Parafia Jastrzębie
Święto Św. Szczepana I Męczennika 26. XII . 2016r.
Przeżywamy dziś II dzień Świąt Bożego Narodzenia . We wszystkich świątyniach i naszych domach rozbrzmiewają kolędy , a Kościół stawia nam przed oczy postać św. Szczepana I-go męczennika , który całym życiem służył Chrystusowi i poniósł śmierć męczeńską. Trwajmy i my całym sercem przy Jezusowym żłobku prosząc by jako Dziecię swoją rączką nam we wszystkim błogosławił . Otoczmy modlitwami i wesprzyjmy swoimi ofiarami Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie .

Więcej

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25. XII . 2016r.
W (tę świętą noc) ten święty Dzień Narodzenia Pańskiego stajemy z Maryją, Józefem i pasterzami w betlejemskiej grocie, aby w duchu i prawdzie oddać pokłon nowo narodzonemu Zbawicielowi. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, na¬rodzony z Maryi Dziewicy, jest naszym Bogiem i Panem. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Tę radosną wieść powtarzamy dziś świętując Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niczym Pasterze sprzed dwóch tysięcy lat przychodzimy by powitać Boże Dziecię które narodziło się z MARYI w betlejemskiej grocie. Cieszmy się i rozgłaszajmy : „Bóg się rodzi moc truchleje, Pan niebiosów obnażony” , a przyjmując Jego orędzie pokoju , prośmy by swą rączką nam pobłogosławił .

Więcej

IV Niedziela Adwentu 18. XII . 2016 r.
Przeżywając czwartą niedzielę Adwentu stoimy już niejako u progu świąt, tylko dni dzielą nas od Wigilii Bożego Narodzenia. Jesteśmy już blisko Jezusa jak Maryja i Józef i możemy odkryć w Nim Zbawiciela i doświadczyć Jego miłości . Bo Jego obecność pośród ludu trwa nadał ; jest w każdej Mszy św. i chce być w naszym sercu . Przeżywajmy więc jak najlepiej każdą Ofiarę Mszy św. i uczyńmy nasze serce na Święta przez świąteczną spowiedź najpiękniejszym mieszkaniem dla Jezusa - Bożego Syna - naszego Pana ,a sprawy parafii wesprzyjmy naszymi ofiarami .

Więcej

III Niedziela Adwentu 11. XII . 2016 r.
Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, która nazywana jest niedzielą radości. Najważniejszym powodem tej radości jest bliskość Pana. Aby nasze spotkanie z Panem było radosne trzeba nam odrzucić zło i grzech. Módlmy się , by radość zagościła w naszych sercach i naszych domach .

Więcej

II Niedziela Adwentu 4.XII . 2016 r.
Adwent dla uczniów Chrystusa jest szczególnym czasem patrzenia na swoje życie, które jest nieustannym zdążaniem ku wieczności. Eucharystia jest dla nas wsparciem w przezwyciężaniu w nas człowieka ziemskiego, a kierowaniem naszych myśli ku Ojcu, który jest w niebie. Łaska płynąca z ofiary Mszy Świętej jest dla nas umocnieniem w czynieniu uczynków miłości, które otwierają nam drogę do nieba. Jest dla nas umocnieniem w dobrych adwentowych postanowieniach. U początku tej Świętej Ofiary pomyślmy, jakie dobre postanowienia towarzyszą nam w tym adwentowym czasie. Módlmy się na adoracji także za Kościół na Wschodzie ,aby mógł rozwijać się w pełnej wolności i wesprzyjmy go ofiarą do puszek.

Więcej

I Niedziela Adwentu 27 .XI . 2016 r.
Z Bożą pomocą rozpoczynamy Adwent , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , podczas którego w sposób szczególny będziemy dawać świadectwo na¬szej wiary pod hasłem „Idźcie i Głoście” Nowy rok liturgiczny rozpoczyna Adwent - czas radosne¬go oczekiwania na święta Bożego Narodzenia - święta przyj¬ścia Zbawiciela. Adwent jednak jest również czasem, w którym powinniśmy trochę zwolnić i przyjrzeć się naszemu życiu, któ¬re jest nieustannym oczekiwaniem. Wciąż bowiem czekamy na spotkanie z Chrystusem, które dokona się na końcu czasów, kiedy nastąpi paruzja - ostateczne przyjście naszego Pana na końcu świata. Adwent jest też czasem patrzenia na to wcześniejsze spotkanie z Chrystusem, które dokona się w chwili naszej śmierci. Śmierć jest przecież naszym spotkaniem z Bogiem - jak wierzymy mocno i o co się modlimy - który będzie dla nas miłosiernym sędzią i pozwoli nam wejść do domu przygotowanego dla nas. Niech zatem Adwent będzie dla nas sposobnym czasem przygotowania się na ostateczne spotkanie z Panem.

Więcej

XXXIV Niedziela Zwykła . Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20. XI . 2016 r.
Przeżywana uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wieńczy nie tylko kolejny rok kościelny, ale także zamyka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony w ubiegłym roku przez papieża . Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek zamknie w papieskiej bazylice na Watykanie ostatnią bramę miłosierdzia - ostatnie drzwi święte Roku Jubileuszowego. Dzisiaj też uznajmy Chrystusa królem naszego życia naszych serc. Jezus jest królem, ale innym niż jakikolwiek ziemski władca - Jego królewskim gestem było umywanie nóg, koroną- ciernie , a królowaniem serce człowieka. Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje intronizacji, godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa. Uczestnicząc we Mszy św. módlmy się , aby wszędzie nastało Chrystusowe Królestwo prawdy i życia , świętości i łaski , sprawiedliwości i pokoju. . Dziękujmy miłosiernemu Bogu, za ogrom łask, który spłynął na cały świat, na cały Kościół i na każdą i każdego z nas w świętym Roku Miłosierdzia. Dziękujmy za łaski i dary kończącego się Jubileuszowego Roku Miłosierdzia jak i 1050- lecia Chrztu Polski ,a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXXIII Niedziela zwykła 13 XI 2016 r.
Dzisiejsze słowa Jezusa brzmią zaskakująco – zapowiadają prześladowania poprzedzające dzień sądu . Na szczęście Jezus daje obietnice , że będzie obecny przy prześladowanych i wesprze ich mądrością i włos z głowy im nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie Nikt nie wie kiedy ten czas przyjdzie. Módlmy się abyśmy byli na niego gotowi i wczytujmy się w Słowo Boże. Słuchajmy zatem i dzisiaj ze czcią czytań mszalnych i prośmy o kierowanie się nimi w codziennym życiu . Solidaryzujmy się też z prześladowanymi za wiarę .

Więcej

XXXII niedziela zwykła 6 XI 2016 r.
Jeszcze wciąż jesteśmy pod wrażeniem cmentarza . Jeszcze rozrzewnieniem wspominamy naszych bliskich , odwołanych do wieczności .Pociechą są dla nas słowa z Pisma św. mówiąc ,że Bóg nagrodzi każdy dobry czyn , każdy wdowi grosz. Za wierność Bogu czeka i nas wieczne szczęście . Obyśmy wsparci łaską Ducha św. potrafili każdego dnia trwać wiernie przy Jezusie Chrystusie i Jego nauce jak owi siedmiu braci z matką . Dziś pragniemy w Tygodniu Modlitw za Zmarłych nieść modlitwy zmarłym i szczególnym wsparciem- modlitwą różańcową otoczyć ich w tym miesiącu.

Więcej

Uroczystość Wszystkich Świętych 1XI 2016 r.
Wychwalamy dzisiaj Boga za wszystkich świętych, którzy wędrując drogą błogosławieństw, doszli do nieba. Taki sam cel został wyznaczony i nam - pielgrzymującym ku szczęściu po drugiej stronie życia. Dlatego u Źródła świętości i miłości, podczas Najświętszej Ofiary zaczerpnijmy potrzebnej mocy. Abyśmy wpatrując się w Wszystkich Świętych naśladując ich wiarę, miłość , wierność, męstwo w cierpieniach zdobyli wieniec chwały . Wśród Świętych którym dzisiaj oddajemy cześć są i nasi patronowie , których imiona nosimy- uczcijmy ich dzisiaj naszą modlitwą, wypraszając sobie potrzebne łaski

Więcej