Parafia Jastrzębie

XVII Niedziela Zwykła 29. VII . 2018 r.

28.07.2018, Gromadzimy się na Eucharystii, by wielbić i dziękować Bogu za wszystko, co od Niego otrzymujemy. On dostrzega bowiem nasze potrzeby , Przenika naszą codzienność i umacnia nas w słabościach. On również i dzisiaj staje pośród nas jako Bóg zatroskany o ludzkie losy i chce nas pokrzepić swoim Słowem i karmić swym Ciałem, abyśmy potrafili dzielić się dobrami duchowymi i materialnymi z bliźnimi i strzegli ich przed wszelkim złem a szczególnie w sierpniu przed pijaństwem .W kolejną niedzielę synodalną zabierzmy P. Jezusa w naszą codzienność i podejmijmy wezwanie Biskupów do trzeźwości w nowym miesiącu ,by jak najlepiej przeżywać trudy, prace i zadania , które nas czekają.

Dzisiaj po  każdej Mszy  św. poświęcenie  pojazdów…  Każdy kierowca może otrzymać  poświęcony obrazek  dla swego pojazdu, a także powinien wesprzeć  misjonarzy grosikiem od przejechanego kilometra, taka akcja trwa  w całej Polsce  prosimy by i nasi kierowcy pamiętali o tym.  

Dzisiaj  też   rozpoczyna się  tygodniowy  odpust  w Nowym  Sączu ku czci Przemienienia  Pańskiego. Program na afiszu . Ks. Prałat i  dziekan  ks. dr  Jerzy serdecznie   zaprasza    do swojej Parafii. 

 Od środy     nowy  miesiąc  sierpień  miesiąc  trzeźwości  stąd dziś  apel Episkopatu Polski . Odpowiadając na  wezwanie  Biskupów  Polski    uczyńmy wszystko  przez modlitwę , przykład  życia  i oddziaływanie apostolskie by cały sierpień  był miesiącem trzeźwości w naszej Ojczyźnie i  w naszej  parafii by trzeźwe były matki  jak i ojcowie a  szczególnie  dzieci.  

 W tygodniu   :

We wtorek  wspomnienie   św. Ignacego  z Loyoli   kapłana   

W środę   pamiętna 74 rocznica Powstania  Warszawskiego dla oswobodzenia  naszej Ojczyzny  i   św.  Alfonsa   Marii Liguoriego  Bp. i dok  Kościoła  założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów .

W czwartek   - 2  sierpnia  zyskujemy odpust zwany  „odpustem  Porcjunkuli”.  

Warunki odpustu to nabożnie nawiedzić Kościół i odmówić w nim: 

Ojcze  nasz , Wierzę w Boga  oraz  przyjąć  Komunię św. . i pomodlić  się w intencjach  Ojca św. oraz  wyzbyć  się  przywiązania   do grzechu nawet lekkiego.

W sobotę wspomnienie  św.  Jan Marii Vianneya  kapłana ,    

W poniedziałek 6 sierpnia   Święto Przemienieni  Pańskiego , które uczcimy  odpustem    w najbliższą     niedziele czyli  5 sierpnia   

            W przyszłą niedzielę Msze  św. .będą    w Kościele  parafialnym o  7.00 :  9.00   ; 11.00 suma odpustowa   i  o 16.00, oraz  Kąśnej  o godz. 9.00    nie będzie Mszy  św.    w  Jastrzębi  Górnej   Zapraszamy wszystkich  do  parafialnej  świątyni ,   by wszyscy  mogli  zyskać odpust .Na  Sumie będziemy  przeżywać piękną uroczystość  25 -lecia  kapłaństwa  Ojców Ksawerego  Skrobisia   naszego  rodaka i  można otrzymać jubileuszowy obrazek  .

 Zapraszamy wiec  na odpustowa sumę    wszystkich  też   Rodaków ,  Gości byśmy  razem  uwielbiali   Boga i wypraszali Jubilatowi   potrzebne  łaski.    

Również  w patronalne święto naszej parafii można zyskać odpust zupełny  trzeba  nawiedzić -  wejść do Kościoła  i odmówić  w nim Ojcze nasz i  Wierzę  w  Boga  oraz  przyjąć  Komunię   św. , pomodlić  się w intencjach  wskazanych przez  Ojca  św. i  wyzbyć się  wszelkiego  zła nawet  najmniejszego  grzechu .

             Zadbajmy na odpust  o piękną oprawę  . Prosimy o  niesienie sztandarów , różańca obrazów  , dzieci o  sypanie  kwiatów, by było jak najwięcej  dzieci  zwłaszcza dziewczynek do sypania  kwiatków ;prosimy też  I Komunijne dzieci o przyjście w komunijnych  strojach   i to  wszystkie z całej parafii  na  sumę o 11.00 i włączenie się w uroczystość odpustową . Drodzy Rodzice  postarajcie  by dzieci  I Komunijne  były na sumie i na procesji  W czasie  odpustu  zachowajmy się   godnie   a  zwłaszcza   w czasie Mszy  św. nie handlujmy     -   uszanujmy procesję  .  Pamiętajmy  o duchowym przygotowaniu się    do odpustu  o spowiedzi i Komunii św. 

Przeżyjmy odpust jako zjednoczenie  z Chrystusem , Okazja do spowiedzi  będzie tak w tygodniu  jak i  w sobotę   od  godz. 17.00

 Nadto  w tygodniu  I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca  sierpnia . Spowiedź będzie w czwartek , piątek i w sobotę   w Kościele parafialnym  od 17.00 oraz przy nabożeństwie nowennowym we wtorek i środę  w Jastrzębi G. i Kąśnej .

Bardzo serdecznie zapraszamy  wszystkich   do   spowiedzi, a szczególnie dzieci  .

W I Piątek  Msza  św.  w Jastrzębi G. o 18.00 , a w Kąśnej o 19,00. W I Piątek jak zwykle nasza   adoracja  do  20.30 najpierw po Mszy św.   dzieci i młodzież   a później Ojcowie i matki,  Mimo wakacji  tym bardziej  pamiętajmy o tej   wyjątkowej adoracji.

W I sobotę nabożeństwo  do Najśw.    Serca  Maryi o godz. 18.00

Niedziela przyszła jest też pierwszą  miesiąca ze zmianą tajemnic różańcowych .    

Do końca  lipca przyjmujemy  zapisy   na  pielgrzymkę  pieszą  z  Tarnowa  do  Częstochowy, później  już tylko  w Tuchowie  w klasztorze  Ojców  Redemptorystów  .  

 

Zasadniczy  remont  organów  dobiegł  końca jeszcze  ostatnie  strojenie  głosów  pod koniec  września  gdy  się organy  trochę  rozegrają  .   

Polecamy religijne gazety Niedziele i Gościa Niedzielnego

  Z  Jezusem Przemienionym  przeżywajmy nadchodzący tydzień.