Parafia Jastrzębie
XIII Niedziela Zwykła 2. VII . 2017 r.
Codziennie zmagamy się z problemami . Bywają dni gdy nas przerastają, czujemy się bezsilni , bez chęci do życia . Wtedy Pan Jezus mówi do nas „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy ,którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię”. Nie obiecuje ,że zlikwiduje nieszczęście , rozwiąże problemy i trudności . Zapewnia jednak ,że doda sił ,pomoże przejść przez te trudne sytuacje , wskaże drogę . W Eucharystii ta obietnica się spełnia . Trzeba Mu tylko zaufać .On jest dla nas źródłem sił i mocy . On jest naszą nadzieją na lepsze jutro . Dlatego dziś , w pierwszą niedzielę lipca chcemy się modlić o potrzebne łaski na czas wakacji i letnich prac

Więcej

XII Niedziela Zwykła 25. VI . 2017 r.
Przeżywamy dziś ostatnia niedzielę czerwca . Rozpoczęły się wakacje, urlopy - zasłużony wypoczynek. Jednak nie to jest powodem radości dla nas chrześcijan ale fakt, że Pan Bóg jest z nami nieustannie na naszych drogach życiowych i towarzyszy nam jak najlepszy przyjaciel. I pragnie byśmy dla Niego umieli zostawić wszystko , by był najważniejszy w naszym życiu . A Jego obecność jest bliska szczególnie podczas każdej Mszy św. . On sam mówi do nas, On sam ofiaruje się na ołtarzu za nasze grzechy, On sam karmi nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią i pomaga nam w dźwiganiu codziennego krzyża . Ciesząc się Jego obecnością modlimy się dzisiaj w naszej parafii w sposób szczególny za naszych zmarłych .

Więcej

XI Niedziela Zwykła 18. VI . 2017 r.
Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie wstawia się za nas do Ojca. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, by nawiedził nasze domy, by umocnił nasze rodziny w miłości i zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości, by dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie. Z serdeczną modlitwą złączmy ofiary na nasze parafialne prace .

Więcej

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało 15 .VI . 2017r.
Dzisiaj, w Uroczystość Bożego Ciała, Bóg przychodzi do człowieka, aby dać mu siebie, aby nakarmić go pokarmem, który daje życie wieczne. Wychodzi także na ulice naszych miast i wiosek, bo pragnie nam błogosławić i być razem nami: w naszych rodzinach, w zakładach pracy, w szkołach, w naszym życiu. Otwórzmy zatem podczas tej Mszy św. nasze serca na Jego słowo i prośmy, aby Ciało Chrystusa, które przyjmujemy, umacniało nas we wzajemnej miłości.. Niech dzisiejsza uroczysta Eucharystia ożywi w nas wiarę i niech rozpali nasze serca miłością, abyśmy z odwagą świadczyli o tym wielkim sakramencie miłości. Ofiarą zaś przyjdźmy z pomocą wszystkim chorym .

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy 11.VI. 2017 r.
W dzisiejszą niedzielę świętujemy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej . Kościół przypomina nam prawdę ,że jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego . Kiedy czynimy znak krzyża świętego wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego . Od tego wyznania zaczynamy każdą modlitwę ,dzień ,pracę , a nawet posiłek . Bóg zaprasza nas dzisiaj byśmy zgłębiali Jego tajemnicę - nie tyle rozumem co kochającym i wierzącym sercem . Zaprasza nas ,byśmy oddawali Mu chwałę i cześć całym naszym życiem w naszej w codzienności .

Więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 3 . VI. 2017 r.
Na modlących się w Wieczerniku Apostołów wraz z Matką Najświętszą zstępuje Duch Święty. Jego znakiem jest szum wiatru i ogień. Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. To jest właściwy cud! Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się, Dobra Nowiny o zbawieniu rozlewa się na świat, głoszona we wszystkich językach. Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę zapala miłość. Prośmy na adoracji Ducha Świętego o odnowę , o nowy zapał dla każdego i każdej z nas , o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi !

Więcej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 . V. 2017r.
Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus wstępuje do nieba, ale nas nie opuszcza. Mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Jezus zostawił nam nie tylko to zapewnienie, ale i swoją obecność w Kościele, w Eucharystii, w otaczającym nas świecie, w życiu każdego z nas. Jest z nami, choć Go nie widzimy i nie słyszymy brzmienia Jego głosu. Wniebowstąpienie Chrystusa nadało naszemu życiu nadprzyrodzoną perspektywę. Nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż stąpamy po ziemi, to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie, nasza ojczyzna ,mamy być domownikami nieba.

Więcej

VI Niedziela Wielkanocna 21 . V. 2017 r.
Nasze życie upływa wśród rozmaitych przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, został z nami w Eucharystii w Komunii św. . To właśnie On wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej codzienności. . Bowiem „ Nie samym chlebem żyje człowiek , ale każdym słowem ,które pochodzi z ust Bożych” Potrzebujemy rzeczy ziemi , nieodzowny jest nam chleb codzienny ,ale jeszcze bardziej potrzebujemy Chleba Eucharystycznego który ubogaca i uświęca nasze życie . Módlmy się więc za dzieci ,które przeżywają dziś rocznicę pierwszej Komunię św. Wspomnijmy też i naszą I Komunię i dziękujmy Jezusowi za przychodzenie do naszych serc, a ofiarami wesprzyjmy prace parafialne .

Więcej

V Niedziela Wielkanocy 14. V. 2017 r.
Jako pielgrzymi zdążamy na spotkanie z Bogiem i gromadzimy się w świątyni na sprawowanie Liturgii Eucharystycznej. Msza Święta bowiem jest przystankiem na drodze do nieba, a równocześnie spotkaniem z Chrystusem, który jest drogą prowadzącą do domu Ojca w „którym jest mieszkań wiele” (J 14,2). Spotykając się z Chrystusem w ziemskiej doczesności, kierujemy nasze myśli i serca ku wieczności, do której zbliżamy się z każdym dniem naszego życia. Umocnieniem niech będzie nam Komunia św., a także wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej ,której 100 –lecie objawień przeżywamy.

Więcej

IV . Niedziela Wielkanocy 7 .V.2017 r.
Dzisiaj wpatrujemy się w postać Jezusa Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi Nie jesteśmy więc sami. Jest z nami nasz Pan i Bóg , aby nas zapewnić , że właśnie On jest Dobrym Pasterzem który oddał życie za nas swoje owce i troszczy się nieustannie o nas . Wsłuchani w prośbę Ojca Świętego módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, bowiem rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne . Zanośmy więc dzisiaj modlitwy w tej intencji jak też i za naszego alumna Dariusza , a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie

Więcej