Parafia Jastrzębie
XXIII Niedziela Zwykła 10 .IX . 2017r.
Przeżywając kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego warto uświadomić sobie że wychowanie dzieci i młodzieży jest pierwszym, niezbywalnym prawem i obowiązkiem rodziców, jest równocześnie bardzo poważnym i niełatwym zadaniem, dlatego z pomocą przychodzi Szkoła i wspólnota Kościoła. Polecajmy więc troskę o wychowanie młodego pokolenia Bożej Opatrzności i najlepszej naszej Matce Maryi.

Więcej

XXII Niedziela Zwykła 3. IX. 2017 r.
Msza św. ubogaca niedzielę i sprawia ,że staje się dniem świętym . Bez Mszy św. nie ma niedzieli. Dlatego Niedzielna Eucharystia, która nas dzisiaj gromadzi, to kolejna dla nas wierzących okazja, aby osobiście doświadczyć bliskości Boga, naszego najlepszego Ojca i całkowicie zjednoczyć się z naszym Zbawicielem, przyjmując Go w Komunii św.. Niech więc moc Ducha Świętego przenika nasze serca i umysły, wzmacniając naszą wolę. Skierujmy do Jezusa nasze serca , bo On jest naszym nauczycielem. Niech pełne wiary i modlitwy uczestnictwo w Najświętszej Ofierze oraz w adoracji stanie się źródłem siły w mozolnym trudzie naszego życia i nowym roku szkolnym dla dzieci i młodzieży .

Więcej

XXI Niedziela Zwykła 27. VIII. 2017 r.
Chrystus wzywa nas dzisiaj ,abyśmy uwierzyli w Jego bliskość i zaufali Mu bez reszty tak jak Patron naszej parafii św. Bartłomiej - Natanael -któremu dziś oddajemy cześć . Służył Chrystusowi całym sercem i oddał za Niego swoje życie przez odarcie ze skóry . Zapatrzmy się więc na Bartłomieja i chciejmy być prawdziwymi katolikami - tak bez podstępu . Prośmy więc przez wstawiennictwo św. Bartłomieja naszego patrona o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich i zabierzmy P. Jezusa w naszą codzienność by naśladować w wierności Bartłomieja patrona parafii całym sercem , a ofiarami do puszek wesprzyjmy tych którzy ucierpieli przez ostatni kataklizm .

Więcej

XX Niedziela Zwykła 20. VIII. 2017 r.
Dzisiaj również Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby wszystkich ludzi obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby obficie karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci, a ofiarami wesprzyjmy parafialne prace .

Więcej

XIX Niedziela Zwykła 13. VIII. 2017 r.
Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: «Mam obrońcę Boga! Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga!»" - śpiewając ten psalm ufności, złożyliśmy całe nasze życie - nas samych, nasze rodziny i bliskich, nasze radości i troski - w ręce dobrego Boga. Niech przeżywana przez nas Eucharystia będzie doświadczeniem mocy Boga, którą chce nas dziś obdarzyć. Zaczerpnij jej dla samych siebie, ale także dla innych, aby po wyjściu świątyni dzielić się nią z potrzebującymi wsparcia i pomocy.

Więcej

XVIII. Niedziela Zwykła 6. VIII. 2017 r. Przemienienie Pańskie
Dziś świętujemy Przemienienia Pańskiego ,które było umocnieniem dla uczniów , oraz potwierdzeniem ,że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym , którego mamy słuchać . Chrześcijanin to człowiek ,który słucha Boga i ciągle przemienia swoje serce . Podczas Mszy św. również będziemy świadkami przemieniania - chleb i wino przemieni się w Ciało i Krew Chrystusa. Niech udział w tej Mszy św. umocni nas do codziennych trudów, abyśmy stawali się podobni do Chrystusa.

Więcej

XVII Niedziela Zwykła 30. VII . 2017r.
Modlitwa jest czymś, co nieustannie towarzyszy naszemu życiu. Czasem jesteśmy z niej zadowoleni, a czasem mamy wyrzuty, że nie jest taką jaką być powinna lub że poświęcamy dla niej zbyt mało czasu. Przykładem prostej i pokornej modlitwy są słowa króla Salomona, które usłyszymy w pierwszym czytaniu. Została ona wysłuchana przez Boga i spełniona. Przeżywając drugą niedzielę synodalną pragniemy dzisiaj modlić się o dobre owoce V Synody dla naszej diecezji, czyli także dla naszej parafii i dla każdego z nas wierzących i niewierzących. Biskup prosił nas o modlitwę w intencji V Synodu, dlatego chcemy także przypomnieć sobie znaczenie naszej wspólnej i osobistej modlitwy dla ważnych wydarzeń kościelnych, aby bardziej świadomie podjąć modlitwę za dzieło synodalne. Zabierzmy więc P. Jezusa w naszą codzienność i podejmijmy też wezwanie Biskupów do trzeźwości w nowym miesiącu ,by jak najlepiej przeżywać trudy i zadania , które nas czekają.

Więcej

XVI Niedziela Zwykła 23. VII . 2017 r.
Pan Bóg cierpliwie pozwala rosnąć zbożu i chwastom. W nas też zasiał dobre ziarno. Tymczasem niejednokrotnie zamiast pielęgnować powierzone nam dobro, pozwalamy dojść do głosu temu, co nas odciąga od Pana Boga. Jednak nie jesteśmy sami. Św. Paweł mówi: „Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości". Do Niego możemy zwracać się w trudnych dla nas chwilach, kiedy widzimy, że zło, smutek czy czarne myśli wdzierają się do naszego życia. Każdy z nas może przyczyniać się do wzrostu królestwa Bożego już tu, na ziemi.

Więcej

XV Niedziela Zwykła 16. VII . 2017 r.
„Siewca wyszedł siać" - mówi Jezus w przypowieści dzisiejszej Ewangelii. Pan Bóg sieje ziarno - słowo Boże. Od każdego z nas zależy czy wsłuchując się uważnie w wypowiadane do nas słowo i przyjmując je, uczynimy z naszego życia żyzną glebę, na której słowo Boże będzie mogło przynosić piękny plon. Pomoże nam w tym Boża Matka czczona dziś jako Matka Boża Szkaplerzna Dziękując zaś Jezusowi za przeżyty tydzień wesprzyjmy nasze prace modlitwą i ofiarą na składkę .

Więcej

XIV Niedziela Zwykła 9. VII . 2017 r
Bóg mówi do nas nieustannie. Czyni to przez świat stworzony, przez powołanych ludzi, modlitwę, słowo Boże zawarte w objawieniu, przez liturgię i sakramenty. Nie do wszystkich jednak dociera prawda o Bogu. Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelii modli się: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" Trzeba zawierzyć siebie Chrystusowi oraz trwać w pokorze, aby roszczenia ludzkiego umysłu nie utrudniały nam poznania Bożej prawdy. W ciszy serca stańmy przed ołtarzem Zbawiciela zawierzając mu wszystkie nasze sprawy ,a ofiarami na składkę wesprzyjmy nasze Seminarium Duchowne w Tarnowie

Więcej