Parafia Jastrzębie

XX Niedziela Zwykła 19. VIII. 2018 r.

18.08.2018, Dzisiaj Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby ich obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby obficie karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci, a ofiarami wesprzyjmy druga część wypłaty za remont organów.

Dzisiaj łączmy się  duchem z tymi  którzy spieszą do Maryi na  Jasną Górę  czyli z naszą  XXXVI (36) już  Tarnowska Pieszą  Pielgrzymką.

Dziś też w  jako trzecią niedzielę  miesiąca składka na  wypłacenie remontu organów.   Bóg   zapłać  serdeczny  za ofiary.                        

           Dzisiaj przeżywamy   odpust w Gromniku    i  Gminne Dożynki w  Ciężkowicach. Msza św. dziękczynna  o godz.  14.00

W  tygodniu :

W poniedziałek   wspomnienie św. Bernarda  opata  dok, Kościoła ,we  wtorek  św. Piusa X papieża ;   w środę  N. M .P .Królowej - dziś odpust w Gromniku ku Jej czci; w czwartek  św. Róży z Limy dziewicy,

W piątek  Św.  Bartłomieja    naszego patrona  msze  św. o 7.00 i 18.00 zaś w przyszłą  niedzielę uczcimy   św. Bartłomieja Ap  -  patrona naszej parafii ,  -    odpustem   .

Msze św. w odpust  będą :  w Kościele  parafialnym    o 7,00 ; 9.00 ; 11,00 odpustowa   suma  oraz 16,00 ,w Kąśnej  o 9,00    nie będzie  Mszy  św.  w Jastrzębi  G.  .

Odpustowa sumę odprawi i kazanie wygłosi ks.  profesor  dr habilitowany Kierownik  Katedry Uniwersytetu  Śląskiego ks. Alojzy  Drożdż  Zapraszamy więc serdecznie  na odpustowa sumę  Prosimy o piękną  oprawę odpustu o liczny  udział w odpustowej  sumie ,o chętne  niesienie sztandarów ,obrazów  , dziewczynki o sypanie   kwiatków  , by procesja  była  jak  najokazalsza. . 

            W niedzielę     zyskujemy  odpust czyli  dostępujemy darowania kar  za grzechy  odpuszczone, gdy  spełnimy  warunki  zwykłe  :spowiedź Komunia św.  modlitwa   w  intencjach  Ojca św. a nadto  nawiedzimy  Kościół   i odmówimy  w nim Ojcze nasz   i  Wierzę  w  Boga  oraz  wyzbędziemy   się wszelkiego przywiązania do  zła.   

Skorzystajmy z tej  praktyki i przeżyjmy  dzień  odpustu   jak  najlepiej . Okazja do  spowiedzi  w ciągu tygodnia przy  Mszach św.

  W sobotę     wspomnienie   św. Ludwika.   

W niedzielę  przyszłą  też    Uroczystość  N.M.P. Częstochowskiej. To  w  Najświętszej   Maryi  Pannie , Częstochowskiej  Pani , Matce i Królowej mamy przedziwną pomoc i obronę .

    Rozpoczął się  tygodniowy  odpust w Pasierbcu -  program na afiszu

 

   Polecamy     Gościa Niedzielnego jak i Niedzielę z    ciekawymi  artykułami  .

 

 Biogram:

:

Alojzy

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, ur. 15.03.1950 roku w Nowym Sączu, ukończone I Liceum Nowym Sączu w 1968 roku. Studia teologiczne w Instytucie Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w katach 1968-1974. Święcenia kapłańskie w 1974 roku.

Praca katechetyczna w szkołach średnich w Sędziszowie Małopolskim w latach 1974 -1977. Specjalistyczne studia doktoranckie w KUL w latach 1977-1982 zwieńczone doktoratem. Drugie studia doktoranckie w Accademia Afonsiana – Uniwersytet Laterański w Rzymie i uzyskany drugi doktorat z teologii moralnej i etyki.

W latach 1985 - 2008 – wykładowca teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (w tym samym czasie wykłady zlecone we Lwowie i w Tuchowie).

Habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Moralna ocena konsumizmu”, Biblos, Tarnów 1997 – PAT w Krakowie.

Od roku 1996 głównym miejscem pracy jest Instytut Nauk o Rodzinie KUL (współtwórca tego Instytutu).

Od jesieni 2004 roku przeniesiony do pracy stałej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Tutaj też pełni funkcję kierownika Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości.

Tytuł profesorski nadany przez prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego w październiku 2008 roku.

Autor kilkunastu monografii z zakresu teologii moralnej i etyki w języku polskim i włoskim. W ostatnim dziesięcioleciu – autor ponad dwustu specjalistycznych artykułów w kraju i za granicą.