Parafia Jastrzębie

KOŚCIÓŁ W JASTRZĘBI – DZIEJE I HISTORIA

           Istniejący w Jastrzębi kościół parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła został wybudowany przed 1525r. z drzewa jodłowego. Od roku 1561 znajdował się w rękach protestantów, a przez 30 lat był w posiadaniu Arian z Lusławic. W roku 1596 wizytował parafię Prepozyt tarnowski Krzysztof Kazimirski, który dokonał rekoncyliacji kościoła przywracając go znowu do użytku katolikom. Pierwotnie wieża stała osobno, gdy jednak liczba wiernych wzrosła, ówczesny proboszcz Tomasz Źródło z Działoszyc przy współudziale kolatora Stanisława Siemieńskiego połączył wieżę z kościołem zabudowując dzielącą przestrzeń deskami. Była to licha przybudówka, do której zimową porą wciskał się śnieg. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w latach 1965 – 1966 wg Projektu Arch. Mgr. Zbigniewa Zjawina za czasów Ks. Kan. Kazimierza Moździocha, ówczesnego proboszcza. Wykonano wtedy prace: Pod całym kościołem założono nowe fundamenty, gdyż stare kamienie osadzone na glinie rozmyła woda, wskutek czego cała budowla przechyliła się mocno ku północy. Usunięto ścianę szczytową i rozebrano prowizoryczne oszalowanie między wieżą a kościołem i wybudowaną nową część z sobótkami, organicznie wiążącą dzwonnicę z kościołem.

           W czasie prac odkryto pod starą częścią kościoła piwnicę, niestety zalaną wodą. Piwnice i teren kościoła zdrenowano, a znajdujące się resztki Kości, prawdopodobnie Księży i kolatorów przeniesiono w r. 1981 na teren Kościoła pod nagrobek kolatorów. Po remoncie kościoła polichromię ornamentalną i figularną wykonał Włodzimierz Kunz – docent Akademii Sztuk Pięknych w 1969/70 r. Polichromia została odnowiona w 2002/2003 r. przez firmę „Renomal” Wiesława Anysza z Sędziszowa Małopolskiego, zaś wymiana oszalowania zewnętrznego była w 2008 r. i wykonała ją firma „BUD – JAN” Jana Gaborka z Jastrzębi.


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W kościele znajdują się: Ołtarz główny – późnobarokowy z XVIII w., a w nim obrazy: Chrystus Miłosierny z XVII w. Przemienienie Pańskie oraz Opłakiwanie Chrystusa. Obraz Przemienienia Pańskiego słynie wieloma łaskami, toteż przybywa tutaj wielka rzesza wiernych. Dwa ołtarze boczne poświęcone: św. Józefowi z obrazem św. Walentego i Najświętszej Maryi Pannie Wspomożyciele Wiernych – późnobarokowe z XVII w. Ambona późnobarokowa, kropielnica i chrzcielnica kamienna, renesansowo – barokowa z XVII w.

        Podziwiając piękno naszego kościoła, chciejmy dostrzec trud pracy przy jego odnowieniu i utrzymaniu w obecnym czasie, a szczególnie zbliżmy się do samego Boga.

 

 

 

 

NASZE KOŚCIOŁY POMOCNICZE

KOŚCIÓŁ POMOCNICZY PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybudowany w latach 1983 – 1986 wg projektu p. inż. Piotra Miłkowskiego z cegły i bloczków ceramicznych, rozbudowany w latach 1997 – 1999, na podstawie planu mgr. inż. Arch. Jolanty Suligi - Ciurkot. Został poświęcony jako Dom Katechetyczny przez Ks. Bp. dr. Władysława Bobowskiego 1 września 1985 r., zaś 7 listopada 1999 r. również poświęcił Tabernakulum i nastawę ołtarza, którą tworzą trzy obrazy. Kościół jest pokryty blachą ocynkowaną pomalowaną; wewnątrz Droga Krzyżowa.

 

KOŚCIÓŁ POMOCNICZY PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybudowany w latach 1985 – 1992 wg projektu p. inż. Stanisława Kawalca. Poświęcony przez Ks. Bp. dr. Jana Styrnę 15 listopada 1992 r. wraz z konsekracją ołtarza. 5 marca 1995 r. nastąpiło poświęcenie Drogi Krzyżowej przez Ks. Bp. dr. Władysława Bobowskiego. Kościół jest pokryty blachą ocynkowaną pomalowaną w 1997 r. Wewnątrz pomalowany został w 2007 r. przez Firmę „Renowal” p. Wiesława Anysza z Sędziszowa Małopolskiego. Odpust obchodzony jest w niedzielę po 27 czerwca.