Parafia Jastrzębie

XXV Niedziela Zwykła 24. I X . 2017 r.

23.09.2017, Chrystus wzywa nas dziś do służenia bliźnim i zdążania do Królestwa Bożego Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w tym co dobre i strzeże nas od rożnych uzależnień. Dlatego dziś w naszych sercach rozbrzmiewa pokorne wołanie do Boga , aby obdarzył swój lud łaską trzeźwości, bo dzisiejsza niedziela w Kościele Tarnowskim jest obchodzona jako Diecezjalny Dzień modlitw o Trzeźwość. Przeżywamy też dziś kolejną niedzielę synodalną, chcemy modlić się o dobre owoce tego wydarzenia dla nas wszystkich. Chcemy także rozważyć na czym polega pobożność maryjna i jak może nam pomóc w naszych wysiłkach modlitwa różańcowa.

 

Dzisiaj  w  naszej diecezji modlimy się o trzeźwość i łączymy się z pielgrzymami  do Szczepanowa ,którzy  modlą się o trzeźwość u  Św. Stanisława  ze Szczepanowa  patrona  trzeźwości,    

W  tygodniu :

W poniedziałek  wspomnienie  błogosławionego  Władysława   z Gielniowa     

W środę wspomnienie  św.  Wincentego a Paulo  kapłana 

W   czwartek   wspomnienie   św. Wacława męczennika 

W piątek   święto  Św.   Archaniołów :Michała , Gabriela i Rafała ,

W sobotę  wspomnienie św. Hieronima  kapłana i dok .Kościoła,

 

 Niedziela przyszła jest  też   I  niedzielą miesiąca -      adoracyjna ze    zmianą tajemnic różańcowych .

W niedzielę  rozpoczęcie   Nabożeństw  Różańcowych ,bowiem  rozpoczyna się październik. Uczcijmy  więc naszą  najlepszą Matkę -  Maryję   różańcem . Gromadźmy się  jak  najchętniej  na różańcu ; tak   starsi  jak i młodzież i dzieci,  tym bardziej , że  za odmawianie  różańca  możemy  zyskać odpust  zupełny zaś za  Litanie  do  Matki Bożej  i modlitwę do Św. Józefa - cząstkowy . Warto więc zyskiwać odpusty by ofiarować je za siebie  czy  za zmarłych , bo oni  bardzo  potrzebują naszych odpustów  zwłaszcza  gdy odejście  ich było  niespodziewane czy tragiczne, a i my będziemy  mieć  prawo  do  nieba .

 

              Wierni ,którzy  odmawiają różaniec  w kościele lub  kaplicy zyskują odpust  pod  zwykłymi warunkami / Komunia św. modlitwa w  intencjach  Ojca  św. / Do zyskania odpustu wymagane jest nie tylko odmawianie  paciorków lecz także nabożne rozważanie tajemnic różańcowych . Cząstkę różańca należy  odmawiać bez przerywania  z zapowiadaniem poszczególnych tajemnic .

W  niedziele  w KOŚCIOŁACH  POMOCNICZYCH   RÓŻANIEC będzie po   Mszy  św.  o  godz.  9.00. Zechciejmy więc  pozostać i  włączyć  się  w tą piękną  modlitwę  

  W  Kościele parafialnym    najpierw będzie  nabożeństwo Różańcowe na które złoży się cząstka różańca  Litania do Matki Bożej , czytanka  modlitwa Pod Twoją Obronę   i Do Ciebie o św. Józefie, Komunia św. . Zaś po różańcu  będzie Msza  św.  –prosimy by jak najwięcej  zostawało nas na Mszy św. by jak  najlepiej uczcić  Matkę Bożą  

Na  nabożeństwach w Kościołach Pomocniczych jak i  w Kościele  parafialnym dzieci i młodzież  będą losować  i zabierać  piękną  figurkę  Matki  Bożej z Guadelupe    do  swoich  domów i  zawierzać Jej  swoją  rodzinę , pozostali  zaś będą zbierać obrazki   i układać w piękny  obraz , pobierając  na  pierwszym  różańcu plansze które   na ostatnim różańcu  złożymy  na ołtarzu Matce  Bożej  .

 

Odłóżmy  na czas  nabożeństwa  różańcowego  nasze prace ,by  wziąć udział w  nabożeństwie tym bardziej że modlimy się  potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny  ,     za  rodziny  naszej parafii  i    każdego z nas .

 

Dzisiaj i  w najbliższe  niedziele  można  złożyć podpis pod petycją o  zmianę  ustawy o  zabijaniu  nienarodzonych  chorych  dzieci. Pamiętajmy o PESEL i całej nazwie miejscowości

 

Bóg  zapłać za ofiary z  ubiegłej  niedzieli  - wyniosły 4510 zł  

 

W ramach międzynarodowej inicjatywy „Koronka na Ulicach Miast Świata”,  zapraszamy  do wspólnego odmówienia KORONKI    DO   MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   na naszym skrzyżowaniu ulic przy    Kościele  koło pomnika  Jana Pawła II w czwartek,           28 września o godz. 15:00   Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę członków  Caritas  Przyjaciół  Seminarium Duchownego  Rady  Parafialnej   i  wszystkich .  

 

Ks. Bp  Ordynariusz   ogłosił  na dzień  15 października   wybory  do Rad Duszpasterskich w całej  diecezji na nową 5-letnią  kadencję    . Stąd  musiało się   odbyć w ubiegłą  niedziele zebranie  Rady  w naszej parafii by podsumować 5 –letnią  działalność i by wyrazić   podziękowanie  za dotychczasową  piękną pracę.    W  Radzie  zgodnie ze  statutem można być  trzy  kadencje.  Czworo  Radnych  pracowało 15  lat , a nawet więcej.  W imieniu  całej parafii  wyrażamy im serdeczne podziękowanie   za troskę     o  sprawy  parafii  wielką  życzliwość serdeczność dobroć. Są to panie : Janina  Haraf  i  Barbara  Hołda i panowie :  Franciszek  Kiełbasa  Ryszard  Broniek  .W  każdej kadencji  przedstawiciele  Rady  czynili  wiele  dobra.  Tak było i  w tej  upływającej kadencji. Wielką pomocą  było też ubezpieczenie zwierząt i troska  o  sprawy parafii informowanie o różnych problemach .Za wszelkie dobro wielkie  im Bóg  zapłać  

Do  8 października  trzeba podać kandydatów  na Nową Radę , każdy więc  może  zgłosić swojego przedstawiciela. Trzeba napisać  nazwisko i  imię na kartce  i złożyć w  najbliższe dwie  niedziele    na składkę , czy przy  wyjściu  z Kościoła  .   

Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich mogą  być  pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 łat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką

                   Polecamy     gazety  religijne czyli    Gościa Niedzielnego z ciekawymi artykułami  .