Parafia Jastrzębie
III Niedziela Wielkanocna 30. IV. 2017 r.
Rozpoczynamy IX Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa zmartwychwstałego Pana: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" . Aby głosić Ewangelię, należy ją dobrze poznać. Dlatego wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy tę Niedzielę Biblijną jako pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego i jako wspólnota Kościoła będziemy czytać List do Galatów, który mówi o zbawieniu przez wiarę w Ewangelię. Do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu jesteśmy zaproszeni wszyscy - zarówno przedstawiciele naszego życia narodowego, jak i wszyscy siostry i bracia w Chrystusie. Niech kolejny Tydzień Biblijny, będzie zachętą do uważnego słuchania Bożego Słowa stanie się sposobnością odkrywania prawdziwego Oblicza Chrystusa i Jego obecności w historii, pogłębienia świadomości naszej przynależności do Niego oraz wspólnoty Kościoła, Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i Słowem Pana, będzie miał życie wieczne.

Więcej

II Niedziela Wielkanocy „Biała” czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego 23. IV. 2017 r.
Świętujemy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego . Zmartwychwstały Chrystus pokazuje Tomaszowi swoje rany ,przebacza niewiarę ,daje kolejną szansę . Każdy z nas nieskończoność Bożego Miłosierdzia poznaje szczególnie wtedy gdy klęka u kratek konfesjonału. Patrząc na siebie i otaczający świat ,przekonujemy się ,jak bardzo wszyscy potrzebujemy Miłosierdzia Bożego i wszyscy mogą go dostąpić. W Eucharystii Jezus i nam pozwala dotykać swojego Ciała i obejmuje nas swoim miłosierdziem które głosił całemu światu papież św. Jan Paweł II Wielki Dziękujmy Bożemu Miłosierdziu za ten szczególny dar dla nas i całego świata. Słuchając dziś opisu ustanowienia przez Zmartwychwstałego Jezusa Sakramentu Pokuty i pojednania pełni wdzięczności powtarzajmy ze św. Faustyną : Jezu ufam Tobie !, a ofiarami na składkę wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

Poniedziałek Wielkanocny 17. IV . 2017 r.
Od wczoraj przeżywamy w Kościele szczególną radość , a źródłem jej jest zmartwychwstały Chrystus. . Jezus żyje- radośnie wołamy i ochotnie gromadzimy się by sprawować i przeżywać ofiarę Eucharystyczną - Mszę św. Chrystus jest z nami w naszej wspólnocie i chce być w naszych sercach . Łącząc się z Chrystusem modlitwą i ofiarami wesprzyjmy Katolickie Uczelnie tak w Lublinie jak i Krakowie i Tarnowie .

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 16 IV. 2017 r.
Alleluja! Ten radosny śpiew Kościoła oznajmia światu wielką nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Śmierć i grzech zostały pokonane. W Eucharystii możemy rozpoznać Zmartwychwstałego Pana, który łamie dla nas chleb i Pisma nam wyjaśnia. Niech nasze serca napełni nadzieja i pokój. Przyjmijmy z wiarą radosną wieść o tryumfie życia nad siłami ciemności. Świętujmy z radością.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 9. IV. 2017 r.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Trzymając w dłoniach gałązki palm, razem z mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś radosne Hosanna ,słuchamy opisu Męki i śmierci Chrystusa. Kościół przypomina nam dzisiaj , że ziemski sukces przemija, zaś cierpienie i śmierć prowadzi do uczestnictwa w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywający nadchodzący tydzień .

Więcej

V Niedziela Wielkiego Postu 2. IV. 2017r.
Gromadzimy się na Eucharystii w piątą niedzielę Wielkiego Postu To dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, aby ponownie odsłonić je dopiero w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie podkreślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy zbawienie. Każda Msza św. jest również Ofiarą krzyżową Chrystusa, dokonaną sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. Jest to ta sama Ofiara i jedyna Ofiara Chrystusa, która przynosi nam zbawienie i obdarza nas życiem wiecznym. Uczestnicząc dzisiaj we Mszy Św., prośmy Chrystusa , który wskrzeszając Łazarza nie tylko objawił ,iż jest prawdziwym człowiekiem ale i prawdziwym Bogiem , aby dał nam udział w życiu wiecznym . Módlmy się więc i o dobre przeżycie rekolekcji tak parafialnych jak i szkolnych oraz o dobrą Spowiedź świąteczną w tym tygodniu dla wszystkich naszych parafian ,by wszyscy chętnie skorzystali .

Więcej

IV Niedziela Wielkiego Postu 26 .III. 2017r.
Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Letare” czyli niedzieli radości . Cieszymy się , bo przekroczyliśmy połowę tego świętego czasu który przygotowuje nas do Paschy Chrystusa do -Zmartwychwstania. Człowiek ,który się nawraca , czyli żałuje za swoje grzechy jest największa radością Boga i sam zyskuje radość w sakramencie Pokuty. Żyjemy w świecie, w którym człowiek pragnie osiągnąć szczęście za wszelką cenę i zazwyczaj nie zauważa wtedy tych, którzy są obok i potrzebują pomocy. Inaczej czyni Pan Jezus, widząc biedę i nieszczęście niewidomego, przywraca mu wzrok. Prośmy Go podczas tej Eucharystii o otwarcie nam oczu na drugiego człowieka i jego potrzeby; prośmy o siłę i moc do przezwyciężania naszych słabości i codziennych upadków.

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu 19.III . 2017 r.
Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem. Takie doświadczenie Bożej łaski nie może pozostać bez wpływu na nasze ludzkie życie. Człowiek, który spotyka się z Panem, może się zmieniać. Doświadczyła tego i Ewangeliczna Samarytanka Powierzmy dzisiaj Chrystusowi siebie, by Jego łaska umacniała i nas w dobrym życiu, a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

II Niedziela Wielkiego Postu 12. III . 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Chrystusa ,który wobec uczniów ukazał swoją Boską naturę w cudownej przemianie . Przemieniony i uwielbiony Jezus z Góry Tabor z jednej strony jest zapowiedzią uwielbienia naszego ciała , a z drugiej uświadamia nam potrzebę nieustannej przemiany. Zgromadzeni na Eucharystii w drugą niedzielę Wielkiego Postu, prośmy Pana o przemienianie naszych spraw . Byśmy, wpatrując się w jaśniejące oblicze Chrystusa, budowali swoje codzienne życie na prawdzie i miłości oraz usłyszeli słowa , które rozległy się z obłoku „To jest Syn mój umiłowany”

Więcej

I. Niedziela Wielkiego Postu . 5. III. 2017 r.
W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele Wielki Post - czas pokuty , nawrócenia i przygotowania do przeżywania radości Zmartwychwstania . Jest to szczególny czas zbliżenia się do Boga i odwrócenia się od grzechu i szatana . Zostaliśmy zaproszeni do bardziej intensywnego słuchania Słowa Bożego , częstszej modlitwy ,postu i czynów miłosierdzia . Razem z darami chleba i wina , które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy o siłę do wytrwania w nich , abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana .

Więcej