Parafia Jastrzębie
25 niedziela zwykła, 24.09.2023 r.
Bóg jest sprawiedliwy, ale daje szansę grzesznikom aż do śmierci. Zbawienie jest największą nagrodą. Nie oznacza to, że Najwyższy nie odda każdemu według wysiłków. Często się zdarza, że nasze myśli i plany są dalekie od Bożych, ale to Bóg ma rację – zaufajmy Jemu.

Więcej

24 niedziela zwykła, 17.09.2023 r.
Umiejętność przebaczania winowajcom jest konieczna w życiu chrześcijanina. Jest to naśladowanie Boga, który zawsze przebacza, gdy człowiek Go o to prosi. Pamięć o własnych grzechach, które wyrządziły nieskończoną zniewagę Bogu, przynagla nas do przebaczania bliźnim.

Więcej

23 niedziela zwykła, 10.09.2023 r.
Upominać grzeszących to nasz wspólny chrześcijański obowiązek, aby z ich powodu nie ściągnąć na siebie winy, czyli grzechu. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale przełożeni w sposób szczególny. Każdy, kto nie słucha upominającego, naraża się na wieczne potępienie. Wyrażenie "niech żyje jak celnik i poganin", które wypowiada Jezus, oznacza: daleko od Boga. Z miłością upominajmy trwających w grzechu.

Więcej

22 niedziela zwykła, 03.09.2023 r.
Z wiarą w prawdziwego Boga łączy się cierpienie. Przez nie Bóg zbawił świat i dopuszcza, aby trwało tu na ziemi do końca tego świata. Niewielu to rozumiało. Nawet prorocy i apostołowie nie rozumieli, dlaczego Mesjasz – najbardziej niewinny - musi cierpieć. Jednak to cierpienie, od którego uciekamy, Najwyższy włączył w proces naszego uświęcenia i zbawienia. Zatem w czasie cierpienia łączmy się z Jezusem.

Więcej

21 niedziela zwykła, 27.08.2023 r.
Patron to opiekun parafii – wstawia się do Boga za nasza wspólnotą, aby żyła zgodnie z wolą Bożą przedstawioną nam w przykazaniach i błogosławieństwach Bożych. Św. Bartłomiej - to męczennik, który przelał własną krew, aby prawda Chrystusa dotarła aż po krańce ziemi. Witamy w naszej parafii ks. mgr. lic. Sylwestra Brzeźnego - Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach, który wygłosi kazania i będzie przewodniczył sumie odpustowej. Cieszymy się z przybycia Gości i Was, Parafianie.

Więcej

20 niedziela zwykła, 20.08.2023 r.
Zbawienie jest dla każdego człowieka i wszystkich chce zbawić dobry Bóg. Jednak każdy musi zachowywać Boże prawo, które jest wpisane w sumienie człowieka. Kto lekceważy je, naraża się na potępienie, podobnie jak ten, kto odrzuca Boże objawienie.

Więcej

19 niedziela zwykła, 13.08.2023 r.
Jezus daje umocnienie, ale trzeba Mu zaufać, aby kroczyć bezpiecznie po falach zamętu dzisiejszego świata. Gdy liczymy na siebie, albo innych ludzi narażamy się na utonięcie w grzechach i złości. Tylko Bóg może nas uratować od wiecznej zguby.

Więcej

Święto Przemienienia Pańskiego, 06.08.2023 r.
Przemienienie się Jezusa na górze Tabor ukazało apostołom Jego boską moc i jednorodzone synostwo. Było także zwróceniem uwagi, że Bóg swoją łaską przemienia naszą doczesność, czyniąc wszystko zasługą na niebo. Jest to możliwe, gdy przyjmiemy Boże zbawienie, czyli wymagania, jakie stawia nam Pan. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr. Marka Mierzyńskiego z Bochni, który wygłosi w naszej parafii kazania i będzie przewodniczył odpustowej sumie. Cieszymy się obecnością Gości i Was, Parafianie.

Więcej

17 niedziela zwykła, 30.07.2023 r.
Święta Teresa z Avila mówiła: „Bóg sam wystarczy”. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że warto wszystko poświęcić, aby tego skarbu nie stracić.

Więcej

16 niedziela zwykła, 23.07.2023 r.
Obchodzimy dziś Światowy Dzień Osób Starszych i Dziadków, pod hasłem „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. Przypada on niedługo przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie i skłania do zastanowienia nad relacjami między starszym a młodszym pokoleniem. Ojciec Święty Franciszek pisze w Orędziu na ten dzień, że jest to zaproszenie, by „nie skupiać się tylko na tym, co doraźne, na własnych korzyściach, które należy osiągnąć szybko i zachłannie”, co jest pokusą dla młodych; oraz aby „nie rozpamiętywać słabnących sił i żałować straconych możliwości”, co grozi starszym. Wspólnie dajmy się kształtować łasce Bożej, która przenika „przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, obejmując i łącząc pokolenia”.

Więcej