Parafia Jastrzębie
4 niedziela zwykła, 29.01.2023 r.
Pokora otwiera na łaskę Bożą i umożliwia zbawienie. Taka nauka płynie z liturgicznych czytań. To właśnie ci, co się tą cnotą kierują, przyjmują zbawienie, jakie Bóg prawdziwy daje ludziom w Jezusie. Oni też przez Zbawiciela zostają nazwani błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, gdyż obrali drogę, która prowadzi do szczęścia wiecznego. Idźmy zatem drogą błogosławieństw.

Więcej

3 niedziela zwykła, 22.01.2023 r.
Najwyższy jest zatroskany o każdy naród i po próbie i cierpieniu ofiaruje mu radość wynikającą z dostatku i wolności od ciemiężców – tak uczy nas prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. Jezus potwierdza, że krainy zapomniane jak ziemia Neftalego i Zabulona oraz Galilea dostąpiły niezwykłej łaski, gdyż przyszedł do nich Zbawiciel świata. My jednak zawsze możemy mieć u siebie Boga, dlatego korzystajmy z tego daru.

Więcej

2 niedziela zwykła, 15.01.2023 r.
Chrystus z woli Boga Ojca został ustanowiony światłością dla pogan, aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. On jest tym wiernym Sługą Boga żyjącego, przez którego w sposób najdoskonalszy przemówił do człowieka. Ofiarując się jak baranek za grzechy świata – przynosi zbawienie każdemu, kto w Niego wierzy.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 08.01.2023 r.
Chrzest Zbawiciela był widzialnym znakiem przyjęcia przez Niego odpowiedzialności za nasze grzechy, aby za nie wynagrodzić Bogu Ojcu. To umiłowany Syn mógł to uczynić w sposób adekwatny, gdyż godnością jest równy Ojcu. Odrodzeni w wodach chrzcielnych zachowujmy godność dzieci Bożych.

Więcej

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 01.01.2023 r.
Bogarodzica to ta, która porodziła Syna Najwyższego. Wybrana ze wszystkich ludzi i obdarzona rożnymi darami, wykorzystała je w swoim ziemskim życiu doskonale i dlatego jest dla nas wzorem współpracy z Bogiem. Jest też naszą duchową Matką. Prośmy Ją zatem o wstawiennictwo, aby nasze słabości nie okazały się silniejsze niż dobra wola.

Więcej

Boże Narodzenie 2022 r.
"Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza", która niesie zbawienie dla wszystkich. Skorzystajmy z tego daru.

Więcej

4 niedziela Adwentu, 18.12.2022 r.
Syn Boży narodzony z Dziewicy jest zapowiedzianym przez proroka Izajasza obiecanym Mesjaszem. W Nim Bóg jest z nami, to znaczy z człowiekiem w każdej jego sytuacji, aby mu pomagać. Musimy jednak z tej pomocy skorzystać, czyli świadomie włączyć się w plan zbawienia siebie i innych.

Więcej

3 niedziela Adwentu, 11.12.2022 r.
Bóg przychodzi, aby nas zbawić - przypomina nam czytanie z księgi Izajasza, a Ewangelia wskazuje, że zbawienie dokonuje się przez Jezusa. Jego cuda wypełniły zapowiedzi proroków. Również dziś dokonuje zbawienia ludzi przez słowo i sakramenty święte. Cieszmy się i korzystajmy z ofiarowanego nam uświęcenia.

Więcej

2 niedziela Adwentu, 04.12.2022 r.
Wystąpienie Jana Chrzciciela wzywającego do pokuty było bardzo radykalne. Nie wystarczy pozornie się nawrócić, bez zerwania z grzechem, inne czyny są tylko dodatkiem. Czas dany nam przez Boga nie jest nieograniczony, dlatego każde upomnienie Boga należy poważnie potraktować jako szansę nawrócenia.

Więcej

1 niedziela Adwentu, 27.11.2022 r.
Pragnienie poznania dróg Boga prawdziwego będzie powszechne. Wszystkie narody będą gotowe przyjąć Boga, który objawił się Izraelowi, a w swoim Synu najpełniej przemówił do człowieka. Może go w każdej chwili wezwać na sąd. Dlatego prowadźmy życie godne nieba.

Więcej