Parafia Jastrzębie
1 niedziela Adwentu, 03.12.2023 r.
Bóg jest naszym Ojcem, naszym Stwórcą, a my wszyscy dziełem Jego rąk. Jak dzieci mamy słuchać Boga, gdyż On naprawdę chce naszego prawdziwego dobra. Jesteśmy też od Niego zależni, a mimo to popełniamy zło, które nas poniża i nie chcemy się nawracać. Najwyższy jest cierpliwy, ale to każdy człowiek musi zbudzić się z letargu grzechu, aby otrzymać od Wszechmogącego zbawienie.

Więcej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 26.11.2023 r.
Królestwo Chrystusa jest wyjątkowe i jedyne, ponieważ nie będzie miało końca, a jego Władca jest nieśmiertelny. Ma też swoją najszlachetniejszą konstytucję, którą stanowi 8 błogosławieństw, a naczelnym prawem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. To królestwo naszego Zbawiciela urzeczywistnia się już tu na ziemi, ale pełnię osiągnie na końcu świata. Włączeni w takie królestwo, służmy najwspanialszemu Królowi wszechświata.

Więcej

33 niedziela zwykła, 19.11.2023 r.
Dary, które otrzymujemy od Boga, zobowiązują nas do ich dostrzeżenia i odpowiedniego pomnożenia, aby otrzymać od Najwyższego obfitą nagrodę. Każdy człowiek otrzymuje dary i zdolności, ale nie wszyscy mają takie same i w tej samej ilości. Dzieje się tak z woli Bożej dlatego, abyśmy sobie nawzajem służyli. Pomnażajmy Boże dary w sobie i służmy nimi innym.

Więcej

32 niedziela zwykła, 12.11.2023 r.
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie – słowa z księgi Mądrości pouczają, że prawdziwa Mądrość polega na nieustannym patrzeniu na cel ostateczny i podporządkowaniu mu wszystkiego. Celem jest zbawienie i nie można go zdobyć bez wiary w Boga. Boża mądrość jest więc życiem wiarą na co dzień. Troszczmy się o taką mądrość.

Więcej

31 niedziela zwykła, 05.11.2023 r.
Zboczyliście z mojej drogi, dlatego rzucę na was przekleństwo – słowa proroka Malachiasza napełniają lękiem. Chociaż zostały skierowane do ówczesnych kapłanów Starego Przymierza, to jednak wiemy, iż Bóg nie będzie błogosławił tym, co przekraczają Jego przykazania i innych do tego zachęcają. Natomiast pomaga tym, co pilnie przestrzegają zasad, które są istotne, bo bronią prawdziwych wartości.

Więcej

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła, 29.10.2023 r.
Bóg, chociaż przebywa w niebie, chce, aby Go wielbiono także na ziemi. Dlatego polecił Mojżeszowi zbudować Namiot Spotkania, a wybudowaną przez króla Salomona świątynię przejmuje w posiadanie, napełniając ją dymem w dniu poświęcenia. Katolickie świątynie mają szczególne znaczenie, bo w nich przebywa na stałe Bóg, ukryty pod eucharystycznymi postaciami. W rocznicę poświęcenia naszego kościoła dziękujmy Bogu za ten gmach, zbudowany dla Jego chwały i troszczmy się, aby był piękny tak, jak nasze dusze wielbiące Boga.

Więcej

29 niedziela zwykła, 22.10.2023 r.
Głoszenie słowa Bożego, które rodzi wiarę, to zadanie wszystkich wiernych Chrystusowego Kościoła. Wprawdzie Bóg może wzbudzić wiarę w sercu człowieka w cudowny sposób - bezpośrednio przemawiając do niego, jak to było w przypadku króla perskiego Cyrusa. Jednak chce, aby wierzący swoim słowem i przykładem dawali świadectwo o Nim. Rozpoczynając Tydzień Misyjny zwróćmy uwagę na ten istotny obowiązek wypływający z chrztu.

Więcej

28 niedziela zwykła, 14.10.2023 r.
Uczta, o której mówi prorok Izajasz, jest symbolem dobrobytu i radości. Jest też miejscem, gdzie Bóg odsłoni wszystko i pokaże w całej prawdzie. Otrze każda łzę i zniszczy śmierć, a wszyscy będą uwielbiać Boga i Nim się cieszyć. To czeka wszystkich zbawionych na końcu świata. Eucharystia jest zapowiedzią tej uczty. Korzystajmy z tego daru, uczestnicząc w pełni w Uczcie Pana.

Więcej

27 niedziela zwykła, 08.10.2023 r.
Winnicą Pańską był Izrael. Niestety zamiast wydawać swemu Panu dojrzałe winogrona, dawał cierpkie jagody. Dojrzałe winogrona to dobre uczynki zachowywania Bożego prawa - cierpkie jagody to niewierność i odrzucenie Najwyższego. Każdy chrześcijanin jest taką winnicą Pańską i warto postawić sobie pytanie, jakie wydaję owoce? Wszechmogący oczekuje ode mnie dobrych owoców życia Ewangelią.

Więcej

26 niedziela zwykła, 01.10.2023 r.
Wiele dobrych czynów można zmarnować, gdy odrzuca się Boga i w takim stanie się trwa. Najwyższy mówi do proroka Ezechiela, że każdy, kto odstąpił od sprawiedliwości, naraża się na utratę Bożego królestwa. Natomiast nawracający się może osiągnąć wieczną radość, chociaż wcześniej grzeszył. To Bóg zbawia i Jego ocenę należy przyjąć, bo jest ostateczna.

Więcej