Parafia Jastrzębie

10 niedziela zwykła, 09.06.2024 r.

13.06.2024, Gdy apostołowie powrócili do Jezusa z wyprawy misyjnej cieszyli się, iż mogli wypędzać złe duchy, czyli szatanów. Taką władzę ma tylko Bóg, który jest ponad wszystkim. Zostawił ją swojemu Kościołowi, który zbawia także przez uwalnianie od złego ducha zniewolonych ludzi. Jako chrześcijanie doświadczmy tego w sakramentach świętych. Pamiętajmy, że korzystając z nich jesteśmy mocni duchowo i możemy oprzeć się wszelkim pokusom diabła.


W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

- we wtorek wspomnienie św. Barnaby, Apostoła,

- w środę wspomnienie bł. Romana Sitki -
rektora WSD w Tarnowie i męcz.,

- w czwartek wspomnienie św. Antoniego z Padwy, 
prezb. i dok. Kośc.,

- w piątek wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.


Dziś w naszej parafii przeżywamy jubileusz 
50-lecia kapłaństwa ks. Kanonika Stanisława Pazdana. 


W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 
Diecezjalne święto Rodziny, 
a w parafii 110 rocznicę powstania OSP, 
dlatego nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, 
tylko o 13.00 w int. strażaków.


V Synod Diecezji Tarnowskiej przypomina nam, 
że przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej 
i przyjęcie jej powinno dokonywać się w parafii zamieszkania, 
a nie w parafii, na terenie której znajduje się szkoła, 
do której uczęszcza dziecko. 
Daje to bowiem możliwość
głębszego zintegrowania się ze swoją wspólnotą parafialną, 
w której prowadzone jest przygotowanie dzieci i rodziców 
podczas przeznaczonych dla nich spotkań i nabożeństw. 
W związku z tym prosimy rodziców dzieci, 
które w przyszłym roku będą chciały przyjąć
Pierwszą Komunię Świętą, 
o zgłoszenie się do swojej kancelarii parafialnej 
i zapisanie swojego dziecka na listę kandydatów. 
Zapisy będą trwały do końca czerwca.


W czwartek nabożeństwo fatimskie. 
O prowadzenie różańca i niesienie figury 
prosimy Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie.


W ramach nabożeństw czerwcowych 
odmawiamy litanię do NSPJ po wieczornej Mszy św. 


W piątek będzie spotkanie uczniów klas VII z rodzicami: 
SP nr 1 na plebani, a SP nr 2 i Kąśna w kościele o godz. 16.00. 


Młodzież naszej parafii zaprasza dzisiaj 
na przedstawienie pt. Miliarderka 
o godz. 17.30 do sali teatralnej 
w domu katechetycznym. 


12 rocznicę objęcia naszej diecezji 
przez biskupa Andrzeja Jeża 
będziemy obchodzić w najbliższą sobotę. 


W sobotę udamy się do Markowej. 
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy kościele. 


Dziś w Polsce odbywają się wybory do europejskiego parlamentu. 


Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: 
Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Trwajcie w miłości 
oraz czasopism misyjnych.