Parafia Jastrzębie
Niedziela Chrztu Pańskiego. 13 . I. 2019 r.
Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które jest okazją do wspomnienia własnego chrztu. Otrzymaliśmy wtedy Ducha Świętego i staliśmy się umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bóg jako Ojciec, który bardzo kocha swoje dzieci, pragnie dla nas czegoś najważniejszego: zbawienia. Należymy do Niego, a nasza codzienność pełna jest znaków Jego obecności. Podczas tej Eucharystii dziękujmy za chrzest i Bożą miłość w życiu każdego z nas. Wspominając dziś nasz chrzest i pomyślmy czy jesteśmy wierni przyrzeczeniom chrzcielnym , które w naszym imieniu złożyli rodzice i chrzestni.

Więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 . I. 2019 r.
Obchodzimy dziś w liturgii Kościoła uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną uroczystością Trzech Króli. Wspominamy dzień, kiedy do Betlejem przybyli Mędrcy ze Wschodu, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus. Bóg objawił im prawdę, że to małe Dziecko jest Królem narodów, obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem świata Dlatego - oddali Mu pokłon i złożyli dary złoto kadzidło i mirrę . My również pragniemy Jezusowi oddać pokłon i złożyć dary. Najpiękniejszym darem jest nasza miłość i wiara, że On - Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Podczas dzisiejszej adoracji będziemy prosić Go, za Misjonarzy aby odważnie nieśli światło wiary innym ludziom i wesprzemy ich ofiarą .

Więcej

Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi 1. I .2019 r. Nowy Rok
Gdy nadeszła pełnia czasu Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z Niewiasty. Maryja stała się Świętą Bożą Rodzicielką . Stała się także i naszą Matką . To macierzyństwo Maryi trwa nieustannie . Dlatego rozpoczynamy Nowy Rok z Maryją i prosimy Dobrego Boga, by nam błogosławił i strzegł , obdarzył swoją łaską i pokojem. Na progu Roku 2019 zwracamy się do Maryi, jak do Matki bowiem nigdy nie słyszano , aby kogokolwiek opuściła i nie wsparła swoim wstawiennictwem w potrzebie . Bożej Rodzicielce Maryi , Patronce Nowego Roku zawierzmy siebie i naszych bliskich i wszystkie obawy i nadzieje .

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny 30 XII 2018
W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś w liturgii święto Najświętszej Rodziny. To w Niej Dziecię Jezus „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,40). Wpatrując się w ten wzór Świętej Rodziny, pragniemy modlić się za rodziny w naszej parafii, w ojczyźnie, na świecie. Prosimy, by z radością przyjmowały każde dziecko ; by stawały się środowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka; by otwierały się na dar życia Bożego i stawały się Bogiem silne. Dziękujmy Bogu za wszystkie dobre rodziny, prośmy o ratunek dla rodzin przeżywających kryzys . Niech Maryja i Józef dopomagają wszystkim matkom i ojcom w wypełnianiu ich powołania, by za przykładem Rodziny z Nazaretu żyły i promieniowały miłością dobrocią i pokojem

Więcej

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25. XII . 2018 r.
Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Tę radosną wieść powtarzamy dziś świętując Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niczym Pasterze sprzed dwóch tysięcy lat przychodzimy by powitać Boże Dziecię które narodziło się z MARYI w betlejemskiej grocie. Cieszmy się i rozgłaszajmy : „Bóg się rodzi moc truchleje, Pan niebiosów obnażony” , a przyjmując Jego orędzie pokoju , prośmy by swą rączką nam pobłogosławił .

Więcej

IV Niedziela Adwentu 23. XII . 2018r.
Już niewiele godzin dzieli nas od świąt Narodzenia Pańskiego. Im bliżej świąt, tym mocniejsze staje się nasze wołanie do Pana: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie" Wołamy tak, wiedząc, że Ten, na którego przyjście czekamy, jest obecny w liturgii Mszy Świętej . Możemy być blisko Jezusa jak Maryja i Józef , odkryć w Nim Zbawiciela i doświadczyć Jego miłości . Jego obecność pośród ludu trwa nadał jest w każdej Mszy św. i chce być w naszym sercu . Uczyńmy więc nasze serce na Święta najpiękniejszym mieszkaniem dla Jezusa - Bożego Syna - naszego Pana .

Więcej

III Niedziela Adwentu 16. XII . 2018 r.
Bliskie jest już przyjście Jezusa. Jego bliskość zaś jest dla nas źródłem radości. Dlatego dzisiejsza, trzecia niedziela Adwentu nazywana jest Niedzielą Radości. Tej bliskości Pana szczególnie doświadczamy w czasie Mszy Świętej. Pan jest między nami w słowie i chlebie eucharystycznym, pośród tych, którzy są zebrani w Jego imię. Ale szczególnej bliskości Jezusa pełnego miłosierdzia doświadczamy w sakramencie pokuty z którego będziemy korzystać w tym tygodniu w spowiedzi świątecznej . Módlmy się , by przez spowiedź radość zagościła w naszych sercach i naszych domach , a ofiarami wspierajmy sprawy parafii .

Więcej

II Niedziela Adwentu 9. XII . 2018 r.
W wieńcu Adwentowym pali się już druga świeca przypominająca wezwanie do nawrócenia. Przypomni je nam również dzisiaj wielki prorok znad Jordanu, św. Jan Chrzciciel. Celem jego misji było głoszenie, że Bóg przychodzi do każdego i oczekuje, że Go przyjmiemy i uznamy za Pana i Odkupiciela. Prośmy gorąco Ducha Świętego, by nas poprowadził do szczerego uznania, że Jezus jest Panem i nic nie może być ważniejsze od Niego Pamiętajmy w naszych modlitwach o Kościele na Wschodzie, wspierając również jego działalność ofiarami materialnymi , aby mógł rozwijać się w pełnej wolności ,

Więcej

I Niedziela Adwentu 2 .XII . 2018 r.
Dobry Bóg pozwala nam dziś rozpocząć kolejny Adwent w naszym życiu , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , który będzie przebiegać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha ”. Rozpoczynamy więc nowy etap w naszym życiu , ufając ,że pogłębi on naszą miłość do Chrystusa i wleje nadzieje w nasze serca , pozwoli bardziej ukochać Kościół . Stojąc na progu tegorocznego Adwentu, zawierzmy Jezusowi ten czas oczekiwania na Jego przyjście. W sposób szczególny zawierzmy Mu nasze rodziny, prosząc, by je odnowił i umocnił. Niech przez cały tegoroczny Adwent towarzyszy nam hasło: „Rodzina w mocy Bożego Ducha przygotowuje się na przyjście Chrystusa”. Dlatego też w dzisiejszej adoracji Najświętszego Sakramentu prośmy o umocnienie naszej wiary.

Więcej

XXXIV Niedziela Zwykła . Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25. XI . 2018 r.
Dzisiaj Jezus Chrystus staje pośród nas jako nasz Pan i Król. I choć przeżywamy ostatnią niedzielę w roku liturgicznym, to wiemy, że nie wszystko się kończy. Wiemy, że rozpocznie się nowy czas w którym jeszcze raz będziemy szli tą samą drogą świąt, aby osiągnąć zbawienie. W tej perspektywie chcemy także rozważyć kolejne zagadnienie synodalne, jakim są kryzysy wspólnoty rodzinnej. One nie muszą wszystkiego kończyć. Mogą stać się okazją do nowego, lepszego początku budowania wzajemnej miłości i zaufania. Módlmy się zatem w tej Mszy św., aby Chrystus królował w naszych sercach i naszych rodzinach, tak byśmy u Niego szukali natchnienia w trudnościach i przeciwnościach codziennego życia. aby wszędzie nastało Chrystusowe Królestwo prawdy i życia , świętości i łaski , sprawiedliwości i pokoju

Więcej