Parafia Jastrzębie

26 Niedziela zwykła 26. 09. 2021 r.

25.09.2021, . Jezus słowem wyrzucał złe duchy z opętanych. W Jego ustach słowo miało moc czynienia cudów. Św. Jan jest zazdrosny o władzę wyrzucania złych duchów w imię Jezusa przez tych, którzy z nimi nie chodzili. Zbawiciel uczy, że kto ten dar otrzymał od Boga stanowi z Nim i jego uczniami jedno. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną poświęconą relacji między słowem Boga, a słowem ludzkim - prośmy Najwyższego, aby nasze słowa były zawsze budujące, a nie gorszące

. W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:


- w poniedziałek wspom. św. Wincentego a Paulo, prezb.,
- we wtorek wspom. św. Wacława, męcz.,
- w środę święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała,
- w czwartek wspom. św. Hieronima prezb. i dokt. Kośc.
- w piątek wspom. św. Teresy od Dzieciątka Jezus zak. i dokt. Koś.
- w sobotę wspom. Aniołów Stróżów.
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Dziś w naszej diecezji obchodzimy dzień modlitw o trzeźwość. Dziękujemy za składkę na parafię z ubiegłej niedzieli w kwocie 3140 zł. W przyszłą niedzielę będzie zmiana tajemnic Róż Różańcowych po prymarii.

   Spotkanie kandydatów do bierzmowania, czyli uczniów klas VIII będzie w środę na Mszy św. wieczornej.

 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota października. W piątek godzinna  adoracja od godz. 16.00, po niej różaniec i  Msza św. Spowiedź pół godziny przed Mszami, a w piątek od 16.00 – 17.00.

  Nabożeństwa Różańcowe w naszej parafii będą: W KD o 16.30, w kościele parafialnym o 17.00 i w JG o 17.30. Po  nabożeństwie w kościele parafialnym dzieci będą losowały figurkę MB i otrzymają pamiątkowe obrazki, które będziemy rozdawać także w kaplicach.

 Kandydatów na ministrantów zapraszamy w środę o godz. 16.00 do kościoła, LSO w czwartek po Mszy św wieczornej, a DSM  w sobotę o godz 10.00.

  Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa
 Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się oraz kalendarzy z wieńcami w cenie 5 zł.
  W dniu dzisiejszym w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych.