Parafia Jastrzębie

XXXII Niedziela Zwykła 12. XI . 2017 r.

11.11.2017, Gromadząc się na niedzielnej Mszy Św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Jezus wzywa nas do czujności i gotowości na Jego przyjście bo nie wiemy, kiedy nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa do nas skierowane: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia, rozmodlenia byśmy byli gotowi na Jego przyjście .

Dzisiaj solidaryzujmy się   z prześladowanymi za wiarę i modlimy się  za  tych  którzy cierpią dla  Chrystusa .                                                                                                                                 Trwamy w modlitwie za zmarłych . W  tygodniu  różaniec  za zmarłych  z wypominkami o 16,00 w Kościele parafialnym  i Msza św.  wieczorna . Zechciejmy brać udział w  modlitwie różańcowej ,przyjść z pomocą  zmarłym. Dbajmy też o piękno naszego cmentarza.

Msze św. na wyjazdach w Jastrzębi G. we wtorek  jak i  Kąśnej w środę  o 17.00

W tygodniu :

W poniedziałek  wspomnienie  pierwszych męczenników   Polski  świętych  Benedykta , Jana , Mateusza , Izaaka i Krystyna .

 W czwartek  wspomnienie  Małgorzaty  Szkockiej i św. Gertrudy dziewicy .

 W piątek     wspomnienie  św. Elżbiety Węgierskiej zakonnicy .              

 W sobotę  wspomnienie   bł. Karoliny Kózka naszej rodaczki dziew i męcz.

Przyszła niedziela trzecia  miesiąca spotkanie  dzieci o godz. 10.30 -  zapraszamy  wszystkie  dzieci  , a składka przeznaczona na cele parafialne .

Przy wyjściu z Kościoła  są umieszczone wypominki roczne za naszych bliskich zmarłych, które będą czytane w poszczególne niedziele miesiąca przed Mszą św. o godz. 6.50 a Kąśnej i Jastrzębi G. o 8.50 Będą podzielone na  części, ale w modlitwie intencją obejmować będziemy wszystkich zmarłych wypominanych w naszym Kościele.

 Są umieszczone też na stronie internetowej naszej parafii przy Mszach św.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Młodzież, Komitet Obchodów Jubileuszu                60 - lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach serdecznie zapraszają na uroczystości rocznicowe, które odbędą się w dniach 17 oraz 18 listopada . Uroczystości rozpoczną się 17 listopada o godz.1000  Mszą Św. pod przewodnictwem J. E.  księdza bpa Andrzeja Jeża ordynariusza naszej diecezji zaś18 listopada   odbędzie się BAL ABSOLWENTA. Szczegóły rezerwacji miejsc na stronie szkoły. Serdecznie zapraszamy.      

                                                    Józef Parys          

                                          Dyrektor Zespołu Szkół.

W ostatnią  niedziele października rozpoczęła  swoja  działalność  – już w VI kadencji  – nowa nasza Parafialna Rada Duszpasterska – życzymy im   Szczęść Boże. Pierwsze zebranie nowej Rady Parafialnej rozpoczęło się  modlitwą  powitaniem i wzajemnym   przedstawieniem . Po  rozważaniu i zapoznaniu się  ze statutem Radni  złożyli  ślubowanie , a następnie  zostały  przydzielone   rejony  którymi  będą się  zajmować

I tak Kąśna Dolna :

p. Burnus Andrzej Kąśna Górna wzdłuż drogi , Górki  Przybyłów  i część Zalesia

p . Jerzy Stolarski       wzdłuż drogi do Kościoła Matki Bożej :

p. Piotr Kwaśny     Zagórze i Za rzeką :

Jastrzębia Górna :

pani Janina Haraf    wzdłuż drogi do Kościoła Miłosierdzia Bożego, Bobowa ,Dwór

p. Podobiński Stanisław   Borys  ,Koniec Wsi , Łazy

 Jastrzębia Dolna

pani Marta Deś   Podoliny, Podlas ,Kutypówka ,Drążkówka

pani Marzena Bednarz   wzdłuż drogi do stawu i koło Kościoła

p. Krystian Tokarz   Budzyń , Przybyłów

pani Urszula Gucwa   Lipki

p. Rafał Fior   Rybówki , Zalesie

 

Radni wybrali też zarząd ; Przewodniczącym został p. Andrzej Burnus 

Sekretarzem p.  Rafał  Fior  

Rada będzie kontynuować prace poprzedniej, a wiec i  Społeczne Ubezpieczenie Zwierząt. Tymi sprawami będą się zajmować p; Rafał Fior p. Urszula Gucwa .

Rada prosi o zgłaszanie postulatów oraz  by w nieszczęściach kierować się do Radnych w swoich Rejonach.

   Polecamy     Gościa Niedzielnego którego  dziś szczególnie  warto przeczytać.