Parafia Jastrzębie
3 Niedziela Adwentu, 13.12.2020 r.
Radujcie się i cieszcie, bo Pan jest blisko. Zbliża się świętowanie Bożego Narodzenia. Przeżywając niedzielę Gaudete uwielbiajmy Boga za wielkie dzieła, które uczynił w historii zbawienia i dla nas dziś czyni. Jednak nie będzie w naszych sercach prawdziwej radości, gdy je nie oczyścimy z grzechów w sakramencie pokuty. Skorzystajmy z tego daru, abyśmy rodowali się w Panu. Dziś modlimy się za ofiary stanu wojennego w Polsce.

Więcej

2 Niedziela Adwentu 6.12. 2020 r.
Wszyscy jesteśmy wędrowcami w drodze do nieba. Liturgia wzywa nas, abyśmy prostowali ścieżki dla Boga i w ten sposób przygotowywali serca na przyjęcie Bożej pomocy. W walce z własnymi słabościami, które czynią krętymi drogi naszego życia, wsparcie Najwyższego jest nieodzowne. Dziś modlimy się za Kościół katolicki na Wschodzie wspierając chrześcijan mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Więcej

1 Niedziela Adwentu 29.11. 2020 r.
Rozpoczęliśmy Adwent - czas duchowego przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Jest to także czas czuwania, czyli oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na ziemię w wielkim majestacie na końcu świata. Gdy czynimy dobro, a unikamy zła, dajemy dowód, że czuwamy, a to nas odpowiednio przygotuje na przeżycie radosnych świąt Narodzenia Pańskiego. Dziś w naszej diecezji przeżywamy kolejną niedzielę synodalną. Módlmy się o dobre wykorzystanie Adwentu i spotkań z duszpasterzami.

Więcej

34 Niedziela - Chrystusa Króla 22. 11. 2020 r.
1. Chrystus jest Królem naszych serc, ale także wszechświata. Jego królowanie różni się od panowania władców tego świata. Rozdzielając łaski służy każdemu człowiekowi. Czy jesteśmy zdolni przyjąć Jego dary i za nie dziękować? Czy może odrzucamy takiego Króla i Jego prawo do naszych serc oraz kierowania światem. Zawsze, gdy grzeszymy sprzeciwiamy się królowaniu Chrystusa.

Więcej

33 Niedziela zwykła 15.11. 2020 r.
Bóg daje nam różne talenty, które mamy rozwijać, gdyż w momencie śmierci będziemy się musieli z nich rozliczyć. Pogłębiajmy naszą wiarę, która jest najcenniejszym darem i rozwijajmy w sobie inne zdolności, abyśmy zasłużyli na wieczną nagrodę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Więcej

32 Niedziela zwyida 8. 11. 2020 r.
1. Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, łatwo ją dostrzegą, którzy miłują i szukają jej. Jest nią zachowywanie Bożych przykazań, Pismo Święte, głęboka wiara w Boga i sam Syn Boży. Szukajmy zatem Bożej mądrości, bo ona ustrzeże nas od grzechów, popełnione odpuści oraz doprowadzi do zbawienia.

Więcej

31 Niedziela zwykła 1.11. 2020 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
W niebie mamy orędowników- są nimi święci, których dzisiaj czcimy. Wstawiają się za nami i wypraszają u Boga potrzebne łaski dla Kościoła i świata. Bierzmy z nich wzór, bo zdobyli palmę zwycięstwa i cieszą się oglądaniem Boga.

Więcej

XXX Niedziela Zwykła 25 .X . 2020 r.
Dzisiaj wspominamy poświęcenia naszego kościoła czyli uroczystego oddania go do kultu Bożego . Konsekracja naszej świątyni miała miejsce po ostatnim remoncie 28 .V. 1967 r. przez ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza .Kościoły pomocnicze były poświęcone : w Jastrzębi G. jako Punkt Katechetyczny przez bp. Władysława Bobowskiego 1 IX 1985 r. , a w Kąśnej konsekracja miała miejsce 15. XI. 1992 r. przez Ks. Bp. Jana Styrnę . Dziś z wielką miłością i pietyzmem patrzymy na ściany naszych świątyń wspominamy trudny czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych .To piękne święto jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za to ,że mamy swój K o ś c i ó ł , w którym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszkał ,aby być z nami. Z wdzięcznością przypominamy sobie także wszystkie wydarzenia ,radosne i smutne, które miały miejsce w tej świątyni i w których sami uczestniczyliśmy Od chrztu świętego staliśmy się świątynią Boga w Trójcy Jedynego. W naszych sercach i umysłach ma nieustanie trwać uwielbienie, czyli kult Boga prawdziwego tak jak ma to miejsce w naszych parafialnych świątyniach. Przeżywając rocznicę poświęcenia własnego kościoła pamiętajmy, że gdy trwamy w łasce uświęcającej świątynia naszego serca jest czysta i miła Bogu. Także dziś w naszej diecezji obchodzimy kolejną niedzielę synodalną. Módlmy się, abyśmy jako parafia byli wspólnotą ewangelizującą.

Więcej

XIX Niedeziela Zwykła 18.X.2020 r.
„ Oto ja poślij mnie „ to hasło Światowego Dnia Misyjnego, który dziś przeżywamy. Uświadamia nam ono, że wszyscy wierzący w Chrystusa są odpowiedzialni za ewangelizację świata. Obejmijmy modlitwą misjonarzy i ludzi do których są posiani. Starajmy się też w swoim środowisku mówić o Bogu.

Więcej

XXVIII . Niedziela Zwykła 11. X . 2020 r.
Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na spotkanie z Nim . Pomoże nam w tym przeżywany dziś XX Dzień Papieski i osoba Świętego Jana Pawła II Wspominając Jego pontyfikat i poświęcenie dla Boga i ludzi zawierzmy Najwyższemu wszystkie nasza sprawy które nas ograniczają a szczególnie sprawę pandemi

Więcej