Parafia Jastrzębie
VI Niedziela Wielkanocna, 09.05.2021 r.
Jezus zachęca nas do trwanie w Jego miłości. Czynimy to, gdy zachowujemy Boże przykazania. Wzorem jest sam Zbawiciel, który we wszystkim zachował przykazania Boga Ojca. Poświęcić życie za innych to znaczy służyć im swoim słowem, dobrym uczynkiem, modlitwą czy cierpieniem. Niech nasza miłość do Boga i ludzi będzie szczera.

Więcej

V Niedziela Wielkanocna, 02.05.2021 r.
Jezus jest krzewem winnym, a wierni latoroślami. Gdy są złączeni z Mistrzem przez łaskę uświęcającą przynoszą owoce na życie wieczne, bo cokolwiek dobrego czynią stanowi zasługują na niebo. Bóg Ojciec jako dobry ogrodnik oczyszcza ich przez cierpienie, aby owoc ich był obfitszy. Trwajmy w przyjaźni z Bogiem, aby nasze życie tu na ziemi doprowadziło nas do wiecznego szczęścia. Dziś w szczególny sposób módlmy się za Emigrację.

Więcej

Niedziela Dobrego Pasterza, 25.04.2021 r.
Dobry pasterz oddaje życie za owce, najemnik zaś widząc niebezpieczeństwo ucieka, bo nie zależy mu na owcach. Tym dobrym pasterzem jest Jezus, który karmi nas swoim słowem oraz ciałem- poi Krwią i chroni przed zniewoleniem ze strony diabła. Przeżywając Niedzielę Dobrego Pasterza, a w naszej diecezji także synodalną prośmy o dobrych pasterzy, którzy będą nas prowadzić prostą drogą do nieba.

Więcej

III Niedziela Wielkanocna, 18.04.2021 r.
Biblia daje odpowiedź jak dobrze żyć tu na ziemi i zdobyć po śmierci niebo. Uświadamia nam, że nie jesteśmy dziełem przypadku, ale istotami, których Bóg chce dla siebie, przeznaczonymi do wiecznej chwały. Można ją osiągnąć słuchając Bożego słowa i żyjąc nim na co dzień. Są to słowa mądrości, którą wprawdzie lekceważy świat, ale która prowadzi do prawdziwego szczęścia. Przeżywając Niedzielę Biblijną czerpmy codziennie z tego źródła Bożego objawienia.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia, 11.04.2021 r.
Wszystkim ludziom, którzy wielbić będą miłosierdzie Boże i szerzyć jego cześć zachęcając inne dusze do ufności Jezus obiecuje obronę w ostatniej walce. To przypomina nam „Dzienniczek” św. Faustyny w numerze 1541. Chrystus zmartwychwstały objawia się jej , aby wszystkim przypomnieć, że Bóg jest miłosierny, Jednak miłosierdzia można dostąpić wówczas, gdy się uzna swoje grzechy i prosi Go o ich przebaczenie. Chciejmy zatem skorzystać ze zdroju Bożego miłosierdzia.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania, 04.04.2021 r.
„Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał” tak pozdrawiali się pierwsi chrześcijanie. Celebrując to historyczne wydarzenie gromadzili się na liturgię w dzień Pański, czyli niedzielę i zgłębiali tę wielką tajemnicę naszej wiary. Zmartwychwstał Pan to znaczy, że nadal żyje i jest zwycięzcą: piekła, szatana i grzechu. Niech nadzieja na pokonanie przez nas zła ze Zmartwychwstałym, będzie obecna w naszych sercach.

Więcej

Niedziela Palmowa, 28.03.2021 r.
„Hosanna Synowi Dawidowemu” tak śpiewał lud Jezusowi wjeżdżającemu do Jerozolimy na osiołku. Dziś upamiętniamy to wydarzenie poświęcając palmy na początku każdej Mszy św. i biorąc udział w procesji. Jednak ta niedziela jest też niedzielą męki Pańskiej, którą będziemy rozważali słuchając opisu cierpienia i śmierci Zbawiciela. Miłość Boga ukazana w tych wydarzeniach niech pobudza nas do refleksji nad ceną naszego zbawienia. Módlmy się także za młodzież w Światowy Dzień Młodzieży, oraz V synod naszej diecezji.

Więcej

V Niedziela Wielkiego Postu, 21.03.2021 r.
Bóg przez proroka Jeremiasza zapowiada zawarcie nowego przymierza, którego prawo będzie wypisana na sercach, gdyż stare przymierze Izraelici złamali. To nowe przymierze zawarł Jezus i przypieczętował je krwią przelaną na krzyżu. Zostaliśmy zatem wykupienie nie złotem czy srebrem, ale najdroższą krwią Chrystusa. Trwajmy zatem w wierności Bogu. Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Kazimierza Trybułę - rekolekcjonistę i życzymy mu darów Ducha Świętego w przekazywaniu Bożego słowa.

Więcej

IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2021 r.
Izraelici lekceważyli wysłanych do nich proroków, łamali Boże przykazania i bezcześcili świątynię, dlatego spotkała ich kara. Zostali uprowadzeni do Babilonu, a świątynię zniszczono. Gdy na wygnaniu zrozumieli swoją niegodziwość i pokutowali za grzechy. Król perski Cyrus, z polecenia Boga - pozwolił im powrócić na dawne tereny. Jednak łaska miłosiernego Boga objawiła się szczególnie w tym, że zesłał swojego Syna, aby przez wywyższenie na krzyżu odkupić ludzkość. Przeżywając niedzielę „laetare” cieszymy się ze zbawienia dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu, 07.03.2021 r.
Prawo Boże jest mądrością w oczach innych narodów. Takie słowa docierały do uszów Izraelici czytających Pismo Święte. Bóg dał ludziom dziesięć przykazań, aby szlachetnie postępowali i w ten sposób jednoczyli się z Nim wprowadzając Jego królestwo na ziemi. Człowiek jednak namawiany przez Złego do samowoli często odrzuca przykazania mniemając, że będzie szczęśliwszy. Niestety zamiast szczęścia doznaje rozczarowania, bo nie ma pokoju w sercu łamiącym Boże prawo. Kierujmy się w codziennym życiu dekalogiem.

Więcej