Parafia Jastrzębie
IV Niedziela Wielkiego Postu 26 .III. 2017r.
Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Letare” czyli niedzieli radości . Cieszymy się , bo przekroczyliśmy połowę tego świętego czasu który przygotowuje nas do Paschy Chrystusa do -Zmartwychwstania. Człowiek ,który się nawraca , czyli żałuje za swoje grzechy jest największa radością Boga i sam zyskuje radość w sakramencie Pokuty. Żyjemy w świecie, w którym człowiek pragnie osiągnąć szczęście za wszelką cenę i zazwyczaj nie zauważa wtedy tych, którzy są obok i potrzebują pomocy. Inaczej czyni Pan Jezus, widząc biedę i nieszczęście niewidomego, przywraca mu wzrok. Prośmy Go podczas tej Eucharystii o otwarcie nam oczu na drugiego człowieka i jego potrzeby; prośmy o siłę i moc do przezwyciężania naszych słabości i codziennych upadków.

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu 19.III . 2017 r.
Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem. Takie doświadczenie Bożej łaski nie może pozostać bez wpływu na nasze ludzkie życie. Człowiek, który spotyka się z Panem, może się zmieniać. Doświadczyła tego i Ewangeliczna Samarytanka Powierzmy dzisiaj Chrystusowi siebie, by Jego łaska umacniała i nas w dobrym życiu, a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

II Niedziela Wielkiego Postu 12. III . 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Chrystusa ,który wobec uczniów ukazał swoją Boską naturę w cudownej przemianie . Przemieniony i uwielbiony Jezus z Góry Tabor z jednej strony jest zapowiedzią uwielbienia naszego ciała , a z drugiej uświadamia nam potrzebę nieustannej przemiany. Zgromadzeni na Eucharystii w drugą niedzielę Wielkiego Postu, prośmy Pana o przemienianie naszych spraw . Byśmy, wpatrując się w jaśniejące oblicze Chrystusa, budowali swoje codzienne życie na prawdzie i miłości oraz usłyszeli słowa , które rozległy się z obłoku „To jest Syn mój umiłowany”

Więcej

I. Niedziela Wielkiego Postu . 5. III. 2017 r.
W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele Wielki Post - czas pokuty , nawrócenia i przygotowania do przeżywania radości Zmartwychwstania . Jest to szczególny czas zbliżenia się do Boga i odwrócenia się od grzechu i szatana . Zostaliśmy zaproszeni do bardziej intensywnego słuchania Słowa Bożego , częstszej modlitwy ,postu i czynów miłosierdzia . Razem z darami chleba i wina , które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy o siłę do wytrwania w nich , abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana .

Więcej

VIII Niedziela zwykła . 26. II. 2017 r.
Pan Jezus, który nas zaprosił na Ucztę eucharystyczną, zwraca się dziś do nas słowami pełnymi serdeczności. Mówi, abyśmy się nie martwili zbytnio o nasze życie, o naszych bliskich o przyszłość. Wszyscy bowiem znajdujemy się w dobrych rękach Ojca niebieskiego, który wie, czego nam potrzeba. Skoro dał nam swojego Jedynego Syna , to nie może nam odmówić czegoś, co jest nam naprawdę potrzebne? Niech nasze serca wypełni modlitwa, zwłaszcza o to, abyśmy nigdy nie zwątpili w dobroć Boga i w Jego opatrzność nad nami. Modlitwą zwłaszcza adoracyjną otoczmy i nadchodzący Wielki Post oraz rozpoczynający się dziś 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu. Niech stanie się on okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abstynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie z wpisaniem się do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Biskupi Polscy proszą nas o radosne przeżywanie dni karnawałowych bez alkoholu – posłuchajmy .

Więcej

VII Niedziela zwykła . 19 . II. 2017 r.
Najpiękniejszym określeniem Boga, jakie zostało nam objawione, jest to, że Bóg jest Miłością. Ta Miłość ukazana jest w dziele stworzonego świata, ale też w relacji do człowieka, w przejawach miłosierdzia, a szczególnie w Eucharystii. Jezus zaprosił nas na tę ucztę miłości. Nie tylko chce się z nami spotkać, ale też chce się dzielić z nami swoją miłością. Tą miłością obejmuje każdego bez wyjątku. Nieważne, kim jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy kochani przez Boga. A jednocześnie wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby naśladować Go w tym, co najważniejsze, czyli w miłości. Kochając ludzi, najbardziej upodobniamy się do Boga, który jest miłością. Niech łaska płynąca z ofiary Jezusa umocni nas, abyśmy potrafili prawdziwie kochać. Otwórzmy się na Bożą miłość zawartą w Jego słowie i okażmy miłość naszej parafii wspierając nasze sprawy ofiarą na składkę.

Więcej

VI Niedziela zwykła . 12 . II. 2017 r.
Życie człowieka to wielka pielgrzymka - od dzieciństwa do starości, od doczesności do wieczności. Na tej drodze życia Bóg dał nam niezmienne Boże prawo, przykazania które mamy odczytać i wprowadzić w życie, aby samych siebie uświęcić, uwielbić Boga i osiągnąć wyznaczony nam cel - życie wieczne. To Boże prawo Chrystus nam objaśnił na nowo ,by nasza sprawiedliwość była większa niż uczonych w Piśmie. Każda Msza św. jest czasem spotkania z Jezusem głoszącym Dobrą Nowinę o zbawieniu i umocnieniem na drodze naszego życia .Każdy dzień stawia bowiem przed nami nowe wyzwania , nowe zadania do wykonania. Abyśmy umieli postępować jak przystało na uczniów Chrystusa otwórzmy nasze serca przed Bogiem ,by napełnić się Jego mądrością mocą i miłością , by postępować według Jego przykazań, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie .

Więcej

V Niedziela zwykła . 5. II. 2017 r.
Tak jak każdej niedzieli gromadzimy się i dziś w świątyni , aby słuchać Pana, karmić się Jego Ciałem i odpowiadać na jego wezwania . Dzisiaj Chrystus wzywa nas do pogłębienia wiary, bycia solą ziemi i światłem dla świata . Pomimo naszych grzechów i słabości P. Jezus chce nas mieć w gronie swoich uczniów, którzy idąc przez życie, będą dawać świadectwo, a przez to prowadzić innych do Boga . Ufajmy Chrystusowi bo On jest Synem Bożym i szukajmy Jego pomocy, bądźmy z Nim w łączności by dawać świadectwo całym naszym życiem i w adoracji wypraszajmy potrzebne łaski .

Więcej

IV Niedziela zwykła . 29 . I. 2017 r.
W dzisiejszej liturgii z ust Jezusa Pana słyszymy , kto należy do szczęśliwych czyli błogosławionych . Bóg upodobał sobie w tym co małe, słabe w oczach tego świata . Jest ze skrzywdzonymi poniżonymi i żyjącymi na marginesie .Błogosławieni to ci co podążają Jego drogami i nie pokładają ufności w rzeczach tego świata . Błogosławieni jesteśmy i my bo zostaliśmy wezwani na ucztę Baranka, który otwiera nam serca i oczy na prawdę . Zechciejmy więc na nowo potwierdzić podczas tej Mszy św. naszą wiarę w Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela , a ofiarą na składkę wyraźmy troskę o ogrzewanie naszych Kościołów.

Więcej

III Niedziela zwykła . 22 . I. 2017 r.
Gromadzimy się na Eucharystii w ramach niedzieli Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. ,który przeżywamy pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas ”Każdy, z nas uświadamia sobie, jak ważne jest świadectwo naszego chrześcijańskiego życia dla jedności chrześcijan. Trwajmy i my w nauce Apostołów i modlitwie szczególnie na Mszy Świętej ,która jest centrum życia Kościoła o jedność swoich wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym słowie i Komunii Świętej, pozwoli wcielać ją w nasze codzienne życie.

Więcej