Parafia Jastrzębie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 13 . V. 2018 r

12.05.2018, Kościół w dniu dzisiejszym oddaje cześć Jezusowi, który wstępuje do nieba, aby zasiąść w wiecznej chwale Ojca. Jest jednak nadal obecny w Kościele w swym słowie i w sakramentach, szczególnie poprzez sakrament pokuty oraz Eucharystii. Wniebowstąpienie Chrystusa nadało naszemu życiu nadprzyrodzoną perspektywę. Nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż idziemy przez zie¬mi, to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie, nasza ojczyzna w niebie . By stać się domownikami nieba z pomocą przychodzi nam Maryja , dzisiaj szczególnie jako Ta ,która objawiła się w Fatimie.

Dzisiaj -Wniebowstąpienie Pańskie -święto , które wzywa  nas do patrzenia  za Chrystusem  w  niebo.  Dziś też pierwsze nabożeństwo Fatimskie które będzie - połączone z nabożeństwem majowym.  O godz. 16.00 zbierzemy się  przy kapliczce w Podolinach u  państwa   Koniuszych i z Figurą Matki  Bożej Fatimskiej  w  procesji  przyjdziemy do Kościoła  .Figurę  będą niosły poszczególne stany , a my będziemy towarzyszyć Maryi ze świecami i lampionami - zapraszamy wszystkich                                                                                                                                    Zaś po Mszy  św.  wieczornej spotkanie Rady Parafialnej połączone z Zespołem Synodalnym  -  zapraszamy                                                                                                                                                                W tygodniu  trwa  nowenna  do  Ducha  św. przy  nabożeństwie  majowym  na które  serdecznie  zapraszamy  o  dotychczasowych  godzinach. 

W poniedziałek     wspomnienie  św.  Macieja apostoła,  we wtorek św.  Zofii odpust  w Bobowej, a w środę   św. Andrzeja Boboli  imieniny  Ks. bp . Ordynariusza   -modlimy się  w Jego  intencji , w piątek  św. Stanisława Papczyńskiego  kapłana

Niedziela trzecia  miesiąca o 10.30  Msza  św.  dla dzieci   i  składka    przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg  zapłać  za  przyjście z pomocą 

      W przyszłą niedzielę wielkie  święto  naszej wiary :  Zesłanie Ducha  św. -Zielone Święta    i wielki  Odpust w Ciężkowicach .   Suma  odpustowa  w Ciężkowicach o 11.30 połączona z jubileuszem 6o –lecia kapłaństwa Ojca  Aleksandra Drogosia.  

W niedziele przyszłą kończy się też   czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej  

Każdy wierny po przyjęciu  Najświętszej  Eucharystii po  raz pierwszy  ma  obowiązek  przyjmować  ją przynajmniej raz  w  roku i powinien  to uczynić w czasie   wielkanocnym”

Pomyślmy  czy  wszyscy  w  naszym domu  , rodzinie  spełnili  ten  obowiązek  spowiedzi  i Komunii św.  wielkanocnej .

Zbliża  się  uroczystość  Bożego  Ciała by więc było więcej  czasu  na przygotowanie  ołtarzy to  prosimy  o  taką  kolejności:

I- przy kaplicy III upadku  Mieszkańcy – Wzdłuż drogi i Drążkówki  od państwa Bożeny Marka Kwiek   do  pani    Jadwigi Rąpała   

II- przy    Ośrodku Zdrowia  - Mieszkańcy Budzynia  od państwa Włudyków Zuzanny  i Stanisława   do państwa   Anny i Andrzeja  Kras    

III - przy pomniku  Jana Pawła II  - Mieszkańcy Zagórza  dalszy  ciąg   od Państwa Zofii  Ryszarda Haraf   do państwa Barbary Edwarda Hołda   

IV  przy Kościele    Mieszkańcy  Jastrzębi    od pani Lucyny   Hołda   do państwa    Izabeli  Czesława  Steczyńskich   

Polecamy dzisiaj Gazety Katolickie z ciekawymi artykułami