Parafia Jastrzębie

29 niedziela zwykła, 22.10.2023 r.

21.10.2023,
Głoszenie słowa Bożego, które rodzi wiarę, to zadanie wszystkich wiernych Chrystusowego Kościoła. Wprawdzie Bóg może wzbudzić wiarę w sercu człowieka w cudowny sposób - bezpośrednio przemawiając do niego, jak to było w przypadku króla perskiego Cyrusa. Jednak chce, aby wierzący swoim słowem i przykładem dawali świadectwo o Nim. Rozpoczynając Tydzień Misyjny zwróćmy uwagę na ten istotny obowiązek wypływający z chrztu.

 

fot. Numbercfoto / Pixabay

 

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

- w sobotę święto świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów


Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Dziękujemy za składkę na parafię z ubiegłej niedzieli w kwocie 5220 zł.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić rocznicę poświęcenia naszego kościoła.

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w dni powszednie:

w Kąśnej Dolnej o 16.30,

w kościele o 17.00

i w Jastrzębi Górnej o 17.30.

Natomiast w niedziele w kościele o 15.30, a w kaplicach po Mszach św.


W czwartek klasy ósme poprowadzą różaniec i zostaną na Mszę św. wieczorną w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

W tym tygodniu różaniec poprowadzą:

w poniedziałek Róża z. Marii Kukuła,

we wtorek Róża z. Zofii Stolarczyk,

w środę Róża z. Stanisława Pociechy,

w czwartek klasy VIII,

w piątek kl. II,

w sobotę kl. I,

w niedzielę Caritas.

 

Kartki na wypominki listopadowe i roczne znajdują się na bocznych ołtarzach. Wypominki listopadowe będą czytanie przez cały miesiąc pół godziny przed wieczorną Mszą św., a roczne - od pierwszej niedzieli grudnia.

 

Dziś odbywa się liczenie wiernych. Prosimy powoli opuszczać świątynię.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Trwajcie w miłości! oraz czasopism misyjnych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące miesięczny dochód nieprzekraczający kwoty netto: 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie.

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Maria Zięcina, l. 85. Jej nieśmiertelną duszę polećmy Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu...