Parafia Jastrzębie
VI Niedziela Zwykła, 14.02.2021 r.
Trąd był w czasach Starego Testamentu i publicznej działalności Jezusa był chorobą sprawiającą nie tylko ból fizyczny, ale także wykluczającą ze społeczeństwa. To wykluczenie wiązało się z lękiem przed zakażeniem innych. Tęsknota za najbliższymi i i życie w odosobnieniu pogarszało sytuację chorego. Każde wyleczenie, a tym bardziej cudowne uzdrowienie z tej choroby było wielkim darem. Jezus uzdrawiał trędowatych, ale szczególnie spieszy z pomocą trędowatym na duszy, czyli grzesznikom jeśli tylko go o to poproszą. Prośmy zatem Pana o uzdrowienie naszej duszy.

Więcej

V Niedziela Zwykła, 07.02.2021 r.
Człowiek żyjąc na ziemi musi zmagać się z różnymi przeciwnościami, jak biblijny Hiob. Cierpienia często przychodzą niespodziewanie, ale właśnie wtedy należy obudzić w sobie ufność do Boga, gdyż Zbawca nasz żyje i na końcu nas wynagrodzi tak jak wspomnianego patriarchę. Trwajmy zatem zawsze przy Zbawicielu.

Więcej

IV Niedziela Zwykła, 31.01.2021
Bóg przez Mojżesza zapowiada Proroka jak on sam, którego wzbudzi Najwyższy spośród braci, czyli Izraelitów. Włoży w jego usta swoje słowo, a On będzie całkowicie posłuszny Wszechmogącemu. Tym Prorokiem okazał się Mesjasz – Jezu, który w czasie Mszy św. przekazuje ma słowa Ojca. Wypełniajmy co na poleca i obejmijmy modlitwą chorych na trąd, a także prace synodalne, przeżywając w naszej diecezji kolejną niedzielę synodalną.

Więcej

III Niedziela Zwykła, 24.01.2020 r.
Jonasz zmuszony przez Boga do głoszenia upomnienia mieszkańcom Niniwy, czyni to bez przekonania w moc słowa Najwyższego. Gdy jednak mieszkańcy się nawrócili zrozumiał, że trzeba zawsze i wszystkim głosić Bożą wolę, nawet osobistym wrogom - takimi bowiem w jego oczach byli Niniwici. Przeżywając niedzielę Słowa Bożego dziękujmy Niebu za obfitość tego daru, gdyż dzięki niemu może wzrastać nasza wiara.

Więcej

II Niedziela Zwykła, 17.01.2021 r.
Tak jak Samuel nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu słowu Boga tak również my mamy słuchać i wypełniać to co Najwyższy do nas mówi w czytaniach liturgicznych i przez pasterzy. Módlmy się też za wyznawców judaizmu, czyli żydów – przeżywając Dzień Judaizmu, aby w Chrystusie rozpoznali obiecanego Mesjasza.

Więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego, 10.06.2021 r.
Od chrztu w Jordanie Jezus rozpoczął publiczną działalność, która miała uświadomić słuchaczom ogromną miłość Boga do grzesznej i upadłej ludzkości. Kierując się nią zsyła na ziemię swojego Syna, który pokutuje, głosi Dobrą Nowinę, a w końcu umiera na krzyżu i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. Naśladujmy Jezusa w pokucie za grzechy i trwaniu w przyjaźni z Bogiem.

Więcej

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu, 03.01.2021 r.
Mądrością od Boga jest Jego słowo i to nie tylko mówione, ale przede wszystkim, to które przyjęło Ciało, czyli druga Osoba Boska - Jezus. On nas gromadzi wokół swego ołtarza, abyśmy na co dzień żyli mądrością Najwyższego płynącą z Ewangelii i w ten sposób stawali się ludźmi szlachetnymi dając innym dobry przykład.

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny, 27.12.2020 r.
Święta Rodzina to Jezus, Maryja i Józef. Jest niedoścignionym wzorem dla naszych rodzin. W niej panował pokój i ofiarna miłość. W dniu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich módlmy się za nasze rodziny, aby były ogniskiem życia i miłości. W szczególny sposób polecajmy tegorocznych Jubilatów. W naszej diecezji obecna niedziela jest także synodalną. Niech Bóg błogosławi wszystkim zaangażowanym w to dzieło.

Więcej

4 Niedziela Adwentu, 20.12.2020 r.
Bóg jest wierny swoim obietnicom. Dawidowi obiecał, że da mu Potomka, którego królestwo nigdy nie przeminie. Tym wspaniałym Władcą okazał się Zbawiciel, którego Maryja pochodząca z rodu Dawida w cudowny sposób poczęła i urodziła. Zbliżając się do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia uświadamiajmy sobie, że także wobec nas Bóg spełni obietnicę zbawienia wiecznego, jeśli tylko będziemy Mu wierni.

Więcej