Parafia Jastrzębie

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 2012r.

"Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi"

Boże Ciało jest niezwykłym wydarzeniem w życiu każdej parafii. Jest również ważnym dniem dla każdego z nas, jeśli nosimy w sercu miłość do naszego Ojca który jest w niebie i Jego Syna. Wsparci Duchem Świętym w tym dniu wychodzimy na ulice naszych parafii by wspólnie wyśpiewać chwałę Bożą i prosić o Boże błogosławieństwo. W tym roku Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii ubogacił swoją obecnością Ks. Robert Zając misjonarz pracujący w Peru.

Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom i gościom za publiczne zamanifestowanie wiary poprzez uczestniczenie w procesji Bożego Ciała.