Parafia Jastrzębie
Święto Chrztu Pańskiego, 07.01.2024 r.
Bóg poucza w pierwszym czytaniu, że kto Go słucha, jego dusza będzie kosztowała przysmaków. Tymi przysmakami są łaski, których obficie udziela. Od momentu chrztu jesteśmy w sposób szczególny otoczeni łaskami Boga, z którymi mamy współpracować. To duchowe pomoce w zmaganiu się o świętość. W niedzielę Chrztu Pańskiego dziękujmy Bogu za łaskę usynowienia oraz łaski uczynkowe udzielane nam przez ofiarę z życia Jezusa.

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny, 31.12.2023 r.
Zbawiciel świata przyszedł na ziemię w rodzinie. W ten sposób podkreślił, że jest ona ważna dla rozwoju człowieka. Ma ją tworzyć mężczyzna i kobieta, a w katolickim Kościele związani sakramentem małżeństwa. Taka jest wola Boża, która powinna być realizowana na tym świecie. W święto Świętej Rodziny dziękujmy Bogu za trwałość małżeństwa, cieszmy się z wszystkimi przeżywającymi jubileusze i uczyńmy, co w naszej mocy, aby nasze rodziny były święte, to znaczy żyły wolą Boga.

Więcej

4 niedziela Adwentu, 24.12.2023 r.
Obiecany Mesjasz to Jezus z Nazaretu, potomek Dawida co do ciała i Syn Najwyższego. Jego władza jest inna od władców ziemskich, gdyż polega na służeniu i dawaniu, a nie uciskaniu podwładnych. Zbawiciel daje prawdziwy pokój uwalniając nasze dusze od grzechów. W Wigilię świąt Bożego Narodzenia podziękujmy Bogu Ojcu za takiego Zbawiciela.

Więcej

3 niedziela Adwentu, 17.12.2023 r.
Radość w Panu wypływa z łaski zbawienia, którą ofiaruje nam Bóg w Jezusie. Na Niego zstąpił Duch Święty i dzięki temu we wszystkim wypełnił wolę Boga Ojca. Ona realizowała się w przychodzeniu z pomocą człowiekowi, który cierpi z powodu własnych grzechów. Co więcej Zbawiciel daje ludziom sprawiedliwość, czyli dar liczenia się z Bogiem i ludźmi. Zadbajmy o sprawiedliwość naszych serc, korzystając z sakramentu pokuty.

Więcej

2 niedziela Adwentu, 10.12.2023 r.
Przygotować drogę Panu i prostować ścieżki dla Niego oznacza usuwać ze swego serca grzech, a wypełniać je dobrocią, czyli uczynkami wykonanymi z miłości do Boga i bliźniego. Do tego wzywa nas Jan Chrzciciel – prorok pokutujący za grzechy ludu i oznajmiający przyjście Mesjasza. Wyznanie grzechów, prośba o ich przebaczenie i wynagrodzenie za nie to droga zbawienia, które przyniósł Jezus. Witamy w naszej wspólnocie ks. Krzysztofa z Chojnika i wsłuchujmy się w słowo Boże do nas kierowane.

Więcej

1 niedziela Adwentu, 03.12.2023 r.
Bóg jest naszym Ojcem, naszym Stwórcą, a my wszyscy dziełem Jego rąk. Jak dzieci mamy słuchać Boga, gdyż On naprawdę chce naszego prawdziwego dobra. Jesteśmy też od Niego zależni, a mimo to popełniamy zło, które nas poniża i nie chcemy się nawracać. Najwyższy jest cierpliwy, ale to każdy człowiek musi zbudzić się z letargu grzechu, aby otrzymać od Wszechmogącego zbawienie.

Więcej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 26.11.2023 r.
Królestwo Chrystusa jest wyjątkowe i jedyne, ponieważ nie będzie miało końca, a jego Władca jest nieśmiertelny. Ma też swoją najszlachetniejszą konstytucję, którą stanowi 8 błogosławieństw, a naczelnym prawem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. To królestwo naszego Zbawiciela urzeczywistnia się już tu na ziemi, ale pełnię osiągnie na końcu świata. Włączeni w takie królestwo, służmy najwspanialszemu Królowi wszechświata.

Więcej