Parafia Jastrzębie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21.11.2021 r.

20.11.2021, Królestwo Chrystusa jest wieczne, ale objawi się w pełni dopiero na końcu świata. Zbawiciel pragnie, aby było obecne także na tym świecie i dlatego zaprasza do niego wszystkich ludzi. Jednak tylko nieliczni chcą, aby On panował w ich życiu. To ci, którzy zachowują Jego przykazania i liczą się z Bogiem na co dzień. Przeżywając Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, chciejmy wybierać Jego królestwo i do niego należeć, bo tylko ono nie przeminie.

 

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:
- w poniedziałek wspom. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,
- w środę wspom. św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i współbraci męczenników.


W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent i nowy rok liturgiczny.

Roraty w naszej parafii będą codziennie o godz. 17.00, z wyjątkiem niedziel i uroczystości Matki Bożej Niepokalanej. Zapraszamy na nie wszystkich, a szczególnie dzieci.


Wsparcie dla uchodźców będzie można okazać w przyszłą niedzielę ofiarą składaną do puszki.

 

Dziękujemy za składkę na parafię, za wykonanie poręczy przy schodach w kaplicy w Kąśnej oraz pewnej osobie za montaż ekranu na chórze.

 

W przyszłą niedzielę będą do nabycia świece Caritas w cenie 7 zł oraz opłatki na stół wigilijny. Ofiary złożone przy ich odbiorze przeznaczymy na organistę.

 

Wypominki listopadowe połączone z odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia są czytane w dni powszednie pół godziny przed Mszą św. wieczorną, a roczne będą czytane od pierwszej niedzieli grudnia.

 

Parafialny Zespół Synodalny będzie miał spotkanie w środę po Mszy św. wieczornej na plebanii.

Kandydatów do bierzmowania, czyli uczniów klas ósmych zapraszamy na wypominki i wieczorną Mszę św. w
czwartek.

Spotkania:

kandydatów na ministrantów - w czwartek o godz. 15.30,

ministrantów i lektorów - w piątek o godz. 15.30,

grupy młodzieżowej - w piątek po Mszy św. wieczornej

Dziewczęcej Służby Maryjnej - w sobotę o godz. 10.00.

 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa
Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się.

W ostatnim tygodniu z naszej parafii odeszli do wieczności śp. Krystyna Sokół, l. 73 i śp. Antoni Hołda, l. 72.
Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu...