Parafia Jastrzębie

Dzień Papieski 9 X 2016 r.

Jak  co  roku  tak i  w niedziele   9 X 2016 r. odbyła  sie  zbiórka  do  puszek  na  żywy  pomnik  św.  Jana  Pawła  II  czyli  stypendia dla  zdolnej  młodzieży,  a  biedniejszej . Także młodzież i z  naszej parafii   korzysta  z tej formy  pomocy.  Po sumie odbyła  się procesja  pod  pomnik  św.  Jana  Pawła  II  przy Zespołe  Szkół . Uświetnił  ją  swoją  obecnością oprócz ks. Katechety  ks. mgr Jacka  Drożdża  ks. rodak  ks. prałat  i  dziekan ze Słowacji  ks. mgr  Edward  Hering.