Parafia Jastrzębie
VIII Niedziela zwykła . 26. II. 2017 r.
Pan Jezus, który nas zaprosił na Ucztę eucharystyczną, zwraca się dziś do nas słowami pełnymi serdeczności. Mówi, abyśmy się nie martwili zbytnio o nasze życie, o naszych bliskich o przyszłość. Wszyscy bowiem znajdujemy się w dobrych rękach Ojca niebieskiego, który wie, czego nam potrzeba. Skoro dał nam swojego Jedynego Syna , to nie może nam odmówić czegoś, co jest nam naprawdę potrzebne? Niech nasze serca wypełni modlitwa, zwłaszcza o to, abyśmy nigdy nie zwątpili w dobroć Boga i w Jego opatrzność nad nami. Modlitwą zwłaszcza adoracyjną otoczmy i nadchodzący Wielki Post oraz rozpoczynający się dziś 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu. Niech stanie się on okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abstynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie z wpisaniem się do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Biskupi Polscy proszą nas o radosne przeżywanie dni karnawałowych bez alkoholu – posłuchajmy .

Więcej

VII Niedziela zwykła . 19 . II. 2017 r.
Najpiękniejszym określeniem Boga, jakie zostało nam objawione, jest to, że Bóg jest Miłością. Ta Miłość ukazana jest w dziele stworzonego świata, ale też w relacji do człowieka, w przejawach miłosierdzia, a szczególnie w Eucharystii. Jezus zaprosił nas na tę ucztę miłości. Nie tylko chce się z nami spotkać, ale też chce się dzielić z nami swoją miłością. Tą miłością obejmuje każdego bez wyjątku. Nieważne, kim jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy kochani przez Boga. A jednocześnie wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby naśladować Go w tym, co najważniejsze, czyli w miłości. Kochając ludzi, najbardziej upodobniamy się do Boga, który jest miłością. Niech łaska płynąca z ofiary Jezusa umocni nas, abyśmy potrafili prawdziwie kochać. Otwórzmy się na Bożą miłość zawartą w Jego słowie i okażmy miłość naszej parafii wspierając nasze sprawy ofiarą na składkę.

Więcej

VI Niedziela zwykła . 12 . II. 2017 r.
Życie człowieka to wielka pielgrzymka - od dzieciństwa do starości, od doczesności do wieczności. Na tej drodze życia Bóg dał nam niezmienne Boże prawo, przykazania które mamy odczytać i wprowadzić w życie, aby samych siebie uświęcić, uwielbić Boga i osiągnąć wyznaczony nam cel - życie wieczne. To Boże prawo Chrystus nam objaśnił na nowo ,by nasza sprawiedliwość była większa niż uczonych w Piśmie. Każda Msza św. jest czasem spotkania z Jezusem głoszącym Dobrą Nowinę o zbawieniu i umocnieniem na drodze naszego życia .Każdy dzień stawia bowiem przed nami nowe wyzwania , nowe zadania do wykonania. Abyśmy umieli postępować jak przystało na uczniów Chrystusa otwórzmy nasze serca przed Bogiem ,by napełnić się Jego mądrością mocą i miłością , by postępować według Jego przykazań, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie .

Więcej

V Niedziela zwykła . 5. II. 2017 r.
Tak jak każdej niedzieli gromadzimy się i dziś w świątyni , aby słuchać Pana, karmić się Jego Ciałem i odpowiadać na jego wezwania . Dzisiaj Chrystus wzywa nas do pogłębienia wiary, bycia solą ziemi i światłem dla świata . Pomimo naszych grzechów i słabości P. Jezus chce nas mieć w gronie swoich uczniów, którzy idąc przez życie, będą dawać świadectwo, a przez to prowadzić innych do Boga . Ufajmy Chrystusowi bo On jest Synem Bożym i szukajmy Jego pomocy, bądźmy z Nim w łączności by dawać świadectwo całym naszym życiem i w adoracji wypraszajmy potrzebne łaski .

Więcej

IV Niedziela zwykła . 29 . I. 2017 r.
W dzisiejszej liturgii z ust Jezusa Pana słyszymy , kto należy do szczęśliwych czyli błogosławionych . Bóg upodobał sobie w tym co małe, słabe w oczach tego świata . Jest ze skrzywdzonymi poniżonymi i żyjącymi na marginesie .Błogosławieni to ci co podążają Jego drogami i nie pokładają ufności w rzeczach tego świata . Błogosławieni jesteśmy i my bo zostaliśmy wezwani na ucztę Baranka, który otwiera nam serca i oczy na prawdę . Zechciejmy więc na nowo potwierdzić podczas tej Mszy św. naszą wiarę w Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela , a ofiarą na składkę wyraźmy troskę o ogrzewanie naszych Kościołów.

Więcej

III Niedziela zwykła . 22 . I. 2017 r.
Gromadzimy się na Eucharystii w ramach niedzieli Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. ,który przeżywamy pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas ”Każdy, z nas uświadamia sobie, jak ważne jest świadectwo naszego chrześcijańskiego życia dla jedności chrześcijan. Trwajmy i my w nauce Apostołów i modlitwie szczególnie na Mszy Świętej ,która jest centrum życia Kościoła o jedność swoich wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym słowie i Komunii Świętej, pozwoli wcielać ją w nasze codzienne życie.

Więcej

II Niedziela zwykła . 15 . I. 2017 r.
Choć rozpoczął się już okres zwykły w roku liturgicznym, upamiętniający różne wydarzenia i tajemnice z życia Chrystusa, to dzisiaj wracamy nad Jordan, gdzie spotykamy Jana Chrzciciela, który w Jezusie rozpoznaje Mesjasza i wskazuje na Niego, jako na Baranka Bożego. Dziś i my mamy szansę uwielbić Boga i coraz bardziej Go poznać. Jednak poznać Boga to nie tylko dużo o nim wiedzieć , wiele o nim słyszeć Poznać Chrystusa to się z Nim zjednoczyć przyjmując Go w Komunii św. Uczestnicząc w Eucharystii, dajemy świadectwo naszej wiary w Jego mesjańskie posłannictwo i uświadamiamy sobie naszą odpowiedzialność za głoszenie tej prawdy współczesnemu światu. Prośmy zatem Boga o łaskę mocnej wiary, która znajduje potwierdzenie w świadectwie życia, a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii.

Więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego 8. I. 2017 r.
Dzisiaj obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Podczas chrztu w Jordanie Bóg objawił ludziom Jezusa jako swojego Syna przez- słowa, które usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii . „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie", Bóg wypowiada je i nad każdym z nas przy chrzcie św. Stańmy więc przed Bogiem jako Jego przybrane dzieci, dziękując za chrzest oraz Jego miłość i wyznajmy wiarę w Jezusa, prawdziwego Baranka, który gładzi grzechy świata. Zaś wspominając dziś nasz chrzest polecajmy Bogu naszych rodziców, chrzestnych, szafarza sakramentu - niech żywym Bóg błogosławi, a zmarłych obdarzy radością nieba i zapytajmy czy jesteśmy wierni przyrzeczeniom chrzcielnym , które w naszym imieniu złożyli rodzice i chrzestni . Niech obrzęd pokropienia wodą święconą przypomni nam moment chrztu Św., a jednocześnie oczyści nas z wszelkich grzechowych zmaz.

Więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 . I. 2017 r.
Z radością obchodzimy uroczystość Epifanii, czyli „objawienia" się Chrystusa narodom i wpatrujemy się Jezusa , który objawił się poszukującym Go Mędrcom, a przez nich wszystkim narodom. Dzisiejsza uroczystość ma charakter misyjny dlatego skarbu wiary nie możemy zatrzymać tylko dla siebie, ale mamy sprawić , aby stał się światłem wskazującym drogę do Chrystusa wszystkim, których spotkamy na drodze życiowej. Pamiętajmy też o obowiązku modlitwy za misje święte, misjonarzy i misjonarki oraz o nowe powołania misyjne, aby nigdy nie zabrakło ludzi niosących światło wiary narodom, które jeszcze nie znają Chrystusa. Otaczając modlitwą Misjonarzy przyjdźmy im z pomocą ofiarą na tacę .

Więcej

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi 1. I . 2017 r. Nowy Rok
Przywołaniem Ducha Świętego rozpoczęliśmy Eucharystię, w której zanosimy do Boga gorące modły, aby był z nami przez wszystkie dni nowego roku, aby nam błogosławił i strzegł nas. W tej prośbie wspiera nas nasza najlepsza Matka, Maryja, którą czcimy jako Bożą Rodzicielkę. Jej zawierzamy wszystko, nas samych. Uczmy się od Niej tkliwego pochylenia nad tajemnicą, zasłuchania w Słowo i pokornego poddania się Bożej woli. Niech nas nie opuszcza, niech będzie dla nas wspomożeniem i nieustającą pomocą. Rozpoczynając udział w Eucharystii, otwórzmy nasze serca przed Bogiem i prośmy o przebaczenie naszych grzechów, zaniedbań i niewierności.

Więcej