Parafia Jastrzębie
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 08.04.2023 r.
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią przez powstanie do nowego życia było jedynym takim wydarzeniem w historii świata. Potwierdziło, że Jezus z Nazaretu jest Synem Boga. Radujmy się Nim, gdyż i nam obiecał zmartwychwstanie do szczęśliwego życia.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 02.04.2023 r.
Palmy są symbolem zwycięstwa i tryumfu. Lud, witając Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, był przekonany, iż On jest prawdziwym królem, zatroskanym o to, co najważniejsze, czyli zbawienie człowieka. Ono dokonało się na Golgocie. Upamiętniając to wydarzenie, święcimy palmy, a przed sumą będziemy uczestniczyli w procesji.

Więcej

5 niedziela Wielkiego Postu, 26.03.2023 r.
Wskrzeszenie Łazarza było cudem wskazującym, że Jezus jest Synem Bożym. Niestety, przywódcy narodu wybranego nie przyjęli tego znaku z nieba jako potwierdzenie mesjańskiego posłannictwa Chrystusa. Żyjąc w grzechach, udaremnili Boże zamiary wobec nich. My skorzystajmy z obfitości słowa Bożego, jakie w czasie parafialnych misji skieruje do nas Bóg, abyśmy się z Nim pojednali i ostatecznie zbawili. Witamy misjonarza, ks. Krzysztofa Karę ze zgromadzenia św. Filipa Neri.

Więcej

4 niedziela Wielkiego Postu, 19.03.2023 r.
Zbawiciel po to przyszedł na ziemię, aby niewidomi, to znaczy ci, którzy dotychczas żyli w duchowych ciemnościach, przejrzeli. Muszą jednak obmyć się w wodach chrztu, okazując posłuszeństwo Jezusowi; tak, jak to uczynił ślepiec z dzisiejszej Ewangelii, który został cudownie uzdrowiony z fizycznej ślepoty.

Więcej

3 niedziela Wielkiego Postu, 12.03.2023 r.
Lud na pustyni szemrał przeciw Bogu i Mojżeszowi, gdyż nie było wody do picia. Bóg jednak zaradził tej potrzebie i ze skały wyprowadził wodę. Jednak to dopiero Syn Boży może zaspokoić ludzkie pragnienia. W Eucharystii nas karmi i poi, abyśmy nie buntowali się i nie ustali w drodze do nieba.

Więcej

2 niedziela Wielkiego Postu, 05.03.2023 r.
Abraham otrzymuje polecenie od Boga, aby opuścił swój kraj i rodzinny dom, gdyż Najwyższy chce Mu dać inny, a nadto otrzyma Boże błogosławieństwo, czyli szczególną Jego pomoc, która sprawi, że jego imię będzie sławne. Patriarcha okazał posłuszeństwo i stał się ojcem wszystkich wierzących. Również my powinniśmy słuchać Boga, zachowując Jego przykazania. W ten sposób otrzymamy błogosławieństwo w życiu doczesnym, a po śmierci szczęśliwe życie wieczne.

Więcej

1 niedziela Wielkiego Postu, 26.02.2023 r.
Szatan zazdrościł człowiekowi szczęścia, jakie było jego udziałem na początku, czyli w raju i dlatego zaczął kusić pierwszych rodziców. Niestety bardziej zaufali kusicielowi niż Bogu i dlatego przyszła na nich kara. Stracili nieśmiertelność, a cierpienie towarzyszyło im do śmierci. Musimy pamiętać, że każdy grzech pociąga za sobą karę. Unikajmy zatem tego, co nas obdziera z Bożej łaski.

Więcej

7 niedziela zwykła, 19.02.2023 r.
Bóg sprawia, że mimo grzechów ludzkich i niewdzięczności, nie zmienia się Jego wielkoduszność wobec całego świata. Wzywa jednak ludzi do naśladowania Go w hojności wobec bliźniego, który czasem swoimi słabościami utrudnia nam życie. Mamy być naśladowcami Boga w miłowaniu nawet nieprzyjaciół.

Więcej

6 niedziela zwykła, 12.02.2023 r.
Zbawiciel przychodzi, aby wypełnić Prawo Boże, a nie znosić czy lekceważyć. Niestety często człowiek zamiast wypełniać nakazy Boże, nie uznaje ich - wprowadzając swoje prawo, które zawsze obraca się przeciw człowiekowi. Uczymy się od Jezusa wypełniać Boże nakazy.

Więcej

5 niedziela zwykła, 04.02.2023 r.
Jako chrześcijanie mamy świecić przykładem prawdziwej miłości Boga i bliźniego. To ze względu na Boga mamy szanować drugiego człowieka i zapewnić mu odpowiednią pomoc, aby godnie mógł egzystować. Taka miłość jest światłem dla świata. Realizujmy ją codziennie.

Więcej