Parafia Jastrzębie

IV Niedziela Wielkiego Postu 11. III. 2018 r.

11.03.2018, Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Laetare” , co oznacza „radujmy się”. Dziś liturgia czytań pełna jest radości i nadziei, zwłaszcza Ewangelia, w której Święty Jan zapewnia, iż „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” To zapewnienie, wzywa nas do konkretnych działań. Jednym z najbardziej owocnych i skutecznych jest pokuta, która wyraża się poprzez modlitwę, uczynki miłosierdzia, umartwienia, wstrzemięźliwość, post oraz jałmużnę. Podejmijmy je aby pokój i radość wypełniły nasze serca .

Dziś  Misterium  Paschalne przygotowane  przez młodzież i starszych pod kierunkiem Ks.  Katechety o  godz.  14.00  w  Domu  Katechetycznym,  zapraszamy.  

   Gorzkie   Żale w kościele parafialnym o   16.00  z kazaniem, a na dojazdach  po  Mszy św.  o 9.00    – serdecznie zapraszamy    

    Droga  Krzyżowa w piątek  i sobotę o 16.00  w Kościele Parafialnym, zaś tylko   w piątek Droga  Krzyżowa  ze Mszą św. w Jastrzębi  G. o 16.00, a  w Kąśnej o 17.30  .  

   W p i ą t e k  też  o godz. 9.00   Droga Krzyżowa i Komunia św. -      zapraszamy

 

   Zapraszamy  dalej do wpisywania  się do naszej Parafialnej  Księgi  Trzeźwości . 

 

Caritas  naszej Diecezji ciągle prosi o  przekazywanie  1% swojego podatku                                                 

 

Trzeba  też nabywać   Baranki wielkanocne oraz  paschaliki  jako dar dla potrzebujących - składając ofiarę  5 zł.

 

Dzisiaj   można nabywać palmy od pań z Caritas po 5 zł.  jako  pomoc  dla dzieci  w  naszej parafii .

 

Dzis  spotkanie     Zespołu  Synodalnego  po Mszy  św. wieczornej -  zapraszamy   

 

W przyszłą trzecią  niedzielę miesiąca  zapraszamy  na Mszę  św. o 10.30  wszystkie dzieci , a składka przeznaczona jest  na sprawy parafii.

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi informuje , że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I oraz 3, 4-ro, 5-cio i 6-cio letnich do oddziału przewdszkolnego

 

Polecamy  Gazety  Katolickie z ciekawymi  artykułami.