Parafia Jastrzębie

Uroczystość Wszystkich Świętych 1. XI . 2018 r.

31.10.2018, Wychwalamy dzisiaj Boga za wszystkich świętych, którzy wędrując drogą błogosławieństw, doszli do nieba. Taki sam cel został wyznaczony i nam - Dlatego u Źródła świętości i miłości, Jezusa podczas Najświętszej Ofiary zaczerpnijmy potrzebnej mądrości oraz mocy. Abyśmy wpatrując się w Wszystkich Świętych starali się o ich wiarę, miłość , nadzieję, wierność, męstwo w cierpieniach i zdobyli wieniec chwały . Wśród Świętych , którym dzisiaj oddajemy cześć są i nasi patronowie , których imiona nosimy- uczcijmy ich dzisiaj naszą modlitwą.

Msze św.  dzisiaj będą w  Kościele parafialnym do południa  o godz 7.00 i 10,30 oraz  w Kąśnej i Jastrzębi G. o godz. 9,00 .    Po  południu   zaś stajemy na cmentarzu  ,pochylamy  w zadumie  nasze  głowy nad    grobami  naszych  bliskich  ,naszych przyjaciół , naszych  bohaterów  narodowych i otaczamy ich dusze  serdecznymi  modlitwami .O godz. 13.00  będzie na cmentarzu Msza św. kazanie i procesja   po  cmentarzu, także  i  na cmentarzu przy kościele  modlitwy  za zmarłych. 

                                                

               Jutro Dzień  Zaduszny -  czyli  Wspomnienie Wszystkich   Wiernych Zmarłych . Wyjątkowy  dzień  tym  bardziej pamiętajmy  o  naszych  bliskich zmarłych   chciejmy być  na  cmentarzu  ,przy  grobach  naszych  zmarłych  na wspólnej modlitwie  i na Mszach  św.  Każdy kapłan    odprawia trzy  Msze św.W piątek     więc nabożeństwa  będą :o 7.00 Jutrznia wypominki  i  Msza  św.   z  kazaniem . O godz. 9.00 druga Msza św.

       Po  południu   na  cmentarzu przy Kościele  o godz. 15,00 procesja  i w  Kościele  różaniec  za  zmarłych  z  wypominkami  oraz Msza św. .W piątek  też  będą Msze św. o 16 .00 w Jastrzębi  G, i o 17.00 w Kąśnej.

    Nadto  w  tygodniu I czwartek  piątek i sobota   miesiąca.  Spowiedź , będzie  przy    nabożeństwach   i piątek od 14.00  W  I piątek  nie będzie  wieczornej     

 Niedziela  przyszła pierwsza  miesiąca listopada  adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych .   W przyszłą niedzielę  na     cmentarzu  na „ Rybówkach   odbędzie  się różaniec  za zmarłych ,którzy tam spoczywają   o godz. 13.00 -zapraszamy  - zgromadźmy się jak najliczniej  i zabezpieczmy się  też  na  gorszą   pogodę .

Dzisiaj w dzień  Wszystkich  Świątych     na  Cmentarzu  ,będą wystawione  puszki  na ofiary  na  Seminarium  Duchowne   w  Tarnowie   - pamiętajmy o  darze  serca  z  tej  racji  na Seminarium

Pomagajmy  zmarłym  w te  dni  Mszą  św. Komunią  św. modlitwami i odpustami  które  dzisiaj  i przez  najbliższe dni do  8 listopada  możemy  zyskiwać .

Wierni którzy  nabożnie   odwiedzą  cmentarz i przynajmniej  w myślach  pomodlą się za   zmarłych  zyskują odpust dla dusz  w czyśćcu  cierpiących ; odpust  ten w   dniach od  1 do 8 listopada   jest  zupełny , a w  pozostałe  dni roku   cząstkowy .  Odpustzupełny można zyskiwać   dla   jednej  duszy w czyśćcu   jeden raz  na dzień  pod zwykłymi   warunkami : Komunia św. modlitwa  w intencjach   Ojca  św.       

                             Wierni ,którzy odwiedzą kościół lub  kaplice   w  celu przyjścia  z pomocą duszom   zmarłych  i odmówią  w  nim  Ojcze  nasz  i  Wierzę  w Boga   mogą  zyskać odpust  zupełny pod zwykłymi  warunkami ;  dzisiaj od południa  i cały  dzień    jutrzejszy.

 Do zyskania    odpustu  zupełnego   wymagane jest nadto   wyzbycie  się  przywiązania   do  jakiegokolwiek   grzechu  nawet   lekkiego. Gdy  brak tej dyspozycji odpust będzie  cząstkowy. .  Pomagajmy  więc  odpustami   naszym  zmarłym

Pamiętajmy też o wypominkach,  które składamy na ołtarzu  Matki  Bożej  lub na tace 

          Dzisiaj  rozpoczyna   się   szczególny   Tydzień   modlitw   za  zmarłych  imiesiąc  za  zmarłych więc  przez  cały miesiąc  listopad będzie  różaniec  za   zmarłych o 16,00 wypominki  i  Msza św.

 

Bóg  zapłać   wam Drodzy  Parafianie i goście za  uporządkowanie    cmentarza pięknie wygląda  więc gorąca prośba  aby  tak pięknie  dalej  wyglądał .      .Drodzy mamy Kaplicę  pogrzebową -cmentarną   w której żegnamy naszych  zmarłych ,a która jest naszą chlubą    Pamiętajmy też ,że godzinę przed pogrzebem jest różaniec a w  kościele okazja do  spowiedzi .   Bardzo jesteśmy wdzięczni  za Msze  św. składane przy pogrzebach i prosimy o cierpliwość  bo nie jesteśmy  wstanie  odprawić w krótkim terminie -  przekazujemy je  też  kapłanom rodakom  

Drodzy  Zmarli  nas  na cmentarz     zapraszają i  oczekują przy swoich grobach. My  zapraszamy na tzw.Wiosenny  dzień   zmarłych ,  który  będzie  najprawdopodobniej   w ostatnią niedzielę  czerwca     w  przyszłym roku

 

 

/Na cmentarzu/

                   Bóg  zapłać   za piękny udział w   obecnych  modlitwach   na cmentarzu . Bóg   zapłać     ks. Katechecie    za  wygłoszone wspaniałe   kazanie . Bóg      naszemu  almnowi z Seminarium Duchownego ze  Szczecina ministrantom  p . Kościelnemu i p. Organiście. i  wszystkim obecnym    . Pamiętajmy o  grobach   zmarłych  i chciejmy  być na  cmentarzu trwając w modlitewnym  nastroju  za  dusze  zmarłych naszych  bliskich .   Zdobywajmy też    odpusty .