Parafia Jastrzębie
IV Niedziela Wielkiego Postu, 14.03.2021 r.
Izraelici lekceważyli wysłanych do nich proroków, łamali Boże przykazania i bezcześcili świątynię, dlatego spotkała ich kara. Zostali uprowadzeni do Babilonu, a świątynię zniszczono. Gdy na wygnaniu zrozumieli swoją niegodziwość i pokutowali za grzechy. Król perski Cyrus, z polecenia Boga - pozwolił im powrócić na dawne tereny. Jednak łaska miłosiernego Boga objawiła się szczególnie w tym, że zesłał swojego Syna, aby przez wywyższenie na krzyżu odkupić ludzkość. Przeżywając niedzielę „laetare” cieszymy się ze zbawienia dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu, 07.03.2021 r.
Prawo Boże jest mądrością w oczach innych narodów. Takie słowa docierały do uszów Izraelici czytających Pismo Święte. Bóg dał ludziom dziesięć przykazań, aby szlachetnie postępowali i w ten sposób jednoczyli się z Nim wprowadzając Jego królestwo na ziemi. Człowiek jednak namawiany przez Złego do samowoli często odrzuca przykazania mniemając, że będzie szczęśliwszy. Niestety zamiast szczęścia doznaje rozczarowania, bo nie ma pokoju w sercu łamiącym Boże prawo. Kierujmy się w codziennym życiu dekalogiem.

Więcej

II Niedziela Wielkiego Postu, 28.02.2021 r.
„Potwierdzanie wierności Bogu niekiedy nas ludzi bardzo kosztuje, tak jak wiele kosztowało Abrahama, od którego Bóg zażądał syna Izaaka. Jednak miłować Boga ponad wszystko oznacza także ponad swoje dzieci. Najwyższy umacnia ludzi Jemu wiernych do takiej ofiary. Ona dziś polega na rezygnacji z siebie tj. z planów na swoje życie i najbliższych zwłaszcza swoich dzieci. W naszej diecezji przeżywamy kolejną niedzielę synodalną poświęconą katolickim mediom. Korzystajmy z tej ewangelizacyjnej oferty.

Więcej

I Niedziela Wielkiego Postu, 21.02.2021 r.
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - słowa Jezusa wzywają nas do zmiany postępowanie. Z lekceważenia Bożych przykazań do ich zachowania w całej rozciągłości, bo to stanowi budowanie królestwa Bożego. Pozwolić prowadzić się Bogu to zadanie każdego chrześcijanina.

Więcej

VI Niedziela Zwykła, 14.02.2021 r.
Trąd był w czasach Starego Testamentu i publicznej działalności Jezusa był chorobą sprawiającą nie tylko ból fizyczny, ale także wykluczającą ze społeczeństwa. To wykluczenie wiązało się z lękiem przed zakażeniem innych. Tęsknota za najbliższymi i i życie w odosobnieniu pogarszało sytuację chorego. Każde wyleczenie, a tym bardziej cudowne uzdrowienie z tej choroby było wielkim darem. Jezus uzdrawiał trędowatych, ale szczególnie spieszy z pomocą trędowatym na duszy, czyli grzesznikom jeśli tylko go o to poproszą. Prośmy zatem Pana o uzdrowienie naszej duszy.

Więcej

V Niedziela Zwykła, 07.02.2021 r.
Człowiek żyjąc na ziemi musi zmagać się z różnymi przeciwnościami, jak biblijny Hiob. Cierpienia często przychodzą niespodziewanie, ale właśnie wtedy należy obudzić w sobie ufność do Boga, gdyż Zbawca nasz żyje i na końcu nas wynagrodzi tak jak wspomnianego patriarchę. Trwajmy zatem zawsze przy Zbawicielu.

Więcej

IV Niedziela Zwykła, 31.01.2021
Bóg przez Mojżesza zapowiada Proroka jak on sam, którego wzbudzi Najwyższy spośród braci, czyli Izraelitów. Włoży w jego usta swoje słowo, a On będzie całkowicie posłuszny Wszechmogącemu. Tym Prorokiem okazał się Mesjasz – Jezu, który w czasie Mszy św. przekazuje ma słowa Ojca. Wypełniajmy co na poleca i obejmijmy modlitwą chorych na trąd, a także prace synodalne, przeżywając w naszej diecezji kolejną niedzielę synodalną.

Więcej

III Niedziela Zwykła, 24.01.2020 r.
Jonasz zmuszony przez Boga do głoszenia upomnienia mieszkańcom Niniwy, czyni to bez przekonania w moc słowa Najwyższego. Gdy jednak mieszkańcy się nawrócili zrozumiał, że trzeba zawsze i wszystkim głosić Bożą wolę, nawet osobistym wrogom - takimi bowiem w jego oczach byli Niniwici. Przeżywając niedzielę Słowa Bożego dziękujmy Niebu za obfitość tego daru, gdyż dzięki niemu może wzrastać nasza wiara.

Więcej

II Niedziela Zwykła, 17.01.2021 r.
Tak jak Samuel nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu słowu Boga tak również my mamy słuchać i wypełniać to co Najwyższy do nas mówi w czytaniach liturgicznych i przez pasterzy. Módlmy się też za wyznawców judaizmu, czyli żydów – przeżywając Dzień Judaizmu, aby w Chrystusie rozpoznali obiecanego Mesjasza.

Więcej