Parafia Jastrzębie
25 niedziela zwykła 22.09.2019r.
Ubogie dary: chleb i wino, mocą Ducha Świętego staną się za chwilę dla nas największym bogactwem – zbawczym Ciałem i Krwią Chrystusa. Tylko On sprawia, że każdy, nawet najmniejszy gest, słowo, ofiara, mogą stać się najcenniejszym darem poprzez miłość Niech nasze spotkanie z Bogiem, w czasie którego jesteśmy hojnie obdarowywani łaskami przez Ojca Niebieskiego, stanie się także dla nas okazją do podzielenia się między sobą wiarą i dobrem .

Więcej

24 niedziela zwykła15.09.2019r.
Przeżywamy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Odgrywają one wielką rolę w naszym życiu. Oby nas nie raniły jak tego doświadczył syn z dzisiejszej Ewangelii, ale pomagały nam w docieraniu do prawdy i budowaniu międzyludzkich więzi.

Więcej

23 niedziela Uroczystość Narodzenia NMP 08.09.2019r.
Przeżywamy w naszej diecezji uroczystość Narodzenia NMP - odpust w tarnowskiej katedrze. Jej Narodzenie utwierdza nas w pokoju, bo oto na świat przyszła Nowa Ewa, która swoim posłuszeństwem przerwała niewierność człowieka wobec Bożego prawa. Po każdej Mszy św nastąpi poświęcenie siewnego ziarna.

Więcej

22 niedziela zwykła 01.09.2019r.
1. Przeżywamy pierwszą niedzielę września. Mamy kolejna okazję w naszym życiu, aby się wyciszyć i z pokorą uświadomić sobie, ze na ołtarzu ponawia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wysłuchamy Listu Episkopatu Polski o wychowaniu. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Piotra Pietruchę i życzymy Mu wielu łask Bożych na czas pobytu w naszej parafii.

Więcej

21 niedziela zwykła 25.08.2019r.
1. Przeżywamy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci św. Bartłomieja, a w diecezji kolejną niedzielę synodalną. Niech patron naszej parafii uprasza wszystkim potrzebne łaski do życia w prawdzie. Witamy w naszej wspólnocie ks. kan. Kazimierza Trybułę z Grywałdu.

Więcej

XX Niedziela zwykła 18. VIII. 2019 r.
Dzisiaj również Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby wszystkich ludzi obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby ob¬ficie karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci

Więcej

XIX Niedziela zwykła 11VIII. 2019 r.
Utrudzeni pracą przychodzimy na spotkanie z Panem w Eucharystii- Mszy św.. W świętowaniu niedzieli niech towarzysza nam słowa Jezusa "Ja jestem chlebem żywym ,który zstąpił z nieba . Jeśli kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki Chlebem ,który Ja dam jest moje Ciało wydane za życie świata "Pan bowiem zawsze przychodzi z pomocą każdemu ,kto z wiarą przyzywa Jego pomocy .Umacniajmy się więc Jego pokarmem Ciałem Chrystusa i módlmy się o pomoc dla nowego Proboszcza i dla nas oraz dla pielgrzymujących na Jasną Górę a ofiarami wesprzyjmy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie

Więcej

XVIII Niedziela Zwykła 4. VIII . 2019 r. Przemienienie Pańskie
Dziś świętujemy Przemienienia Pańskiego ,które było umocnieniem dla uczniów , oraz potwierdzeniem ,że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym , którego mamy słuchać . Chrześcijanin to człowiek ,który słucha Boga i ciągle przemienia swoje serce . Podczas Mszy św. również będziemy świadkami przemieniania - chleb i wino przemieni się w Ciało i Krew Chrystusa. Niech udział w tej Mszy św. umocni nas do codziennych trudów, abyśmy stawali się podobni do Chrystusa : prośmy też za naszą ojczyznę, o jej pomyślność oraz o trzeźwość w naszym narodzie.

Więcej

XVII Niedziela Zwykła 28. VII . 2019 r.
Gromadzimy się na Eucharystii, by wielbić i dziękować Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy. On dostrzega bowiem nasze potrzeby . Przenika naszą codzienność i umacnia nas w słabościach. On również i dzisiaj staje pośród nas jako Bóg zatroskany o ludzkie losy i chce nas pokrzepić swoim słowem i karmić swym Ciałem, abyśmy potrafili dzielić się dobrami duchowymi i materialnymi z bliźnimi i strzegli ich przed wszelkim złem.

Więcej

XVI Niedziela Zwykła 21. VII . 2019 r.
Oto Bóg mi dopomaga , Pan podtrzymuje me życie - tak dziś głosimy że Bóg jest tym ,który się troszczy, jest blisko i opiekuje się nami w każdy czas. Prawdy te odkrywamy także w dzisiejszej liturgii gdy Bóg przychodzi do Abrahama ,a Jezus do domu rodzeństwa – Łazarza ,Marty i Marii - w Betanii Ta tajemnica spełnia się i w naszym życiu . Bóg przychodzi także i do nas . Otwartym sercem przyjmijmy Jego słowo i pozwólmy się nakarmić Ciałem i Krwią Jego Syna i na Jego ołtarzu złóżmy wszystkie nasze intencje, a szczególnie módlmy się za przebywających na wakacjach czy urlopach zaś ofiarami wesprzyjmy nasze sprawy parafialne

Więcej