Parafia Jastrzębie

XXX Niedziela Zwykła 28 .X . 2018 r.

27.10.2018, Dzisiaj wspominamy poświęcenia naszego kościoła czyli uroczystego oddania go do kultu Bożego . Konsekracja naszej świątyni miała miejsce po ostatnim remoncie 28 .V. 1967 r. przez ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza .Kościoły pomocnicze były poświęcone : w Jastrzębi G. jako Punkt Katechetyczny przez bp. Władysława Bobowskiego 1 IX 1985 r. , a w Kąśnej konsekracja miała miejsce 15. XI. 1992 r. przez Ks. Bp. Jana Styrnę . Dziś z wielką miłością i pietyzmem patrzymy na ściany naszych świątyń wspominamy trudny czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych .To piękne święto jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za to ,że mamy swój K o ś c i ó ł , w którym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszkał ,aby być z nami. Z wdzięcznością przypominamy sobie także wszystkie wydarzenia ,radosne i smutne, które miały miejsce w tej świątyni i w których sami uczestniczyliśmy Dziś słowa liturgii , nas pouczają ,że sami jesteśmy świątynią Bożą . Troszczmy się więc o tę świątynię zbudowaną rękami ludzkimi, jak i o świątynię naszych serc , którą Bóg uświęcił w sakramencie chrztu świętego, a którą upiększamy przez całe życie.

                Ciesząc  się  Kościołami  w naszej parafii dziękujemy za  nie  dobremu  Bogu wyśpiewując dziś dziękczynne  Te Deum .     Chcemy też  złożyć  serdeczne podziękowanie i gorące  Bóg  zapłać  wszystkim  troszczącym się o piękno  naszych  świątyń, tak parafialnego  jak i pomocniczych  w Jastrzębi  G. jak i  Kąśnej .Bóg zapłać też za  wszystkie  ofiary tak pięknie przez cały rok  składane na potrzeby naszych  świątyń jak i naszej parafii choćby  i  w  ostatnią   niedzielę  gdzie ofiary  wyniosły  2870 zł 

Dzisiaj  zaś składka przeznaczona na Misje    .

  Nasza parafia ma swoja  stronę  internetowa    trzeba nam z ważniejszych informacji  korzystać  wystarczy  wpisać  adres: www. parafiajastrzebia .pl      

Dzisiaj po Mszy św.  wieczornej  spotkanie  Zespołu  Synodalnego –zapraszamy            

W środę   zakończenie  Nabożeństw Różańcowych bowiem kończy się  miesiąc październik , jednak nie rozstajemy się  z  różańcem , będziemy go odnawiać za zmarłych  przez  listopad .  Kochajmy  różaniec odmawiajmy , zawsze miejmy  go  przy sobie , by  Maryja   broniła  nas od złego.  W  środę na zakończenie   prosimy wszystkie   dzieci by przyszły  na różaniec z planszmi  i naklejonymi obrazkami .  

          W  czwartek      - Uroczystość  Wszystkich Świętych   . Msze św.  w dzień  Wszystkich Świętych  będą w  Kościele parafialnym do południa  o godz. 7.00 i 10,30 oraz  w Kąśnej i Jastrzębi G. o godz. 9,00 .  Zaś po  południu o godz. 13,00 na głównym cmentarzu  ,jak  co roku  Msza św.  koncelebrowana z  kazaniem , które  wygłosi  Ks. Katecheta i procesją po cmentarzu głównym jak i  przy  kościele .

Zgromadźmy się  jak  najliczniej na cmentarzu przy  grobach   naszych  bliskich - zabezpieczmy się  też i na  trudniejsza  pogodę .

  Bóg zapłać wszystkim za uporządkowanie  cmentarza . Pięknie wygląda  -- bardzo też serdecznie dziękujemy za zabieranie  śmieci. Prosimy o pomoc  w trosce o cmentarz i  zabieranie   śmieci  do swoim przy domowych pojemników  .   Mniej przynośmy tych  sztuczności  bo piękny grób to nie  zastawiony ale obmodlony.

W dzień  Wszystkich  Świąt   na  Cmentarzu  ,będą wystawione   puszki  na ofiary  na  Seminarium  Duchowne  w Tarnowie  .                                                                    

Związku  z  dniem Wszystkich Świętych i  Dniem  Zadusznym  przyjmujemy na  wypominki.  Można    złożyć  je    na ołtarzu Matki  Bożej w  Kościele parafialnym  , przed  Mszą św. lub po Mszy św. albo w zakrystii dzisiaj ,a szczególnie  w   Dzień Wszystkich  Świętych , ale nie na cmentarzu .      

W dzień Wszystkich  Świętych  w  szczególny sposób  modlimy się za zmarłych .Nie ograniczajmy się  do   znicza i    kwiatów,ale pamiętajmy  o Mszy św. Komunii  św.  i odpustach  za   zmarłych 

             Od   1 XI  możemy  zyskiwać  odpust  , czyli dostąpić darowania kar  za grzechy i ofiarować  go  za zmarłych . Aby  zyskać   odpust trzeba  spełnić  warunki zwykłe   -  Spowiedź ,Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św. - dowolna oraz  wypełnić   czyn odpustowy ,którym  jest  ; Pierwszego listopada  od  południa  i cały  2 XI za nawiedzenie  kościoła  i  odmówienie w nim   Ojcze  nasz  i  Wierzę  w  Boga    lub   od 1- 8   XI  nawiedzić  cmentarz   i pomodlić się za zmarłych  .

 By  zyskać odpust  zupełny  trzeba  wyzbyć  się przywiązania do wszelkiego  zła . Odpust  zupełny  można zyskać  dla  jednej  duszy w  czyśćcu cierpiącej jeden raz  na  dzień . Ponieważ nie jesteśmy pewni co do odpowiedniej  dyspozycji dlatego  więcej razy  można  wypełniać warunki  wymagane  do   odpustu  zupełnego.

 

By dostąpić odpustu trzeba być w stanie łaski uświęcającej dlatego  przy różańcu   będzie  okazja do  spowiedzi   w kościele parafialnym  w Jastrzębi  G. przed różańcem  od godz. 15.30 i  w Kąśnej  po różańcu   i  Mszy sw.

W piątek Dzień  Zaduszny - czyli  Wspomnienie Wszystkich  Wiernych Zmarłych . Wyjątkowy  dzień  tym  bardziej pamiętajmy  o  naszych  bliskich zmarłych .  Chciejmy być  na  cmentarzu  ,przy  grobach  naszych  zmarłych  na wspólnej modlitwie  i na Mszach  św.. W  Dzień Zaduszny  , każdy kapłan  może  odprawić trzy  Msze św.: za wszystkich  zmarłych . w intencjach papieża i w dowolnej intencji

W  piątek  więc nabożeństwa  będą :o 7.00 Jutrznia , wypominki  i  Msza  św. ,druga Msza św. koncelebrowana z  kazaniem o godz. 9.00 do południa.  Po  południu   na  cmentarzu przy Kościele  o godz. 15,00 procesja  i w  Kościele  różaniec  za  zmarłych  z  wypominkami  oraz Msza św. W piątek  też  będą Msze św. o 16 .00 w Jastrzębi  G, i o 17.00 w Kąśnej.

Nadto  w  tygodniu I czwartek  piątek i sobota   miesiąca.  Spowiedź , będzie  przy  wieczornych nabożeństwach .   W  I piątek  z racji  dnia  za dusznego  nie będzie  naszej  wieczornej  adoracji.                                                                                                                                   Nastąpiła zmiana  czasu  ; Msze św. w  niedzielę będą o tej  samej  porze , zaś w dni  powszednie w tym tygodniu  o 7,00 i 16,00 z różańcem w kościele parafialnym ,a różaniec  w  Jastrzębi G.o godź 16.00  a  w Kąśnej o  16.30

Niedziela  przyszła pierwsza  miesiąca listopada  adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych .   W przyszłą niedzielę  na     cmentarzu  na „ Rybówkach” odbędzie  się różaniec  za zmarłych ,którzy tam spoczywają   o godz. 13.00 - zapraszamy  - zgromadźmy się jak najliczniej  i zabezpieczmy się  też  na  gorszą pogodę

Przeżyjmy jak najlepiej dni za zmarłych i wesprzyjmy   ich  modlitwami.                                                                                  

   Polecamy dziś Gościa Niedzielnego jak i  Niedzielę 

Wszystkim  uczęszczającym do naszych  kościołów , którzy w tym tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny czy inne jubileusze życzymy radości, zdrowia  oraz Bożych łask i darów w codziennym życiu osobistym i zawodowym.

Zmarłych, którzy w ostatnim czasie odeszli do Pana polecamy Bożemu Miłosierdziu.