Parafia Jastrzębie

23 niedziela zwykła, 04.09.2022 r.

03.09.2022,
Roztropność, o której mówi Jezus w Ewangelii, charakteryzuje się podejmowaniem odpowiednich decyzji. Chrześcijanin to ten, kto opowiada się za Bogiem, mimo trudności związanych z przezwyciężaniem świata i własnych słabości. Bóg jest godzien wszelkiego poświęcenia, gdyż tylko On zbawia. Trwajmy zatem w Nim.

 

Autor zdjęcia: letitiaalvares10

Źródło: Pixabay

Licencja: CCO

 

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

- w czwartek uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – głównej Patronki naszej diecezji.

 

Dziś po prymarii zmiana tajemnic Róż Różańcowych.

 

Dziękujemy p. Markowi Padołowi za podsypkę do podjazdu przy kaplicy w Kąśnej Dolnej oraz wszystkim, którzy się przyczynili do jego powstania.


Przypominamy, że w naszej parafii trwa kurs przedmałżeński. Konferencje są głoszone w piątki i soboty o godz. 19.00.


W czwartek na Mszach świętych poświęcenie siewnego ziarna.

 

Do 20 września br. trwa rekrutacja na 5-letnie studia magisterskie z teologii oraz 2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Studia te, przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej. Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

 

Zapraszamy na spotkania w soboty:

Dziewczęcą Służbę Maryjną (DSM) o godz. 9.00,

kandydatów na ministrantów o godz. 10.00,

ministrantów i lektorów (LSO) o godz. 11.00.

 

Natomiast spotkania Grupy Młodzieżowej będą się odbywać w piątki po wieczornej Mszy św., z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej:

Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się! oraz czasopism misyjnych.