Parafia Jastrzębie

Znalezione obrazy dla zapytania znaki  caritas

 

 

Długa  jest  historia  Caritas  w  naszej parafii tak jak i  w diecezji                           Początki formalnego istnienia Caritas Diecezji Tarnowskiej sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala, sekretarzem Maria Dmochowska, Prezesem i zarazem Delegatem biskupim ks. Michał Rec. Do ukonstytuowanego Związku włączono wszystkie diecezjalne stowarzyszenia dobroczynne, a także ochronki, domy starców, szpitaliki, sierocińce i Dom Nieuleczalnie Chorych w Tarnowie.

Formy działania Związku wyrażały się w organizowaniu "Gwiazdki", "Święconki", "Zbiórki odzieży", "Dni chorych", "Zbiórki na ociemniałych", "Tygodni miłosierdzia".

W 1989 r 8 grudnia Abp Jerzy Ablewicz reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pierwszym jej Dyrektorem został ks. dr Stanisław Budzik.

A 1992 r  Rozpoczął się proces tworzenia Parafialnych Oddziałów Caritas we wszystkich parafiach diecezji.

 

 

2004
- 30 czerwca - Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211791.

 

 

 

W tę  historie  wpisuje  się  także i  nasza  Caritas./ wydarzenia  później /