Parafia Jastrzębie
Niedziela Chrztu Pańskiego, 10.06.2021 r.
Od chrztu w Jordanie Jezus rozpoczął publiczną działalność, która miała uświadomić słuchaczom ogromną miłość Boga do grzesznej i upadłej ludzkości. Kierując się nią zsyła na ziemię swojego Syna, który pokutuje, głosi Dobrą Nowinę, a w końcu umiera na krzyżu i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. Naśladujmy Jezusa w pokucie za grzechy i trwaniu w przyjaźni z Bogiem.

Więcej

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu, 03.01.2021 r.
Mądrością od Boga jest Jego słowo i to nie tylko mówione, ale przede wszystkim, to które przyjęło Ciało, czyli druga Osoba Boska - Jezus. On nas gromadzi wokół swego ołtarza, abyśmy na co dzień żyli mądrością Najwyższego płynącą z Ewangelii i w ten sposób stawali się ludźmi szlachetnymi dając innym dobry przykład.

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny, 27.12.2020 r.
Święta Rodzina to Jezus, Maryja i Józef. Jest niedoścignionym wzorem dla naszych rodzin. W niej panował pokój i ofiarna miłość. W dniu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich módlmy się za nasze rodziny, aby były ogniskiem życia i miłości. W szczególny sposób polecajmy tegorocznych Jubilatów. W naszej diecezji obecna niedziela jest także synodalną. Niech Bóg błogosławi wszystkim zaangażowanym w to dzieło.

Więcej

4 Niedziela Adwentu, 20.12.2020 r.
Bóg jest wierny swoim obietnicom. Dawidowi obiecał, że da mu Potomka, którego królestwo nigdy nie przeminie. Tym wspaniałym Władcą okazał się Zbawiciel, którego Maryja pochodząca z rodu Dawida w cudowny sposób poczęła i urodziła. Zbliżając się do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia uświadamiajmy sobie, że także wobec nas Bóg spełni obietnicę zbawienia wiecznego, jeśli tylko będziemy Mu wierni.

Więcej

3 Niedziela Adwentu, 13.12.2020 r.
Radujcie się i cieszcie, bo Pan jest blisko. Zbliża się świętowanie Bożego Narodzenia. Przeżywając niedzielę Gaudete uwielbiajmy Boga za wielkie dzieła, które uczynił w historii zbawienia i dla nas dziś czyni. Jednak nie będzie w naszych sercach prawdziwej radości, gdy je nie oczyścimy z grzechów w sakramencie pokuty. Skorzystajmy z tego daru, abyśmy rodowali się w Panu. Dziś modlimy się za ofiary stanu wojennego w Polsce.

Więcej

2 Niedziela Adwentu 6.12. 2020 r.
Wszyscy jesteśmy wędrowcami w drodze do nieba. Liturgia wzywa nas, abyśmy prostowali ścieżki dla Boga i w ten sposób przygotowywali serca na przyjęcie Bożej pomocy. W walce z własnymi słabościami, które czynią krętymi drogi naszego życia, wsparcie Najwyższego jest nieodzowne. Dziś modlimy się za Kościół katolicki na Wschodzie wspierając chrześcijan mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Więcej

1 Niedziela Adwentu 29.11. 2020 r.
Rozpoczęliśmy Adwent - czas duchowego przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Jest to także czas czuwania, czyli oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na ziemię w wielkim majestacie na końcu świata. Gdy czynimy dobro, a unikamy zła, dajemy dowód, że czuwamy, a to nas odpowiednio przygotuje na przeżycie radosnych świąt Narodzenia Pańskiego. Dziś w naszej diecezji przeżywamy kolejną niedzielę synodalną. Módlmy się o dobre wykorzystanie Adwentu i spotkań z duszpasterzami.

Więcej

34 Niedziela - Chrystusa Króla 22. 11. 2020 r.
1. Chrystus jest Królem naszych serc, ale także wszechświata. Jego królowanie różni się od panowania władców tego świata. Rozdzielając łaski służy każdemu człowiekowi. Czy jesteśmy zdolni przyjąć Jego dary i za nie dziękować? Czy może odrzucamy takiego Króla i Jego prawo do naszych serc oraz kierowania światem. Zawsze, gdy grzeszymy sprzeciwiamy się królowaniu Chrystusa.

Więcej

33 Niedziela zwykła 15.11. 2020 r.
Bóg daje nam różne talenty, które mamy rozwijać, gdyż w momencie śmierci będziemy się musieli z nich rozliczyć. Pogłębiajmy naszą wiarę, która jest najcenniejszym darem i rozwijajmy w sobie inne zdolności, abyśmy zasłużyli na wieczną nagrodę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Więcej

32 Niedziela zwyida 8. 11. 2020 r.
1. Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, łatwo ją dostrzegą, którzy miłują i szukają jej. Jest nią zachowywanie Bożych przykazań, Pismo Święte, głęboka wiara w Boga i sam Syn Boży. Szukajmy zatem Bożej mądrości, bo ona ustrzeże nas od grzechów, popełnione odpuści oraz doprowadzi do zbawienia.

Więcej