Parafia Jastrzębie
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła, 29.10.2023 r.
Bóg, chociaż przebywa w niebie, chce, aby Go wielbiono także na ziemi. Dlatego polecił Mojżeszowi zbudować Namiot Spotkania, a wybudowaną przez króla Salomona świątynię przejmuje w posiadanie, napełniając ją dymem w dniu poświęcenia. Katolickie świątynie mają szczególne znaczenie, bo w nich przebywa na stałe Bóg, ukryty pod eucharystycznymi postaciami. W rocznicę poświęcenia naszego kościoła dziękujmy Bogu za ten gmach, zbudowany dla Jego chwały i troszczmy się, aby był piękny tak, jak nasze dusze wielbiące Boga.

Więcej

29 niedziela zwykła, 22.10.2023 r.
Głoszenie słowa Bożego, które rodzi wiarę, to zadanie wszystkich wiernych Chrystusowego Kościoła. Wprawdzie Bóg może wzbudzić wiarę w sercu człowieka w cudowny sposób - bezpośrednio przemawiając do niego, jak to było w przypadku króla perskiego Cyrusa. Jednak chce, aby wierzący swoim słowem i przykładem dawali świadectwo o Nim. Rozpoczynając Tydzień Misyjny zwróćmy uwagę na ten istotny obowiązek wypływający z chrztu.

Więcej

28 niedziela zwykła, 14.10.2023 r.
Uczta, o której mówi prorok Izajasz, jest symbolem dobrobytu i radości. Jest też miejscem, gdzie Bóg odsłoni wszystko i pokaże w całej prawdzie. Otrze każda łzę i zniszczy śmierć, a wszyscy będą uwielbiać Boga i Nim się cieszyć. To czeka wszystkich zbawionych na końcu świata. Eucharystia jest zapowiedzią tej uczty. Korzystajmy z tego daru, uczestnicząc w pełni w Uczcie Pana.

Więcej

27 niedziela zwykła, 08.10.2023 r.
Winnicą Pańską był Izrael. Niestety zamiast wydawać swemu Panu dojrzałe winogrona, dawał cierpkie jagody. Dojrzałe winogrona to dobre uczynki zachowywania Bożego prawa - cierpkie jagody to niewierność i odrzucenie Najwyższego. Każdy chrześcijanin jest taką winnicą Pańską i warto postawić sobie pytanie, jakie wydaję owoce? Wszechmogący oczekuje ode mnie dobrych owoców życia Ewangelią.

Więcej

26 niedziela zwykła, 01.10.2023 r.
Wiele dobrych czynów można zmarnować, gdy odrzuca się Boga i w takim stanie się trwa. Najwyższy mówi do proroka Ezechiela, że każdy, kto odstąpił od sprawiedliwości, naraża się na utratę Bożego królestwa. Natomiast nawracający się może osiągnąć wieczną radość, chociaż wcześniej grzeszył. To Bóg zbawia i Jego ocenę należy przyjąć, bo jest ostateczna.

Więcej

25 niedziela zwykła, 24.09.2023 r.
Bóg jest sprawiedliwy, ale daje szansę grzesznikom aż do śmierci. Zbawienie jest największą nagrodą. Nie oznacza to, że Najwyższy nie odda każdemu według wysiłków. Często się zdarza, że nasze myśli i plany są dalekie od Bożych, ale to Bóg ma rację – zaufajmy Jemu.

Więcej

24 niedziela zwykła, 17.09.2023 r.
Umiejętność przebaczania winowajcom jest konieczna w życiu chrześcijanina. Jest to naśladowanie Boga, który zawsze przebacza, gdy człowiek Go o to prosi. Pamięć o własnych grzechach, które wyrządziły nieskończoną zniewagę Bogu, przynagla nas do przebaczania bliźnim.

Więcej

23 niedziela zwykła, 10.09.2023 r.
Upominać grzeszących to nasz wspólny chrześcijański obowiązek, aby z ich powodu nie ściągnąć na siebie winy, czyli grzechu. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale przełożeni w sposób szczególny. Każdy, kto nie słucha upominającego, naraża się na wieczne potępienie. Wyrażenie "niech żyje jak celnik i poganin", które wypowiada Jezus, oznacza: daleko od Boga. Z miłością upominajmy trwających w grzechu.

Więcej

22 niedziela zwykła, 03.09.2023 r.
Z wiarą w prawdziwego Boga łączy się cierpienie. Przez nie Bóg zbawił świat i dopuszcza, aby trwało tu na ziemi do końca tego świata. Niewielu to rozumiało. Nawet prorocy i apostołowie nie rozumieli, dlaczego Mesjasz – najbardziej niewinny - musi cierpieć. Jednak to cierpienie, od którego uciekamy, Najwyższy włączył w proces naszego uświęcenia i zbawienia. Zatem w czasie cierpienia łączmy się z Jezusem.

Więcej

21 niedziela zwykła, 27.08.2023 r.
Patron to opiekun parafii – wstawia się do Boga za nasza wspólnotą, aby żyła zgodnie z wolą Bożą przedstawioną nam w przykazaniach i błogosławieństwach Bożych. Św. Bartłomiej - to męczennik, który przelał własną krew, aby prawda Chrystusa dotarła aż po krańce ziemi. Witamy w naszej parafii ks. mgr. lic. Sylwestra Brzeźnego - Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach, który wygłosi kazania i będzie przewodniczył sumie odpustowej. Cieszymy się z przybycia Gości i Was, Parafianie.

Więcej