Parafia Jastrzębie
6 Niedziela Wielkanocna, 05.05.2024 r.
Trwać w Bożej miłości oznacza zachowywać Jego przykazania, a to napełnia ludzkie serca Bożą radością, która rodzi optymizm i zachęca do dalszego poświęcania się dobra wszystkich. Kto lekceważy Boże prawo, pokazuje, że Go nie kocha i naraża się na smutek serca, mimo pociech zewnętrznych. Zachowujmy Boże prawo i cieszmy się Jego radością.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna, 28.04.2024 r.
Krzew winny dostarcza pożywienia latoroślom i wtedy one są żywe i owocują. Oderwane od niego usychają i się je pali. Zbawiciel jest tym, który daje i podtrzymuje w nas życie duchowe. Gdy odchodzimy od Niego przez grzech, jesteśmy jak suche gałązki i zasługujemy na wieczny ogień, czyli piekło. Na szczęście, póki żyjemy tu na ziemi, możemy stawać się żywymi gałązkami, korzystając z sakramentów. Bądźmy żywymi gałązkami złączonymi z pniem, czyli Jezusem.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 20.04.2024 r.
Dobry Pasterz zna owce, wyprowadza je i staje na czele, aby prowadzić na obfite pastwiska i nad wodę. Broni także przed wilkami. Jezus jest tym Dobrym Pasterzem, gdyż zna wszystkich; karmi nas, chrześcijan, słowem Bożym i swoim Ciałem oraz broni przed szatanem, który może nakłonić nas do grzechu i odłączenia się od owczarni, czyli Kościoła. Słuchajmy Chrystusa, abyśmy pokonali wszelkie zasadzki nieprzyjaciela - nie szli za najemnikami i fałszywymi prorokami.

Więcej

3 Niedziela Wielkanocna, 13.04.2024 r.
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem – mówi Jezus do zatrwożonych uczniów w wieczerniku. Przyszedł do nich, aby zrozumieli Pisma mówiące o cierpieniu Mesjasza i Jego ostatecznym tryumfie. My też mamy rozumieć święte teksty, aby właściwie żyć i ostatecznie osiągnąć zbawienie. W Niedzielę Biblijną oddajmy się lekturze Pisma świętego, aby lepiej poznać działanie Boga.

Więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego (2 Wielkanocna), 07.04.2024 r.
Człowiek ograniczony w swoich możliwościach, targany wątpliwościami i dręczony pokusami nie zazna pokoju tu na ziemi, dopóki nie zwróci się do Bożego miłosierdzia – jak to sam Jezus wyznał św. Faustynie. Bóg okazuje nam miłosierdzie, odpuszczając grzechy i udzielając łask, które pomagają nam dobrze żyć i zasłużyć na niebo. Zwracajmy się do Najwyższego nieustannie w naszych sprawach.

Więcej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31.03.2024 r.
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, to znaczy powstał do nowego życia – chwalebnego i uwielbionego. Jest gwarantem, że również my zmartwychwstaniemy, gdyż to nam obiecał. Cieszmy się z Jego zwycięstwa i dążmy do osiągnięcia takiej chwały, jaką On zajaśniał w wielkanocny poranek. Niech Zbawiciel zmartwychwstały rozpromienia nasze doczesne życie. Tego życzymy wszystkim Parafianom i Gościom.

Więcej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 24.03.2024 r.
Chrystus w pochodzie, który tworzyli apostołowie i słuchacze, ścielący swe płaszcze, przybył do stolicy swego kraju jako Król wszechświata, nie okazując swojej wyższości, ale podkreślając pokorę jako miłą Bogu Ojcu, wjechał na osiołku. W ten sposób uświadomił, że należy być wielkim w oczach Bożych, a nie ludzi. Bądźmy takimi Jego wiernymi.

Więcej

5 niedziela Wielkiego Postu, 17.03.2024 r.
Gdy Grecy chcieli zobaczyć Jezusa, On oświadczył, iż nadeszła Jego godzina. Była to godzina męki, śmierci i zmartwychwstania. Przez te wydarzenia uwielbił Boga Ojca, okazując pełne posłuszeństwo w dramatycznych momentach swego ziemskiego życia. W ten sposób odkupił świat i zostawił wspaniały przykład, jak należy być posłusznym Najwyższemu. Słuchajmy zawsze i we wszystkim Boga. Witamy w naszej wspólnocie ks. rekolekcjonistę Krzysztofa Karę i życzymy Mu światła Ducha Świętego w przekazywaniu nam Bożego słowa.

Więcej