Parafia Jastrzębie
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20.11.2022 r.
W Izraelu pierwszych dwóch królów wybierał Bóg, ale to Dawid okazał się królem, który nie został odrzucony przez Najwyższego, mimo że nie był do końca wierny. Pokora, którą jako władca praktykował, była miła Bogu do tego stopnia, iż Bóg obiecał mu potomka panującego na wieki. Dziś wiemy, że tym potomkiem co do ciała okazał się Syn Boży, Jezus. Jego królestwo nigdy się nie skończy. Jest ono pośród nas, gdy żyjemy zgodnie z pragnieniem Boga wyrażonym w przykazaniach.

Więcej

33 niedziela zwykła, 13.11.2022 r.
Boży sąd, który czeka każdego, będzie dla pysznych jak palący piec i to, co uważają za chlubę, zniszczy, jak ogień spala słomę, natomiast sprawiedliwi będą uzdrowieni - takie pouczenie przekazuje nam prorok Malachiasz. Czyńmy wszystko, aby nasze uczynki nie spłonęły w piecu Bożej sprawiedliwości.

Więcej

32 niedziela zwykła, 05.11.2022 r.
Siedmiu synów dzielnej matki wytrwało w wierze w prawdziwego Boga, mimo wielkich męczarni, jakim ich poddano. Siłą była dla nich wierność Bogu i spodziewanie się przyszłego zmartwychwstania. Jezus wyjaśnia, że każdy człowiek zmartwychwstanie, a wtedy ludzie zbawieni będą jak aniołowie w niebie. Wiernością Bogu zasługujmy na chwalebne zmartwychwstanie.

Więcej

31 niedziela zwykła, Rocznica Poświęcenia Kościoła, 30.10.2022 r.
Świątynie katolickie są domami Boga, w których On przebywa; w sposób szczególny obecny pod postaciami eucharystycznymi. Każdy chrześcijanin jest żywą świątynią Boga. Mamy więc w swoim ciele wielbić i czcić Najwyższego.

Więcej

30 niedziela zwykła, 23.10.2022 r.
Człowiekowi łatwo przychodzi osądzać innych. Ponieważ nie zna intencji, to jego sądy często bywają krzywdzące dla bliźniego. Bóg jest sprawiedliwym sędzią, to znaczy, że osądzi każde nasze działanie zgodnie z intencją i wysiłkiem. Jemu zatem pozostawmy sądzenie ludzi, a sami oceniając uczynki swoje i innych, czyńmy to, co jest zgodne z Bożą wolą.

Więcej

29 niedziela zwykła, 16.10.2022 r.
Gorąca i wytrwała modlitwa Mojżesza sprawiła, że Izraelitom udało się odnieść zwycięstwo na Amalekitami. Jezus w przypowieści o niesprawiedliwym sędzim przypomina: chociaż nie zasługujemy przez grzeszne życie na otrzymanie wielu łask, gdy będziemy wytrwale prosili, to je otrzymamy. Prośmy więc nieustannie Boga.

Więcej

28 niedziela zwykła, 09.10.2022 r.
Posłuszeństwo Syryjczyka Naamana głosowi Boga sprawiło, że został oczyszczony z trądu, podobnie dziesięciu trędowatych, którzy wyruszyli, aby pokazać się kapłanom. Bóg uzdrawia fizycznie i duchowo oraz oczyszcza z grzechów. Musimy jednak się do Niego zwrócić w pokorze i przez posłuszeństwo wypełnić to, co nakazuje. Okazujmy Najwyższemu posłuszeństwo we wszystkim.

Więcej

27 niedziela zwykła, 02.10.2022 r.
Bóg przez proroka Habakuka przestrzega, że zginie ten, kto jest ducha nieprawego. A sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Nie wolno się zatem zniechęcać, gdy widzimy, że zło się panoszy, a ludzie nieprawi biorą górę. Ostatecznie zwycięzcami okażą się ludzie sprawiedliwi. Oni to będą żyć zawsze zjednoczeni z Panem. Czyńmy dobro, czekając na wieczną nagrodę.

Więcej

26 niedziela zwykła, 25.09.2022 r.
Chciwość nie tylko godzi w drugiego człowieka, ale prowadzi do wiecznego potępienia. Doświadczył tego bogacz z dzisiejszej Ewangelii. Każdy, kto dobra zatrzymuje tylko dla siebie, sprzeciwia się Najwyższemu, który chce, aby wszystkim służyły. Dzielmy się tym, co posiadamy.

Więcej

25 niedziela zwykła, 18.09.2022 r.
Każdy, kto wyzyskuje bliźniego, obraża Boga, który daje dobra, abyśmy je wykorzystywali na Jego chwałę i pożytek ludzi. Rządzący – polecani modlitwie, o których mówi św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza – mają czuwać, aby nikomu nie działa się krzywda. Ostatecznie to wszechwiedzący Bóg będzie oceniał i wynagradzał lub karał za czyny, których dokonujemy tu na ziemi.

Więcej