Parafia Jastrzębie

I Niedziela Adwentu 3 .XII . 2017 r.

02.12.2017, Z Bożą pomocą rozpoczynamy Adwent , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , podczas którego w sposób szczególny będziemy dawać świadectwo na­szej wiary pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ” Adwent to czas radosne­go oczekiwania na święta Bożego Narodzenia - święta przyj­ścia Zbawiciela. Adwent to również czas , w którym powinniśmy przyjrzeć się naszemu życiu, któ­re jest nieustannym oczekiwaniem. Wciąż bowiem czekamy na spotkanie z Chrystusem, które dokona się na końcu czasów, kiedy nastąpi paruzja , by dać nam udział w szczęściu które Bóg przygotował tym ,którzy Go miłują, a które ani oko nie widziało, ani i ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć .Niech zatem Adwent będzie dla nas sposobnym czasem przygotowania się do udziału w tym szczęściu .

Dzisiaj  pierwsza  niedziela  miesiąca  -  więc    adoracja, a także  zmiana tajemnic  różańcowych .        Najpiękniejszym wzorem  adwentowego  oczekiwania  jest  dla nas  Najśw. Maryja  Panna. . Na  czas  Adwentu  niech każdy  z nas podejmie  stosowne postanowienie   powstrzymania się  od różnych używek czy inny  dobry czyn .                                                 

Adwent to R O R A T Y  , będą w ciągu tygodnia o  16.00- gromadźmy  się jak najliczniej by uczcić Matkę  Bożą. Prosimy dzieci  o świecenie    lampionów będą  na ołtarzu Matki Bożej chciejmy z nich korzystać  . Prosimy  by jak  najwięcej dzieci i wszystkich było  na Roratach. W poniedziałek dzieci  mogą pobrać plansze , a potem kolejno  zbierać obrazki   Przed  Roratami śpiewamy godzinki o Najśw. Maryi  P.  
W poniedziałek św. Barbary dziewicy i męcz. patronki  górników hutników metalowców     i wielu pań- wspierajmy ich  modlitwami.    

                                                                                                                      W środę   wspomnienie  św.  Mikołaja  biskupa  dzień  wzajemnej  dobroci. Zapraszamy do  Kościoła na Mszę  św. i spotkanie wszystkich ministrantów  lektorów  D S M oraz dzieci  z zespołu muzycznego .              W czwartek wspomnienie św. Ambrożego biskupa i doktora Kościoła.                     

W piątek     będziemy przeżywać liturgicznie Uroczystość  Niepokalanego  Poczęcia  N.M.P. - więc      uwielbimy naszą Matkę Najświętszą i złożymy Jej hołd. Msze św. w piątek   będą  w Kościele parafialnym o 7,00, 9.00  i 16,00,oraz  w Jastrzębi G. o 16,00 i Kąśnej o 17,00 .Weźmy z radością  udział  we Mszy św., oraz powstrzymajmy się od prac niepotrzebnych chociaż wiemy, że jest to już  święto nie nakazane .                                      
8 grudnia  w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny od  godz. 12 do  13  jest   godzina  łaski dla całego  świata. Warto  wstąpić  wtedy do  Kościoła  by  polecić  się  opiece Matki Bożej,  a gdy  kto  nie  może  to  niech uczyni  to  w domu.               Jest to też patronalne święto  młodzieży - więc  zapraszamy na  Msze św. młodzież.
W uroczystość Niepokalanego  Pocz. N.M.P  Radio Maryja  przeżywa swoją 26 rocznicę założenia. Radujmy się nim jak i telewizją  „Trwam” niech   one będą  w naszych  domach  .
W przyszłą niedzielę   po każdej Mszy  św.  zbiórka do puszek  na  Kościół Katolicki na Wschodzie    który budzi się do życia  bardzo trudnych warunkach .  
        Rozpoczęła się akcja pomocy dzieciom   Są do nabycia  świece  świąteczne  po 5 zł   przeznaczone na pomoc dla chorych dzieci .Warto więc  nabyć  świece by mieć  udział  w tej wielkiej pomocy drugim . Nabywajmy świece już na początku bo później brakuje. Także  Koło szkolne  Caritas  z Zakliczyna  rozprowadza  świąteczne  paczki po 5  zł Polecamy wszystkim religijne gazet Gościa Niedzielnego i Małego  Gościa  z lampionem na  Roraty dla dzieci i   kalendarze  misyjne.  

 
WYPEŁNIJMY ADWENT DOBRYMI  UCZYNKAM
I