Parafia Jastrzębie
XXVI Niedziela Zwykła 1 .X . 2017 r.
Kościół, wypełniając wolę Bożą, nasze serca napełnia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego i wszystkich pragnie obdarzyć łaską zbawienia. Dzięki Najświętszej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa ta łaska zbliża się do nas i staje się naszym udziałem. Rozpoczynając Mszę św., skierujemy do naszego Ojca w niebie prośbę : „Panie, przymnóż nam wiary” .Będziemy też prosić podczas adoracji obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie Jezusa Chrystusa o mocną i głęboką wiarę, która wśród różnych niebezpieczeństw będzie nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości. Niech umocni nas w tym również modlitwa różańcowa.

Więcej

XXV Niedziela Zwykła 24. I X . 2017 r.
Chrystus wzywa nas dziś do służenia bliźnim i zdążania do Królestwa Bożego Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w tym co dobre i strzeże nas od rożnych uzależnień. Dlatego dziś w naszych sercach rozbrzmiewa pokorne wołanie do Boga , aby obdarzył swój lud łaską trzeźwości, bo dzisiejsza niedziela w Kościele Tarnowskim jest obchodzona jako Diecezjalny Dzień modlitw o Trzeźwość. Przeżywamy też dziś kolejną niedzielę synodalną, chcemy modlić się o dobre owoce tego wydarzenia dla nas wszystkich. Chcemy także rozważyć na czym polega pobożność maryjna i jak może nam pomóc w naszych wysiłkach modlitwa różańcowa.

Więcej

XXIV Niedziela Zwykła 17 .IX . 2017r.
Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu .Tyle obrazów i słów dociera do nas codziennie za pośrednictwem tych mediów . Czy potrafimy odnaleźć Prawdę i Dobro? Kogo w życiu słuchamy ? Jezus zaprasza nas dzisiaj do słuchania Jego słów prawdy, bo Jego Słowo ma moc przemieniania i przebaczania . Prośmy Jezusa ,by pomagał nam w uczeniu się odpowiedzialności za wszystkie słowa czytane , słuchane i wypowiadane . Ofiarami zaś wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXIII Niedziela Zwykła 10 .IX . 2017r.
Przeżywając kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego warto uświadomić sobie że wychowanie dzieci i młodzieży jest pierwszym, niezbywalnym prawem i obowiązkiem rodziców, jest równocześnie bardzo poważnym i niełatwym zadaniem, dlatego z pomocą przychodzi Szkoła i wspólnota Kościoła. Polecajmy więc troskę o wychowanie młodego pokolenia Bożej Opatrzności i najlepszej naszej Matce Maryi.

Więcej

XXII Niedziela Zwykła 3. IX. 2017 r.
Msza św. ubogaca niedzielę i sprawia ,że staje się dniem świętym . Bez Mszy św. nie ma niedzieli. Dlatego Niedzielna Eucharystia, która nas dzisiaj gromadzi, to kolejna dla nas wierzących okazja, aby osobiście doświadczyć bliskości Boga, naszego najlepszego Ojca i całkowicie zjednoczyć się z naszym Zbawicielem, przyjmując Go w Komunii św.. Niech więc moc Ducha Świętego przenika nasze serca i umysły, wzmacniając naszą wolę. Skierujmy do Jezusa nasze serca , bo On jest naszym nauczycielem. Niech pełne wiary i modlitwy uczestnictwo w Najświętszej Ofierze oraz w adoracji stanie się źródłem siły w mozolnym trudzie naszego życia i nowym roku szkolnym dla dzieci i młodzieży .

Więcej

XXI Niedziela Zwykła 27. VIII. 2017 r.
Chrystus wzywa nas dzisiaj ,abyśmy uwierzyli w Jego bliskość i zaufali Mu bez reszty tak jak Patron naszej parafii św. Bartłomiej - Natanael -któremu dziś oddajemy cześć . Służył Chrystusowi całym sercem i oddał za Niego swoje życie przez odarcie ze skóry . Zapatrzmy się więc na Bartłomieja i chciejmy być prawdziwymi katolikami - tak bez podstępu . Prośmy więc przez wstawiennictwo św. Bartłomieja naszego patrona o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich i zabierzmy P. Jezusa w naszą codzienność by naśladować w wierności Bartłomieja patrona parafii całym sercem , a ofiarami do puszek wesprzyjmy tych którzy ucierpieli przez ostatni kataklizm .

Więcej

XX Niedziela Zwykła 20. VIII. 2017 r.
Dzisiaj również Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby wszystkich ludzi obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby obficie karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci, a ofiarami wesprzyjmy parafialne prace .

Więcej

XIX Niedziela Zwykła 13. VIII. 2017 r.
Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: «Mam obrońcę Boga! Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga!»" - śpiewając ten psalm ufności, złożyliśmy całe nasze życie - nas samych, nasze rodziny i bliskich, nasze radości i troski - w ręce dobrego Boga. Niech przeżywana przez nas Eucharystia będzie doświadczeniem mocy Boga, którą chce nas dziś obdarzyć. Zaczerpnij jej dla samych siebie, ale także dla innych, aby po wyjściu świątyni dzielić się nią z potrzebującymi wsparcia i pomocy.

Więcej

XVIII. Niedziela Zwykła 6. VIII. 2017 r. Przemienienie Pańskie
Dziś świętujemy Przemienienia Pańskiego ,które było umocnieniem dla uczniów , oraz potwierdzeniem ,że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym , którego mamy słuchać . Chrześcijanin to człowiek ,który słucha Boga i ciągle przemienia swoje serce . Podczas Mszy św. również będziemy świadkami przemieniania - chleb i wino przemieni się w Ciało i Krew Chrystusa. Niech udział w tej Mszy św. umocni nas do codziennych trudów, abyśmy stawali się podobni do Chrystusa.

Więcej

XVII Niedziela Zwykła 30. VII . 2017r.
Modlitwa jest czymś, co nieustannie towarzyszy naszemu życiu. Czasem jesteśmy z niej zadowoleni, a czasem mamy wyrzuty, że nie jest taką jaką być powinna lub że poświęcamy dla niej zbyt mało czasu. Przykładem prostej i pokornej modlitwy są słowa króla Salomona, które usłyszymy w pierwszym czytaniu. Została ona wysłuchana przez Boga i spełniona. Przeżywając drugą niedzielę synodalną pragniemy dzisiaj modlić się o dobre owoce V Synody dla naszej diecezji, czyli także dla naszej parafii i dla każdego z nas wierzących i niewierzących. Biskup prosił nas o modlitwę w intencji V Synodu, dlatego chcemy także przypomnieć sobie znaczenie naszej wspólnej i osobistej modlitwy dla ważnych wydarzeń kościelnych, aby bardziej świadomie podjąć modlitwę za dzieło synodalne. Zabierzmy więc P. Jezusa w naszą codzienność i podejmijmy też wezwanie Biskupów do trzeźwości w nowym miesiącu ,by jak najlepiej przeżywać trudy i zadania , które nas czekają.

Więcej