Parafia Jastrzębie
3 niedziela zwykła, 23.01.2022 r.
Słowo Boże jest drogowskazem na drodze naszego życia. Jest znakiem dobroci Boga, który dzięki niemu chciał nas pouczyć o Sobie i wskazać drogę zbawienia. Mamy Jego słowo szanować, ale przede wszystkim zachowywać w sercu, aby na co dzień nim żyć. Wtedy przyniesie ono zbawienne owoce dla nas i innych ludzi. Przeżywając niedzielę słowa Bożego, zwróćmy uwagę na ten wielki skarb, jaki każdego dnia, a zwłaszcza w Dzień Pański, daje nam Bóg.

Więcej

2 niedziela zwykła, 16.01.2022 r.
Bogu zależy na ludziach i troszczy się o ich potrzeby, tak jak zatroszczył się o nowożeńców w Kanie Galilejskiej. Wymaga jednak, abyśmy zachowując Jego wskazania, unikali niepotrzebnych ciężarów, które mogą z naszego życia uczynić pasmo cierpień nie do uniesienia. Zaufajmy Najwyższemu i dajmy się Jemu prowadzić po ścieżkach, które nam wyznaczył.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 09.01.2022 r.
Chrystus na początku publicznej działalności przyszedł do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest pokuty w rzece Jordan. Podjął się trudu wynagrodzenia Bogu Ojcu za wszystkie grzechy popełnione przez ludzi. Jego chrzest zapowiadał nasz chrzest, dzięki któremu zostaliśmy włączeni do Kościoła i uwolnieni od grzechu. Bądźmy wdzięczni Bogu za ten wielki dar i żyjmy zobowiązaniami wypływającymi z przyjęcia pierwszego i najważniejszego sakramentu.

Więcej

2 niedziela po Bożym Narodzeniu, 02.01.2022 r.
Trwamy w radości Bożego Narodzenia. Dziękujemy Synowi Bożemu, że stał się człowiekiem, aby otworzyć nam bramy nieba. Wpatrując się w Jego dobroć wobec rodzaju ludzkiego, sami stawajmy się dobrzy dla Niego - przez zachowywanie Bożych przykazań - i dla ludzi, szanując ich godność dziecka Bożego.

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny, 26.12.2021 r.
Najwspanialszą rodziną na świecie była Święta Rodzina. W niej panowała zgoda i prawdziwa miłość, charakteryzująca się poświęceniem dla innych. Rodzina z Nazaretu jest wzorem dla naszych rodzin. Przeżywając Niedzielę Świętej Rodziny módlmy się szczególnie za tegorocznych jubilatów, którzy są znakiem, że sakramentalne małżeństwo może przetrwać każdą burzę, jeśli małżonkowie o to proszą Boga i idą za Jego wskazaniami.

Więcej

Boże Narodzenie 2021 r.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Gościom i Parafianom radości z wypełnienia się Bożych obietnic związanych z naszym zbawieniem, które w narodzonym Jezusie Bóg ukazuje całemu światu.

Więcej

4 niedziela Adwentu, 19.12.2021 r.
Prorok Micheasz mówi o małym miasteczku Betlejem, które za jego czasów było najmniejsze w prowincji Judea. Jednak przez Narodzenie się tam Syna Bożego stało się wielkie. Bóg podnosi to, co małe i pokorne, na wyżyny nieba. Taka jest Jego logika. Uczymy się doceniać to, co jest wzgardzone i lekceważone przez ducha tego świata, gdyż to właśnie często podoba się Bogu.

Więcej

3 niedziela Adwentu, 12.12.2021 r.
Przeżywamy niedzielę radości, ponieważ zbawienie jest blisko. Jak stwierdził prorok Sofoniasz: Król Izraela jest pośród ciebie. Właśnie Jezus, nasz Zbawca, jest pośród nas, aby każdego z nas zbawiać, czyli uświęcać. Uczyńmy wszystko, aby łaska Boża dotknęła nas i nasze rodziny.

Więcej

2 niedziela Adwentu, 05.12.2021 r.
Prorok Jan Chrzciciel był głosem wołającym na pustyni. To oznacza, że wielu głoszone przez niego słowa Boże lekceważyło – był jakby trafiającym w próżnię. Ale to także oznacza, iż słyszeli go ci, którzy szukali Najwyższego w ciszy swojego serca. Oni to otrzymywali odpuszczenie grzechów, a widzialnym znakiem tej rzeczywistości był chrzest w rzece Jordan. My dziś możemy uzyskać odpuszczenie grzechów w sakramencie chrztu i pokuty. Uwalniajmy się od tego, co nas oddala od Boga i Jego słowa, a tym jest grzech. Módlmy się za Kościół na Wschodzie, aby bez przeszkód mógł prowadzić apostolską działalność.

Więcej

1 niedziela Adwentu, 28.11.2021 r.
Wieniec adwentowy z czterema świecami przypomina nam, że przez cztery niedziele będziemy oczekiwać na kolejne w naszym życiu święta Bożego Narodzenia. Chociaż są one cykliczne, to realnie przygotowują nas na spotkanie z Panem w niebie. Zapalona pierwsza świeca wskazuje na ostatniego proroka – Jana Chrzciciela, który bezpośrednio poprzedził objawienie się Mesjasza Pańskiego. Czuwajmy, aby Pan zastał nas przygotowanych, gdy przyjdzie nas sądzić. Módlmy się o dobre przeżycie tego okresu, a także za pasterza naszej diecezji - biskupa Andrzeja, przeżywając dwunastą rocznicę jego święceń biskupich.

Więcej