Parafia Jastrzębie
II Niedziela Wielkiego Postu 17. III . 2019 r.
Czas Wielkiego Postu jest wezwaniem do nawrócenia . W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Chrystusa ,który wobec uczniów ukazał swoją Boską naturę w cudownej przemianie . Przemieniony i uwielbiony Jezus z Góry Tabor z jednej strony jest zapowiedzią uwielbienia naszego ciała , a z drugiej uświadamia nam potrzebę nieustannej przemiany. Panie dobrze nam tu być - powiedzieli uczniowie do Jezusa na Górze Przemienienia . Dobrze i nam tu być z Jezusem w kościele . Dobrze ,że gromadzimy się dzisiaj- jako nasza wspólnota - wokół ołtarza . I my usłyszymy słowa , które rozległy się z obłoku „To jest Syn mój umiłowany”. Zbliżmy się do Jezusa i powierzmy Mu wszystko ,co nosimy w sercu równocześnie prosząc o łaskę przemiany naszych serc , a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

I. Niedziela Wielkiego Postu . 10 . III. 2019 r.
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Przed nami czas pogłębionej modlitwy i pokuty, który ma nam pomóc w nawróceniu. Wielki Post jest dla nas szansą zwrócenia większej uwagi na rzeczywistość duchową i spojrzenia na życie nie tylko z perspektywy ziemskich potrzeb. „Nie samym chlebem żyje człowiek" - mówi dziś do nas Jezus. Niech te słowa pomogą nam dobrze przeżyć ten ważny okres na drodze naszego zbawienia. Razem z darami chleba i wina ,które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy Go o siłę do wytrwania w nich ,abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana .

Więcej

Środa Popielcowa 6. III. 2019 r.
Od najdawniejszych czasów popiół jest symbolem przemijania i słabości człowieka, a także żałoby i pokuty. Posypanie głów popiołem już w Starym Testamencie było gestem oznaczającym smutek, skruchę, żal, gotowość do nawrócenia. Także i dla nas popiół staje się symbolem wzywającym nas do podjęcia pokuty. Z pokorą pochylmy głowy, aby w dniu dzisiejszym przyjąć na nie wymowny znak popiołu. Włączymy się w pokutę, którą podejmuje cały Kościół, a ofiarami wesprzyjmy cele charytatywne w naszej diecezji .

Więcej

VIII. Niedziela zwykła . 3 . III. 2019 r.
Codziennie docierają do nas potoki wiadomości, dziesiątki komunikatów, sami wypowiadamy też wiele słów , często płyt¬kich, banalnych, nieustannie coś lub kogoś oceniając lub osądzając, dostrzegając drzazgę w oku brata , a nie zauważamy belki we własnym . Nie osądzajmy z pozorów. Chciejmy szanować godność drugiego człowieka i jego dobre imię . Otwórzmy się na działanie słowa żywego, którym jest Jezus Chrystus. Niech On, Jego obecność i Jego nauka wypełnia nas i prowadzi w nadchodzący tydzień który jest 52 Tygodniem Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu pod hasłem : „Młodzi Trzeźwi i Wolni ”. otoczmy młodych naszą modlitwą

Więcej

VII Niedziela zwykła . 24 . II. 2019 r.
Nasz udział we Mszy św. jest nie tylko spełnieniem obowiązku. Stanowi również okazję do modlitwy za siebie i za innych. Ofiara Chrystusa, którą wspominamy i pragniemy naśladować jest dla nas wzorem codziennego poświęcenia. Chrystus przecież oddał swoje życie za każdego z nas. Okazał nam pomoc, na którą sobie nie zasłużyliśmy. Uczynił to z miłości do każdego i każdej z nas. W kolejnej niedzieli synodalnej pragniemy zatem na Jego wzór modlić się za rodziny, które znajdują się wielorakich potrzebach duchowych i materialnych. Niech rozważanie słowa Bożego i przyjęcie komunii św. pomoże nam wypracować postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby rodzin, które żyją wokół nas , a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne Tarnowie .

Więcej

VI Niedziela zwykła . 17. II. 2019 r.
Ciągle oczekujemy Bożego błogosławieństwa . By na nie zasłużyć , codziennie musimy podejmować trud życia zgodnego z zasadami Królestwa Bożego, które wymaga bardzo często wielu wyrzeczeń , a nawet narażenia się na prześladowania . Wiara ,którą wyznajemy w Chrystusa , musi być każdego dnia programem naszego życia. Błogosławieństwa wypowiedziane na nowo dziś przez Chrystusa w „Kazaniu na górze” są najlepszym programem życia dla każdego chrześcijanina . Uczyńmy je programem i naszego życia w drodze do nieba .A ofiarami wesprzyjmy nasze parafialne sprawy.

Więcej

V Niedziela zwykła . 10. II. 2019 r.
Zostaliśmy dziś zaproszeni na niezwykłe spotkanie –na Eucharystię –Mszę św. Pełni nadziei wsłuchujemy się w Słowo Boże i karmimy się Ciałem Chrystusa . Pokładanie całej nadziei w Bogu jest jak wypłynięcie na głębię. Tak uczynił Szymon Piotr. Jego zaufanie słowom Jezusa - wbrew czynnikom zewnętrznym - przyniosło obfity połów ryb. Niech i nasza obecność na Mszy św. będzie wyrazem naszej gotowości do zaufania Bogu w wydarzeniach dnia codziennego.

Więcej

IV Niedziela zwykła . 3. II. 2019 r.
Przychodzimy do świątyni aby wziąć udział w Uczcie eucharystycznej, na której Jezus karmi nasze dusze ze stołu słowa Bożego i stołu Eucharystii. W ten sposób nieustannie daje nam dowody swojej miłości, która - jak to nam dziś przypomni Święty Paweł - jest cierpliwa, nie pamięta złego i nigdy nie ustaje. Człowiek może w swojej wolności odrzucić miłość Boga. Na szczęście Bóg nigdy nie odwraca się od nas, lecz daje człowiekowi możliwość powrotu do Jego miłości. Szczególnym miejscem tego powrotu jest sakrament pokuty i pojednania.- Podczas dzisiejszej adoracji Najświętszego Sakramentu módlmy się o umocnienie naszej miłości do Boga i każdego człowieka

Więcej

III Niedziela zwykła . 27 . I. 2019 r.
Gromadzimy się na dzisiejszej liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą orędzia zbawczego. Treść wypowiadanego do nas słowa przez Jezusa - zmienia nasze serca daje odpowiednio dużo sił, by świat wokół nas czynić lepszym. •Nie zamykajmy więc naszych serc, ale przyjmijmy Jego słowa z wiarą, ufając, że mają one moc zbawczą .

Więcej

II Niedziela zwykła . 20 . I. 2019 r.
Gromadzimy się w niedzielę, w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan ,który przeżywamy pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości ” Staje przed nami Maryja , która podczas wesela w Kanie Galilejskiej przyszła z pomocą nowożeńcom. Maryja jako troskliwa Matka towarzyszy również nam, zarówno w radosnych, jak i trudnych doświadczeniach i zawsze wskazując na Jezusa. Trwajmy i my przy Jezusie i razem z Nim módlmy się o jedność Jego wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym słowie i Komunii Świętej umocni nasza jedność w wierze . A ofiarą na składkę wyraźmy troskę o ogrzewanie naszych Kościołów .

Więcej