Parafia Jastrzębie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - 08.09.2018r.

07.09.2018, Kościół świętuje dzisiaj uroczyście narodzenie Maryi, przewidzianej od wieków przez Boga na Matkę Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Narodzenie każdego dziecka jest wydarzeniem radosnym. Radość z narodzenia Maryi jest tym większa, że na horyzoncie dziejów zbawienia pojawiła się istota, której przyjście na świat oznaczało początek wypełnienia zbawczej woli Boga. Przez posłuszeństwo woli Bożej Maryja stała się Matką Syna Bożego, a Jej macierzyństwo rozciąga się na ustanowiony przez Chrystusa Kościół, który kontynuuje zbawczą misję Chrystusa. Maryja w tajemnicy narodzenia jest patronką wspólnoty naszego Kościoła lokalnego – czyli diecezji tarnowskiej i dzisiejsze święto przeżywamy w duchu dziękczynienia za Jej opiekę nad nami.

Oczyśćmy nasze serca w akcie szczerego żalu za nasze
grzechy  i zaniedbania w czynieniu dobra, abyśmy mogli godnie  sprawować Najświętszą Ofiarę.

 

Dzisiaj  Uroczystość  Narodzenia  N .Maryi  Panny  - Głównej patronki   naszej diecezji. Narodziła  się ta  ,która  jest pomostem  między niebem a ziemią,  Bogiem  a ludźmi - inaczej Matka Boża siewna  . Msze  św. dziś      będą w  Kościele parafialnym  o 7.00 ; 9.00  i  18.00 , zaś  w  Jastrzębi  w Kościele  Miłosierdzia Bożego   o  17.00, a w Kąśnej o  18.00   Po każdej  Mszy  św.   poświęcenie  ziarna  siewnego.

 

 

  Wszystkim rolnikom w  nowych  pracach polowych składamy     Szczęść   Boże