Parafia Jastrzębie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20. V . 2018 r.

19.05.2018, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Na modlących się w Wieczerniku Apostołów wraz z Matką Najświętszą zstępuje Duch Święty wśród szumu wiatru i ognia . Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się i Dobra Nowina o zbawieniu rozlewa się na cały świat, głoszona we wszystkich językach . Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy Ducha Świętego o odnowę każdego i każdej z nas i o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi ! A składką wspierajmy nasze parafialne prace

 

               Dzisiaj  wielkie  święto  naszej wiary :  Zesłanie Ducha  Świętego. Wspomnijmy więc  dzisiaj  nasze bierzmowanie  i dziękujmy za  łaski i dary  Ducha św. Odpust    w Ciężkowicach   Suma  odpustowa  o 11.30  z jubileuszem 60- lecia  kapłaństwa Ojca  Drogosia.

     Dzisiaj  kończy  się Okres    Wielkanocny.   Jutro rozpoczyna się  czas  w  ciągu roku zwykły od jutra odmawia się ponownie  Anioł  Pański          

W poniedziałek  II  dzień  Zielonych  Świąt i Uroczystość   Matki Kościoła- wspólnoty  do  której  wszyscy należymy.   Msze  św.  będą w Kościele o 7.00, 9.00  i 18.00 oraz  w Jastrzębi G . o 1800   i w Kąśnej   o 19.00     Powstrzymajmy się choć trochę  od  pracy i uczestniczmy  we Mszy  św.  

        W  przyszłą  niedziele  w naszej parafii będzie  I Komunia   dzieci kl.  III w liczbie  34    w Kościele Parafialnym  o 10.30    W  sobotę  zaś  będzie pierwsza  spowiedź dzieci  Kl. III  w Kościele parafialnym  od 9.00.  Prosimy  by do spowiedzi przystąpili także rodzice, rodzice  chrzestni oraz goście obecni na  uroczystości I Komunii  św.   Drodzy Rodzice ! I komunia jest wyjątkowym  świętem dziecka i pięknym przeżyciem  dla całej Rodziny i  każdego. - Nie psujmy tego dnia alkoholem - przeżyjmy ten dzień jak najlepiej  wszyscy.   Zachowajmy umiar też w upominkach.  Niech Pan Jezus będzie  najważniejszym  Gościem  w  naszym domu .

 W Czwartek święto  Jezusa  Chrystusa  Najwyższego  i Wiecznego  Kapłana -  uroczystości  w Tuchowie 

Dziś też     trzecia niedziela    miesiąca  i  składka   przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg  zapłać  za  przyjście z pomocą.

    Trwa   Nabożeństwo majowe jak dotychczas.   Do uczczenia  Matki  Bożej  wszystkich zapraszamy i dzieci i młodych i starszych.

W ubiegłą niedziele odbyło się  spotkanie Zespołu  Synodalnego  naszej parafii wraz z Radą parafialną . Zgodnie z poleceniem Synodu rozważaliśmy temat „Modlitwa wspólna w rodzinie”, stwierdzając  ,że jest ona szczególną mocą dla członków  każdej  rodziny. Umocnieniem dla  rodzin  może  być zachęta Ks.  biskupa listem , w parafii Msza św.  z udziałem rodzin raz w miesiącu, czy różaniec rodzinny „rodzina za rodzinę” Rada Parafialna  będzie  kontynuować ubezpieczenie  zwierząt na dotychczasowych  warunkach i realizować swoja działalność. Pragnie urządzić  3 czerwca „parafiadę” z racji  dnia  matki i dziecka  

 

Polecamy dzisiaj Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami

               Rada parafialna 

  Zaprasza więc  na Parafiadę” czyli imprezę dla rodzin z naszej parafii               3 czerwca w godzinach od 14.00 do 21.00 .  

 

Rozpoczęcie  Mszą św. w intencjach  rodzin całej parafii  o godz. 14.00, później  :

- gry i  zabawy dla  dzieci

- występu zespołów  artystycznych

- życzenia dla  mam  

- dla wszystkich uczestników  nagrody 

- poczęstunek  gastronomiczny

 

                   Dyrekcja Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach zaprasza do rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Ciężkowicka szkoła kształci w następujących typach szkół i zawodach    Liceum Ogólnokształcące o specjalnościach:  Klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego, Klasa humanistyczna, medialna z elementami edukacji artystycznej, Technikum o specjalnościach: hotelarstwo, informatyka, usługi fryzjerskie, żywienie i usługi gastronomiczne, Branżowa Szkoła I Stopnia: Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach: murarz - tynkarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, elektryk, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, ślusarz, piekarz, i inne…, oraz Klasa o specjalności kucharz. Ponadto Szkoła Policealna: terapeuta zajęciowy. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.

 

30 maja 2018 roku dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi odbędzie się w Ciężkowicach przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych od godziny 10:00 do 15:00  Międzyszkolny Piknik Edukacyjny połączony z Dniem Dziecka i Dniem Otwartym oraz uroczystym odsłonięciem muralu poświęconego patronowi szkoły. Społeczność szkoły wraz z Dyrekcją zaprasza na powyższe wydarzenia młodzież z parafii Jastrzębia wraz rodzicami . 

                                                         Z wyrazami szacunku

 

                                                       Józef Parys

                                                      Dyrektor