Parafia Jastrzębie
3 Niedziela Wielkanocna, 01.05.2022 r.
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - słowa skierowane do arcykapłana i Sanhedrynu przez Apostołów wskazują, że głoszenie Jezusa zmartwychwstałego było najważniejszym zadaniem uczniów Pana. Także my mamy głosić Ewangelię nawet wtedy, gdy inni próbują nas uciszyć z rożnych powodów. Przeżywając niedzielę biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny, napełniajmy się słowem Bożym.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego (2 Wielkanocna), 24.04.2022 r.
Bóg jest miłosierny wobec człowieka, gdyż lituje się nad jego niedolą; ale oczekuje, abyśmy też byli miłosierni. Przypomniał nam o tym przez św. siostrę Faustynę. Przeżywając niedzielę miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, stawajmy się miłosierni w naszych sądach o innych i uczynkach.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 17.04.2022 r.
Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, szatanem i piekłem to podstawa do prawdziwej radości. Wspominając w liturgii to wydarzenie dzielmy się radością z innymi. Aniołowie przy grobie powiedzieli niewiastom, żeby oznajmiły Jego uczniom, iż zmartwychwstał.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 10.04.2022 r.
Jezus, wjeżdżający do Jerozolimy na osiołku, przyniósł jej pokój za cenę swojego życia, które wkrótce złożył na Golgocie. Upamiętniając to wydarzenie, święcimy palmy i będziemy uczestniczyli w procesji przed sumą. Wsłuchując się w opis męki Pańskiej, dziękujmy naszemu Zbawicielowi za to, co uczynił dla nas.

Więcej

5 niedziela Wielkiego Postu, 03.04.2022 r.
Łatwo przychodzi nam oskarżać innych, ale walki naszym grzechom i wadom nie chcemy wypowiadać, bo to jest trudne. Zachowujemy się często jak oskarżyciele kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie chce, aby ludzie grzeszyli, ale okazuje miłosierdzie tym, którzy popełniwszy grzech chcą się z niego poprawić i Boga proszą o przebaczenie. Skorzystajmy przed świętami z miłosierdzia, które Bóg chce nam okazać w sakramencie pokuty.

Więcej

4 niedziela Wielkiego Postu, 27.03.2022 r.
Starszy syn z dzisiejszej Ewangelii zazdrościł młodszemu łaskawości ojca. Czasami i nas ogarnia zazdrość, czyli smutek z czyjegoś dobra i szczęścia oraz radość z jego nieszczęścia. Trzeba w sobie to uczucie przezwyciężyć i radować się z tego, iż dobro bliźniego dotknie także i nas, a złota zasada postępowania: Wszystko co byście chcieli, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie - niech nami kieruje. Módlmy się za V synod, przeżywając kolejną niedzielę synodalną.

Więcej

3 niedziela Wielkiego Postu, 20.03.2022 r.
Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię, które oddaje istotę Jego osobowości - jest istotą samoistną, która sama dała sobie życie i to życie podtrzymuje oraz wszystkim żyjącym istotom daje życie. Ludzie, wiedząc, kim jest Bóg, powinni pokornie Mu służyć w duchu wdzięczności, a za grzechy wynagradzać. Chociaż okazuje nam cierpliwość, to nie oznacza, że nie będzie karał. Nawracając się, mamy zachowywać Boże przykazania.

Więcej

2 niedziela Wielkiego Postu, 13.03.2022 r.
Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, gdy przeszedł między porąbanymi zwierzętami w postaci gorejącej pochodni. Wybrał tego patriarchę, aby przez niego błogosławić ludzkości i ostatecznie przygotować ją na przyjście Syna Bożego. Jezus jest umiłowanym Synem Boga – co usłyszeli świadkowie Jego przemienienia na górze Tabor. Dziś solidaryzując się z misjonarzami wspierajmy dzieło ewangelizacji, aby wszyscy poznali jedynego Zbawiciela - Jezusa.

Więcej

1 niedziela Wielkiego Postu, 06.03.2022 r.
Syn Boży po czterdziestodniowym poście na pustyni został poddany próbie. Przystąpił do Niego szatan, który zaczął Go kusić. Jezus mężnie odpiera wszystkie jego ataki i uświadamia nam, że wszystkie stworzenia mają służyć Bogu, gdyż od Niego są zależne. Kiedy zachowujemy Boże przykazania, to służymy Najwyższemu, a On nas za to wynagrodzi.

Więcej

8 niedziela zwykła, 27.02.2022 r.
Mowa nasza zdradza zamiary serca. Jest ono skarbcem, który może być przez nas napełniony złem lub dobrem. Jako chrześcijanie wiemy, że nasze serca powinny być napełnione dobrem. Tylko Bóg jest zawsze dobry, dlatego mamy zwracać się do Niego, aby być dobrymi na co dzień. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną polecajmy Najwyższemu osoby starsze i niepełnosprawne oraz uwikłanych w nałóg pijaństwa i wspierajmy ich w niesieniu ich krzyża.

Więcej