Parafia Jastrzębie
16 Niedziela zwykła 18. 07. 2021 r.
Przywódcy religijny Izraela nie troszczyli się o dobro wiernych i dlatego Bóg przez proroka Jeremiasza zapowiada, że z rodu Dawida wyjdzie Odrośl sprawiedliwa, Będzie panował jako król, a wtedy Juda dostąpi zbawienia, czyli ludzie bez podstępu, przeżywający właściwie swą relację z Bogiem – otwarci na Jego łaskę. Tą Odroślą jest Jezus w nim dostępujemy zbawienia.

Więcej

15 Niedziela zwykła 10. 07. 2021 r.
Prorok Amos chociaż żył na terenie królestwa Judy został przez Boga posłany do królestwa Izraela, aby głosić słowo Pańskie. Nie podobało się to prorokowi Amazjaszowi, który był przy królu Izraela, ale nie wypełniał dobrze prorockiej misji. Prorok ma głosić słowo Boga nie patrząc na względy ludzkie. Jezus wysyła uczniów, aby wszędzie głosili słowo Boże i wypędzali szatana. Dziś Kościół głosi nam słowo Boga, ale czy my słuchamy tego orędzia, które ma moc?

Więcej

14 Niedziela zwykła 4. 07. 2021 r.
Prorok Ezechiel został przez Boga posłany do ludzi o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Takimi byli Izraelici, którzy nieustannie obrażali Boga, a potem mieli żal do Niego, iż dopuścił na nich karę jaką była niewola babilońska. Jednak tylko zrozumienie swoich grzechów, odwrócenie się od nich zapewnia Bożą pomoc. Upór w złu prowadzi do wiecznego potępienia. Bądźmy ludem o otwartym sercu na Boże słowo.

Więcej

XIII Niedziela Zwykła, 27.06.2021 r.
Maryja chce mam nieustannie pomagać jako swoim dzieciom. Ona tak naprawdę wie co jest dla nas najlepsze, zaufajmy jej i uciekajmy się pod jej opiekę zwłaszcza w zagrożeniach duchowych. Przeżywając wspomnienie MB Nieustającej Pomocy i odpust w Kąśnej skorzystajmy z tego wielkiego daru. Módlmy się także za V Synod w kolejną niedzielę synodalną.

Więcej

XII Niedziela Zwykła, 20.06.2021 r.
„Kim On jest..., że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” to pytanie postawili sobie uczniowie, gdy Jezus uciszył burzę na jeziorze. Bóg prawdziwy jest wszechmocny może zatem wszystko uczynić nie tylko w świecie przyrody, ale i duszy człowieka jeśli tylko ten wyrazi zgodę. Pozwólmy się prowadzić Bogu, który che nas zbawić.

Więcej

XI Niedziela Zwykła, 13.06.2021 r.
Królestwo Boże rozwija się na ziemi, bo tak chce Bóg. Nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć tego dzieła, które zapoczątkował Najwyższy. My świadomie możemy włączyć się w jego rozwój. Chociaż jeszcze nie objęło cały świat jest w nim obecne i się rozwija mimo zła i grzechu. Każde nasze opowiadanie się po stronie dobra jest jego budowaniem. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy do tego szczególnie zobowiązani. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. misjonarza z Ukrainy, który wygłosi do nas kazanie, a po Mszy św. zbierze ofiary na tamtejszy Kościół.

Więcej

X Niedziela Zwykła, 06.06.2021 r.
Bluźnierstwo, które popełnili faryzeusze wobec Jezusa to zarzucanie Mu działania mocą Belzebuba, czyli szatana podczas gdy Zbawiciel działał mocą Ducha Świętego. Trwanie w takim przekonaniu prowadzi do odrzucenia na zawsze zbawienie jakie Bóg daje człowiekowi przez Chrystusa. To nieuchronnie prowadzi do potępienia. Umiejmy dostrzegać działanie Boga w Kościele, naszym życiu i narodzie i dziękujmy za to Wszechmogącemu.

Więcej

Niedziela Trójcy Świętej, 30.05.2021 r.
Trójca Przenajświętsza to jeden i jedyny Bóg , ale w trzech Osobach. Jedność Boskiej natury sprawia, że w sakramentach łączymy się zawsze z Trójjedynym Bogiem. Chociaż tej tajemnicy nie pojmiemy to uwielbiajmy Boga realizując Jego wolę. Dziś w naszej diecezji kolejna niedziela synodalna. Módlmy w tej intencji.

Więcej

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 23.06.2021 r.
„Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy.” Jezus wypowiadając te słowa zapewniał uczniów, że Duch Święty, którego ześle pomoże im zrozumieć tajemnicę Boga i Jego działanie w świecie. Doda im także odwagi, aby się nie lękali nawet śmieci ciała, ale mężnie wyznawali wiarę. Przeżywając uroczystość Zesłania Ducha Świętego prośmy o odwagę, abyśmy żyli Ewangelią na co dzień.

Więcej

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, 16.05.2021 r.
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony.” To słowa Jezusa wstępującego do nieba. Jako chrześcijanie mamy wszystkim głosić orędzie zbawienia w Chrystusie. Nie uchylajmy się od tego obowiązku, gdyż z tego będzie rozliczał nas Pan. Dziś w szczególny sposób módlmy się za biskupa ordynariusza w dniu jego imienin.

Więcej