Parafia Jastrzębie
13 niedziela zwykła, 02.07.2023 r.
Intencją modlitewną Ojca Świętego na ten miesiąc jest prośba, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii. Starajmy się tak uczestniczyć we Mszy świętej, aby ona była naszym spotkaniem z Bogiem, a także z braćmi i siostrami. Niech przyjmowanie z wiarą Słowa Bożego oraz czystym sercem - Ciała i Krwi Pańskiej, pomoże nam przyjmować przychodzącego w drugim człowieku Chrystusa.

Więcej

12 niedziela zwykła, 25.06.2023 r.
Bóg troszczy się o ludzi, którzy są ważniejsi niż zwierzęta. Nie powinni się też obawiać tych, co zabijają ciało, ponieważ mają nieśmiertelną duszę i chociaż mogą stracić to doczesne życie, to i tak będą żyli. Chodzi tylko o to, aby żyć dla Boga tu na ziemi i z Nim w wieczności.

Więcej

11 niedziela zwykła, 18.06.2023 r.
Opieka Boga nad ludem w historii Izraela była dostrzegalna. Najwyższy, zwłaszcza na pustyni synajskiej, był wśród swojego ludu i niósł go na skrzydłach orlich, aby doszli do ziemi obiecanej. Ona symbolizowała szczęście i odpoczynek. Niestety lud nie chciał opieki Boga, okazując w ten sposób niewdzięczność. Zawsze gdy łamiemy Boże przykazania okazujemy Mu niewdzięczność.

Więcej

10 niedziela zwykła, 11.06.2023 r.
Powołanie celnika Mateusza na Apostoła ośmieliło innych grzeszników do przyjścia do Jezusa. On wszystkich przygarniał, ale wymagał zmiany życia, czyli porzucenia grzechu. Wszyscy jesteśmy chorzy duchowo, a tą choroba jest grzech. Potrzebujemy lekarza, który nas uzdrowi, jednak musimy pamiętać, że się to nie dokona bez naszego wysiłku.

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 04.06.2023 r.
Wierzymy w Boga Jedynego i Jednego, ale w Trójcy Świętej. To centralna prawda chrześcijańskiej wiary. Nasze modlitwy kierujemy do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Wielbimy Boga, który jest wspólnotą Osób zjednoczoną jedną Boską naturą. Chociaż trudno to zrozumieć, to wierząc dostąpimy zbawienia.

Więcej

Zesłanie Ducha Świętego, 28.05.2023 r.
Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem – tak Zbawiciel zapewnia apostołów. Będzie dla nich Pocieszycielem w chwilach smutku i Obrońcą przeciw wrogom. Mają być posłuszni Jego natchnieniom, a będą niezwyciężeni. Również i my mamy słuchać Ducha Świętego.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 21.05.2023 r.
Zbawiciel, błogosławiąc apostołów, wstępuje do nieba, aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Jednocześnie przygotowuje nam miejsce, abyśmy byli tam, gdzie jest prawdziwe i wieczne szczęście. Zachowując Boże przykazania, zapewniamy sobie miejsce w niebie.

Więcej

6 Niedziela Wielkanocna, 14.05.2023 r.
Prawdziwa miłość Boga polega na zachowywaniu Jego przykazań. Kto otwiera się na Ducha Świętego, jest zdolny to zrozumieć i wypełniać polecenia Najwyższego. Dlatego Apostołowie z Jerozolimy przybyli do Samarii, aby chrześcijanom udzielić Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Idźmy za natchnieniami Bożego Ducha.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna, 07.05.2023 r.
Wybór diakonów do pełnienia czynnej miłości bliźniego, był potrzebą pierwotnego Kościoła. Apostołowie wiedzieli, że mają się przede wszystkim oddać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Jednak zdawali sobie sprawę, że ich wierni cierpią niedostatek, dlatego wybrali tych, którzy mieli zadbać o potrzeby materialne. W ten sposób rozwijała się w ich wspólnocie miłość do Boga i bliźniego, a oni stawali się wiarygodnymi świadkami Jezusa. Podobnie i my mamy czynić.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 30.04.2023 r.
Do Chrystusowej owczarni wchodzi się przez bramę, którą jest On. Inne wejście jest rozbójnictwem, które nie przynosi dobra, ale spustoszenie. To znaczy, że tylko Jezus włącza do Bożej wspólnoty i Jego głosu należy słuchać. To Dobry Pasterz, który za owce poświęca swoje życie, ale i one dla niego powinny poświęcać swoje zdolności i dary. Czy należąc do wspólnoty Chrystusa to czynimy?

Więcej