Parafia Jastrzębie
5 niedziela Wielkiego Postu, 03.04.2022 r.
Łatwo przychodzi nam oskarżać innych, ale walki naszym grzechom i wadom nie chcemy wypowiadać, bo to jest trudne. Zachowujemy się często jak oskarżyciele kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie chce, aby ludzie grzeszyli, ale okazuje miłosierdzie tym, którzy popełniwszy grzech chcą się z niego poprawić i Boga proszą o przebaczenie. Skorzystajmy przed świętami z miłosierdzia, które Bóg chce nam okazać w sakramencie pokuty.

Więcej

4 niedziela Wielkiego Postu, 27.03.2022 r.
Starszy syn z dzisiejszej Ewangelii zazdrościł młodszemu łaskawości ojca. Czasami i nas ogarnia zazdrość, czyli smutek z czyjegoś dobra i szczęścia oraz radość z jego nieszczęścia. Trzeba w sobie to uczucie przezwyciężyć i radować się z tego, iż dobro bliźniego dotknie także i nas, a złota zasada postępowania: Wszystko co byście chcieli, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie - niech nami kieruje. Módlmy się za V synod, przeżywając kolejną niedzielę synodalną.

Więcej

3 niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2022 r.
Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię, które oddaje istotę Jego osobowości - jest istotą samoistną, która sama dała sobie życie i to życie podtrzymuje oraz wszystkim żyjącym istotom daje życie. Ludzie, wiedząc, kim jest Bóg, powinni pokornie Mu służyć w duchu wdzięczności, a za grzechy wynagradzać. Chociaż okazuje nam cierpliwość, to nie oznacza, że nie będzie karał. Nawracając się, mamy zachowywać Boże przykazania.

Więcej

2 niedziela Wielkiego Postu, 13.03.2022 r.
Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, gdy przeszedł między porąbanymi zwierzętami w postaci gorejącej pochodni. Wybrał tego patriarchę, aby przez niego błogosławić ludzkości i ostatecznie przygotować ją na przyjście Syna Bożego. Jezus jest umiłowanym Synem Boga – co usłyszeli świadkowie Jego przemienienia na górze Tabor. Dziś solidaryzując się z misjonarzami wspierajmy dzieło ewangelizacji, aby wszyscy poznali jedynego Zbawiciela - Jezusa.

Więcej

1 niedziela Wielkiego Postu, 06.03.2022 r.
Syn Boży po czterdziestodniowym poście na pustyni został poddany próbie. Przystąpił do Niego szatan, który zaczął Go kusić. Jezus mężnie odpiera wszystkie jego ataki i uświadamia nam, że wszystkie stworzenia mają służyć Bogu, gdyż od Niego są zależne. Kiedy zachowujemy Boże przykazania, to służymy Najwyższemu, a On nas za to wynagrodzi.

Więcej

8 niedziela zwykła, 27.02.2022 r.
Mowa nasza zdradza zamiary serca. Jest ono skarbcem, który może być przez nas napełniony złem lub dobrem. Jako chrześcijanie wiemy, że nasze serca powinny być napełnione dobrem. Tylko Bóg jest zawsze dobry, dlatego mamy zwracać się do Niego, aby być dobrymi na co dzień. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną polecajmy Najwyższemu osoby starsze i niepełnosprawne oraz uwikłanych w nałóg pijaństwa i wspierajmy ich w niesieniu ich krzyża.

Więcej

7 niedziela zwykła, 20.02.2022 r.
Dawid mając możność zabicia Saula, który go prześladował, nie czyni tego, bo uważa go za pomazańca Pańskiego, czyli takiego, którego Najwyższy wybrał i namaścił. Miłosierdzie, które Dawid okazał swojemu wrogowi, królowi Saulowi, było szczególnie miłe Bogu. Za to otrzymał od Niego ochronę, która ustrzegła go od śmierci z rąk króla Izraela. Wszystkim okazujmy miłosierdzie, litując się na ich nędzą duchową i materialną.

Więcej

6 niedziela zwykła, 13.02.2022 r.
Człowiek wierzący pokłada ufność w Bogu. On jest dla niego najważniejszy, a drugi człowiek i bogactwa są w jego hierarchii wartości na dalszych miejscach. W takim stanie jest zdolny dostrzec każdą łaskę i ją dobrze wykorzystać. Natomiast pozbawiony błogosławieństwa Bożego, czyli Jego łask, jest ten, kto liczy na siebie i innych ludzi oraz na bogactwa, a lekceważy Najwyższego. Ufajmy zatem kochającemu nas Bogu.

Więcej

5 niedziela zwykła, 05.02.2022 r.
Prorok Izajasz miał widzenie Boga siedzącego na wyniosłym tronie. Nie widział Jego twarzy, ale zarys postaci i szatę, która go okrywała, a wypełniała świątynię. Aniołowie zwani Serafinami stali przed Nim i Go uwielbiali słowami: Święty, Święty, Święty. Bóg zawsze jest święty, to znaczy oddzielony od grzechu i chce, aby człowiek unikał tego, co oddziela go od Niego. Zarazem odpuszcza grzechy i obdarza łaską, abyśmy byli święci, to znaczy z Nim zjednoczeni.

Więcej

4 niedziela zwykła, 30.01.2022 r.
Bóg umacnia wierzących do dawania świadectwa, mimo iż często spotykają się ze strony innych z lekceważeniem. Polega ono na przekonaniu, że Bóg jest z nami, gdy Go z wiarą głosimy, a odrzucenie Najwyższego prowadzi do odpowiedzialności przed Nim, a ostatecznie do potępienia. Przeżywając kolejną synodalną niedzielę, módlmy się, abyśmy byli świadkami także w świecie mediów.

Więcej