Parafia Jastrzębie
XXXII Niedziela Zwykła 12. XI . 2017 r.
Gromadząc się na niedzielnej Mszy Św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Jezus wzywa nas do czujności i gotowości na Jego przyjście bo nie wiemy, kiedy nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa do nas skierowane: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia, rozmodlenia byśmy byli gotowi na Jego przyjście .

Więcej

XXXI Niedziela Zwykła 5. XI .
Jeszcze wciąż jesteśmy pod wrażeniem cmentarza . Jeszcze rozrzewnieniem wspominamy naszych bliskich , odwołanych do wieczności .Pociechą są dla nas słowa z Pisma św. mówiąc ,że Bóg nagrodzi każdy dobry czyn , każdy wdowi grosz Za wierność Bogu czeka i nas wieczne szczęście . Obyśmy wsparci łaską Ducha św. potrafili każdego dnia trwać wiernie przy Jezusie Chrystusie i Jego nauce i życiem potwierdzali miłość Boga do każdego człowieka. Dziś pragniemy w Tygodniu Modlitw za Zmarłych nieść modlitwy zmarłym i otoczyć ich w tym miesiącu. szczególnym wsparciem- modlitwą różańcową

Więcej

XXX Niedziela - Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła 29 .X . 2017 r.
Dzisiaj przypada wspomnienie rocznicy poświęcenia naszego kościoła czyli uroczystego oddania go do kultu Bożego . Konsekracja naszej świątyni miała miejsce po ostatnim remoncie 28 .V. 1967 r. przez ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, a więc ponad 50 lat temu .Kościoły pomocnicze były poświęcone : w Jastrzębi G. jako Punkt Katechetyczny przez bp. Władysława Bobowskiego 1 IX 1985 r. , a w Kąśnej konsekracja miała miejsce 15. XI. 1992 r. przez Ks. Bp. Jana Styrnę . Dziś z wielką miłością i pietyzmem patrzymy na ściany naszych świątyń wspominamy trudny czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych .To piękne święto jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za to ,że mamy swój K o ś c i ó ł , w którym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszkał ,aby być z nami. Z wdzięcznością przypominamy sobie także te wszystkie wydarzenia ,radosne i smutne, które miały miejsce w tej świątyni i w których sami uczestniczyliśmy . Dziś również z uwagą słuchamy słów liturgii ,które nas pouczają ,że sami jesteśmy świątynią Bożą . Troszczmy się więc zarówno o tę świątynię zbudowaną rękami ludzkimi, jak i o świątynię naszych serc , którą Bóg uświęcił w sakramencie chrztu świętego, a którą upiększamy przez całe życie.

Więcej

XXIX Niedziela Zwykła 22 .X . 2017 r.
Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Misyjny. Pan Bóg posyła nie tylko misjonarzy, aby głosili Ewangelię w różnych krajach świata, ale powołuje również każdego z nas do dawania świadectwa w naszych środowiskach o żyjącym Bogu. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy z mocą i radością mówili innym o miłości Boga. Pamiętajmy w modlitwie o tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina i o misjonarzach bo ich stopy które niosą Ewangelię i serca potrzebują naszej modlitwy i pomocy. Wesprzyjmy ich pracę dziś - modlitwą i ofiarami na składkę.

Więcej

XXVIII Niedziela Zwykła 15 .X . 2017 r.
Liturgia dzisiejszej niedzieli koncentruje naszą uwagę na uczcie , jaką Bóg przygotowuje dla wszystkich ludzi . Również i nas sam Bóg zaprasza na ucztę gdzie niczego nam nie braknie i On zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Mimo to i my wynajdujemy różne wymówki - bo praca, bo internet, bo telewizja, bo brak czasu. Bóg kieruje swoje zaproszenie do nas każdego dnia od chwili chrztu świętego . Obyśmy odpowiadali Bogu na Jego miłość naszym zwróceniem serca ku Niemu modlitwą i czynieniem dobra , by i nam udzielił potrzebnych łask , a ofiarami zaś wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXVII Niedziela Zwykła 8 .X . 2017 r.
W kolejną niedzielę maryjnego miesiąca października gromadzimy się na Mszy św. ,aby całym sercem włączyć się w obchodzony dziś w naszym kraju XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” i ofiarą do puszek wesprzeć wielkie dzieło żywego pomnika - stypendia dla młodzieży . Apostolska postawa św. Jana Pawła II oraz , że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości we współczesnym świecie najlepiej realizuje się przez bycie miłosiernym . Udział we Mszy św. powinien nam pomóc w pięknym i radosnym przeżywaniu tego dnia jak i dzisiejszej liturgii oraz w wypraszaniu potrzebnych łask.

Więcej

XXVI Niedziela Zwykła 1 .X . 2017 r.
Kościół, wypełniając wolę Bożą, nasze serca napełnia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego i wszystkich pragnie obdarzyć łaską zbawienia. Dzięki Najświętszej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa ta łaska zbliża się do nas i staje się naszym udziałem. Rozpoczynając Mszę św., skierujemy do naszego Ojca w niebie prośbę : „Panie, przymnóż nam wiary” .Będziemy też prosić podczas adoracji obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie Jezusa Chrystusa o mocną i głęboką wiarę, która wśród różnych niebezpieczeństw będzie nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości. Niech umocni nas w tym również modlitwa różańcowa.

Więcej

XXV Niedziela Zwykła 24. I X . 2017 r.
Chrystus wzywa nas dziś do służenia bliźnim i zdążania do Królestwa Bożego Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w tym co dobre i strzeże nas od rożnych uzależnień. Dlatego dziś w naszych sercach rozbrzmiewa pokorne wołanie do Boga , aby obdarzył swój lud łaską trzeźwości, bo dzisiejsza niedziela w Kościele Tarnowskim jest obchodzona jako Diecezjalny Dzień modlitw o Trzeźwość. Przeżywamy też dziś kolejną niedzielę synodalną, chcemy modlić się o dobre owoce tego wydarzenia dla nas wszystkich. Chcemy także rozważyć na czym polega pobożność maryjna i jak może nam pomóc w naszych wysiłkach modlitwa różańcowa.

Więcej

XXIV Niedziela Zwykła 17 .IX . 2017r.
Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu .Tyle obrazów i słów dociera do nas codziennie za pośrednictwem tych mediów . Czy potrafimy odnaleźć Prawdę i Dobro? Kogo w życiu słuchamy ? Jezus zaprasza nas dzisiaj do słuchania Jego słów prawdy, bo Jego Słowo ma moc przemieniania i przebaczania . Prośmy Jezusa ,by pomagał nam w uczeniu się odpowiedzialności za wszystkie słowa czytane , słuchane i wypowiadane . Ofiarami zaś wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXIII Niedziela Zwykła 10 .IX . 2017r.
Przeżywając kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego warto uświadomić sobie że wychowanie dzieci i młodzieży jest pierwszym, niezbywalnym prawem i obowiązkiem rodziców, jest równocześnie bardzo poważnym i niełatwym zadaniem, dlatego z pomocą przychodzi Szkoła i wspólnota Kościoła. Polecajmy więc troskę o wychowanie młodego pokolenia Bożej Opatrzności i najlepszej naszej Matce Maryi.

Więcej