Parafia Jastrzębie

IX Niedziela Zwykła 3. VI . 2018 r.

02.06.2018, Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że się za nas ciągle ofiaruje, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie wstawia się za nas do Ojca. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, by nawiedził nasze domy, by umocnił nasze rodziny w miłości i zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości, by dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie i oto modlimy się też dzisiejszej w adoracji .

Bóg  zapłać za  udział w  procesji  na Boże Ciało ,była  bardzo dostojna  .Bóg zapłać  za niesienie  obrazów sztandarów  różańca i wszystkim sypiącym kwiaty niosącym  poduszki  , Ochotniczej  Straży  Pożarnej ,ministrantom - wszystkim  za piękną oprawę  . 

Prosimy by każdego dnia oktawy procesja była tak okazała , by niesiono wszystkie obrazy sztandary, by  było dużo dzieci i  młodzieży.  . Bóg  zapłać    za   piękne  ołtarze  i wspaniale  ich wykonanie i tak wiele kwiatów

Dziś o godz. 14.00 Msza św. procesja a później „parafiada” czyli  spotkanie  rodzin  serdecznie  zapraszamy     

W ciągu  tygodnia  Msze  św. o 7.00 i 18,00 z procesjami  w  czasie  oktawy.

Serdecznie  zapraszamy do uczczenia Najśw. Sakramentu tak  rano jak  i wieczór także dzieci pierwszo komunijne  w swoich strojach        

W czwartek  zakończenie „oktawy” Bożego Ciała  o godz. 17.00 i błogosławieństwo  małych dzieci . Przyprowadźmy ich jak najwięcej na 17.00 ,  bowiem w  intencji  dzieci i ich  rodziców będzie Msza  św.  oraz   dla nich pamiątka. W czwartek też    poświęcenie  wianków i  ziół.  

W piątek uroczystość  Najśw.  Serca  P. Jezusa jest to  także dzień  modlitwy    o świętość  życia  kapłańskiego – Msza św   o godz. 17.00  i  jeszcze procesja wieczorem     Uroczystość  ta  zwalnia nas z zachowania  postu  piątkowego   

W  sobotę  zaś  wspomnienie  Niepokalanego  Serca N.M. P.  

W niedzielę 17 czerwca, będziemy przeżywać Diecezjalne Święto Rodziny.  Centralne obchody przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Szczególnie zapraszamy małżonków przeżywających okrągły  jubileusz zawarcia sakramentu małżeństwa. 

 Trwa  nabożeństwo  czerwcowe  przy  Mszy św.  wieczornej

 W związku ze  zbliżającym się  Wiosennym Dniem Zmarłym  prosimy oporządkowanie cmentarza .Prosimy  bardzo     o pomoc w utrzymaniu porządku na cmentarzu  o  zabieranie chętne  śmieci tym  bardziej że już  każdy   za nie płacił  to po co  zostawiać je  przy  cmentarzu  .   Prosimy też o informowanie o zmianach i nowych nagrobkach i grobowcach .   

Polecamy  dzisiaj  nasze  Gazety 
Katolickie z ciekawymi   artykułami