Parafia Jastrzębie
5 niedziela zwykła, 04.02.2024 r.
Uzdrowienia, których dokonał Jezus gromadziły Mu tłumy. Wszyscy bowiem pragną być zdrowi, ale Zbawiciel przyszedł na ziemię nie po to, aby usunąć z niej choroby i nieszczęścia, ale by uzdrawiać dusze, czyli uwalniać je od grzechów. Niestety wielu wolało być uzdrowionymi na ciele niż na duszy i dlatego nie rozumieli misji Chrystusa. Mamy przychodzić do Zbawcy, aby otrzymać uzdrowienie duchowe, wypowiadając walkę grzechowi.

Więcej

4 niedziela zwykła, 28.01.2024 r.
Prorokiem na wzór Mojżesza okazał się Zbawiciel, który w sposób doskonały przekazał słowo Boga. Każdy, kto je lekceważy, odpowie przed Najwyższym, który jest Bogiem żywym i prawdziwym. Ma władzę nawet nad demonami, które nas zwodzą i chcą doprowadzić do utraty wiecznego szczęścia. Odrzucajmy ich propozycje, bo to są pokusy.

Więcej

3 niedziela zwykła, 21.01.2024 r.
Nawrócenie mieszkańców Niniwy było całkowite i spektakularne, dlatego Bóg nie zesłał na nich kary – o tym mówi czytanie z księgi proroka Jonasza. Najwyższy chce wszystkim okazać miłosierdzie i dlatego przez ludzi upomina i wzywa do opamiętania się. Kto to zrozumie, uniknie kary piekła, czyli wiecznej męki. Niech słowo Boże będzie dla nas wezwaniem do pokuty i nawracania się.

Więcej

2 niedziela zwykła, 14.01.2024 r.
Nie pozwolić upaść żadnemu słowu Boga, jak to czynił Samuel - o czym nas poucza pierwsze czytanie - to wprowadzać je w życie, czyli realizować to, co nakazuje. Bóg bowiem przez słowo chce nas pouczyć, co mamy czynić, aby się zbawić. Szanujmy słowo Boga, które słyszymy, czytając Pismo Święte i uczestnicząc w liturgii.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 07.01.2024 r.
Bóg poucza w pierwszym czytaniu, że kto Go słucha, jego dusza będzie kosztowała przysmaków. Tymi przysmakami są łaski, których obficie udziela. Od momentu chrztu jesteśmy w sposób szczególny otoczeni łaskami Boga, z którymi mamy współpracować. To duchowe pomoce w zmaganiu się o świętość. W niedzielę Chrztu Pańskiego dziękujmy Bogu za łaskę usynowienia oraz łaski uczynkowe udzielane nam przez ofiarę z życia Jezusa.

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny, 31.12.2023 r.
Zbawiciel świata przyszedł na ziemię w rodzinie. W ten sposób podkreślił, że jest ona ważna dla rozwoju człowieka. Ma ją tworzyć mężczyzna i kobieta, a w katolickim Kościele związani sakramentem małżeństwa. Taka jest wola Boża, która powinna być realizowana na tym świecie. W święto Świętej Rodziny dziękujmy Bogu za trwałość małżeństwa, cieszmy się z wszystkimi przeżywającymi jubileusze i uczyńmy, co w naszej mocy, aby nasze rodziny były święte, to znaczy żyły wolą Boga.

Więcej