Parafia Jastrzębie

Powitanie Ojca św. Franciszka na Krakowskich Błoniach przez młodzież i Ks. Katechetę

Wielka  rzesza młodzieży  wita  Ojca  św. przy Ołtarzu na Krakowskich Błoniach . Piękna  kolorowa mozaika  młodzieży  świata ze  187  państw .  Wsród  uczestników  nasz  Ks  katecheta