Parafia Jastrzębie
Uroczystość Zesłania Ducha św. 31 V 2020 r.
Chrystus obiecał zesłać Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który doprowadzi Apostołów do całej prawdy. Stało się to 50 dni po Jego Zmartwychwstaniu i 10 po Wniebowstąpieniu, w święto Zielonych Świąt, kiedy Izraelici składali Bogu ofiary z pierwszych plonów. Obdarowani mocą z wysoka mogli odważnie głosić Ewangelie. Starajmy się słowem i życiem głosić Jezusa.

Więcej

Niedziela Wniebowstąpienia Pana 24.05.2020r
Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przypomina nam ona, że nasza Ojczyzna jest w niebie i nasze codzienne życie ma nas tam prowadzić . Chrystus zasiadł po prawicy Ojca, aby wstawiać się za nami. Przyjdzie powtórnie na ziemię na końcu świata, tak jak widzieli Go wstępującego do nieba Apostołowie i inni zgromadzeni w tym dniu wokół Pana. Starajmy się tak żyć, aby po śmierci być z Jezusem w niebie.

Więcej

6 Niedziela Wielkanocna 17 . 05. 2020 r.
Każda Msza Święta to spotkanie z żywym Jezusem, który przychodzi do nas i daje nam siebie jako pokarm, wzmacniając nasze siły duchowe. To Jezus w Komunii Świętej nas umacnia i chroni przed grzechem, a wymownym znakiem tego jest życie świętych. Dziś w przededniu 100- rocznicy urodzin św. Jana Pawła II podziękujmy Jezusowi i Maryi za dar obecności w życiu papieża Polaka.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna 10. 05. 2020 r.
Jako pielgrzymi zdążający na spotkanie z Bogiem gromadzimy się w świątyni na sprawowanie liturgii eucharystycznej wokół ołtarza.Msza Święta bowiem jest przystankiem na drodze do nieba, a równocześnie spotkaniem z Chrystusem, który ukazuje nam Ojca i który sam jest drogą prowadzącą do domu Ojca - domu, w „którym jest mieszkań wiele” Łączy więc nas Jezus Chrystus, który daje nam siebie w Eucharystii,będącej dla nas wielkim i nieocenionym darem. Dlatego nasze uczestnictwo w tej Mszy Świętej niech będzie wyrazem naszej wdzięczności za obecność Jezusa pośród nas.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna 03. 05. 2020 r.
W dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza przeżywamy w Kościele Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Mamy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Mamy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mamy zatem wspaniałą okazję, by prosić Pana żniwa i Pasterza Kościoła o kapłanów, którzy troszcząc się o Kościół dają nam dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych.

Więcej

III Niedziela Wielkanocna 26 .IV.2020 r.
Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, szatanem. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas przez swoje słowo ,które w niedziele biblijną mamy szczególnie poznawać Słysząc Boże Słowo możemy mieć pewność, że w ciężkich sytuacjach nie jesteśmy sami. Jezus daje nam siłę i pokój i dary , aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze.. Niech nadzieja, a nie lęk, z powodu pandemii towarzyszy nam w naszej codzienności . Módlmy się więc gorąco abyśmy z miłością przyjmowali słowa i czyny Jezusa i według nich żyli. Dziś w sposób szczególny módlmy się za kierowców, a także za V Synod.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.o4.2020 r
Trwamy w przeżywaniu tajemnic Wielkanocy. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego i w 76. Tygodniu Miłosierdzia wraz z Caritas w całym kraju stajemy na służbie wszystkim chorym, potrzebującym, wszystkim seniorom i wspieramy naszych medyków. Otwarci na Miłosierdzie Boże chcemy uwielbiać Miłosiernego Ojca, który uzdalnia nas do tego, aby żyć miłosierdziem dla bliźniego. Eucharystia, którą rozpoczynamy jako ucztę miłości, niech bardziej jednoczy nas teraz z Bogiem oraz z braćmi i siostrami.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12 IV. 2020 r.
Po długim czterdziestodniowym czasie przygotowania oraz po wielkiej paschalnej nocy oczekiwania chcemy dziś uwielbić Chrystusa Zmartwychwstałego i rozważyć słowa aniołów mówiących do niewiast: „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał" Skoro zmartwychwstał to znaczy, że odniósł ostateczne zwycięstwo, nad grzechem szatanem oraz śmiercią i z tego płynie dla nas radość.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 5.IV. 2020 r.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Niestety ten sam tłum zaledwie parę dni później domagał się Jego śmierci... Jakże niestały bywa człowiek, który potrafi jednego dnia przy kratkach konfesjonału zapewniać o swej poprawie, a drugiego popełniać te same grzechy, z których się spowiadał. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy skłonni do zła, ale Bóg daje nam moc. Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywać nadchodzący tydzień

Więcej

5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.
Dzisiejsza, piąta już niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna szczególny czas rozmyślania nad męką Pańską, co wyraża symbolika zasłoniętych krzyży. Chcemy bowiem z Jezusem krok po kroku przejść ostatnią drogę - aż do zmartwychwstania. Każda Msza Święta daje nam ku temu najlepszą okazję, stąd też z gorliwością i w skupieniu starajmy się rozważyć wszystko to, co niewinny Baranek musiał wycierpieć za nasze grzechy. Módlmy się za dotkniętych epidemią i za V Synod tarnowski.

Więcej