Parafia Jastrzębie
15 niedziela zwykła, 16.07.2023 r.
W dzisiejszej liturgii słowa pełno jest obrazów zaczerpniętych ze świata przyrody. Ulewa i śnieg spadają z nieba, wzbierają strumienie, na stepowe pastwiska opada rosa, łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem. Pan Bóg jak gospodarz uprawia ziemię, nawadnia bruzdy, wyrównuje skiby, spulchnia ją deszczami. A wdzięczna natura odpowiada radosnym i spokojnym wysiłkiem, by przynieść swemu Stwórcy plony. Włączmy i my w Eucharystię nasze uwielbienie wobec Boga, naszą wdzięczność, ofiarujmy Mu nasze wysiłki minionego tygodnia.

Więcej

14 niedziela zwykła, 09.07.2023 r.
Na niedzielnej Eucharystii Bóg nas gromadzi jako Kościół, wspólnotę uczniów Jego Syna. Przychodzimy tu, by wypełnić słowa z psalmu, śpiewanego w dzisiejszej liturgii słowa: „Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.”

Więcej

13 niedziela zwykła, 02.07.2023 r.
Intencją modlitewną Ojca Świętego na ten miesiąc jest prośba, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii. Starajmy się tak uczestniczyć we Mszy świętej, aby ona była naszym spotkaniem z Bogiem, a także z braćmi i siostrami. Niech przyjmowanie z wiarą Słowa Bożego oraz czystym sercem - Ciała i Krwi Pańskiej, pomoże nam przyjmować przychodzącego w drugim człowieku Chrystusa.

Więcej

12 niedziela zwykła, 25.06.2023 r.
Bóg troszczy się o ludzi, którzy są ważniejsi niż zwierzęta. Nie powinni się też obawiać tych, co zabijają ciało, ponieważ mają nieśmiertelną duszę i chociaż mogą stracić to doczesne życie, to i tak będą żyli. Chodzi tylko o to, aby żyć dla Boga tu na ziemi i z Nim w wieczności.

Więcej

11 niedziela zwykła, 18.06.2023 r.
Opieka Boga nad ludem w historii Izraela była dostrzegalna. Najwyższy, zwłaszcza na pustyni synajskiej, był wśród swojego ludu i niósł go na skrzydłach orlich, aby doszli do ziemi obiecanej. Ona symbolizowała szczęście i odpoczynek. Niestety lud nie chciał opieki Boga, okazując w ten sposób niewdzięczność. Zawsze gdy łamiemy Boże przykazania okazujemy Mu niewdzięczność.

Więcej

10 niedziela zwykła, 11.06.2023 r.
Powołanie celnika Mateusza na Apostoła ośmieliło innych grzeszników do przyjścia do Jezusa. On wszystkich przygarniał, ale wymagał zmiany życia, czyli porzucenia grzechu. Wszyscy jesteśmy chorzy duchowo, a tą choroba jest grzech. Potrzebujemy lekarza, który nas uzdrowi, jednak musimy pamiętać, że się to nie dokona bez naszego wysiłku.

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 04.06.2023 r.
Wierzymy w Boga Jedynego i Jednego, ale w Trójcy Świętej. To centralna prawda chrześcijańskiej wiary. Nasze modlitwy kierujemy do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Wielbimy Boga, który jest wspólnotą Osób zjednoczoną jedną Boską naturą. Chociaż trudno to zrozumieć, to wierząc dostąpimy zbawienia.

Więcej

Zesłanie Ducha Świętego, 28.05.2023 r.
Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem – tak Zbawiciel zapewnia apostołów. Będzie dla nich Pocieszycielem w chwilach smutku i Obrońcą przeciw wrogom. Mają być posłuszni Jego natchnieniom, a będą niezwyciężeni. Również i my mamy słuchać Ducha Świętego.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 21.05.2023 r.
Zbawiciel, błogosławiąc apostołów, wstępuje do nieba, aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Jednocześnie przygotowuje nam miejsce, abyśmy byli tam, gdzie jest prawdziwe i wieczne szczęście. Zachowując Boże przykazania, zapewniamy sobie miejsce w niebie.

Więcej

6 Niedziela Wielkanocna, 14.05.2023 r.
Prawdziwa miłość Boga polega na zachowywaniu Jego przykazań. Kto otwiera się na Ducha Świętego, jest zdolny to zrozumieć i wypełniać polecenia Najwyższego. Dlatego Apostołowie z Jerozolimy przybyli do Samarii, aby chrześcijanom udzielić Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Idźmy za natchnieniami Bożego Ducha.

Więcej