Parafia Jastrzębie
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 5.01.2020 r.
Trwa radość ze świąt Bożego Narodzenia, radość z zamieszkania Jezusa wśród nas. Oto Słowo - druga osoba boska - stało się człowiekiem. Tym, którzy to Słowo przyjęli, dało moc, by mogli stać się dziećmi Bożymi Z pokorą i miłością przyjmijmy Boże Słowo do naszych serc i naszego życia, i prośmy nowo narodzonego Jezusa podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, aby radość Bożego Narodzenia stała się naszym udziałem.

Więcej

Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi 1. I .2020 r. Nowy Rok
Gdy nadeszła pełnia czasu Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z Niewiasty. Maryja stała się Świętą Bożą Rodzicielką . Stała się także i naszą Matką . To macierzyństwo Maryi trwa nieustannie . Dlatego rozpoczynamy Nowy Rok z Maryją i prosimy Dobrego Boga, by nam błogosławił i strzegł , obdarzył swoją łaską i pokojem. Na progu Roku 2019 zwracamy się do Maryi, jak do Matki bowiem nigdy nie słyszano , aby kogokolwiek opuściła i nie wsparła swoim wstawiennictwem w potrzebie . Bożej Rodzicielce Maryi , Patronce Nowego Roku zawierzmy siebie i naszych bliskich i wszystkie obawy i nadzieje .

Więcej

Niedziela świętej Rodziny 29.12.2019r.
Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Uroczystość Św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się szczególnie za nasze rodziny w parafii, by czerpały wzór z Najświętszej Rodziny. . Powołanie do życia w małżeństwie jest jedną z dróg do świętości. W szczególny sposób polecajmy Bogu małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 25 i 50 - lecia małżeństwa.

Więcej

Niedziela świętej Rodziny 29.12.2019r.
Przeżywamy w dzisiejszą niedzielę Uroczystość Św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się szczególnie za nasze rodziny w parafii, by czerpały wzór z Najświętszej Rodziny. . Powołanie do życia w małżeństwie jest jedną z dróg do świętości. W szczególny sposób polecajmy Bogu małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 25 i 50 - lecia małżeństwa.

Więcej

Święto Św. Szczepana I Męczennika 26. XII . 2019r.
Przeżywamy dziś II dzień Świąt Bożego Narodzenia . We wszystkich świątyniach i naszych domach rozbrzmiewają kolędy , a Kościół stawia nam przed oczy postać św. Szczepana I-go męczennika , który całym życiem służył Chrystusowi i poniósł śmierć męczeńską. Trwajmy i my całym sercem przy Jezusowym żłobku prosząc by jako Dziecię swoją rączką nam we wszystkim błogosławił . Otoczmy modlitwami i wesprzyjmy swoimi ofiarami Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie .

Więcej

4 Niedziela Adwentu 22.12.2019r.
Dziś ostatnia już niedziela Adwentu. Stoimy niejako u progu świąt. Nasza radość staje się coraz pełniejsza, bo Odkupiciel nadchodzi. Patrząc dziś na Maryję i Józefa, którzy przyjmują Zbawiciela, niech i w naszych sercach będzie gotowość na przyjęcie przychodzącego do nas Boga.

Więcej

3 Niedziela Adwentu 15.12.2019r.
Liturgia dzisiejszej III niedzieli Adwentu zwanej Gaudete zachęca nas do radości nie tylko z bliskości świąt Bożego Narodzenia; ale nade wszystko z łaski poznania Mesjasza, który przychodzi w każdej Mszy św. Dziś rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Obejmijmy zatem modlitwą naszych najbliższych, aby wiara w naszych sercach się umacniała.

Więcej

II. Niedziela Adwentu 08.12.2019r.
Dzisiaj w II niedzielę Adwentu obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wraz z całym Kościołem uwielbiamy Boga za Maryję, którą wybrał na Matkę swojego Syna i odpowiednio przygotował przez przywilej Niepokalanego Poczęcia czyniąc pełną łaski. Obejmując modlitwą Kościół na Wschodzie, który dziś wspieramy także materialnie starajmy się o czystość serca.

Więcej

Niedziela Adwentu 01.12.2019r.
1. W okresie Adwentu, który rozpoczynamy oczekujemy Pana i przygotowujemy się na Jego na przyjście. Aby Go spotkać, trzeba czujnie oczekiwać, czego obrazem jest wyciszenie i modlitwa w kościele bezpośrednio przed uczestnictwem w Eucharystii. Niech nasze wyciszenie pomoże nam odpowiednio przeżyć spotkanie ze Zbawicielem.

Więcej

34 Niedziela- Uroczystość Chrystusa Króla 24.11.2019r.
1. Przeżywamy Uroczystość Chrystusa Króla wszechświata i zakończenie liturgicznego roku, a w diecezji kolejną Niedzielę Synodalną pod hasłem: Parafialne dziedzictwo przeszłości. Mamy to wszystko co odziedziczyliśmy po przodkach zachować i pomnożone przekazać potomnym, aby Chrystus nasz Król u schyłku naszego życia przyjął nas do swojego królestwa. Dziś za publiczne odmówienie litanii do Najświętszego Serca Jezusowego i aktu oddania można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Więcej