Parafia Jastrzębie
XIII Niedziela Zwykła 30 . VI . 2019r.
Przeżywamy dziś ostatnia niedzielę czerwca . Rozpoczęły się wakacje, urlopy - zasłużony wypoczynek. Jednak nie to jest powodem radości dla nas chrześcijan ale fakt, że Pan Bóg jest z nami na naszych drogach życiowych i towarzyszy nam swoją miłością jak najlepszy przyjaciel. I pragnie byśmy dla Niego umieli zostawić wszystko , by był najważniejszy w naszym życiu . Jego obecność jest bliska szczególnie podczas każdej Mszy św. . On sam mówi do nas, On sam ofiaruje się na ołtarzu . Ciesząc się Jego obecnością i przeżywając kolejną niedzielę synodalną chciejmy docenić znaczenie niedzielnej Eucharystii w naszym tygodniowym rytmie zajęć i obowiązków.

Więcej

XII Niedziela Zwykła 23. VI . 2019 r.
Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała .Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że się za nas ciągle ofiaruje i wstawia do Ojca, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie modli się za nas. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, za naszych zmarłych, których wspominamy we Mszy św. na cmentarzu by naszych bliskich zmarłych obdarzył niebem

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy 16.VI. 2019 r.
Świętujemy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej . Kościół przypomina nam prawdę ,że jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego . Kiedy czynimy znak krzyża świętego wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego . Od tego wyznania zaczynamy każdą modlitwę ,dzień, pracę , a nawet posiłek . Bóg zaprasza nas dzisiaj byśmy zgłębiali Jego tajemnicę - nie tyle rozumem co kochającym i wierzącym sercem . Dzisiaj łączymy się z całą Diecezja i ze Starym Sączem przeżywając Święto Rodziny pod przewodnictwem pasterza naszej Diecezji ks. bp dr Andrzej Jeż . Radość wspólnej modlitwy utrwali festyn dla rodzin, organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Módlmy się więc gorąco w intencji naszych rodzin ,a ofiarą na składkę wesprzyjmy sprawy naszej parafii .

Więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9.VI . 2019r.
Dzisiaj mija pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania Jezusa. Tego dnia Maryja apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego wśród szumu wiatru i ognia . Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się i Dobra Nowina o zbawieniu rozlewa się na cały świat, głoszona we wszystkich językach . Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy Ducha Świętego o odnowę każdego i każdej z nas i o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi !

Więcej

VII Niedziela Wielkanocy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 2. VI. 2019 r.
Przeżywana dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa kieruje nasze myśli i serca ku niebu. Jezus nie zostawił nas samych .Obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie z radością wielbili Boga po tym wydarzeniu. Przyłączmy się i my do tej radości. Mamy powód wśród nas Ks. Biskup dr Stanisław Salaterski wizytujący naszą parafię. Otoczmy Go serdeczną modlitwą

Więcej

VI Niedziela Wielkanocy 26 . V. 2019 r.
Nasze życie upływa wśród rozmaitych przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, został z nami w Eucharystii w Komunii św. . To właśnie On wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej codzienności. Potrzebujemy rzeczy ziemi , nieodzowny jest nam chleb codzienny ,ale jeszcze bardziej potrzebujemy Chleba Eucharystycznego który ubogaca i uświęca nasze życie . Módlmy się więc za dzieci ,które przeżywają dziś swoją pierwszą Komunię św. Wspomnijmy i naszą I Komunię i dziękujmy Jezusowi za przychodzenie do naszych serc.

Więcej

V Niedziela Wielkanocy 19 . V. 2019 r.
Jezus przypomina nam dzisiaj najważniejsze przykazanie : „Daję wam przykazanie nowe ,abyście się wzajemnie miłowali ,tak jak Ja was umiłowałem” Mamy więc miłować tak jak Jezus nas umiłował i naśladować Jego miłość . Jesteśmy zdolni do takiej miłości ponieważ On nas pierwszy umiłował . Do tej miłości umacnia nas w czasie Eucharystii i dlatego miłością mamy przemieniać ludzi i przekształcać świat . Gdzie jest miłość , tam Bóg jest z nami . Prośmy Jezusa by uzdolnił nas do miłowania Boga i każdego człowieka .

Więcej

IV . Niedziela Wielkanocy 12 .V.2019 r.
Dzisiaj wpatrujemy się w postać Jezusa Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi Nie jesteśmy więc sami. Jest z nami nasz Pan i Bóg -Jezus Chrystus , który oddał życie za nas swoje owce i troszczy się nieustannie o nas . Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania zachęca młodych do odważnego wyjścia poza siebie. Wskazuje, że życie z Bogiem każdego dnia staje się bogatsze i radośniejsze, a „Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym” Wsłuchani w prośbę Ojca Świętego módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, jak też i za naszego alumna Dariusza i Mirosława , bowiem rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie

Więcej

III Niedziela Wielkanocy 5. V. 2019 r.
Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, szatanem. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas przez swoje słowo ,które w niedziele biblijną mamy szczególnie poznawać Słysząc Boże Słowo możemy mieć pewność, że w ciężkich sytuacjach nie jesteśmy sami. Jezus daje nam siłę i pokój i dary . Niech nadzieja, a nie lęk, towarzyszy nam w naszej codzienności . Prośmy więc w adoracji o światło i mądrość abyśmy z miłością przyjmowali słowa i czyny Jezusa i według nich żyli . .

Więcej

II Niedziela Wielkanocy „Biała” czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego 28. IV. 2019 r.
Świętujemy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego . Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany ,przebacza niewiarę ,daje kolejną szansę . Każdy z nas nieskończoność Bożego Miłosierdzia poznaje szczególnie wtedy gdy klęka u kratek Konfesjonału. Patrząc na siebie i otaczający świat ,przekonujemy się ,jak bardzo wszyscy potrzebujemy Miłosierdzia Bożego . W Eucharystii Jezus i nam pozwala dotykać swojego poranionego Ciała i obejmuje nas swoim miłosierdziem które głosił całemu światu papież Jan Paweł II Wielki dziś święty. Słuchając opisu ustanowienia przez Zmartwychwstałego Jezusa Sakramentu Pokuty pełni wdzięczności powtarzajmy za i ze św. Faustyną : Jezu ufam Tobie !

Więcej