Parafia Jastrzębie

VI Niedziela zwykła . 11. II. 2018 r.

10.02.2018, Msza św. w której uczestniczymy , to wspaniałe świadectwo jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak bardzo troszczy się o niego i jak w dzisiejszej ewangelii oczyszcza i nas z trądu grzechu . To w Kościele możemy zostać uzdrowieni rozgrzeszeni oraz możemy przemienić nasze myślenie i nasze spojrzenie na siebie, na bliźnich, na świat i na Boga. Pomoże nam w tym i nadchodzący Wielki Post oraz rozpoczynający się dziś 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu Niech Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu stanie się okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abstynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie. Można ten fakt wpisać do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Módlmy się do Boga za wszystkich , którzy swoim przykładem życia dają nam wzór radosnego spędzania spotkań w gronie rodzinnym i z bliźnimi bez alkoholu, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie .

  

Bóg  zapłać  za ofiary  dziś   przeznaczone    na Seminarium  Duchowne   w Tarnowie na   tę  ważną dla  każdego  diecezjanina   Uczelnię .

Dziś  zapraszamy  do  naszego  Kościoła parafialnego na 15.30 chorych  starszych wiekiem  będzie najpierw błogosławieństwo chorych Najśw. Sakramentem  na wzór  jak  w Lourdes,  a potem Msza  św.  z odezwą Ojca św.  Franciszka   

Dziś też Czterdziestogodzinne nabożeństwo.   Po każdej Mszy św. będzie adoracja  w kościele  parafialnym od  godz. 8.00do 10.30  dla matek i ojców, od godz. 11.30 dla dzieci, od 12.30 dla mieszkańcy  wzdłuż drogi i przy  Kościele  od godz. 13.30 dla róż różańcowych i dla   członków Caritas,, od  g.14.30 dla mieszkańców Lipek  Przybyłowa i  Zalesia ,a  od   g. 15.30 dla osób starszych

Zaś  w  kościołach pomocniczych  dziś po  Mszy  św. do  godz. 12.00  najpierw   wszyscy starsi potem   dzieci i  młodzież. Zachęcamy do licznego udziału w adoracji. Pamiętajmy, że „czas poświęcony Bogu, nigdy nie jest czasem straconym”.

W środę   wspomnienie św. Cyryla  mnicha  i  Metodego   biskupa  - patronów  Europy,  a także św.  Walentego kapłana     

                   W  Środę  zwaną    Popielcową  rozpoczyna się  Wielki  Post - Msze św. będą w  Kościele  parafialnym o 7.00 ; 9.00 i 16.00 oraz w Jastrzębi G.  o 16.00  i w Kąśnej o 17.00 . Na każdej Mszy św. posypanie  głów popiołem ,  poddajmy się  tej pokutnej  praktyce rozważając słowa : „  Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem                   i  w proch się obrócisz.”.W  Środę  Popielcową  obowiązuje : -powstrzymanie  się od    mięsa czyli abstynencja i   post  ścisły. 

Abstynencja  od mięsa  obowiązuje wszystkich ,którzy ukończyli 14 rok życia aż do  śmierci Post  ścisły  obowiązuje  wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a  nie rozpoczęli 60-tego i polega na trzech  posiłkach  w  ciągu  dnia : 2 razy lekko, a  raz   do sytości .  Prosimy rodziców, aby wprowadzali dzieci w ducha pokuty, mimo tego, iż nie są jeszcze związane obowiązkiem postu.   W  Środę  popielcową nie ma  dyspensy , a składka  ze  Środy popielcowej  przeznaczona jest na cele  charytatywne  w  naszej  diecezji .

Wielki Post to Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Kochajmy te nabożeństwa i zechciejmy  w  nich jak  najliczniej  uczestniczyć .  

 Droga  Krzyżowa  będzie  w kościele  parafialnym dla  starszych w piątek o 9.00 z komunią św.  oraz  w piątek i w sobotę o godz. 16.00 , a tylko w piątek w Jastrzębi G.16.00 a Kąśnej w o 17.30  ze  Mszą  św.    

Gorzkie  Żale będą  w niedziele  w Kąśnej i w  Jastrzębi  G. po  Mszy  św. o godz. 9.00 zaś  w Kościele  parafialnym o 16.00 z  kazaniem -  zapraszamy

Za udział  w  Gorzkich  Żalach i  Drodze  Krzyżowej zyskujemy  odpust  zupełny  pod  zwykłymi  warunkami (Komunia św.  modlitwa  w  intencjach  wyznaczonych przez  Ojca  św. ).
Dzieci  prosimy  aby na Drodze Krzyżowej i  Gorzkich  Żalach   zabierały  obrazki i  wklejały je   na plansze  - .prosimy by jak najwięcej dzieci  skorzystało z tej propozycji      

Środa popielcowa  rozpoczyna także czas  spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej trwający aż do Zesłania Ducha  św. czyli  Zielonych Świąt.                                            

Każdy katolik  w tym czasie  ma wypełnić obowiązek  spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej.

  Wielkim Poście  podejmujemy różnego rodzaju umartwienia .Między innymi niech wielu z nas  zrezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy uzewnętrznić to zobowiązanie składając podpis w Księdze Trzeźwości.  

W  Wielkim Poście  zachowajmy  nastrój powagi, rozmodlenia , wyciszmy radio powstrzymajmy  się choć trochę  od telewizji . Podejmijmy też uczynki pokuty :a zwłaszcza  czyńmy dobro  słowem i  czynem  pamiętając  o potrzebujących . Pamiętajmy  że jest to czas bez zabaw  i wesel  hucznych. Bardzo więc  prosimy Drogich Rodziców, aby przypomnieli  synom i córkom by przeżywali   czas  święty  Wielkiego Postu bez  dyskotek  czy innych imprez                                                                                                                                                                                                 

Także  nie zdobimy  ołtarzy  kwiatami   i nie  śpiewamy  w liturgii radosnego   Alleluja             

Nadto  w  tygodniu od środy popielcowej  do  niedzieli  kwartalne  dni  modlitw  o  ducha  Pokuty

  W  niedzielę przyszłą jaka trzecią   miesiąca  składka  przeznaczona   na potrzeby  naszej parafii zaś na Mszę  św. o godz. 10.30  zapraszamy  wszystkie  dzieci .

Nadal prosimy by l % naszego podatku    przeznaczyć   na cele pożytku publicznego realizowane przez Caritas Diecezji  Tarnowskiej. 

 

Polecamy    Gościa Niedzielnego