz Julii Jana Kukuś Bronisławy Jana  Jurkiewicz; Stanisława Gaborka Zofii z. Zofii c Stanisława Amrożkiewicza Grzegorza Amrożkiewicza Juliana Wójcik Teresy Wójcik;

            Józefa Broniek Stanisława i Julii Kiełbasa; Zofii Jurkiewicz Czesława Gniadek Andrzeja Gniadek; Józefa  Tokarza Marii ż. Kunegundy  ż. Aleksandra Tokarza  Genowefy  ż. Ludwika Tabisia  Stefanii z. Anny ż  Wiktorii c. Marii c. Siostry Zakonnej Ludmiły Tabiś Edwarda Maksymowskiego  Anieli z. Stanisława Sali Katarzyny ż. Józefa  s. Szymona Rapacza  Józefy ż. Aleksandra Stanucha Honoraty ż. Ks. Kazimierza Moździocha; Władysława Marii Zięcina Antoniego  Zięciny Tomasza Gubały Marii Kotul; Józefy i Andrzeja  Podleś Stanisława Jopka Michaliny Władysława Gołąb Heleny i  Edwarda  Słowik Wojciecha Żaka ; Leszka  Musiała  Stanisława Zofii Musiał Mirosławy Antoniego  Mika; Franciszka  Baci ; Jana Tokarza Marii Jakuba Zygadło Ludwika i Zofii Jarosza Kazimierza s. Marii c. Stanisława i Rozalii  Jarosz Stefanii Kozioł; Romana Katarzyny Wierzchowiec Marii c. Edwarda i Franciszka  Wierzchowiec  Walerii Franciszka  Zięciny; Jana   Janiny Guzik Anny Guzik Janusza Guzik   Marii Guzik  Marii  Jurkiewicz ; Zdzisława  Zięciny Krzysztofa Zięciny Jana i Marii  Zięcina Ludwiki Bolesława Włodzimierza  Haraf Marii Wilga Michała Katarzyny Wilga Franciszka  Wilgi; Aleksandra Aleksandry  Kiełbasa Zofii Kazimierza Jurkiewicz Janiny Jana Guzik; Józefa Władysławy  Bartosik  Józefa Tekli Brończyk; Jana Maniaka  Heleny Marii Stanisława Zofii  Eugeniusza  Maniak  Bożeny Żaba  Kazimierza Pierza  Salomei ż. Antoniego synowca  Ireneusza  s.; Ryszarda Jurkiewicza ; Marii  Padoł  Aleksandra Władysławy Musiał  Marii  Antoniego  Padoł; Szczepana Julii Truchan Józefa Heleny  Kras Kazimiery Józefa Włudyki  Piotra i Marii Stanuch Kunegundy  Kras Heleny Włudyka Bolesława Włudyki  Kazimierza Szczepańskiego Zofii Gucwy Stanisława    Franciszki  Kwiek; Stanisławy Franciszka Romana Tadeusza Zięciny Michała Kunegundy Zięcina Janiny Zięcina Mirosławy Antoniego  Mika ; Julii Michała Antoniego Podleś; Józefa Janeczka ;

Andrzeja Eleonory  Matys Mieczysława Kiełbasy Aleksandry  Matys  Julii Kiełbasa  Marii Jurkiewicz  Marcina Jurkiewicz  Adama  Kiełbasy; Jana Gucwy Julii z. Stefana  s. Ks. Kazimierza Moździocha ;  Stefanii Andrzeja Gucwy Wiktorii Andrzeja Jurkiewicz Krystyny Daniela  Jurkiewicz Stanisławy  Synowiec ;Stanisława gwoździa Jana Hołdy Marii Stanisława Smosny Mirosławy Władysława Deś; Aleksandra Zygadło Bronisławy ż.  Rudolfa s. Józefa Anny Gniadek  Zofii Kamińskiej Józefa s. Stanisława Nogi  Agaty ż.; Jana Gucwy Juli ż. Stefana s. Jana Musiała  Karoliny ż.  Kazimierza s; Wawrzyńca Szczepanik Franciszki ż. Ignacego Wójcik Marii ż.  Eugeniusza Szczepanika Adama Kiełbasy Mieczysława s.; Łucji musiał Kazimierza Karoliny Stanuch Heleny Czermawskiej Jana Władysławy Hołda; Stanisława Katarzyny Kaczmarskich Władysława Marii Zięcina Antoniego s.; Ryszarda  Musiała ; Marii  Ciesielczyk Władysława Emilii Stanuch Józefa Magdaleny Maniak Zofii c. ;Marii Franciszka Zofii Jana  Martyka  Karoliny Antoniego Stanisława Haraf; Zofii Edwarda Wójcik Marii Kiełbasa; Jakuba Władysławy Słoweckiej Józefa Słoweckiego Jana Karoliny  Deś ; Mari Piotra Zych; Jana Marii Zdzisława Zięciny Władysława Franciszki  Kipiel; Walerii Władysława Tabiś Zofii Krzyszkowskiej Ewy Edwarda  Staniszewskiego; Mariana Mroszczyk Janiny Mroszczyk Kazimiery Mroszczyk Wandy Czesława Hołdy; Michała Maniaka ;    

         Antoniego Hołdy Kazimierza Hołdy Stanisławy z. Andrzeja s. Elżbiety Józefa Koniuszy  Anny Haraf ;Zofii Michała  Hołdy; Kazimierza  Rąpały Sławomiry Sowa Antoniego Podleś; Marii Jana Jurkiewicz; Zofii Aleksandra Krzyszkowskich ; Kazimierza Gdowskiego Zofii Stanisława Budzyńskich ; Jana Stefanii Cygan Jana Heleny Frąckowiak Mariana Frąckowiak; Tadeusza pociechy Bronisławy Laska Jana  Rozalii Włudyka; Tadeusza Zięciny; Antoniego Stanucha;    

           Emilii Leona Anny Figas   Stefanii Eugeniusza Lis  Henryka Cymba; Jakuba  Harafa Bronisławy ż. Katarzyny  Haraf; Stefana Święcha  Zofii  ż. Andrzeja Święcha Bolesław Bajorka Haliny ż.; Zofii Władysława Jamki Kazimiery Blacharskiej Jana Jamki; Stanisława Znamirowskiego Antoniego Znamierowskiego Wandy z. Bronisławy z. Antoniego  s. Józefa Zięcina Anny ż Józefa Stefanii Haraf; Krystyny Stanisława Wójcik Juliana Hołdy; Bronisławy Kazimierza  Leśniak ;Franciszka Zofii Baran Władysława s. Mariana s. Józefa Kwieka Jana Kwieka Marii Kiełbasa Władysława Barana; Józefa Emilii Hołda Stefani Gurba  Antoniego Zięby; Jana Janiny Jurkiewicz Józefa s. Dominiki Gucwa Franciszka Harafa Czesława Kostrzyńskiego;    Cecylii  Wojciecha Kiełbasy Anieli Kiełbasa  Juliana Kiełbasy; Stanisława Zięciny Józefy ż.Janiny  Andrzeja Marii Józefa Rąpały Eleonory ż. Ks. Kazimierza Moździocha; Czesława Kuropatwy Anny  Władysława Stanuch Cecylii Franciszka Kiełbasy Ks. Józefa  Kiełbasy Ks. Jana Kiełbasy Hildegardy Kubica ; Józefy Stanisława Haraf Elżbiety Stanisława Haraf Krzysztofa Janiak Marii Schabowskiej Heleny Jurkiewicz  Julii Piotra  Haraf ;Zofii Jana Podobińskich Zofii Józefa Haraf;           

             Ireny Witolda Potok Zofii Franciszka Jedleckich Stanisława Kazimierza Jedleckiego ; Marii Władysława Treli Feliksa Magdaleny Franciszka Stanuch; Anny Franciszka Musiał; Emilii Józefa Ostafin Czesława Ostafina Jana Kosińskiego; Mirosławy Władysława Deś Jana Desia Marii Jana Deś Karoliny c.; Zofii Michała  Hołdy  Wiktorii Wojciecha  Hołdy; Czesława Weroniki Rączka  Jana Stefanii Cygan ;Ignacego Baniaka Mirosławy ż.  Bronisławy Padoł; Jana  Stefanii Cygan Michała Janawa  Władysława  Rozalii Fielik; Stanisława Walerii Stanuch Ludwika Stanuch Józefa Heleny Lorek Zofii Gucwa  Heleny Chrząszcz; Ludwiki Bolesława  Włodzimierza  Haraf Marii Wilga Julianny Henryka Chaberka; Józefa Stanucha Heleny Juliana Stanuch Marii Wiktorii  Antoniego Panek Władysława i Tadeusza Panek  Tadeusza Boczka; Józefy Władysława Gucwy Janiny Franciszka Cieśla Marii Tracz Antoniego  Kafel ; Stefana Tokarza Janiny Stanisława Tokarz  Marii Stanisława Żaby; Krzysztofa Nowaka Stanisława Nowaka; Marii Franciszka   Stanisława Aliny Budzyńskich Jacentego Wiktorii Sorysz  Adama  Czesławy Cebula Heleny Józefa  Mastalerz Kazimierza  Mielczyka Antoniego Grzeszek Antoniego Wilchelminy  Geene Stanisława Zofii Gucwa  Jana Zuzanny  Makaruk Stanisława  Jurkiewicz; Józefy Zając;

Jana Zofii Koniuszy Józefa  Koniuszy  Danuty  Frankiewicz  Marii  Chabraszewskiej Heleny Wrzosek; Jana Baniaka Stanisława Stanucha ;Krystyny Józefa Gucwy  Eleonory Feliksa  Gondek ; Mariana Jurkiewicza Zofii Stanisława Gaborka Emilii Stanisława Jurkiewicza; Marii Józefa  Stanuch Stanisławy Piotra Osysko Zdzisława s.; Jana Zofii Włudyka Władysława Gucwy ; ks. Kazimierza  Moździocha Ludwika Teresy Musiał Jana Krystyny Mrozek ; Janiny Stanisława Wilgi Władysława Gucwy Ryszarda  Musiała Antoniego  Gaborka Marii Stanisława Gucwy Zofii Gucwa Anieli Andrzeja  Gaborek Krzysztofa Mikosa Jerzego Gniadek  Wandy i Czesława Hołdy Kazimiery Mroszczyk Ireny Antoniego Hołdy ; Wiktora Synowiec Andrzeja i Moniki  Synowiec Stanisława Synowiec  Jana Julii Kukuś Mieczysława Stokłosy; Jana Julii Kukuś Ignacego  Zofii Antoniego Kukuś Jana Bronisławy Emilii Jana Jurkiewicz Ludwika Marii Guzik Antoniego Marii Julii Haraf;

           Wojciecha Harafa Marii ż. Jana s. Jana Padoła Jadwigi  ż.; Józefa  Tadeusza  Stanisława Kantor Stanisława Gnutka Józefa Cieśli; Wiktorii Jana Zygadło Zofii Władysława Wójcik;  Edwarda  Żaby Julii Leopolda  Kwiek Siostry  Zakonnej Stefanii Radzik Marii  Jana  Maniak Jana Małyszka ; Karoliny  Franciszka  Szostek Wiktorii  Jan  Tajduś Józefa  Tajduś; Antoniego Zofii Jurkiewicz Zdzisława s. Heleny c.  Czesława Kiełbasy Jana Marii Haraf; Zdzisława Gucwy Zofii Aleksandra  Schabowskich; Fryderyka Hołdy  Marka Hołdy Władysława Hołdy Juliana Stanucha Józefa Stanucha Heleny Stanuch Aleksandra Stanucha Krzysztofa Wróbel; Kazimierza Brońka Małgorzaty ż Piotra Gurby Aleksandry ż.Karoliny z. Stanisława Łądkiewicza Teresy ż Wawrzyńca Kotula Rozalii ż. Julii ;  Stanisława Broniek Honoraty ż..  Kazimierza Cyboroń Stefanii ż.;                             

                  Julii Karola  Lebdy; Rafała Kostrzyńskiego Antoniego  Stanucha Józefy  Podobińskiej Zofii  Antoniego Kiełbasa; Karoliny  Jana Deś Wiktorii Boczek Pawła  Harafa; Marii Haraf Józefa Harafa Cecylii Haraf Józefa Hołdy Jana Harafa; Jana Hołdy Władysławy ż. Stanisława Białasek; Franciszka Wojny Emilii ż. Mieczysława s. Józefa s. Stanisława s. Andrzeja Turskiego Mari ż. Łukasza Turskiego; Kazimierza  Krasa Stanisławy Dumańskiej Henryka  Marszałek; Antoniego Gaborka  Marii  Stanisława Gucwy  Zofii Gucwa  Ireny Antoniego hołdy  Krzysztofa  Mikosa; Marii Stanuch  Józefa Stanucha Emilii  Jana Zięciny  Stanisława Sowy; Stanisława Dyl Michaliny Skórka Eleonory Potok; Władysława Baniaka  Honoraty ż. ; Heleny Ludwika  Słoweckich Antoniego Stanisławy Sztajner Heleny  Jana Rąpały Marii Rąpała; Stanisława Baniak Władysławy ż. Edwarda  Mróz  Józefy Szczerba; Antoniego Gaborka Heleny Jana Rąpały Zofii Wargulec;

          Stanisława Władysławy Baniak  Józefy  Szczerba Władysława Szczerby Wincentego  Marii Baniak Jana Szczerba Krystyny  Baniak; Eugeniusza  Maniaka; ; Marii  Franciszka  Truchan Stanisława Sochy Janusza Sochy; Leopolda Jedleckiego  Marii Turskiej; ; Władysława Moniki  Kucharczyk Bronisława s. Mariana  s, Kazimierza  Zofii Czosnyka ; Władysława Ludwiki konwent  Eugeniusza  s.; Stanisława Zawiślaka Marii ż. Władysława s. oraz zmarłych z rodziny Augustynów Zawiślaków ; zmarłych z rodziny  Rąpałów Rzońców Pękalów Sowińskich Burek Górnych  Sołtys Wronów ;

. i dusze  zmarłych  z naszych  rodzin bliskich   naszemu sercu .

           Polecajmy  ich  Miłosierdziu  Bożemu  i módlmy  się ...  

Ojcze nasz .... 3 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny  Odpoczynek  

 

            WYPOMINKI   ROCZNE 2017/18 r.        Jastrzębia  G.                  

       Wraz z modlitwami  całego  Kościoła     polecamy  Miłosierdziu  Bożemu  dusze  dobrodziejów   naszego Kościoła, jego budowniczych, kapłanów w nim pracujących   zwłaszcza   ks. kan. Kazimierza  Moździocha oraz  ks. Rodaków ks.  Jana Zięby, ks. Leopolda Włudyka , ks. Jana Kiełbasy, Ks. Józefa Kiełbasy     oraz  dusze   wiernych  zmarłych   śp. :

            Czesława  Kuropatwy Anny Władysława  Stanuch  Urszuli Rapacz  Zofii Wiktoratos Aleksandra Śliwy ; Jakuba Julii Michalik. Antoniego  s. Jana s. i Władysława ; Genowefy Adolfa  Jamróz Andrzeja s.; Karoliny Michała Mirosławy Szczepanik Kazimierza Harafa Mieczysława  Marii  Mieczysława  Haraf Bronisławy i  Aleksandra koniuszy  Wacławy i Leszka koniuszy ; Witolda Ludwy   Heleny  Józefa  Ludwy Emilii  Stanisława Hołdy  Tadeusza Hołdy   Jerzego  s.; Stanisława Wójcika ;  Marii  Hołda Rozalii Józefa  Hołdy; Zofii Jana Kwiek Józefy Stanisława Lis  Antoniny Teresy i Mariana Lis; Fryderyka Hołdy  Marka  Hołdy Adama. Gawron; Marii Cecylii Stanisława  Zygadło Katarzyny  Michała  Gondek Ireny Eugeniusza  Jasnocha ;Walerii Stanisława Jurkiewicz; Antoniego  Emilii Rudolfa  Stanuch; Krystyny  Ziobrowskiej Agaty Heleny Walentego Skalnych Józefy Andrzeja  Ziobrowskich Marii  Truchan; Aleksandra Szczepanika  Ludwika  Kuropatwy Justyny  ż. ; Władysława Heleny  Mrozik Juliana Józefa Rozalii  Hołda Jana Barbary  Mól Antoniego Józefy Podobińskich  Pawła s. ; Ks. Kan  Kazimierza  Moździocha ;Władysławy Antoniego Marka Roberta  Tomasza  Bartyzel Wiktorii Andrzeja  Sobol Marii c.Józefy Antoniego Podobińskich Pawła s.Marii Podobińskiej Karoliny Stanisława Ziębów;           

          Marii  Józefa Wacława  Kluzy   Jacentego  Wiktorii  Sorysz Józefa Zofii Sorysz  Ireny c. Heleny c. Jana s Heleny Władysława  Jana  Studzińskich  Czesława Koniuszego; Antoniego  Teresy Kwiek Andrzeja s.    Kazimierza  Bronisławy  Leśniak ; Józefa Hołdy  Zofii  Franciszka  Hołdy  Zofii Edwarda  Wójcik; Zbigniewa Hołdy Marii Jana Hołdy Franciszka  Julii  Biskup ; Heleny  Tadeusza  Majewskich Władysława Siwadło Rozalii Antoniego  Tadeusza  Wójcik ; Marii Koniuszy Aleksandra  Koniuszy Bronisławy ż Władysława Galasa Bronisławy ż. ;Aleksandra Anieli Hołda Elżbiety c. Franciszka  Malisza  Ludwiki ż.; Ludwika Kiełbasy Ludwiki  ż. Jana s. Józefa s. Domiceli c. Emilii Kiełbasa Jana Flisa Antoniego Brzęk; Ks. Leopolda  Włudyki Andrzeja  Katarzyny Włudtyka Jana Zofii Bronisławy Heleny Włudyka Jana Marii Zbigniewa  Hołdy Anny  Hołda Barbary Stanuch Marii Ciesielczyk; Jana  Padoła Anny Jana Stanuch Natalii  Henryka  Wróbel; Antoniny Łaskawskiej  Józefa męża Anny wnuczki Olgi  Mordawskiej Jakuba  męża Genowefy Piątek Ludwika m.Stanisława s Jana s  Marii c. Stanisława Gondka ;        

              Władysława Heleny  Kiełbasa  Emilii  Socha  Stefana s.; Zbigniewa Jurkiewicza; Łukasza  Koniuszy Józefa  Potępy Teresy Harhala; Czesława Ostafina Józefa Emilii  Ostafin  Stanisławy  Franciszka Kiełbasy  Heleny  Władysława Kiełbasy Jana Klimek  Marii  Stanisława Włudyki  Józefa s. Władysława s. Anny Tadeusza Michałowskich  ; Rudolfa  Hołdy Edwarda Wróbla Agnieszki ż.Adama s. Adama Józefy Jurkiewicz Pawła Bronisławy Padoł Stanisława s. Krzysztofa Cebuli; Andrzeja  Jaszczura Fabiany z. Kunegundy c. Katarzyny c. Stanisława Jaszczura Janiny z. Katarzyny Stanisława  Zygmunta Hołdy Anny ż Stefanii   Karoliny Skrobiś; Walentego Hołdy Marii ż. Antoniny  Hołda Stanisława Kutypy; Stefanii  Franciszka kiełbasy   Urszuli  Kiełbasa  Krzysztofa  Wojtasa ; Stanisława Stanucha Emilii Stanuch  Franciszki Józefa Stanuch  Heleny  Ludwika Słoweckich  Jana  s.; Wandy  Czesława  Hołdy Anieli Pawła  Nakielny Michała  Hołdy Tadeusza  Marii Nakielny Kazimiery Mroszczyk Ireny Antoniego  Hołdy Antoniego  Gaborka  Józefy Rolka; Stanisława Ludwy; Macieja Wilgi Bronisławy  z. Barbary c. Zofii c.  Jana s. Pawła s.  Macieja Harafa Anieli ż. Juliana s. Henryka  s.; Zofii  Jana Włudyki  Anny  Jana Zięciny   Józefy  Jana  Zięciny Zofii Witek; Franciszki  i Władysława Musiał Emilii     i Jana Wazy; ; Marii Franciszka  Wojny Stefani Henryka Wójcik Piotra  Maniak ; Ks.  Kan  Kazimierza Moździocha;  

Stanisławy Gawron Wojciecha Gawron Agnieszki  Gargaś ; Rudolfa  Kiełbasy  Marii Kiełbasa Bogdana  Kiełbasy  Jana  Stanucha Michała  Wojny Juliana Kiełbasy; Leszka Kraczkowskiego  Heleny  Zbigniewa Gniadek Ryszarda  Woźniaka Marii i  Jana  Kraczkowskich;

 Bronisławy i  Piotra  Pociechy Celiny i Daniela Pociecha  Agnieszki i  Jana  Baran Teresy i Stanisława Kiełbasy Danuty Jagieło Józefa Kuczaj Karola i Antoniego Jędrzejowskich Mariana Liszki ;Heleny i Zbigniewa  Gniadek Stefanii i Władysława Czeczot ;Józefy  Rolka  Józefa Hołdy Honoraty ż. Mieczysława Hołdy Zofii Karamon Jan Rolki Karoliny ż. Heleny c. ;Józefa Kwieka  Emilii ż. Władysława s. Bolesława s. Kazimierza s. Jana s.  Marii c. Janusza Pietruszkiewicz Marii  Zalipskiej Anieli Hołdzianki; Tamary  Hołda   Franciszka  m. Józefa Maraś Józefa  Mordawskiego Marii Grażyny  Maraś; Emilii  Józefa Kwiek Emilii  Franciszka  Gucwa Heleny Stanisława Biskup Stefanii  Gurba Aleksandra Zięby Antoniego s. Ks. Jana Zięby sióstr  zakonnych Anny i Barbary  Zięba ;Stanisława Stefanii  Stanuch Kazimierza Stanucha Karoliny i  Józefa  Stanuch Józefa  Wolaka  Antoniego s. ;Ludwika Marii Kwiek Aleksandra  Marii Kwiek Stefanii Pawła Marasia Władysławy Jana Antosik ;Czesławy Władysława Kuropatwy Karoliny Franciszka  Kuropatwy Bożeny  Budzyńskiej Bronisławy Franciszka  Budzyńskich Antoniego  s;  .                                                      

        Janiny Ignacego  Kiełbasa Ryszarda  Antoniego   Grzegorza  Kiełbasy Stanisławy Kazimierza Brzęk Ireny Zdzisława Filar Teresy  Bronisława  Kutek Zofii Franciszka  Łaskawskich Pawła Honoraty  Mirek ; Stefana Zofii Franciszka  Gaj Leszka Jana  Marii  Kraczkowskich; Zofii  Antoniego Krakowskich Marii Kazimierza Boczek Jana s. Elżbieta Józefy Koniuszy Anny Haraf; Tadeusza  Barbary  Maraś  Jana s. Kazimiery  Stanisława Hołdy Marii Kazimierza Pleszczyńskich Haliny  Hołda Józefa Hołdy ; Magdaleny Szołdra Władysława Poręby Zofii ż. Władysławy c. Stanisława s.; Andrzeja sobola Władysławy ż. Barbary c. Tadeusza s. Jana s. ;  Mariana  Harafa Tadeusza Tybora; Joanny Edwarda  Hołdy Eugeniusza Oleksyk Bogdana s.; Fryderyka  Kiełbasy Stefanii Franciszka Leopolda  Stanisława  Urszuli Barbary  Kiełbasa  Jana Potępy Antoniego Marii Markiewicz  ; Stanisławy Władysława Stanisława Tadeusza Stępień Leokadii Jana Gad  Edwarda Tadeusza Gosa Anieli Piotra Jankoskich Marcjanny Józefa Stępień Anieli Kaczmarczyk;   

            Władysława  Józefy Gucwa Stanisława s.  Jana Emilii  Waza  Rudolfa s.; Jana Ryznera Józefa Wiśniowskiego Marii ż. Ludwiki c. Cecylii c. Mariana s, Władysława s. Antoniego s. Michaliny ż. Jana Knapik Marii ż, Czesława s. ; Franciszka Jurkiewicza  Karoliny ż. ; Wojciecha Miki Walerii ż. Tadeusza  s. Bolesława Jurkiewicza  Władysławy ż .Zbigniewa s.; Józefa Wojnickiego Józefa s. Jadwigi Wojnickiej Stanisława Stanucha  Katarzyny Szwarga; Bronisława Mrozika  Andrzeja  Koniuszego  Julii z. ;Franciszka Ryznera Klary ż. Janiny c. Antoniego s. Stanisława s. Józefa s. Józefa  Mirek  Aleksandry Bronisławy c. Marii c. Stanisławy c. ; Stanisława Stanucha  Stefanii Stanuch  Kazimierza Stanucha ; Józefa Włudyki Genowefy ż. Feliksa Włudyki  Weroniki ż. Jakuba Jedleckiego  Marii ż. Stanisława s. ; Zofii Antoniego  Kiełbasy  Julii Michała  Dzieży Zbigniewa kostrzyńskiego Mariana dzieży Marii Antoniego Czuba Józefa  s. Anastazji Michała  Haraf; Antoniego  Mirek ; Zofii Jałocha Władysława Stanucha Heleny Stanuch  Marii i Władysława Stanuch Kazimiery i Jana Hołdy;  Antoniego Hołdy  Stanisławy ż. Józefa Gucwy  Józefy ż. Heleny Sowa ; Antoniego Heleny Kiełbasa  Marii c. Wacława s. Franciszka Józefy  Boczek; Marii Władysława  Stanuch    Zofii  Stanisława  Kiełbasy s. Gustawa ; Marii Franciszka Aliny  Stanisławy  Budzyńskich Jacentego Wiktorii Sorysz Adama i Czesławy  Cebula Heleny Józefa Mastalerz Stanisława Jurkiewicza; Marii Czesława  Budzyńskich; Wojciecha  Jaszczura  Karoliny  Jaszczur  Jana Stanucha Stanisława Śmiertki Czesława  Harafa Sławomirem Żmurko : Feliksa Znamirowskiego Katarzyny ż. Marii Ludwika Koszyków ; Ryszarda Jędrzejek Emilii Franciszka  Maciaszek Anny Antoniego  Zygadło Kazimierza  Maciaszek; Matyldy  Feliksa Warchałowskich Adama s.  Marii Antoniego Zawilińskich; Marii Koniuszy; Anieli Józefa Jana Ligęzy Anastazji  Jana Zawilińskich; ; Jana  Jurkiewicza  Bronisławy  ż. Józefy c. Rozalii  Włudyka  Jana męża Tomasza Gaja Zofii ż. Antoniego  Gargasia  Władysławy ż. Mariana Harafa Karola  Jurkiewicza Magdaleny ż. Jana Stanucha Magdaleny ż. Stanisława Antoniego  Stanucha  Teofila Józefy Zięcina Stanisławy Władysława  Stępnia Tadeusza  s.  Stanisława s. Leokadii Jana Gada Tadeusza Gosa Anieli Piotra Jankowskich Marianny  Józefa  Stępnia;                

     i dusze  zmarłych  z naszych  rodzin bliskich  naszemu sercu

Polecajmy  ich  Miłosierdziu  Bożemu  i módlmy  się : Ojcze nasz …3 Zdrowaś..

 

              WYPOMINKI   ROCZNE 2017/18 r.    Kąśna D.         

       Wraz z modlitwami  całego  Kościoła     polecamy  Miłosierdziu  Bożemu  dusze  dobrodziejów   naszego Kościoła, jego budowniczych, kapłanów w nim pracujących   zwłaszcza   ks. kan. Kazimierza  Moździocha oraz  ks. Jana Kiełbasy, Ks. Józefa Kiełbasy     oraz  dusze   wiernych  zmarłych   śp. :  

           Władysława Gucwy Marii ż. Karola Zięciny Stefanii ż. Władysława s, Józefa s; Jana Śliwy Fryderyka Śliwy Katarzyny Andrzeja   Olszewskich  Józefy  Jana  Kowalskich Marii Michała Kowalskich Jana  Zofii Kiełbasa; Stefanii Stanisława Hadały Jana Kuropatwy Ludwiki  Ignacego  Słowińskiego Stanisława Czesława  Słowińskiego Filomeny Władysława  Treli ; Stanisława Martuś Agaty ż. Kazimierza s.  Anieli  Cygan  Zofii  Wszołek; Jana Padoła Janiny Stanisława Wilgi Julii  Jakuba Padoł; Stanisława i  Józefy Haraf  Elżbiety c.  Marii Józefa  Szczerby  Stanisława s. Antoniego Łoniewskiego; Ryszarda Skrabskiego Heleny Władysława Kazimierza Zuzanny Romana Kawy  Janiny Ignacego  Skrabskiego  Janiny  Józefa Zbrożek; Stanisława Drogosia  Dominika  Drogosia Heleny  Henryka Treli Antoniego  Marii  Trela  Krystyny i Jana  Schabowskich; Władysława  Brońka; Bronisławy Józefa Wilgi Eugeniusza  Burnusa Agnieszki Władysława  Burnus Zofii Wilga Janiny Jakuba Kras ; Ireny Ptaszkowskiej Zdzisława Piotrowskiego Stefanii Michała  Wantuch; ; Feliksa Janiny  Haraf Jakuba  Harafa Józefa Zofii Haraf  Pawła Agnieszki Haraf Jana Apoloni  Steczyńskich Stanisława Teresy Haraf Władysława Szczepanek; Kazimierza Krzyżkowskiego Mariana Mikosa Piotra s. Julii Alfonsa Krzyżkowskich Janiny c.; Franciszka  Schabowskiego Julii z. Jana Budzyna  Anieli ż. Emila Schabowskiego Józefa Sowy ; Józefa Stefanii Michała Wantuch; Czesława Kwaśnego Józefa Marii  Kubala;                 

       Jana Rozalii Osysko Lucjana s. Karoliny i Jana  Deś; Janiny Stanisława Wilgi Andrzeja Hołdy Haliny Kazimierza  Hołdy; Jana  Suskiego; Józefa  Marii  Fijas Władysława Agaty Fijas Kazimierza Wilgi  Marii c. Alfredy  Wilga Antoniego  Cygana Józefa  Stanisławy  Fior  Mirosławy Bradło Antoniego  Janiny  Mucha  Marka Kozioł Kazimierza Kołodzieja   Janiny  Pękala  Jana i Antoniego  Partipilo Grażyny  Falko  Marii Brejn Katarzyny Kost  Dominika Procida ; Andrzeja  Stefanii  Gucwa  Ignacego  Bronisławy  Gwóźdź Stanisława Gwoździa ;

           Józefy  Władysława Gucwów Stanisławy  Władysława Zięcinów Stanisława  Gaszka ;Ludwiki Ignacego Słowińskich Józefa Elżbiety  Zięcina Józefa Karczewskiego Filomeny Władysława Treli  Stanisława Słowińskiego Czesława Słowińskiego ;Romana  Rutki ; Kazimierza Jurkiewicza Stefanii żony Stanisława syna; Stanisławy Synowiec Piotra Marii Synowiec Stefanii  Synowiec Andrzeja Wiktorii Jurkiewicza Daniela  Krystyny Jurkiewicz;                                                 Anny  Antoniego  Kulewicza Eugeniusza  Szczepanika; Mariana Łuckiego; Władysława  Słowińskiego  Agaty ż.  Marii Zięcina Jozefa Magiery; Zofii  Łąckiej Michała  Wiktorii  Łąckich  Jana Fryczka  Zbigniewa  Stefanii Wróbel  Zofii  Wróbel  Stanisława Truchana; Stanisława Ludwy Apolonii Władysława Rąpały; Jana Teresy Librant Zdzisław Podobińskiego ; Józefa  Leśniaka Ludwiki ż. Haliny  c  . Józefa Górowskiego Julii ż.; Janiny  Bajorek  Edwarda  Bajorka; Eugeniusza  Libranta Stanisława i Stanisławy  Librant; Stanisława i Stanisławy Padoł Stanisława Bronisławy Orszulak  Mariana Orszulaka  Jana Hołdy; Jana Heleny  Haraf Zofii Piotra  Haraf ;    

              Zofii Jakuba Popieli Czesławy Popiela Stefana Popieli  Filomeny Józefa Kipiel  Zofii  Antoniego Ciesielczyk Jana i Władysława Mróz Julii Mróz  Józefa  Jurkiewicza; Józefa Jadwigi Pawełka Józefa Stefanii  Bućko Józefa s. Witolda Ludwy  Henryka Zofii Trela ;Stanisława Nowaka  Stanisława Boczka Krzysztofa  Nowaka  Edwarda Genowefy Tabiś; Marii Padoł  Aleksandra i Władysławy Musiał Antoniego i   Marii Padoł  Jana Padoła Jakuba  Julii  Padoł  Bożeny  Wolak Marcina s. Sebastiana  Wójcik; Ks.  Kazimierza Moździocha;

Piotra  Krzyżkowskiego  Tadeusza   Bronisławy  Krzyżkowskiej; Marii Kiełbasa  Stanisława Kiełbasy Józefy Kiełbasa Marii  Nosal Pawła Nosala     Przemysława Nosala; Julii  Alfonsa Krzyżkowskich Stanisława  Stanisławy  Padoł; Eugeniusza  Maniaka   Stanisława Weroniki Deś i ich  dzieci   Jana Heleny Maniak i ich  dzieci; Andrzeja Honoraty  Fijas   Józefa Fijasa Jana Rozalii Rafa; Stanisławy Stanisława Librant  Władysława  Hołdy Edwarda  Cygana  Stanisława s:

Antoniego  Stanisławy  Hołda Leopolda  Józefy  Gaj  Jana Gaja  Pawła  Gaja Macieja  Gaj ; Franciszka  Mikosia Karoliny  ż. Andrzeja  Staronia  Heleny ż.; Katarzyny Tomasza  Kut Marii Stanisława  Kiełbasy Apolonii i Kaspra  Piątek ; Jana Szczerby Wojciecha Anny Szczerba; Stanisława Włudyki  Marii ż.   Józefa Osysko Janiny  ż Zofii  Stanuch Stanisława Korzeniaka; Karoliny Antoniego Nicpoń Marii  Stefana  Hołdy Franciszka  Hołdy; Bolesława Ptaszkowskiego Heleny Antoniego Ptaszkowskich Stefanii Andrzeja  Krawczyk Krystyna  syna ;Józefa Anny Zięcina Jana Józefy Zięcina  Józefa Ludwiki  Leśniak Haliny  c. Julii  Józefa  Górowskich  ;                       

               Krystyna  Jana Pociechy  Stanisława  i Julii  Gucwa  Antoniego  Gucwy Dominiki  Gucwa  Marii pociecha  Marcina Pociechy; Wandy  Mariana  Kwaśnych Władysława  Władysławy Łątka; Józefa Pastuszko Ewy Pastuszko Wacława Mleczko Jana Honoraty   Truchan Piotra Marii Truchan; Andrzeja Ludwiki  Nowak Jana Nowaka Haliny Nowak-Lorek; Krystyny Mariana  Białasek Katarzyny Stanisława  Słowińskich Józefa Słowińskiego; Władysława Teresy Cygan Stanisława Więcek Alicji  Gwiżdż: Stanisława Marii Haraf Jana Harafa Stanisławy Kiełbasa; Katarzyny  Jana Leopolda Rutki Leszka  Wojdy; Jerzego  Gaja; Weroniki Władysława Gaj ;Jana wilgi Anieli Jana Wilgi Marii Piotra Zych; Tadeusza  Miki Wojciecha  Walerii Mika ;

              Jana Józefy Zięcina Władysława Hołdy Anny Józefa Zięciny Ludwika Anny Łątka Krystyny Gucwa  Zofii Kwiek;  Heleny  Władysława  Librant; Wojciecha Szczepanika Bronisławy  Jana  Sowy Bronisława s. Mariana s. Stefanii  Krzyżkowskiej Karoliny  Michała  Szczepanik Barbary Andrzeja Kucharzyk Władysława  Poręba Stanisława  Zabielnego Anny  Ludwika  Krzyszkowskich ; Rozalii Franciszka  Padoł Barbary Józefa  Mirek  Franciszka Julii  Mirek Stanisława Tać Emilii  Bolesława  Białobrzeskich Czesława  Harafa   Przemysława Nosala Zofii Kazimierza  Schab Romana  Schab ; Jana Bronisławy  Sowy Marii Antoniego  Mruk  Józefy  c.;     

        Ks.  Kazimierza Moździocha Teodory Józefa Moździocha Władysława Jana Mariana  Janiny  Balbiny Zając ;   Jana   Marii Zięcina  Zdzisława s. Juliana Elżbiety  Gucwy  Tadeusza  s.; Józefa Jurkiewicza Zofii Antoniego Ciesielczyk Julii Władysława i Jana Mróz Janiny Jana Jurkiewicz; Stanisława  Zięciny Ludwiki  ż.  Jana s. Józefa Zięciny Anny z. Jana Zięciny  Józefy  ż.; Edwarda Stanucha Stanisława Magdaleny Stanuch; Stanisława Rąpały Jana Kowalskiego Stanisława Gwoździa; Władysławy  Stanisława Schabowskich Józefa s. Genowefy Magdaleny  Walentego  Schabowskich; Bronisława Ptak Stanisława Ptak Stefanii  Ociepka; Ireny Ptaszkowskich Józefa Romana Wantuch Stanisława Motyki; Jana Benedykta Hołdy Genowefy Andrzeja Hołdy Stanisława  Stanisławy Padoł ; Zofii Henryka  Treli Janiny  c. Wiesława  wnuka ; Antoniego Anny Gaj   Leopolda Józefy Gaj Jana  Gaj Jana Fryczka ;  Franciszka  Harafa  Agnieszki Kazimierza  Bania; Władysława  Zięciny  Aleksandry ż. Czesławy c. Ignacego Stanisławy Broniek; Agnieszki  Stanisława  Suskich; Jana Nowaka Tadeusza s. Ignacego  Oczkowskiego  Weroniki  Stanisława  Deś ; Mieczysława Marii  Skałoń Barbary  c. Stanisława Wiktorii  Kiełbasa  Władysława syna; Emilii  Wincentego  Gucwy; Marii  Rojek  Bronisława  Rojka  Jerzego  Rojek; Stefana Malisza Antoniego Malisza; Stanisława  Augustyny  Szarota; Józefa Czarnika  Józefa Janeczka;    

 

i dusze  zmarłych  z naszych  rodzin bliskich   naszemu sercu .

           Polecajmy  ich  Miłosierdziu  Bożemu  i módlmy  się ...  

Ojcze nasz .... 3 Zdrowaś Maryjo ... Wieczny  Odpoczynek  

Przez  moją  słabość  odprawiam niewiele  Mszy  św. chcę  więc poiformować ,że  część  Mszy  św,  za  zmarłych  została przekazana  naszym  rodakom i mojemy  bratu ,którzy nie zawsze mają swoje. Dziękują  za  nie  i odprawiają u siebie. Lista  tych  Mszy  św. będzie  wywieszona  na tablicach i także  na tej  stronie

      Proszę  serdecznie  by się  zapoznać!!!  

 

 

 

Lp.

  Msze  św.  odprawione przez  Oj.  Ksawerego  Skrobisia       

 

 1

 

 + Zofii  Kiełbasa  od kuzynki  Zofii  Popiela z rodziną 

 

 2

 + Zofii  Kiełbasa  od rodziny  Olszewskich   

 

 3

+ Zofii  Kiełbasa  od Marii  Kiełbasa  z  rodziną     

 

 4

 + Zofii  Kiełbasa  od Marzeny  Piotra   Curyło       

 

5

 + Zofii  Kiełbasa  od kuzynki  Janiny z córka  z Tarnowa 

 

6

 + Zofii  Kiełbasa  od kuzynki  Wiesławy Gąsior   

 

7

 + Mirosławy  Mika  od rodziny  Mików  i Głazów  z Częstochowy    

 

8.

  + Mirosławy  Mika  od rodziny  Langerów  z Ciężkowic   

 

9

  + Mirosławy  Mika  od rodziny  Figiel     

 

10

  + Mirosławy  Mika  od rodziny  Budników  z Podrzecza   

 

11

  + Mirosławy  Mika  od Kazimierza i Anety  Jankoszów z dziećmi     

 

12

  + Mirosławy  Mika  od  Karoliny i Tomasza  Wietecha    

 

13

  + Mirosławy  Mika  od koleżanki  Janiny  Hołda    

 

14

  + Mirosławy  Mika  od Bogumiły  Andrzeja  Święs      

 

15

+ Łukasza  Turskiego   od kuzynki  Urszuli  z  rodziną   

 

16

+ Łukasza  Turskiego   od rodziny  Pochroń     

 

17

+ Łukasza  Turskiego   od Anety  Koralik   z  rodziną    

 

18

+ Łukasza  Turskiego Marzeny  i  Marcina  Bienias       

 

 19

  + Łukasza  Turskiego   od kuzynki  Urszuli  z  rodziną     

 

 

 

 

Lp.

  Msze  św.     odprawione przez  Oj.  Ksawerego  Skrobisia       

od

20

 

+ Łukasza  Turskiego od koleżanki z  klasy Beaty Skrobisz z rodziną  5

 

  21

 + Łukasza  Turskiego   od kuzynki  Justyny  Smoleń  z  rodziną  

 

 22

+ Łukasza  Turskiego  od Andrzeja  i  Małgorzaty Ryzner z Bobowej   

 

 23

 + Stanisławy  Synowiec  od Krystyny  Puzio  z Tarnowa z dziećmi     

 

24

+ Stanisławy  Synowiec  od Katarzyny i  Marka  Hołdów  z dziećmi    

 

25

 + Stanisławy  Synowiec  od Jacka z rodziną       

 

26

 + Stanisławy  Synowiec  od Krupskich  z synem z Brzeska      

 

27

 + Stanisławy  Synowiec  od Małgorzaty i Ryszarda  Wołkowicz    

 

28

+ Stanisławy  Synowiec od chrześniaka  Kazimierza  Deś z Sękowej      

 

29

 + Stanisławy  Synowiec  od Krystyny Czesława  Zięciny z rodziną   

 

30

 + Stanisławy  Synowiec  od Szostków  z Kipsznej   

 

31

 + Stanisławy  Synowiec  od Józefa Synowiec      

 

32

 + Stanisławy  Synowiec  od rodziny  Jamerów  z Biadolin   

 

33

 + Stanisławy  Synowiec  od Stanisława Czesławy Deś  z Tarnowa      

 

34

+ Stanisławy  Synowiec  od Moniki Stanisława  Synowiec        

 

35

 +Władysławy Hołda  od rodziny  Majów z Ciężkowic   

 

36

+Władysławy Hołda  od bratowej  Teresy z Tychów   

 

37

+Władysławy Hołda  od rodziny  Oliwa      

 

 38

 + Władysławy Hołda  od rodziny  Wkoch        

 

 

 

 

Lp.

  Msze  św.   .  odprawione przez  Oj.  Ksawerego  Skrobisia       

odp

 39

 

 + Władysławy Hołda  od Marii Klich  Marii Burnat   

 

  40

 + Władysławy Hołda  od Mariusza i Mariana Brończyk z Falkowej  

 

 41

+  Władysławy Hołda  od Bogusławy i Wiktora Wilgów  z Ciężkowic  

 

 42

+Władysławy Hołda  od rodziny  Kras  z Ciężkowic  

 

43

 + Władysławy Hołda  od rodziny  Stankowskich z Pleśnej   

 

44

 + Władysławy Hołda  od Moniki  Białasek  z Gosprzydowej   

 

45

+ Władysławy Hołda od zakładu Gospodarki Komunalnej z Sułkowic  

 

46

+ Władysławy Hołda od zakładu Gospodarki Komunalnej z Sułkowic  

Druga

47

 + Karoliny  Skrobiś od Zbigniewa  Pociechy     

 

48

 + Karoliny  Skrobiś z intencji  Janiny  Wereszko    

 

49

 + Stanisława Jana  Synowiec od bratanka  Roberta  z Jadwigą     

 

50

 +   Stanisława Jana  Synowiec od kolegi  Jana Śmiertki z rodzina  

 

 

           

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo    

odp

 

Ks.  Łukasz  Potoczek  

 

1

+  Józefy   Zięcina  

 

 

Od  szwagra  Franciszka  Zięciny z  żona  z Zelazka  

 

 

Grzegorza  Elżbiety Zięcina z  dziećmi z Zelazka   

 

 

Rafała Renaty Zięcina z dziećmi  z Zelazka  

 

 

Grzegorza  Anny  Pelan  z dziećmi  z Zelazka  

 

 

Od szwagierki  Zofii z rodziną      

 

 

Od  Krystyny Czesława   Gaborek 

 

 

Od Wacława Hołdy  z rodzina  

 

 

Od  bratowej  Józefy  z mężem i rodziną  

 

 

Od Teresy Sławuta  z rodzina   

 

 

Od  rodziny  Znamirowskich      

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. odprawione przez Misjonarza Oj.  Mariana Pazdan     

 

1

 

+ Genowefy  Włudyka  od  Alicji Czesława  Jedleckich   

 

2

+ Genowefy  Włudyka od  Stanisława  Anny  Kiełbasa    

 

3

+Jana  Wilgi  od  chrześnicy  Wandy   z rodzina   

 

4

+  Jana  Wilgi  od  Ewy i Szczepana  Gaj  

 

5

+  Jana Wilgi  od  rodziny  Zychów  Drobców  z Libiąża     

 

6

+ Genowefy Abrams   od  Doroty  Piotra  Padoł  

 

7

+ Genowefy  Abrams od rodziny  Zaklikiewicz 

 

8.

+ Genowefy  Abrams od rodziny  Desiów  

 

9

+ Genowefy  Abrams od wnuka  Waldemara  z rodzina  

 

10

+ Genowefy  Abrams od Marii  Kiełbasa  z rodzina      

 

11

+ Genowefy  Abrams od sąsiadów   Ptaszkowskich  

 

12

+ Genowefy  Abrams od sąsiadów  Tadeusza  Kazimiery  Osysków   

 

13

+ Genowefy  Abrams od wnuka  Pawła   

 

14

+ Genowefy  Abrams od Lidii i Piotra  Matgrzewskich 

 

15

+ Agnieszki  Suskiej   od  rodziny  Anny  Niemiec  z  Biadolin   

 

16

+ Agnieszki  Suskiej   wnuka  Tomasza   

 

17

+ Agnieszki  Suskiej   od  córki  Heleny  z Niemiec   

 

18

+ Agnieszki  Suskiej   od  rodziny  Malinowskich   

 

 19

 + Marii  Hołda   od rodziny  Haraf     

 

 

 

Lp.

  Msza  św.  odprawione przez Misjonarza Oj.  Mariana Pazdan     

odp

 20

 + Marii  Hołda   od rodziny  Wilga  Gromnika      

 

 21

 + Marii  Hołda   od swatów  z Ostruszy      

 

 22

+ Marii  Hołda   od Magdaleny Mateusza i Grzegorza  z Wiednia    

 

 23

  + Bronisławy  Wolskiej  od  Janiny   Pociecha   

 

24

  + Bronisławy  Wolskiej  od  sąsiada  Władysława Treli      

 

25

   + Bronisławy  Wolskiej  od  sąsiadki  Leokadii  Baran    

 

26

   + Bronisławy  Wolskiej  od  Stanisławy  Anieli i Krystyny   

 

27

 + Stanisława  Jopka  od sąsiadki  Zofii  Musiał   

 

28

 + Stanisława  Jopka  od sąsiadki  Zofii  Musiał   

 

29

 + Stanisława  Jopka  od Reczków z Wielkiej  Wsi 

 

30

 + Stanisława  Jopka  od rodziny  Mąków  z  Wielkiej  Wsi    

 

31

  + Stanisława  Jopka  od rodziny  Pomykarz   z  Wielkiej  Wsi    

 

32

  + Stanisława  Jopka  od kolegi Kazimierza  Kiełbasy     

 

33

  + Stanisława  Jopka  od rodziny  Podlesiów  z Jadownik     

 

34

+ Stanisława  Jopka  od kolegi  z Brzeska        

 

35

+ Stanisława  Jopka  od rodziny  Gucwów      

 

36

+ Stanisława  Jopka  od   Joanny  Podleś  z Krakowa  

 

37

+ Stanisława  Jopka  od Marii  buda  z Łętowic      

 

38

    + Józefa  Stanucha  od Anny i  Andrzeja Średniawa     

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św.  odprawione przez Misjonarza Oj.  Mariana Pazdan     

odp

39

 

     + Józefa  Stanucha  od Anny i  Andrzeja Średniawa    

 

 40

     + Józefa  Stanucha  od rodziny  Znamirowskich z Podolin     

 

 41

    + Józefa  Stanucha  od Antoniego i Haliny z Siemiechowa     

 

 42

       + Józefa  Stanucha  od koleżanek Katarzyny Karaś Edyty Rosiak 

 

43

     + Józefa  Stanucha  od Znamirowskich  z 

 

44

     + Józefa  Stanucha  od Szwagra   Śmiertki z  rodziną    

 

45

     + Józefa  Stanucha  od Anny Kazimierza  Szczepanik     

 

46

 +  Marii  Stanuch  od rodziny  Malinowskich    

 

47

 +  Marii  Stanuch  od Bogusławy i Franciszka  Żaby   

 

48

 +  Marii  Stanuch  od rodziny  Kuropatwa  z Bruśnika    

 

49

 +  Marii  Stanuch  od sąsiadów  Kiełbasów    

 

50

 +  Marii  Stanuch  od chrześnicy  Anny z rodziną    

 

51

 + Bronisława  Mrozika  od  wnuczki  Sylwii    

 

52

 + Bronisława  Mrozika  od  wnuczka Rafała   

 

53

+ Bronisława  Mrozika  od  koleżanek  i kolegów  z Żywca        

 

54

+ Bronisława  Mrozika  od  swatów  Dudków z Międzybrodzia     

 

55

+ Bronisława  Mrozika  od  Marii i Tadeusza  Radwan  z Kęt        

 

56

+ Bronisława  Mrozika  od  Marii  Masłowskiej       

 

 57

    + Stanisława Ryznera  od Rodziny Ryznerów  z Bobowej       

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św.  odprawione przez Misjonarza Oj.  Mariana Pazdan     

odp

 58

 

 Druga     + Stanisława Ryznera  od Rodziny Ryznerów  z Bobowej       

 

 59

     + Stanisława Ryznera  od Stanisława  Łaskawskiego         

 

 60

    + Stanisława Ryznera  od Teresy  Mirek        

 

 61

   + Stanisława Ryznera  od Krystyny  Sitek  z rodziną  

 

62

 + Stanisława Ryznera od chrześnika Stanisława z rodzina z Bobowej        

 

63

 + Stanisława Ryznera  od chrześnika  Zbigniewa  Tokarza  z rodziną       

 

64

 + Stanisława Ryznera  od Bożeny i Ludwika  Jarosz z Krakowa        

 

65 

   + Stanisława Ryznera  od Rodziny Ryznerów z  Łużnej      

 

66

 +  Antoniego  Mirek   od rodziny  Białasów   ze Śmigna     

 

67

+  Antoniego  Mirek   od  swatowej  Joanny  Wijas ze Śmigna      

 

68

 +  Antoniego  Mirek   od szwagierki  Marii z  Krakowa     

 

69

+  Antoniego  Mirek   od rodziny  Kawów       

 

70

 +  Antoniego  Mirek   od Rozalii  Nytko     

 

71

 +  Antoniego  Mirek od rodziny  Wiesławy i  Jana Witnik z rodziną   

 

72

+  Antoniego  Mirek   od Ireny Tadeusza  Modelskich     

 

73

+  Zofii   Musiał od Józefa  Musiał  z rodziną  

 

74

+  Zofii   Musiał od Iwony  Figiel      

 

75

+  Zofii   Musiał od rodziny  Wiącków       

 

 76

 +  Zofii   Musiał od Mirosławy  Mika         

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św.  odprawione przez Misjonarza Oj.  Mariana Pazdan     

odp

 77

 

 +  Zofii   Musiał od Doroty i Wojciecha  Baniak z dziećmi   

 

  78

 +  Zofii   Musiał od  Tomasza Figiel   

 

 79

+  Zofii   Musiał od Barbary i  Józefa  Figiel   

 

 80

 +  Zofia   Musiał od Agnieszki Tyburskiej  z mężem i córką 

 

81

 +  Zofia   Dominiki  Gucwa  od Marzeny Grzegorza  Wójcik   

 

82

 +  Zofia   Dominiki  Gucwa  od Kuzynki  Zofii Szczepanik 

 

83

 +  Zofia   Dominiki  Gucwa  od Katarzyny  Gwóźdź  

 

84

 +  Zofia   Dominiki  Gucwa  od  Stanisławy i Elżbiety z rodzinami 

 

85

 +  Zofia   Dominiki  Gucwa  od rodziny  Kosteckich z Tarnowa    

 

86

 +  Jana  Gucwy  od Justyny i Tomasza  Smoleń   

 

87

 +  Jana  Gucwy  od Kostrzyńskich  z Krakowa     

 

88

 +  Jana  Gucwy  od kuzyna  Janusza  z rodziną z Bobowej     

 

89

 +  Jana  Gucwy  od rodziny  Cieślów  z  Bobowej     

 

90

 +  Jana  Gucwy  od rodziny  Gucwów  ze Zborowic    

 

91

+  Jana  Gucwy  od rodziny  Biskup i Gładysz         

 

92

+  Jana  Gucwy  od Danuty  Kraj     

 

93

+  Jana  Gucwy  od pracowników  Firmy  KOPEX       

 

94

  +  Kazimierza   Gucwy  od Justyny i Tomasza  Smoleń       

 

95

  +  Kazimierza   Gucwy  od chrześnika  Bogusława  Kiełbasy z rodz.        

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św odprawione przez Misjonarza Oj.  Mariana Pazdan     

odp

 96

 +  Kazimierza   Gucwy  od chrześnika  Marka z Lusławic z rodziną       

 

 97

   +  Kazimierza   Gucwy  od rodziny  z Tarnowa        

 

 98

  +  Kazimierza   Gucwy  od  rodziny  Szuba     

 

 99

+ Kazimierza  Gucwy z intencji  Bogumiły i Włodzimierza Wrzosów        

 

100

 +  Kazimierza   Gucwy  z intencji  rodziny  Krzak        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lp.

  Msze  św. odprawione przez  Oj. Edwarda  Hering       

odp

 1

 

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od rodziny Gwoździów z Ciężkowic   

 

 2

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od Krystyny Czesława  Gaborek  

 

 3

+Ireny  Ptaszkowskiej od pracowników Zes. Szk.Publicznych w Turzy 

 

4

 +Ireny  Ptaszkowskiej  z int. kl. IV  Tech.  ZSZw Bobowej    

 

5

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od Zofii Zbigniewa Padoł   

 

6

+Ireny  Ptaszkowskiej  od rodziny Ramianów  

 

7

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od siostrzenicy Sabiny Mastalerz mężem Stary  Sącz  

 

8.

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od rodziny Wietechów z  Ciężkowic  

 

9

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od chrześniaka  Zbigniewa z Pławnej   

 

10

+Ireny  Ptaszkowskiej  z intencji Jerzego Oleksowicz  z rodziną   

 

11

+Ireny  Ptaszkowskiej  od  Jurkiewiczów z Krakowa  

 

12

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od rodziny Gwoździów Ciężkowic  

 

13

+Ireny  Ptaszkowskiej  od rodziny Sajdaków   

 

14

 +Ireny  Ptaszkowskiej  od Anielis Szwajer   

 

15

+Ireny  Ptaszkowskiej  od sąsiadów  Kiełbasów    

 

16

+Jana  Harafa  od  kuzyna Mariana  z  rodziną       

 

17

+Jana  Harafa  od  wnuka  Wojciecha z żoną      

 

18

+Jana  Harafa  od  Wiesława Borowa  z  rodziną z Libiąża 

 

 19

+Jana  Harafa  od   Zofii Miłek   z  Policht           

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 20

 

+Jana  Harafa  od  wnuczki  Barbary z mężem i córką            

 

  21

+Jana  Harafa  od  sąsiadów  Ćwików  i Figasów            

 

 22

+Jana  Harafa  od  bratanka  Andrzeja wraz z rodziną             

 

 23

 +Jana  Harafa  z intencji Romana  Renaty  Haraf z Bogoniowic        

 

24

 +Jana  Harafa  od  Stanisława Szydłowskiego            

 

25

 +Jana  Harafa  od  chrześnicy Alicji z rodziną       

 

26

 +Jana  Harafa  od  Urszuli  Gargaś       

 

27

 +Eugeniusza  Maniaka  od   Krystyny  Deś        

 

28

 +Eugeniusza  Maniaka  od   rodziny Broy z Krapkowic              

 

29

+Eugeniusza  Maniaka  od   chrześniaka  Romana  Wolskiego               

 

30

 +Eugeniusza  Maniaka  od   chrześniaka  Jurka z żoną i  synami         

 

31

 +Eugeniusza  Maniaka  od   Janusza Cygana z rodziną              

 

32

 +Eugeniusza  Maniaka  od   Haliny Szczerba      

 

33

 +Eugeniusza  Maniaka  od   Marii Jana  Król z rodziną          

 

34

+Eugeniusza  Maniaka  od   Danuty Dariusza   Deś             

 

35

 +Eugeniusza  Maniaka  od   Katarzyny Rafała  Dariusza               

 

36

+Eugeniusza  Maniaka  od   chrześnicy Małgorzaty z rodziną        

 

37

+Eugeniusza  Maniaka  od   Haliny  Kotul         

 

39

 +Eugeniusza  Maniaka  od   Lidii  Hering z rodziną                  

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 40

 

+Stanisławy Cygan od  bratowej  Bogusławy Maniak                

 

41

 +Stanisławy Cygan od  rodziny  Mastalerzów z dziećmi          

 

 42

+Stanisławy Cygan od  wnuczki Wiolki z rodziną          

 

 43

 +Stanisławy Cygan od  pracowników DC ZELCZYNA                  

 

44

  +Stanisławy Cygan od  pracowników DC TOMICE               

 

45

  +Stanisławy Cygan od  kierownictwa i pracowników delikatesów Centrum z Brzeżnicy                      

 

46

  +Stanisławy Cygan od  Grażyny i Bogdana  Jania                    

 

47

  +Stanisławy Cygan od  rodziny Bulandów Stefanii  i Czesława                  

 

49

  +Stanisławy Cygan  od  kierownictwa i pracowników delikatesów Centrum z  Szczawnicy i Krościenka                                  

 

50

  +Stanisławy Cygan od  Małgorzaty Gucwa  z rodziną           

 

51

   +Stanisławy Cygan od  rodziny  Łatków  z Bruśnika                    

 

52

   +Stanisławy Cygan od  rodziny Muszyńskich  z Falkowej                    

 

53

   +Stanisławy Cygan od  Bogdana Piotrowskiego z rodziną                   

 

54

   +Stanisławy Cygan od  sąsiadów  Muzyków                    

 

55

  +Stanisławy Cygan od  sąsiadów  Gwoździów                      

 

56

  +Stanisławy Cygan od  Bogumiły i Juliusza  Bulandy                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Msze św. odprawione przez Oj. Marka Krzyżkowskiego 

odp

1

 

+  Romana Zięciny  od  Beaty i Ryszarda Brońskich  ze  Zborowic   .

 

 2

+  Romana Zięciny  od    kolegów z  Firmy Wójcik    

 

 3

+  Romana Zięciny  od  kolegów  z Firmy  Wójcik  

Druga

 4

 +  Romana Zięciny  od  siostrzenicy  Katarzyny  z rodziną      

 

5

 +  Romana Zięciny  od  siostrzenicy  Karoliny z rodziną   

 

6

+  Romana Zięciny  od  siostrzenicy  Małgorzaty z mężem i  dziećmi   

 

7

 + Romana Zięciny od ojca chrzestnego Jana z Wrocławia .  

 

8.

+  Romana Zięciny  od  Małgorzaty i Józefa  Gniadek    .

 

9

+  Romana Zięciny  od  Kuzynki  Krystyny  Gucwa z rodziną   .

 

10

 +  Romana Zięciny  od  Chrześnicy  Weroniki z rodziną   .

 

11

 +  Jana  Ligęzy od kolegów  Pawła  z pracy   

 

12

 +  Jana  Ligęzy od Mariana  Ligęzy z Woli Stróskiej    

 

13

+  Jana  Ligęzy od wnuczki  Eweliny    

 

14

 +  Jana  Ligęzy od Marty Ogonek z dziećmi    

 

15

+  Jana  Ligęzy od  rodziny  Burzawa z Zakliczyna  sąsiadów c. Małgorzaty   

 

16

+  Jana  Ligęzy od szwagra Piotra z rodziną       

 

17

+  Jana  Ligęzy Małgorzaty i Kazimierza  Pruchnickich    ł

 

18

+  Jana  Ligęzy od  chrześnika  Mariusza  z Justyną    

 

 19

   +  Jana  Ligęzy od Dariusza i Marzeny Trzupek    

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 20

 

 + Jerzego  Śmiertka  od  chrzestnej     

 

  21

 + Jerzego  Śmiertka  od kuzyna  Adama  Wojtanowskiego z rodziną 

 

 22

+ Jerzego  Śmiertka  od  kuzynki Agnieszki  Kwaśny z rodziną ł

 

 23

 + Jerzego  Śmiertka  od  kuzynki  Marii Bąk z rodziną     

 

24

 + Jerzego  Śmiertka  od  kuzyna  Ryszarda  z rodziną    

 

25

 + Jerzego  Śmiertka  od  Ewy  Nowak z rodziną      

 

26

 + Jerzego  Śmiertka  od kuzyna  Mariusz Śmiertki z rodziną     

 

27

 + Jerzego  Śmiertka  od    kolegów     

 

28

 + Jerzego  Śmiertka  od kuzynki Anny Szczepanik z rodziną    

 

29

 + Stanisława   Ludwy  od  Mariana  Maciaszka   

 

30

+ Stanisława Ludwy od  chrześniaka Kazimierza  Ludwy   z rodzina  ł

 

 31

 + Stanisława  Ludwy od właścicieli i pracowników  firmy  Stanuch  

 

32

 + Stanisława  Ludwy od właścicieli i pracowników  firmy  Stanuch   

Druga

33

  + Stanisława   Ludwy  od  rodziny  Jobów    

 

34

+ Stanisława   Ludwy  od  Tabisiów  ze  Zborowic     

 

35

+ Stanisława   Ludwy  od  Grażyny i Henryka Fudymy  z rodziną       

 

36

+ Stanisława   Ludwy  od Stanisława Szczerby z Kipsznej  

 

37

+ Stanisława   Ludwy  od  rodziny  Gorzkowskich     

 

38

+ Stanisława   Ludwy  od  Danuty  Rąpała     

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

39

  + Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od rodziny Klupów   

 

  40

+ Anny Katarzyny Kiełbasa od rodziny Gowinów i Kuralów ze Złotej 

 

 41

+ Anny  Katarzyny  Kiełbasa  z intencji  Waldemara  Odelgi

 

 42

+ Anny  Katarzyny Kiełbasa od Barbary i Bogusława  Kuc z rodziną   

 

43

+ Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od Teresy Kuc z rodzina z Pasieki Otf.   

 

44

+ Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od rodziny  Szwargów   

 

45

 + Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od Marii  Jurczyk z rodziną      

 

46

 + Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od Jana i Anny Sroka z rodziną    

 

47

+ Anny  Katarzyny  Kiełbasa  z intencji  wnuka  Przemysława 

 

48

+ Anny  Katarzyny  Kiełbasa  z intencji  wnuka  Konrada   

 

49

+ Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od zespołu lek- piel szpitala w Zabrzu   

 

50

 + Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od bratanka Antoniego z Biecza 

 

51

 + Anny  Katarzyny  Kiełbasa  z intencji  wnuka  Przemysława

 

52

+ Anny  Katarzyny Kiełbasa z intencji Elżbiety i Adama Jankowskich 

 

53

+ Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od wnuczki  Jadzi z rodziną  

 

54

+ Anny Katarzyny Kiełbasa  od   wnuczki Marysi z narzeczonym 

 

55

 + Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od prezesa Związku  Naucz. Pol. oddział. w Czchowie    

 

56

 + Anny  Katarzyny  Kiełbasa  od Adama i Klaudii  Kiełbasa 

 

  

  

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 

 

 Za   śp . +  Janiny  Hołda od :

 

  1

Małgorzaty  i Tomasza  Hołdy   

 

 2 

Wnuka  Mateusz  z Siedlec   

 

 3

  Wnuka  Jakuba z  Siedlec  

 

4

 Romana  i  Haliny z Siedlec 

 

5

 Rodziny Brygód i Karasiów  z Piotrkowic 

 

6

 Genowefy Kamykowskiej z Piotrkowic  

 

7

 Marszałków  z  Grabiny  

 

8

 Zofii  Władysława Malisz  z Rożnowa   

 

9

Mariana i Józefy  Domalik   z  Siedlec   

 

10

 Anny  Wiktor  z  rodziną  

 

11

 Barbary Andrzeja  Świątków    z  dziećmi    

 

12

 Rodziny  Rossa          

 

13

 Rodziny Tabisiów  z  Siemiechowa   

 

14

Rodziny  Czekajów  z Nieszkowic  Wielkich    

 

15

 Bogusi i  Zbyszka  z rodzina z Prudnika     

 

16

Zofii  i Mariusza  Domalik  z rodziną      

 

17

Prawnuczki Emilii     

 

18

Zbigniewa  Miki  z  rodzina    

 

 

1

    

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 19

 Agaty  i  Jana  Gajewskich  z  rodzina z Lipnicy  Wielkiej  

 

 20

 Wnuka  Krzysztofa  z Magdalena z Siedlec       

 

 21

Rodziny  Śliwów   z  Bruśnika          

 

 22 

  chrześnicy  Krystyny  Musiał    

 

23

 Rodziny  Duranów    

 

24 

 Rodziny  Marcinkowskich  z Olkusza      

 

25 

  Wnuczki  Małgorzaty  z Mariuszem  

 

26

 Rodziny  Nowaków  z  Lipnicy 

 

27

 Wnuka  Wojtka      

 

28

 Turaj Elżbiety  z  rodziną     

 

29

  Rodziny  Kukułków  z  Siemiechowa    ł

 

30

 Darka  z żoną       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 1

 

+ Anny Katarzyny  Kiełbasa  od  Bożeny  Guzik  z Biecza    

 

 2

+ Anny Katarzyny  Kiełbasa  od  Piotra   Guzik z rodzina   z Biecza    

 

 3

+ Anny Katarzyny Kiełbasa  od  Ryszarda  Guzik  z rodzina  z Biecza 

 

 4.

+ Władysława  Treli od Haliny Ryszarda  Szostek        

 

5

+ Władysława  Treli od Marii Lucjana  Radzików          

 

6

+ Władysława Treli od pracowników  Gmin.Spółdzielni w Lisiej G.  

 

7

 + Sebastiana Wójcika  od  Marka  Piaseckiego  

 

8.

+ Sebastiana Wójcika  od firmy  Mariusz    

 

9

 + Sebastiana Wójcika od  Cyganów  ze Złotnik   

 

10

 + Sebastiana Wójcika  od  pracowników  Firmy  ARTFOODS  

 

11

 + Sebastiana Jopka  od sąsiadów  Magdaleny i Grzegorza   Radziszewskich   

 

12

  + Sebastiana Jopka  od sąsiadów   Magdaleny i Bartosza  Adamczyk 

 

13

  + Jana Benedykta  Hołdy   od Joanny   Hołda z Rodziną          

 

14

+ Jana Benedykta  Hołdy   od Haliny  Madej z Ciężkowic        

 

15

+ Jana Benedykta  Hołdy   od kuzynek Zofii i  Janiny  z Kąśnej  D    5

 

16

+ Leszka Kraczkowskiego    od  Marii i Wiesława  Rak 

 

17

+ Leszka Kraczkowskiego    od  Stanisława i  Anny Kiełbasa  

 

18

+ Leszka Kraczkowskiego    od  Firmy  z Jodłówki  Tuchowskiej  

 

 19

 

 

 

   +  Stanisława  Boczka  od  rodziny  Wolińskich      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msze św.  wczesniej przekazane  kapłanom do  odprawienia

odp

1

 + Łukasza   Koniuszy  od Ryszarda  Majewskiego   

 

2

+ Łukasza   Koniuszy  od Grzegorza  Radziszewskiego

 

3

+ Łukasza   Koniuszy  od Jolanty  Włudyka 

 

4

+ Łukasza   Koniuszy  od kuzynki  Basi kolegi  Mateusza i  Michała 

 

5

+ Łukasza   Koniuszy  od ciotki  Grażyny

 

6

+ Łukasza   Koniuszy  od  Jana   Koniuszego z Faściszowej

 

7

+ Łukasza   Koniuszy  od Marzeny i  Łukasza  Hołdy

 

8

+ Łukasza   Koniuszy  od  kolegi Pawła  Gawrona 

3

9

+ Łukasza   Koniuszy  od  sąsiadów  Ryznerów

4

10

+ Łukasza   Koniuszy  od firmy  Jur-bud

 

11

+ Łukasza   Koniuszy  od wujka  Wiesława Potępy

 

12

+ Łukasza   Koniuszy  od Jurka i  Eryka  Kiełbasa

 

13

+ Łukasza   Koniuszy  od kolegów Koleżanek  z klasy z  Jastrzębi

 

14

+ Łukasza   Koniuszy  od Stanisławy  i  Janusza  Gawronów

 

15

+ Łukasza   Koniuszy  od firmy  Mechanika  Pojazdowa  od Ryszarda Marcina Tomasza

 

16

+ Łukasza   Koniuszy  od  Kuzyna  Tomasza

 

17

+ Łukasza   Koniuszy  od  babki  Stanisławy Potępa

 

18

+ Łukasza   Koniuszy  od  kuzyna Ireneusza   Potępy

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaa

 

 

 

       

 

1

+ Genowefy  Włudyka  od  grona  Pedagogicznego w Siemiechowie 

 

2

+ Genowefy  Włudyka  od Izabeli  Mirek z rodzina

 

3

+ Genowefy  Włudyka  od rodziny  Dzieżów

 

4

+ Genowefy  Włudyka  od rodziny  Przychodzkich 

 

5

+ Genowefy  Włudyka  od Przemysława  Gucwy z żoną i  córka 

4

6

+ Genowefy  Włudyka  od  rodziny Gucwów  z  Tych

 

7

+ Genowefy  Włudyka  od  zofii  z  Tych

 

8

+ Genowefy  Włudyka  od Haliny  fryderyka  Pawlik  z  gromnika

 

9

+ Genowefy  Włudyka  od  Jolanty  i  Jana  Kiełbasa

 

10

+ Genowefy  Włudyka  od  rodziny  Olszaków   ze  Zborowic

 

11

+ Genowefy  Włudyka  od  Miłków i  Frączków  z Kąśnej  Dolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaa

 

 

Lp.

       

odp

1

  + Andrzeja  Kwieka  od rodziny  z Paleśnicy 

 

2

  + Andrzeja  Kwieka  od  kuzynki Marii  Słowiak z rodzina z Krakowa i od       

      koleżanek z klasy Szk. Podst. nr 2

3+2

3

  + Andrzeja  Kwieka  od Renaty  Jędrusiak  z rodziną

 

4

   + Andrzeja  Kwieka  od kuzyna  Janka Michalika  z rodziną z Krakowa

3

5

  + Andrzeja  Kwieka  od Aliny  Szybowskiej z rodziną

 

6

  + Andrzeja  Kwieka  od Marii i  Juliana Gaj

 

7

  + Andrzeja  Kwieka  od chrześnicy  Bożeny  Truchan z  mężem

 

8

  + Andrzeja  Kwieka  od  Jarosława  Kwiek  z rodziną

 

9.

  + Andrzeja  Kwieka  od rodziny  Gucwów

 

10

  + Andrzeja  Kwieka  od Agaty  Grzegorza  Hołda

 

11

  + Andrzeja  Kwieka  od  Jędrusiaków

 

12

  + Andrzeja  Kwieka  od rodziny Majewskich

 

13

  + Andrzeja  Kwieka  od Janiny Dziadowiec   z rodziną z Tuchowa

 

14

  + Andrzeja  Kwieka  od Izabeli  Nosek

 

15

  + Andrzeja  Kwieka  od siostry  Danuty  Ptak

 

16

  + Andrzeja  Kwieka  od chrześnika  Andrzeja  z rodzina z Paleśnicy 

 

17

  + Andrzeja  Kwieka  od Karoliny i Pawła  Gaj 

 

18

  + Andrzeja  Kwieka  od Kolegi  Waldka  z pracy

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaa

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

1.

+  Andrzeja  Kwieka od kolegów  z pracy z firmy GREEN-HOUSE z Tranowa

 

2

+  Andrzeja  Kwieka od  Piotra  Kwiek

 

3

+  Andrzeja  Kwieka od kolegi  Piotra  kuśnierza

 

4

+  Andrzeja  Kwieka od  Tomasza i  Joanny  Kiełbasa

 

5

+  Andrzeja  Kwieka od  Stanisława  Bani  z rodziną

 

6.

+  Andrzeja  Kwieka od rodziny  Kiełbasów  i Kwieków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaa

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

1.

+ Mirosława  Wolskiego  od  Kolegi  Jarka 

 

2

+ Mirosława  Wolskiego  od  Agnieszki  i  Rafała  Gaj 

 

3

+ Mirosława  Wolskiego  od  Magdaleny Jurkiewicz  z rodzina

 

4

+ Mirosława  Wolskiego  od  Sary i  Michała   Hołda

 

5

+ Mirosława  Wolskiego  od kolegi  Adama  Nakielnego

 

6

+ Mirosława  Wolskiego  od  Aleksandry  i Marcina  Potępy

 

7

+ Mirosława  Wolskiego   od  Anny  i  Mariusza  Kiełbasa 

 

8

+ Mirosława  Wolskiego  od Krystiana  Stanucha

 

9

+ Mirosława  Wolskiego  od  Marty  Stanuch 

 

10

+ Mirosława  Wolskiego  od  koleżanki  Moniki

 

11

+ Mirosława  Wolskiego  od Beaty  i  Jana  Hołda

 

12

+ Mirosława  Wolskiego  od  Antoniego Bogusławy  Hołda  z rodziną

 

13

+ Mirosława  Wolskiego  od  Grażyny i Łukasza  Haraf

 

14

+ Mirosława  Wolskiego  od Agnieszki i Arkadiusza   Tymickich

 

15

+ Mirosława  Wolskiego  od  Seweryna  Suskiego 

 

16

+ Mirosława  Wolskiego  od Andrzeja i  Małgorzaty  z  rodziną

 

17

+ Mirosława  Wolskiego  od  kuzynki  Sabiny  Studnickiej  z  rodziną 

4

18

+ Mirosława  Wolskiego  od  Rafała   Gaborka z narzeczona 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

19

+ Mirosława  Wolskiego  od Piotra  Magdaleny  Jurkiewicz

 

20

+ Mirosława  Wolskiego  od sąsiadów Ludwów Stanuchów i  Ziębów z  Błoku

 

21

+ Mirosława  Wolskiego  od Anny  Gródek z mężem

 

22

+ Mirosława  Wolskiego  4  Msze od  centrum  Zdrowia   Tuchów 

 

23

+ Mirosława  Wolskiego     ===============

 

24

+ Mirosława  Wolskiego  =================

 

25

+ Mirosława  Wolskiego  ===================

 

26

+ Mirosława  Wolskiego  od Magdaleny  Kiełbasa  z rodziną

 

27

+ Mirosława  Wolskiego  od Kolegi  Bogdana   Jurkiewicza

 

28

+ Mirosława  Wolskiego  od Przemysława Krzyszkowskiego

 

29

+ Mirosława  Wolskiego  od Magdaleny  Radziszewskiej  z rodzina

 

30

+ Mirosława  Wolskiego  od kuzyna   Michała  Stanucha

 

31

+ Mirosława  Wolskiego  od ciotki  Haliny Cwikła a rodziną 

 

32

+ Mirosława  Wolskiego  od  Agaty  marka  Haraf z rodziną 

 

33

+ Mirosława  Wolskiego  od   kolegi  Dominika  Harafa  

 

34

+ Mirosława  Wolskiego  od Bogdana Iwony  Steczyńskich  z dziećmi

 

35

+ Mirosława  Wolskiego  od  wujka  Antoniego  Stanucha z rodziną 

 

36

+ Mirosława  Wolskiego  od rodziny  Kuzerów

 

 37

 + Mirosława  Wolskiego  od Genowefy  Truchan  z  rodziną   

 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

38

+ Mirosława  Wolskiego od bratanka  Mirka Stefanii  Edwarda  Kmochowie 

 

39

+ Mirosława  Wolskiego  od Kolegi  Grzegorza  Gaborka

 

40

+ Mirosława  Wolskiego  od kolegów  i koleżanek Teresy z Przetwórni Dworek

 

41

+ Mirosława  Wolskiego  od Mieczysława Małgorzaty  Maciaszek z Siekierczyny  z rodziną

 

42

+ Mirosława  Wolskiego  od  Katarzyny  Piotra  Podobińskich

 

43

+ Mirosława  Wolskiego  od Mariana Śmiertki

 

44

+ Mirosława  Wolskiego  od Katarzyny  Majchrowskiej  z rodziną 

 

45

+ Mirosława  Wolskiego  od kolegów  Pawła  z  zespołu

 

46

+ Mirosława  Wolskiego  od wujka  Czesława z żona i synem Arturem

 

47

+ Mirosława  Wolskiego  od Tomasza  Adamczyka 

 

48

+ Mirosława  Wolskiego  od sąsiadów  Małgorzaty i  Władysława  Stanuch

 

49

+ Mirosława  Wolskiego  od rodziny Pocha

 

50

+ Mirosława  Wolskiego  od rodziny  Cichy

 

51

+ Mirosława  Wolskiego  od  Krystyny  Czesława  Gaborek 

 

52

+ Mirosława  Wolskiego  od Bogumiły  Rudka  z rodziną

 

53

+ Mirosława  Wolskiego  od Edyty i Gerarda   Bradło  z córką 

 

54

+ Mirosława  Wolskiego  od rodziny Nowaków i Luberów  z Kończysk

 

55

+ Mirosława  Wolskiego  od  kuzyna  Adama   z żona i  dziećmi

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

  Msza  św. za  kogo  ewentualnie od  kogo   

odp

1.

+ Czesława Wójcika    od  Anny  Stanisława  Kiełbasa

 

2

+ Czesława Wójcika    od  Zofii  Stanisława Kiełbasy 

 

3

+ Czesława Wójcika    od  Bogdana Ludwy  z rodziną

 

4 .

+  Stanisławy  Hołda  od rodziny Hołdów  z Kąśnej  D

 

5

+  Stanisławy  Hołda  od  Tabisiów 

 

6

+  Stanisławy  Hołda  odma riusza Padoła  z rodziną  

 

7

+  Stanisławy  Hołda  od Antoniego  Kiełbasa  z rodziną 

 

8

+  Stanisławy  Hołda  od wnuczki  Joanny

 

9

+  Stanisławy  Hołda  od sąsiadów  Bania 

 

10

+  Stanisławy  Hołda  od  syna Stanisława  z żoną i  dziećmi

 

11

+  Stanisławy  Hołda  odcórki  B eaty  z rodzina 

 

12

+  Stanisławy  Hołda  od  brata   Kaziomierza  z rodzina

 

13

+  Stanisławy  Hołda  od  Mari  Kiełbasa 

 

14

Andrzeja  Hołdy  od  bratanka   Roberta  z Andżelika