Parafia Jastrzębie

 

Spotkanie księży oraz rodziców: księży, kleryków, sióstr i braci zakonnych z parafii Jastrzębia w sprawie powstania w tutejszej parafii Koła Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyło  się  18  lutego 2007 r.  

PROGRAM SPOTKANIA

Modlitwa rozpoczynająca spotkanie.

Wystąpienie księdza proboszcza Stanisława Pazdana w sprawie powstania Koła.

Cel i zadania TP WSD zostały przedstawione przez prezesa TP WSD w Tarnowie ks. dr Jerzego Jurkiewicza.

Wyrażenie zgody na powstanie Koła Nr 55 w parafii Jastrzębia. Wybór zarządu Koła:

Na przeprowadzonym tajnym głosowaniu wybrano:

•    przewodniczący - p. Genowefa Burnus

•    zastępca                - p. Teresa Krzyżkowska

•    skarbnik                 - p. Janina Kucharczyk

•    sekretarz                - p. Krystyna Kiełbasa

Koło liczy 16 członków.

Rozdanie deklaracji przynależności do TP WSD. Uchwalono:

W każdą drugą niedzielę miesiąca wspólne modlitwy członków Koła za kleryków, kapłanów, siostry i braci zakonnych pochodzących z parafii oraz za duchownych pracujących w naszej parafii.

Opiekunem Koła został ks. mgr Szczepan Juda - wikariusz tutejszej parafii.

Modlitwa na zakończenie spotkania.

Oto protokół

Dnia 18 lutego 2007 odbyło się przy parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Seminarium w Tarnowie.

Członkami TP-WSD zostali:

1.       Ks. Stanisław Pazdan - proboszcz parafii; 33-191 Jastrzębia 2

2.       Ks. Szczepan Juda - wikariusz; 33-191 Jastrzębia 2

3.       Potoczek Alicja; 33-191 Jastrzębia, Kąśna Dolna 104

4.       Zięcina Maria; 33-191 Jastrzębia, Kąśna Dolna 134

5.       Zięcina Marian; 33-191 Jastrzębia, Kąśna Dolna 134

6.       Krzyżkowski Edward, 33-191 Jastrzębia 324

7.       Krzyżkowska Teresa; 33-191 Jastrzębia 324

8.       Burnus Genowefa; 33-191 Jastrzębia, Kąśna Górna 92

9.       Hering Maria; 33-191 Jastrzębia 200

10.     Jurkiewicz Stanisława; 33-191 Jastrzębia 166

11.     Jurkiewicz Jan; 33-191 Jastrzębia 166

12.Kucharczyk        Zbigniew; 33-191 Jastrzębia 188

13.Kucharczyk        Janina; 33-191 Jastrzębia 188

14.Kiełbasa       Krystyna; 33-191 Jastrzębia 168 b

15.Kiełbasa       Mieczysław; 33-191 Jastrzębia 168 b

16.Zięcina       Wojciech SDB; 33-191 Jastrzębia, Kąśna Dolna 134

Zgromadzenie dokonało wyboru władz nowego Oddziału TP WSD przy parafii w Jastrzębi:

P. Burnus Genowefa - przewodniczący P. Krzyżkowska Teresa - zastępca przewodniczącego P. Kiełbasa Krystyna - sekretarz P. Kucharczyk Janina - skarbnik Ks. Szczepan Juda - Ksiądz Opiekun

 

 

 

Otrzymalismy potwierdzenie 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ s WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W TARNOWIE

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, tel. (0-14) 621-35-05, fax 622-47-27

Konto: BGK w Tarnowie, Nr 48 1130 1150 0700 0000 0002 6340  

 

Tarnów, dnia 21 lutego 2007r.

SZANOWNE PREZYDIUM ODDZIAŁU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WSD W TARNOWIE przy parafii św. Bartłomieja Ap. w Jastrzębi

Na ręce Opiekuna Oddziału ks. mgr. Szczepana Judy, pragniemy przekazać wyrazy prawdziwej radości z ukonstytuowania się Oddziału Towarzystwa w Jastrzębi i serdecznie powitać wszystkich Członków Towarzystwa w naszym gronie. Dziękujemy za wpłaty składek członkowskich. Wraz z listem przesyłamy legitymacje i modlitewniki.

Zapewniamy o modlitewnej pamięci w codziennej Mszy Św. i wzajemnie o nią prosimy. Niech to Boże dzieło, które powstało w naszej diecezji dobrze służy formacji przyszłych kapłanów i nowej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie i w całym świecie.

Z wyrazami należnej czci

Sekretarz Zarządu Głównego TP WSD w Tarnowie

          Ks. Jacek  Nowak

 Przewodniczący Zarządu Głównego

TP WSD Tarnowie

Ks.  dr  Jerzy  Jurkiwicz

 

Przez lata  całe  braliśmy udział  w  Seminaryjnym opłataku, w parafialnych spotkaniach  , skaładaliśmy ofiary  na  cele  Seminarium , wypełnialiśmy  dar  modlitwy.   To nas  przybywało  to  ubywało   , obenie  po  weryfikacji  dalej działamy.

Oddział parafialny         18 kwietnia 2016 r.

TP WSD    Jastrzębia

                            Czcigodny Księże Przewodniczący Zarządu Głównego TP WSD

                                                          w Tarnowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2016 r. pragnę poinformować, że dopiero na spotkaniu 17 kwietnia br. mogliśmy dokonać weryfikacji członków. Było nas 31 osób głównie rodzice kapłanów i osób konsekrowanych. 5 osób zrezygnowało i nie brało udziału w spotkaniach ani nie składało ofiar ,w tym  jedna osoba zmarła śp. Mieczysław Kiełbasa tato ks. Piotra Kiełbasy wikariusza z Łabowej. Pozostało nas 26 osób które w drugą niedzielę miesiąca przed Msza św. o godz. 10.30 odmawiają Różanie jak i w drugi czwartek miesiąca w intencji o powołania jak i powołanych .

Opiekunem przez jakiś czas będzie ks. proboszcz Stanisław Pazdan w zastępstwie Ks. mgr Jacka Drożdża, który przejął liczne obowiązki w pracy z młodzieżą i katechetyczn

 

Oddział TP WSD w Tarnowie przy parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi

1     Ks. Proboszcz Pazdan Stanisław

2     Ks. mgr  Jacek  Drożdż 

3.    Burnus Genowefa

4.    Burnus Lucyna

5.    Gałka Helena

6.    Haraf Janina

7.    Hering Józef

8.    Hering Maria

9.    Hołda Barbara

10.   Ignaczak Barbara

11.   Jurkiewicz Jan

12.   Jurkiewicz Stanisława

13.   Kiełbasa Anna

14.   Kiełbasa Krystyna

15.   Kras Anna

16.   Krzyżkowska Teresa

17.   Krzyżkowski Edward

18.   Kucharczyk Janina

19.   Kucharczyk Zbigniew

20.   Ludwa Katarzyna

21.   Maksymowska Teresa

22.   Skrobiś Zofia

23.   Steczyńska Maria

24.   Steczyński Antoni

25 Kiełbasa  Janina 

26. Kiełbasa  Franciszek