Parafia Jastrzębie
31 Niedziela zwykła 1.11. 2020 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
W niebie mamy orędowników- są nimi święci, których dzisiaj czcimy. Wstawiają się za nami i wypraszają u Boga potrzebne łaski dla Kościoła i świata. Bierzmy z nich wzór, bo zdobyli palmę zwycięstwa i cieszą się oglądaniem Boga.

Więcej

XXX Niedziela Zwykła 25 .X . 2020 r.
Dzisiaj wspominamy poświęcenia naszego kościoła czyli uroczystego oddania go do kultu Bożego . Konsekracja naszej świątyni miała miejsce po ostatnim remoncie 28 .V. 1967 r. przez ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza .Kościoły pomocnicze były poświęcone : w Jastrzębi G. jako Punkt Katechetyczny przez bp. Władysława Bobowskiego 1 IX 1985 r. , a w Kąśnej konsekracja miała miejsce 15. XI. 1992 r. przez Ks. Bp. Jana Styrnę . Dziś z wielką miłością i pietyzmem patrzymy na ściany naszych świątyń wspominamy trudny czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych .To piękne święto jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za to ,że mamy swój K o ś c i ó ł , w którym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszkał ,aby być z nami. Z wdzięcznością przypominamy sobie także wszystkie wydarzenia ,radosne i smutne, które miały miejsce w tej świątyni i w których sami uczestniczyliśmy Od chrztu świętego staliśmy się świątynią Boga w Trójcy Jedynego. W naszych sercach i umysłach ma nieustanie trwać uwielbienie, czyli kult Boga prawdziwego tak jak ma to miejsce w naszych parafialnych świątyniach. Przeżywając rocznicę poświęcenia własnego kościoła pamiętajmy, że gdy trwamy w łasce uświęcającej świątynia naszego serca jest czysta i miła Bogu. Także dziś w naszej diecezji obchodzimy kolejną niedzielę synodalną. Módlmy się, abyśmy jako parafia byli wspólnotą ewangelizującą.

Więcej

XIX Niedeziela Zwykła 18.X.2020 r.
„ Oto ja poślij mnie „ to hasło Światowego Dnia Misyjnego, który dziś przeżywamy. Uświadamia nam ono, że wszyscy wierzący w Chrystusa są odpowiedzialni za ewangelizację świata. Obejmijmy modlitwą misjonarzy i ludzi do których są posiani. Starajmy się też w swoim środowisku mówić o Bogu.

Więcej

XXVIII . Niedziela Zwykła 11. X . 2020 r.
Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na spotkanie z Nim . Pomoże nam w tym przeżywany dziś XX Dzień Papieski i osoba Świętego Jana Pawła II Wspominając Jego pontyfikat i poświęcenie dla Boga i ludzi zawierzmy Najwyższemu wszystkie nasza sprawy które nas ograniczają a szczególnie sprawę pandemi

Więcej

XXVII . Niedziela Zwykła 4. X . 2020 r.
Stajemy przed Panem po kolejnym tygodniu nauki i pracy. Wyciągamy ku Niemu ręce w geście wdzięczności za wszelkie dary, jakimi tak hojnie nas obdarzył w minionym czasie. Jednocześnie ofiarujemy Bogu wszystkie nasze dobre myśli, słowa i czyny, oraz prośmy o potrzebne łaski . Chcemy, uczestnicząc w Eucharystii, by Bóg, który stał się kiedyś jednym z nas, przemieniał nas w siebie. O to się gorąco módlmy w czasie tej Mszy Świętej.

Więcej

XXVI . Niedziela Zwykła 27. I X . 2020 r.
Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy pracować jak najlepiej w Kościele, który jest winnicą Pana i zawierzać Mu wszystkie sprawy. Dziś szczególnie prosimy o pomoc będącym w potrzebie uzależnionym od alkoholu , bo dzisiejsza niedziela w Kościele Tarnowskim jest obchodzona jako Diecezjalny Dzień modlitw o Trzeźwość i jest pokornym wołaniem do Boga , aby obdarzył swój lud łaską trzeźwości . To też niedziela synodalna . Prośmy Boga, aby nasza parafia było wspólnotą ewangelizacyjną.

Więcej

25 Niedziela zwykła 20. 09. 2020 r.
Jesteśmy wszyscy zaproszeni na ucztę: Msza Święta to centralne wydarzenie i najważniejsze spotkanie w ciągu całego tygodnia. Przeżywajmy je więc najlepiej, jak tylko potrafimy, „Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają szczerze” A zatem ze szczerym sercem „przystępujmy z dziękczynieniem, spożywajmy chleb, pijmy napój , aby życie mieć!”. Przeżywając zaś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu módlmy się za pracowników mediów, aby służyli prawdzie .

Więcej

24 Niedziela zwykła 13. 09. 2020 r.
Liturgia dzisiejszej niedzieli zaprasza nas w sposób szczególny do okazywania miłosierdzia naszym bliźnim. Każda Eucharystia jest bowiem źródłem miłosierdzia, z którego wszyscy możemy czerpać, abyśmy później w naszym postępowaniu wobec innych sami byli miłosierni. Niech zatem nasz pobożny udział w tej Mszy Świętej otworzy nasze serca na dar Bożego przebaczenia,które staje się naszym udziałem, i pomoże otworzyć nasze serca na ich potrzeby. Dzisiaj również w naszej Ojczyźnie rozpoczynamy kolejny Tydzień Wychowania. Módlmy się więc za wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wychowywanie młodego pokolenia, aby ich posłudze towarzyszyło Boże błogosławieństwo i łaska.

Więcej

23 Niedziela zwykła 06. 09. 2020 r.
Gromadząc się na niedzielnej Mszy Świętej, chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Aby tak było, musimy otworzyć nasze serca na Jego słowo, musimy również aktywnie i świadomie uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu z Bogiem żywym. Niech zatem nasz udział w tej Eucharystii jeszcze bardziej pozwoli nam doświadczyć Bożej obecności w naszym życiu oraz zachęci nas do czujności i odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Więcej

22 Niedziela zwykła 30. 08. 2020 r.
Jezus wzywa do zapierania się siebie i podejmowania swojego krzyża, którym jest życie wolą Bożą, czyli zachowywanie Bożych przykazań i wypełnianie obowiązków wynikających z naszego powołania. Tylko wtedy gdy stracimy życie dla Jezusa odzyskamy je. Natomiast żyjąc po swojemu i nie licząc się z Bogiem zmarnujemy ten cenny dar na zawsze, gdyż zasłużymy na wieczną karę. Prośmy Boga, aby udzielił nam swojej mocy do życia zgodnego z Ewangelią.

Więcej