Parafia Jastrzębie

 

Spotkanie księży oraz rodziców: księży, kleryków, sióstr i braci zakonnych z parafii Jastrzębia w sprawie powstania w tutejszej parafii Koła Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyło  się  18  lutego 2007 r.  

PROGRAM SPOTKANIA

Modlitwa rozpoczynająca spotkanie.

Wystąpienie księdza proboszcza Stanisława Pazdana w sprawie powstania Koła.

Cel i zadania TP WSD zostały przedstawione przez prezesa TP WSD w Tarnowie ks. dr Jerzego Jurkiewicza.

Wyrażenie zgody na powstanie Koła Nr 55 w parafii Jastrzębia. Wybór zarządu Koła:

Na przeprowadzonym tajnym głosowaniu wybrano:

•    przewodniczący - p. Genowefa Burnus

•    zastępca                - p. Teresa Krzyżkowska

•    skarbnik                 - p. Janina Kucharczyk

•    sekretarz                - p. Krystyna Kiełbasa

Koło liczy 16 członków.

Rozdanie deklaracji przynależności do TP WSD. Uchwalono:

W każdą drugą niedzielę miesiąca wspólne modlitwy członków Koła za kleryków, kapłanów, siostry i braci zakonnych pochodzących z parafii oraz za duchownych pracujących w naszej parafii.

Opiekunem Koła został ks. mgr Szczepan Juda - wikariusz tutejszej parafii.

Modlitwa na zakończenie spotkania.

Oto protokół

Dnia 18 lutego 2007 odbyło się przy parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Seminarium w Tarnowie.

 

Zgromadzenie dokonało wyboru władz nowego Oddziału TP WSD przy parafii w Jastrzębi:

P. Burnus Genowefa - przewodniczący P. Krzyżkowska Teresa - zastępca przewodniczącego P. Kiełbasa Krystyna - sekretarz P. Kucharczyk Janina - skarbnik Ks. Szczepan Juda - Ksiądz Opiekun

 

 

 

Otrzymalismy potwierdzenie 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ s WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W TARNOWIE

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6, tel. (0-14) 621-35-05, fax 622-47-27

Konto: BGK w Tarnowie, Nr 48 1130 1150 0700 0000 0002 6340  

 

Tarnów, dnia 21 lutego 2007r.

SZANOWNE PREZYDIUM ODDZIAŁU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WSD W TARNOWIE przy parafii św. Bartłomieja Ap. w Jastrzębi

Na ręce Opiekuna Oddziału ks. mgr. Szczepana Judy, pragniemy przekazać wyrazy prawdziwej radości z ukonstytuowania się Oddziału Towarzystwa w Jastrzębi i serdecznie powitać wszystkich Członków Towarzystwa w naszym gronie. Dziękujemy za wpłaty składek członkowskich. Wraz z listem przesyłamy legitymacje i modlitewniki.

Zapewniamy o modlitewnej pamięci w codziennej Mszy Św. i wzajemnie o nią prosimy. Niech to Boże dzieło, które powstało w naszej diecezji dobrze służy formacji przyszłych kapłanów i nowej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie i w całym świecie.

Z wyrazami należnej czci

Sekretarz Zarządu Głównego TP WSD w Tarnowie

          Ks. Jacek  Nowak

 Przewodniczący Zarządu Głównego

TP WSD Tarnowie

Ks.  dr  Jerzy  Jurkiwicz

 

Przez lata  całe  braliśmy udział  w  Seminaryjnym opłataku, w parafialnych spotkaniach  , skaładaliśmy ofiary  na  cele  Seminarium , wypełnialiśmy  dar  modlitwy.   To nas  przybywało  to  ubywało   , obenie  po  weryfikacji  dalej działamy.

Oddział parafialny         18 kwietnia 2016 r.

TP WSD    Jastrzębia

                            Czcigodny Księże Przewodniczący Zarządu Głównego TP WSD

                                                          w Tarnowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2016 r. pragnę poinformować, że dopiero na spotkaniu 17 kwietnia br. mogliśmy dokonać weryfikacji członków. Było nas 31 osób głównie rodzice kapłanów i osób konsekrowanych. 5 osób zrezygnowało i nie brało udziału w spotkaniach ani nie składało ofiar ,w tym  jedna osoba zmarła śp. Mieczysław Kiełbasa tato ks. Piotra Kiełbasy wikariusza z Łabowej. Pozostało nas 26 osób które w drugą niedzielę miesiąca przed Msza św. o godz. 10.30 odmawiają Różanie jak i w drugi czwartek miesiąca w intencji o powołania jak i powołanych .

Opiekunem przez jakiś czas będzie ks. proboszcz Stanisław Pazdan w zastępstwie Ks. mgr Jacka Drożdża, który przejął liczne obowiązki w pracy z młodzieżą i katechetyczne.