Parafia Jastrzębie
21 Niedziela zwykła 23. 08. 2020 r.
Jezus powiedział o św. Bartłomieju To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Praktykował w swoim życiu zasadę, że prawda nas wyzwali i mowa wasza niech będzie tak tak nie nie, bo wiedział że wszystko inne pochodzi od Złego. Wspominając tego Apostoła uczmy się prawości życia wolnego od hipokryzji i zakłamania. Skorzystajmy też z przywileju odpustu, który dziś można uzyskać w naszym kościele. Witamy wśród nas ks. kapelana Jego Świątobliwości ks. Władysława, który wygłosi kazanie i będzie celebrował sumę odpustową.

Więcej

20 Niedziela zwykła 16. 08. 2020 r.
Bóg wzywa nas do zachowania Jego prawa i czynienia sprawiedliwości, gdyż w ten sposób może nas zbawiać. Święcenie dnia świętego przez powstrzymanie się od prac niekoniecznych i udział we Mszy św. to znaki zachowania przymierza, które zawarliśmy w czasie chrztu świętego. Świątynia jest domem modlitwy, dlatego gromadźmy się w niej chętnie i często - nie tylko w niedziele.

Więcej

19 Niedziela zwykła 09. 08. 2020 r.
Jezus przemienił się na górze Tabor wobec uczniów, aby ich umocnić na czas swoje męki i śmierci. Z Nim zawsze był i jest Bóg Ojciec dla którego wszystko żyje, co potwierdza ukazania się Mojżesza i Eliasza.Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową, która przywołuje wspomniane wydarzenie z życia Jezusa. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Gości, w wśród nich ks. Kazimierza- dzisiejszego kaznodzieję. Witamy Was drodzy parafianie i zapraszamy do skorzystania z daru odpustu, czyli darowania kar za grzechy.

Więcej

XVIII Niedziela Zwykła 2 . VIII . 2020 r.
Każda Eucharystia- Msza św. jest dowodem tego, jak bardzo Bogu zależy na każdym z nas. On nie jest obojętny wobec naszych pragnień i chce ofiarować człowiekowi nie tylko to, czego pragnie, ale przede wszystkim to, czego najbardziej potrzebuje. W dzisiejszej ewangelii usłyszymy, jak Pan nie zostawia nas w potrzebie, ale chce nas nakarmić, byśmy mieli siłę służyć również innym.

Więcej

XVII Niedziela Zwykła 26.07.2020 r.
Każdy z nas powołany jest przez Pana Boga do szukania królestwa niebieskiego. Zbliżamy się do niego, ilekroć wprowadzamy pokój i dzielimy się tym co mamy z innymi. Chrystus jest naszym najcenniejszym skarbem, który odkrywamy zwłaszcza podczas Eucharystii. Dlatego z wiarą i skupieniem przeżyjmy tę Mszę Świętą, zawierzając Panu Bogu nowy tydzień, naszą pracę i wakacyjny wypoczynek.

Więcej

XVI Niedziela Zwykła 19.07.2020 r.
„Pamiętaj, aby dzień święty święcić" - to trzecie przykazanie Dekalogu gromadzi nas dziś w świątyni, by wielbić Boga za otrzymane łaski, przepraszać za grzechy i prosić w potrzebach naszych serc. W dzisiejszą niedzielę Pan Bóg poprzez przypowieść o chwaście wśród zbóż wzywa nas do czujności i wybierania dobra, a unikania zła. Módlmy się podczas tej Eucharystii, abyśmy to zadanie realizowali w swojej codzienności.

Więcej

XV Niedziela Zwykła 12.07.2020 r.
Na progu nowego tygodnia pracy i wakacyjnego wypoczynku gromadzimy się na Eucharystii. To Chrystus jest siłą i mocą na drodze realizowania życiowego powołania. To tutaj karmi nas swoim Ciałem i umacnia Słowem. Chrystus jest obecny pośród nas, by nas napełniać sobą – swoją mocą, by nas uzdalniać do chrześcijańskiego życia. Chciejmy dziękować Mu za dar Jego obecności, za Jego łaskę, którą nas darzy i powierzajmy Mu wszystkie nasze troski .

Więcej

XIV Niedziela Zwykła 5. VII . 2020 r.
Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka." Tak Bóg Ojciec zwraca się do swojego Syna. JEZUS Najwyższy kapłan, wybrał tych, których chciał Apostołów , a oni przyszli za Nim , aby głosić Jego naukę aż na krańce świata. Obecnie posyła tych, którym daje udział w swoim kapłaństwie. Przeżywamy w naszej parafii prymicje ks.mgr Dariusza, Otoczmy go nasza modlitwą.

Więcej

XIII Niedziela Zwykła 28. VI . 2020 r.
Eucharystia to najwspanialsza uczta miłości, na którą jesteśmy zaproszeni przez Boga. Tu jej doświadczamy we wspólnocie sióstr i braci, tu się nią karmimy, tu się jej uczymy. Stąd wychodzimy umocnieni, by miłość ewangeliczną zamieniać w czyn codzienny. Dajmy się raz jeszcze przeniknąć miłości największej, której na imię Jezus,a który jest blisko nas jako zmartwychwstały Pan. Mamy nieustannie wkraczać w nowe życie umierając dla grzechu, by żyć dla Boga. Dziś, w naszej diecezji przeżywamy niedzielę synodalną, a w parafii odpust w kościele MB Nieustającej Pomocy.

Więcej

XII Niedziela Zwykła 21. VI . 2020 r.
Nasze życie upływa wśród rozmaitych przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, został z nami w Eucharystii w Komunii św. . To właśnie On wspiera nas w walce ze złem Potrzebujemy rzeczy ziemi , nieodzowny jest nam chleb codzienny ,ale jeszcze bardziej potrzebujemy Chleba Eucharystycznego który ubogaca i uświęca nasze życie . Módlmy się więc za dzieci ,które przeżywają dziś swoją pierwszą Komunię św. Wspomnijmy i naszą I Komunię i dziękujmy Jezusowi za przychodzenie do naszych serc. A przeżywając w naszej diecezji święto rodziny w sposób szczególny módlmy się o świętość życia rodzinnego małżeńskiego .

Więcej