Parafia Jastrzębie
5 Niedziela Wielkanocna, 07.05.2023 r.
Wybór diakonów do pełnienia czynnej miłości bliźniego, był potrzebą pierwotnego Kościoła. Apostołowie wiedzieli, że mają się przede wszystkim oddać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Jednak zdawali sobie sprawę, że ich wierni cierpią niedostatek, dlatego wybrali tych, którzy mieli zadbać o potrzeby materialne. W ten sposób rozwijała się w ich wspólnocie miłość do Boga i bliźniego, a oni stawali się wiarygodnymi świadkami Jezusa. Podobnie i my mamy czynić.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 30.04.2023 r.
Do Chrystusowej owczarni wchodzi się przez bramę, którą jest On. Inne wejście jest rozbójnictwem, które nie przynosi dobra, ale spustoszenie. To znaczy, że tylko Jezus włącza do Bożej wspólnoty i Jego głosu należy słuchać. To Dobry Pasterz, który za owce poświęca swoje życie, ale i one dla niego powinny poświęcać swoje zdolności i dary. Czy należąc do wspólnoty Chrystusa to czynimy?

Więcej

3 Niedziela Wielkanocna, 23.04.2023 r.
Uczniów udających się do Emaus martwiły wydarzenia związane z męką i śmiercią Jezusa. Nie mogli w swoich sercach zrozumieć sensu tych wydarzeń, dopóki Zmartwychwstały nie wytłumaczył im, że Mesjasz w ten sposób miał wejść do swej chwały - do której i nas zaprasza. Uczyńmy wszystko, aby ją osiągnąć.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego (2 Wielkanocna), 16.04.2023 r.
Bóg litujący się nad nędzą człowieka – to miłosierdzie Boże, które jest obecne nieustannie w relacji Wszechmogącego do człowieka. W ten sposób zachęca nas Najwyższy, abyśmy korzystając z Bożego Miłosierdzia, byli miłosierni wobec naszych braci i sióstr.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 08.04.2023 r.
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią przez powstanie do nowego życia było jedynym takim wydarzeniem w historii świata. Potwierdziło, że Jezus z Nazaretu jest Synem Boga. Radujmy się Nim, gdyż i nam obiecał zmartwychwstanie do szczęśliwego życia.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 02.04.2023 r.
Palmy są symbolem zwycięstwa i tryumfu. Lud, witając Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, był przekonany, iż On jest prawdziwym królem, zatroskanym o to, co najważniejsze, czyli zbawienie człowieka. Ono dokonało się na Golgocie. Upamiętniając to wydarzenie, święcimy palmy, a przed sumą będziemy uczestniczyli w procesji.

Więcej

5 niedziela Wielkiego Postu, 26.03.2023 r.
Wskrzeszenie Łazarza było cudem wskazującym, że Jezus jest Synem Bożym. Niestety, przywódcy narodu wybranego nie przyjęli tego znaku z nieba jako potwierdzenie mesjańskiego posłannictwa Chrystusa. Żyjąc w grzechach, udaremnili Boże zamiary wobec nich. My skorzystajmy z obfitości słowa Bożego, jakie w czasie parafialnych misji skieruje do nas Bóg, abyśmy się z Nim pojednali i ostatecznie zbawili. Witamy misjonarza, ks. Krzysztofa Karę ze zgromadzenia św. Filipa Neri.

Więcej

4 niedziela Wielkiego Postu, 19.03.2023 r.
Zbawiciel po to przyszedł na ziemię, aby niewidomi, to znaczy ci, którzy dotychczas żyli w duchowych ciemnościach, przejrzeli. Muszą jednak obmyć się w wodach chrztu, okazując posłuszeństwo Jezusowi; tak, jak to uczynił ślepiec z dzisiejszej Ewangelii, który został cudownie uzdrowiony z fizycznej ślepoty.

Więcej

3 niedziela Wielkiego Postu, 12.03.2023 r.
Lud na pustyni szemrał przeciw Bogu i Mojżeszowi, gdyż nie było wody do picia. Bóg jednak zaradził tej potrzebie i ze skały wyprowadził wodę. Jednak to dopiero Syn Boży może zaspokoić ludzkie pragnienia. W Eucharystii nas karmi i poi, abyśmy nie buntowali się i nie ustali w drodze do nieba.

Więcej

2 niedziela Wielkiego Postu, 05.03.2023 r.
Abraham otrzymuje polecenie od Boga, aby opuścił swój kraj i rodzinny dom, gdyż Najwyższy chce Mu dać inny, a nadto otrzyma Boże błogosławieństwo, czyli szczególną Jego pomoc, która sprawi, że jego imię będzie sławne. Patriarcha okazał posłuszeństwo i stał się ojcem wszystkich wierzących. Również my powinniśmy słuchać Boga, zachowując Jego przykazania. W ten sposób otrzymamy błogosławieństwo w życiu doczesnym, a po śmierci szczęśliwe życie wieczne.

Więcej