Parafia Jastrzębie
XI Niedziela Zwykła 17 . VI . 2018 r.
Dzisiaj łączymy się z całą Diecezja, a szczególnie ze Starym Sączem bowiem przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu są diecezjalne uroczystości związane z Diecezjalnym Świętem Rodziny pod przewodnictwem pasterza naszej Diecezji ks. bp dr Andrzeja Jeża . Radość wspólnej modlitwy utrwali festyn dla rodzin, organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Uroczystość ta będzie równocześnie Diecezjalną Pielgrzymką Rodzin , którym patronuje św. Kinga. Módlmy się więc gorąco w intencji naszych rodzin, a ofiarą na składkę wesprzyjmy sprawy naszej parafii szczególnie prace które trwają .

Więcej

X Niedziela Zwykła 10 . VI . 2018 r.
Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Troszczy się i kocha każdego z nas. On uczy, jak iść Jego drogą, najlepszą dla nas. Kiedy jednak sprzeciwiamy się Bogu i łamiemy Jego przykazania, pojawia się lęk. Tak jak Adam boimy się i ukrywamy swoje wnętrze przed Bogiem, innymi ludźmi, a nawet przed sobą samym. Pamiętajmy, że Bóg jest większy od naszych grzechów. Podczas Mszy św. wspólnie wyznajmy wiarę w Jego wszechmoc i dobroć. Trzeba nam też osobiście w sercach, swoimi słowami, z wiarą zwracać się zawsze do dobrego Boga.

Więcej

IX Niedziela Zwykła 3. VI . 2018 r.
Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że się za nas ciągle ofiaruje, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie wstawia się za nas do Ojca. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, by nawiedził nasze domy, by umocnił nasze rodziny w miłości i zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości, by dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie i oto modlimy się też dzisiejszej w adoracji .

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy 27.V. 2018 r.
Dzisiaj świętujemy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kościół przypomina nam prawdę ,że jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego . Kiedy czynimy znak krzyża świętego wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Od tego wyznania zaczynamy każdą modlitwę ,dzień pracę , a nawet posiłek . Bóg zaprasza nas dzisiaj byśmy zgłębiali Jego tajemnicę - nie tyle rozumem co kochającym sercem . Zaprasza nas ,byśmy oddawali Mu chwałę i cześć w naszej w codzienności. Módlmy się i za dzieci ,które przeżywają dziś swoją pierwszą Komunię św. Wspomnijmy też i naszą I Komunię i dziękujmy Jezusowi za przychodzenie do naszych serc.

Więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20. V . 2018 r.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Na modlących się w Wieczerniku Apostołów wraz z Matką Najświętszą zstępuje Duch Święty wśród szumu wiatru i ognia . Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się i Dobra Nowina o zbawieniu rozlewa się na cały świat, głoszona we wszystkich językach . Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy Ducha Świętego o odnowę każdego i każdej z nas i o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi ! A składką wspierajmy nasze parafialne prace

Więcej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 13 . V. 2018 r
Kościół w dniu dzisiejszym oddaje cześć Jezusowi, który wstępuje do nieba, aby zasiąść w wiecznej chwale Ojca. Jest jednak nadal obecny w Kościele w swym słowie i w sakramentach, szczególnie poprzez sakrament pokuty oraz Eucharystii. Wniebowstąpienie Chrystusa nadało naszemu życiu nadprzyrodzoną perspektywę. Nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż idziemy przez zie¬mi, to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie, nasza ojczyzna w niebie . By stać się domownikami nieba z pomocą przychodzi nam Maryja , dzisiaj szczególnie jako Ta ,która objawiła się w Fatimie.

Więcej

VI Niedziela Wielkanocy 6. V. 2018 r.
Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, szatanem. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka". Słysząc to zapewnienie, możemy mieć pewność, że w ciężkich sytuacjach nie jesteśmy sami. Jezus daje nam siłę i pokój i dary. Niech nadzieja, a nie lęk, towarzyszy nam w naszej codzienności. Prośmy więc w adoracji o światło i mądrość abyśmy z miłością przyjmowali słowa i czyny Jezusa i według nich żyli.

Więcej

V . Niedziela Wielkanocy 29 .IV.2018 r.
Jezus przypomina nam ,że :Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. On jest z nami . On nas pierwszy umiłował i umacnia nas swoim pokarmem w czasie Eucharystii . Ta miłość zdolna jest przemienić ludzi i przekształcić świat . Trwajmy w jedności z Jezusem , kochajmy Boga i bliźnich oraz zanośmy do Niego modlitwy w naszych intencjach .

Więcej

IV Niedziela Wielkanocy 22. IV. 2018 r.
Dzisiaj wpatrujemy się w postać Jezusa Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi, aby zapewnić że jest Dobrym Pasterzem, który oddał życie za nas swoje owce i troszczy się nieustannie o nas . Nasza diecezja przez V Synod, uroczyście wczoraj rozpoczęty chce swoja przyszłość budować na wzór Dobrego Pasterza. Módlmy się za pasterzy naszej diecezji, a szczególnie o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, bowiem rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Zanośmy dzisiaj modlitwy i za naszego alumna Dariusza, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Więcej

III Niedziela Wielkanocy 15. IV. 2018 r.
Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem buduje się i umacnia szczególnie kiedy karmiona jest słowem Bożym. Stańmy zatem z radością w naszej świątyni przed ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoim świętym Ciałem i Krwią i ołtarzem słowa Bożego, z którego usłyszymy Dobrą Nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy, że każdy, kto karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne, a ofiarami na składkę wesprzyjmy parafialne prace choć to nie było zapowiadane .

Więcej