Parafia Jastrzębie

5 Niedziela Wielkanocna, 15.05.2022 r.

14.05.2022, Jezus daje nowe przykazanie miłości, którego normą jest Jego miłość do każdego człowieka, polegająca na poświeceniu się dla niego aż do oddania życia. Zachęca nas, abyśmy przez praktykowanie Jego miłości czynili lepszy świat.

 

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:
- w poniedziałek święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski - dzień imienien ks. biskupa Andrzeja Jeża – ordynariusza naszej diecezji,
- w środę wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera.

Dziękujemy za składkę na parafię.

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza (ministrantów i lektorów) w poniedziałek po wieczornej Mszy św.


Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych

w dni powszednie w Kąśnej Dolnej o 17.00, w kościele parafialnym o 17.30, a w Jastrzębi Górnej o 18.00;

natomiast w niedziele: w kościele parafialnym o godz. 15.30, a kaplicach po Mszach św.


Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbędzie się w środę po Mszy św. wieczornej.

 

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na 5-letnie studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Uczelni.


Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się oraz czasopism misyjnych.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej powinny w terminie do 20 maja 2022 r. zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą
i uzyskujące miesięczny dochód nieprzekraczający kwoty netto: 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

W minionym tygodniu na naszym cmentarzu pochowaliśmy śp. Władysławę Jaszczur, l. 85, Marię Tokarz, l. 68 i śp. Lucjana Rączkę, l. 71. Ich nieśmiertelne dusze polećmy Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu...