Parafia Jastrzębie
Poniedziałek Wielkanocny 22. IV . 2019 r.
Od wczoraj przeżywamy w Kościele szczególną radość , a źródłem jej jest zmartwychwstały Chrystus. . Jezus żyje- radośnie wołamy i ochotnie gromadzimy się by sprawować i przeżywać ofiarę Eucharystyczną - Mszę św. Chrystus jest z nami w naszej wspólnocie i chce być w naszych sercach . Łącząc się z Chrystusem modlitwą i ofiarami wesprzyjmy Katolickie Uczelnie tak w Lublinie jak i Krakowie i Tarnowie .

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 21 IV. 2019 r.
Alleluja! Ten radosny śpiew Kościoła oznajmia światu wielką nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć i grzech zostały pokonane. W Eucharystii możemy rozpoznać Zmartwychwstałego Pana, który łamie dla nas chleb i Pisma nam wyjaśnia. Niech nasze serca napełni nadzieja i pokój. Przyjmijmy z wiarą radosną wieść o tryumfie życia nad siłami ciemności. Świętujmy z radością.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 14.IV. 2019 r.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Trzymając w dłoniach gałązki palm, razem z mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś radosne Hosanna ,słuchamy opisu Męki i śmierci Chrystusa. Kościół przypomina nam dzisiaj ,że ziemski sukces przemija, zaś cierpienie i śmierć prowadzi do uczestnictwa w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywając ostatni dzień rekolekcji i nadchodzący tydzień .

Więcej

V Niedziela Wielkiego Postu 7 .IV. 2019r.
To dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, aby ponownie odsłonić je dopiero w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie podkreślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy w darze zbawienie. Każda Eucharystia jest również Ofiarą krzyżową Chrystusa dokonaną sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. Jest to ta sama Ofiara i jedyna Ofiara Chrystusa, która przynosi nam zbawienie i obdarza nas życiem wiecznym. Z błogosławionych owoców tej ofiary czerpią siłę wszystkie pokolenia . Jezus wszystkich chce do siebie przygarnąć trzeba nam tylko obumrzeć dla grzechu .Wielki Post jest okazją byśmy w Sakr. Pokuty umarli dla grzechu i odzyskali siły do dobrego życia. Módlmy się więc o dobre przeżycie rekolekcji tak parafialnych jak i szkolnych oraz o dobrą Spowiedź św. w tym tygodniu by wszyscy chętnie skorzystali .

Więcej

IV Niedziela Wielkiego Postu 31. III. 2019 r.
Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę„Laetare, co oznacza „radujmy się”. Dziś liturgia czytań pełna jest radości i nadziei, zwłaszcza Ewangelia, w której Święty Łukasz zapewnia, iż Bóg nas kocha i jest miłosierny jak ojciec wobec marnotrawnego syna To zapewnienie, wzywa nas do konkretnych działań. Jednym z najbardziej owocnych i skutecznych jest nawrócenie i pokuta, która wyraża się poprzez modlitwę, uczynki miłosierdzia, umartwienia, wstrzemięźliwość, post ,jałmużnę oraz mądre korzystanie z mediów . Podejmijmy je aby pokój i radość wypełniły i nasze serca .

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu 24. III . 2019 r.
W świecie, w którym „prawo do szczęścia" jest najważniejsze i „ uświęca środki", rozbrzmiewa dziś kolejny raz w Ewangelii wezwanie do na¬wrócenia, które oznacza nie tylko zawrócenie ze złej drogi, ale także wewnętrzną przemianę, uporządkowanie hierarchii wartości i otwarcie oczu na drugiego człowieka. Bóg miłosierny i cierpliwy daje nam jeszcze czas, jak ewangeliczny ogrodnik, który pozostawia nieurodzajne drzewo, aby mogło przynieść owoc. Niech nie braknie nam odwagi, aby do¬strzec własne słabości i je pokonać, a także pomóc naszym bliźnim zawrócić z błędnej drogi. Ofiarami do puszek wesprzyjmy Ogólnopolski Fundusz Misyjny przeznaczony na pomoc dla narodów czyli AD Gentes .

Więcej

II Niedziela Wielkiego Postu 17. III . 2019 r.
Czas Wielkiego Postu jest wezwaniem do nawrócenia . W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Chrystusa ,który wobec uczniów ukazał swoją Boską naturę w cudownej przemianie . Przemieniony i uwielbiony Jezus z Góry Tabor z jednej strony jest zapowiedzią uwielbienia naszego ciała , a z drugiej uświadamia nam potrzebę nieustannej przemiany. Panie dobrze nam tu być - powiedzieli uczniowie do Jezusa na Górze Przemienienia . Dobrze i nam tu być z Jezusem w kościele . Dobrze ,że gromadzimy się dzisiaj- jako nasza wspólnota - wokół ołtarza . I my usłyszymy słowa , które rozległy się z obłoku „To jest Syn mój umiłowany”. Zbliżmy się do Jezusa i powierzmy Mu wszystko ,co nosimy w sercu równocześnie prosząc o łaskę przemiany naszych serc , a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

I. Niedziela Wielkiego Postu . 10 . III. 2019 r.
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Przed nami czas pogłębionej modlitwy i pokuty, który ma nam pomóc w nawróceniu. Wielki Post jest dla nas szansą zwrócenia większej uwagi na rzeczywistość duchową i spojrzenia na życie nie tylko z perspektywy ziemskich potrzeb. „Nie samym chlebem żyje człowiek" - mówi dziś do nas Jezus. Niech te słowa pomogą nam dobrze przeżyć ten ważny okres na drodze naszego zbawienia. Razem z darami chleba i wina ,które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy Go o siłę do wytrwania w nich ,abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana .

Więcej

Środa Popielcowa 6. III. 2019 r.
Od najdawniejszych czasów popiół jest symbolem przemijania i słabości człowieka, a także żałoby i pokuty. Posypanie głów popiołem już w Starym Testamencie było gestem oznaczającym smutek, skruchę, żal, gotowość do nawrócenia. Także i dla nas popiół staje się symbolem wzywającym nas do podjęcia pokuty. Z pokorą pochylmy głowy, aby w dniu dzisiejszym przyjąć na nie wymowny znak popiołu. Włączymy się w pokutę, którą podejmuje cały Kościół, a ofiarami wesprzyjmy cele charytatywne w naszej diecezji .

Więcej

VIII. Niedziela zwykła . 3 . III. 2019 r.
Codziennie docierają do nas potoki wiadomości, dziesiątki komunikatów, sami wypowiadamy też wiele słów , często płyt¬kich, banalnych, nieustannie coś lub kogoś oceniając lub osądzając, dostrzegając drzazgę w oku brata , a nie zauważamy belki we własnym . Nie osądzajmy z pozorów. Chciejmy szanować godność drugiego człowieka i jego dobre imię . Otwórzmy się na działanie słowa żywego, którym jest Jezus Chrystus. Niech On, Jego obecność i Jego nauka wypełnia nas i prowadzi w nadchodzący tydzień który jest 52 Tygodniem Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu pod hasłem : „Młodzi Trzeźwi i Wolni ”. otoczmy młodych naszą modlitwą

Więcej