Parafia Jastrzębie

III Niedziela Wielkiego Postu 4.III . 2018 r.

03.03.2018, Gromadząc się podczas niedzielnej Eucharystii uznajemy ,że Chrystus jest dla nas mocą i mądrością a Przykazania Boże, które dzisiaj usłyszymy, są wciąż aktualne. Nie zniewalają nas, ale są „słowami Bożymi, które dają życie wieczne”. Tylko wtedy, kiedy będziemy na serio przyjmowali Bożą naukę i wypełniali Jego przykazania, będziemy głosili całemu światu Chrystusa ukrzyżowanego, który jest „mocą i mądrością Bożą”. Otwórzmy nasze serca i umysły na słowa, które kieruje do nas Bóg. On w Ewangelii wyrzuca przekupniów ze świątyni ,ale jeszcze bardziej pragnie oczyszczenia „ świątyni naszego serca”. Niech czas Wielkiego Postu będzie i dla nas najlepszą okazja do troski o piękno serca przez pojednanie z Bogiem i ludźmi .

Dzisiaj  pierwsza niedziela   miesiąca adoracyjna ze zmianą Tajemnic   Różańcowych. 

Dziś też Misterium  Paschalne przygotowane  przez młodzież i starszych pod kierunkiem Ks.  Katechety o  godz.  14.00  w  Domu  Katechetycznym,  zapraszamy.

Jest też piękny artykuł  w Gościu  niedzielnym o przedstawieniu .      

   Gorzkie   Żale w kościele parafialnym o   16.00  z kazaniem, a na dojazdach  po  Mszy św.  o 9.00    – serdecznie zapraszamy    

    Droga  Krzyżowa w piątek  i sobotę o 16.00  w Kościele Parafialnym, zaś tylko   w piątek Droga  Krzyżowa  ze Mszą św. w Jastrzębi  G. o 16.00, a  w Kąśnej o 17.30  .  

   W p i ą t e k  też  o godz. 9.00   Droga Krzyżowa i Komunia św. -      zapraszamy

 Chętnie  korzystajmy   z nabożeństw   Wielkiego  Postu  Drogi  Krzyżowej  jak i  Gorzkich  Żali . Każdy  katolik  powinien być  na Drodze  Krzyżowej i  Gorzkich  Żalach by  zyskać  odpust dostąpić darowania kar za grzechy; to wielka  Łaska więc  zdobywajmy  zasługi na niebo .Drodzy  rodzice  niech i  dzieci  będą na tych  nabożeństwach nie przy  komputerach .  

 

Dziś też   św.  Kazimierza Królewicza , a w czwartek  dawny dzień kobiet    modlimy się   w ich intencji i wszystkim Paniom życzymy  obfitości Bożych łask na każdy dzień  , szacunku i wdzięczności od wszystkich , a szczególnie  opieki Matki Bożej, tej najwspanialszej Kobiety, którą Bóg dał nam jako wzór do naśladowania .

 

 Są Baranki wielkanocne i paschaliki   jako dar dla potrzebujących -składając ofiarę  5  zł. można już je  nabywać . Wiemy  dobrze ,że  jest to pomoc  szczególnie   chorym  dzieciom  oraz  w tym roku także  starszym            

 Zapraszamy  dalej do wpisywania  się do naszej Parafialnej  Księgi  Trzeźwości     

 

  Od przyszłej  niedzieli  będzie  można nabywać palmy od pań z Caritas po 5 zł.              

Ks. biskup  Ordynariusz  zarządził  aby  w każdej  parafii  był  Zespół  Synodalny, w skład  którego wchodzą: członkowie Rady Parafialnej, katecheci, zarządy Towarzystwa Przyjaciół  Seminarium Duch. Caritasu , nadzwyczajni  szafarze Komunii św.

Pierwsze  spotkanie w przyszłą niedziele po Mszy  św. wieczornej -  zapraszamy    

 

Do 30 kwietnia musimy dokonać rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego.    Zachęcamy do wsparcia dzieł miłosierdzia prowadzonych przez diecezjalną Caritas  

 Polecamy  też    Gazety  Katolickie z ciekawymi  artykułami .