Parafia Jastrzębie

2 niedziela Wielkiego Postu, 05.03.2023 r.

04.03.2023,
Abraham otrzymuje polecenie od Boga, aby opuścił swój kraj i rodzinny dom, gdyż Najwyższy chce Mu dać inny, a nadto otrzyma Boże błogosławieństwo, czyli szczególną Jego pomoc, która sprawi, że jego imię będzie sławne. Patriarcha okazał posłuszeństwo i stał się ojcem wszystkich wierzących. Również my powinniśmy słuchać Boga, zachowując Jego przykazania. W ten sposób otrzymamy błogosławieństwo w życiu doczesnym, a po śmierci szczęśliwe życie wieczne.

 

Autor: Pexels

Źródło: Pixabay

Licencja: CCO

 

Przeżywamy pierwszą niedzielę marca i dzień modlitwy, postu oraz solidarności z misjonarzami.

Zmiana tajemnic Róż Różańcowych będzie po prymarii.


Dziękujemy za ofiary do puszek z ubiegłej niedzieli na pomoc Ukrainie w kwocie 2406 zł oraz za rzeczowe dary złożone do paczek.

Przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszki ofiarę na fundusz misyjny Ad Gentes.


Od 26 do 31 marca br. nasza parafia będzie przeżywać misje. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.


Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:

Drogi Krzyżowe w piątki

o godz. 16.00 w Kąśnej Dolnej,

o 17.00 w kościele parafialnym

i o 17.30 w Jastrzębi Górnej

oraz Gorzkie Żale w niedziele o 15.30 w kościele parafialnym, a w kaplicach po Mszach świętych.


Zachęcamy do nabywania baranków i paschalików Caritas w cenie 10 zł.


W sobotę rozpoczniemy nowennę do św. Józefa przed uroczystością ku czci Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

 

Uczniów klas VIII zapraszamy na spotkanie na plebanii o godz. 16.00: ze Szkoły Podstawowej nr 2 i z Kąśnej we wtorek, a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w środę.


Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Promyczka Dobra, Miłujcie się oraz czasopism misyjnych.