Parafia Jastrzębie
XVI Niedziela Zwykła 23. VII . 2017 r.
Pan Bóg cierpliwie pozwala rosnąć zbożu i chwastom. W nas też zasiał dobre ziarno. Tymczasem niejednokrotnie zamiast pielęgnować powierzone nam dobro, pozwalamy dojść do głosu temu, co nas odciąga od Pana Boga. Jednak nie jesteśmy sami. Św. Paweł mówi: „Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości". Do Niego możemy zwracać się w trudnych dla nas chwilach, kiedy widzimy, że zło, smutek czy czarne myśli wdzierają się do naszego życia. Każdy z nas może przyczyniać się do wzrostu królestwa Bożego już tu, na ziemi.

Więcej

XV Niedziela Zwykła 16. VII . 2017 r.
„Siewca wyszedł siać" - mówi Jezus w przypowieści dzisiejszej Ewangelii. Pan Bóg sieje ziarno - słowo Boże. Od każdego z nas zależy czy wsłuchując się uważnie w wypowiadane do nas słowo i przyjmując je, uczynimy z naszego życia żyzną glebę, na której słowo Boże będzie mogło przynosić piękny plon. Pomoże nam w tym Boża Matka czczona dziś jako Matka Boża Szkaplerzna Dziękując zaś Jezusowi za przeżyty tydzień wesprzyjmy nasze prace modlitwą i ofiarą na składkę .

Więcej

XIV Niedziela Zwykła 9. VII . 2017 r
Bóg mówi do nas nieustannie. Czyni to przez świat stworzony, przez powołanych ludzi, modlitwę, słowo Boże zawarte w objawieniu, przez liturgię i sakramenty. Nie do wszystkich jednak dociera prawda o Bogu. Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelii modli się: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" Trzeba zawierzyć siebie Chrystusowi oraz trwać w pokorze, aby roszczenia ludzkiego umysłu nie utrudniały nam poznania Bożej prawdy. W ciszy serca stańmy przed ołtarzem Zbawiciela zawierzając mu wszystkie nasze sprawy ,a ofiarami na składkę wesprzyjmy nasze Seminarium Duchowne w Tarnowie

Więcej

XIII Niedziela Zwykła 2. VII . 2017 r.
Codziennie zmagamy się z problemami . Bywają dni gdy nas przerastają, czujemy się bezsilni , bez chęci do życia . Wtedy Pan Jezus mówi do nas „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy ,którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię”. Nie obiecuje ,że zlikwiduje nieszczęście , rozwiąże problemy i trudności . Zapewnia jednak ,że doda sił ,pomoże przejść przez te trudne sytuacje , wskaże drogę . W Eucharystii ta obietnica się spełnia . Trzeba Mu tylko zaufać .On jest dla nas źródłem sił i mocy . On jest naszą nadzieją na lepsze jutro . Dlatego dziś , w pierwszą niedzielę lipca chcemy się modlić o potrzebne łaski na czas wakacji i letnich prac

Więcej

XII Niedziela Zwykła 25. VI . 2017 r.
Przeżywamy dziś ostatnia niedzielę czerwca . Rozpoczęły się wakacje, urlopy - zasłużony wypoczynek. Jednak nie to jest powodem radości dla nas chrześcijan ale fakt, że Pan Bóg jest z nami nieustannie na naszych drogach życiowych i towarzyszy nam jak najlepszy przyjaciel. I pragnie byśmy dla Niego umieli zostawić wszystko , by był najważniejszy w naszym życiu . A Jego obecność jest bliska szczególnie podczas każdej Mszy św. . On sam mówi do nas, On sam ofiaruje się na ołtarzu za nasze grzechy, On sam karmi nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią i pomaga nam w dźwiganiu codziennego krzyża . Ciesząc się Jego obecnością modlimy się dzisiaj w naszej parafii w sposób szczególny za naszych zmarłych .

Więcej

XI Niedziela Zwykła 18. VI . 2017 r.
Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie wstawia się za nas do Ojca. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, by nawiedził nasze domy, by umocnił nasze rodziny w miłości i zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości, by dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie. Z serdeczną modlitwą złączmy ofiary na nasze parafialne prace .

Więcej

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało 15 .VI . 2017r.
Dzisiaj, w Uroczystość Bożego Ciała, Bóg przychodzi do człowieka, aby dać mu siebie, aby nakarmić go pokarmem, który daje życie wieczne. Wychodzi także na ulice naszych miast i wiosek, bo pragnie nam błogosławić i być razem nami: w naszych rodzinach, w zakładach pracy, w szkołach, w naszym życiu. Otwórzmy zatem podczas tej Mszy św. nasze serca na Jego słowo i prośmy, aby Ciało Chrystusa, które przyjmujemy, umacniało nas we wzajemnej miłości.. Niech dzisiejsza uroczysta Eucharystia ożywi w nas wiarę i niech rozpali nasze serca miłością, abyśmy z odwagą świadczyli o tym wielkim sakramencie miłości. Ofiarą zaś przyjdźmy z pomocą wszystkim chorym .

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy 11.VI. 2017 r.
W dzisiejszą niedzielę świętujemy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej . Kościół przypomina nam prawdę ,że jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego . Kiedy czynimy znak krzyża świętego wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego . Od tego wyznania zaczynamy każdą modlitwę ,dzień ,pracę , a nawet posiłek . Bóg zaprasza nas dzisiaj byśmy zgłębiali Jego tajemnicę - nie tyle rozumem co kochającym i wierzącym sercem . Zaprasza nas ,byśmy oddawali Mu chwałę i cześć całym naszym życiem w naszej w codzienności .

Więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 3 . VI. 2017 r.
Na modlących się w Wieczerniku Apostołów wraz z Matką Najświętszą zstępuje Duch Święty. Jego znakiem jest szum wiatru i ogień. Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. To jest właściwy cud! Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się, Dobra Nowiny o zbawieniu rozlewa się na świat, głoszona we wszystkich językach. Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę zapala miłość. Prośmy na adoracji Ducha Świętego o odnowę , o nowy zapał dla każdego i każdej z nas , o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi !

Więcej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 . V. 2017r.
Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus wstępuje do nieba, ale nas nie opuszcza. Mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Jezus zostawił nam nie tylko to zapewnienie, ale i swoją obecność w Kościele, w Eucharystii, w otaczającym nas świecie, w życiu każdego z nas. Jest z nami, choć Go nie widzimy i nie słyszymy brzmienia Jego głosu. Wniebowstąpienie Chrystusa nadało naszemu życiu nadprzyrodzoną perspektywę. Nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż stąpamy po ziemi, to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie, nasza ojczyzna ,mamy być domownikami nieba.

Więcej