Parafia Jastrzębie
II Niedziela Adwentu 10.XII . 2017 r.
Każdy z nas pragnie szczęścia - na różne sposoby je rozumie, do niego dąży. Ale prawdziwe szczęście jest Bożym darem - „Pan sam obdarzy szczęściem" - i jest owocem nawrócenia i pokoju serca. Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii o dar nawrócenia naszych serc i umysłów, byśmy mogli doświadczać prawdziwego, głębokiego szczęścia. A Łaska płynąca z ofiary Mszy Świętej niech będzie dla nas umocnieniem w czynieniu uczynków miłości, które otwierają nam drogę do nieba. Módlmy się także za Kościół na Wschodzie ,aby mógł rozwijać się w pełnej wolności i wesprzyjmy go ofiarą do puszek.

Więcej

I Niedziela Adwentu 3 .XII . 2017 r.
Z Bożą pomocą rozpoczynamy Adwent , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , podczas którego w sposób szczególny będziemy dawać świadectwo na­szej wiary pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ” Adwent to czas radosne­go oczekiwania na święta Bożego Narodzenia - święta przyj­ścia Zbawiciela. Adwent to również czas , w którym powinniśmy przyjrzeć się naszemu życiu, któ­re jest nieustannym oczekiwaniem. Wciąż bowiem czekamy na spotkanie z Chrystusem, które dokona się na końcu czasów, kiedy nastąpi paruzja , by dać nam udział w szczęściu które Bóg przygotował tym ,którzy Go miłują, a które ani oko nie widziało, ani i ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć .Niech zatem Adwent będzie dla nas sposobnym czasem przygotowania się do udziału w tym szczęściu .

Więcej

XXXIV Niedziela Zwykła 26. XI . 2017 r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Przeżywamy dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to znak, ze kończy się kolejny rok liturgiczny, w którym przeżywaliśmy tajemnice naszego zbawienia i zabiegaliśmy o naszą świętość. Jezus chce królować w naszym życiu, aby nam pokazywać najlepszą drogę do królestwa niebieskiego. Tej drodze będziemy także przyglądać się podczas synodu diecezjalnego. Jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, tak i dziś trwamy w modlitwie o dobre przygotowanie tego wydarzenia i trwałe owoce dla naszego życia wiarą. Dzisiaj też uznajmy Chrystusa królem naszego życia naszych serc. Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje intronizacji, godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa.

Więcej

XXXIII Niedziela Zwykła 19 .XI . 2017 r.
Liturgia dzisiejszej niedzieli zaprasza nas w sposób szczególny do odpowiedniego pomnażania swoich talentów, jakie każdy z nas otrzymał od Boga. Nie można ich zakopywać, ale powinny one służyć zarówno nam samym, jak i wspólnocie Kościoła, do której należymy. Niech zatem udział w tej Mszy św. pozwoli nam jeszcze lepiej dostrzec w nas to, co może służyć innym, i otworzy nasze serca na ich potrzeby. Przyjdźmy więc z pomocą naszej parafii ofiarą na składkę, a solidaryzując się też dziś z prześladowanymi za wiarę ofiarą do puszek.

Więcej

XXXII Niedziela Zwykła 12. XI . 2017 r.
Gromadząc się na niedzielnej Mszy Św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Jezus wzywa nas do czujności i gotowości na Jego przyjście bo nie wiemy, kiedy nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa do nas skierowane: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia, rozmodlenia byśmy byli gotowi na Jego przyjście .

Więcej

XXXI Niedziela Zwykła 5. XI .
Jeszcze wciąż jesteśmy pod wrażeniem cmentarza . Jeszcze rozrzewnieniem wspominamy naszych bliskich , odwołanych do wieczności .Pociechą są dla nas słowa z Pisma św. mówiąc ,że Bóg nagrodzi każdy dobry czyn , każdy wdowi grosz Za wierność Bogu czeka i nas wieczne szczęście . Obyśmy wsparci łaską Ducha św. potrafili każdego dnia trwać wiernie przy Jezusie Chrystusie i Jego nauce i życiem potwierdzali miłość Boga do każdego człowieka. Dziś pragniemy w Tygodniu Modlitw za Zmarłych nieść modlitwy zmarłym i otoczyć ich w tym miesiącu. szczególnym wsparciem- modlitwą różańcową

Więcej

XXX Niedziela - Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła 29 .X . 2017 r.
Dzisiaj przypada wspomnienie rocznicy poświęcenia naszego kościoła czyli uroczystego oddania go do kultu Bożego . Konsekracja naszej świątyni miała miejsce po ostatnim remoncie 28 .V. 1967 r. przez ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, a więc ponad 50 lat temu .Kościoły pomocnicze były poświęcone : w Jastrzębi G. jako Punkt Katechetyczny przez bp. Władysława Bobowskiego 1 IX 1985 r. , a w Kąśnej konsekracja miała miejsce 15. XI. 1992 r. przez Ks. Bp. Jana Styrnę . Dziś z wielką miłością i pietyzmem patrzymy na ściany naszych świątyń wspominamy trudny czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych .To piękne święto jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za to ,że mamy swój K o ś c i ó ł , w którym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszkał ,aby być z nami. Z wdzięcznością przypominamy sobie także te wszystkie wydarzenia ,radosne i smutne, które miały miejsce w tej świątyni i w których sami uczestniczyliśmy . Dziś również z uwagą słuchamy słów liturgii ,które nas pouczają ,że sami jesteśmy świątynią Bożą . Troszczmy się więc zarówno o tę świątynię zbudowaną rękami ludzkimi, jak i o świątynię naszych serc , którą Bóg uświęcił w sakramencie chrztu świętego, a którą upiększamy przez całe życie.

Więcej

XXIX Niedziela Zwykła 22 .X . 2017 r.
Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Misyjny. Pan Bóg posyła nie tylko misjonarzy, aby głosili Ewangelię w różnych krajach świata, ale powołuje również każdego z nas do dawania świadectwa w naszych środowiskach o żyjącym Bogu. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy z mocą i radością mówili innym o miłości Boga. Pamiętajmy w modlitwie o tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina i o misjonarzach bo ich stopy które niosą Ewangelię i serca potrzebują naszej modlitwy i pomocy. Wesprzyjmy ich pracę dziś - modlitwą i ofiarami na składkę.

Więcej

XXVIII Niedziela Zwykła 15 .X . 2017 r.
Liturgia dzisiejszej niedzieli koncentruje naszą uwagę na uczcie , jaką Bóg przygotowuje dla wszystkich ludzi . Również i nas sam Bóg zaprasza na ucztę gdzie niczego nam nie braknie i On zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Mimo to i my wynajdujemy różne wymówki - bo praca, bo internet, bo telewizja, bo brak czasu. Bóg kieruje swoje zaproszenie do nas każdego dnia od chwili chrztu świętego . Obyśmy odpowiadali Bogu na Jego miłość naszym zwróceniem serca ku Niemu modlitwą i czynieniem dobra , by i nam udzielił potrzebnych łask , a ofiarami zaś wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXVII Niedziela Zwykła 8 .X . 2017 r.
W kolejną niedzielę maryjnego miesiąca października gromadzimy się na Mszy św. ,aby całym sercem włączyć się w obchodzony dziś w naszym kraju XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” i ofiarą do puszek wesprzeć wielkie dzieło żywego pomnika - stypendia dla młodzieży . Apostolska postawa św. Jana Pawła II oraz , że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości we współczesnym świecie najlepiej realizuje się przez bycie miłosiernym . Udział we Mszy św. powinien nam pomóc w pięknym i radosnym przeżywaniu tego dnia jak i dzisiejszej liturgii oraz w wypraszaniu potrzebnych łask.

Więcej