Parafia Jastrzębie

24 Niedziela zwykła 12. 09. 2021 r.

11.09.2021, Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi... i wiem, że wstydu nie doznam. To słowa proroka Izajasza o Mesjaszu. Chrystus przyjął na siebie obelgi, zniewagi i niesprawiedliwy wyrok, aby przez cierpienie zbawić świat i być przykładem dla ludzi. Taki sam los czeka jego naśladowców. Dzisiejsza beatyfikacja ks. kardynała Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Czackiej ukazuje nam, że kto cierpi z Jezusem osiągnie zwycięstwo i wieczne szczęście.

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:


- we wtorek święto Podwyższenia Krzyża św.,
- w środę wspom. MB Bolesnej,
- w czwartek wspom. św. Korneliusza pap. i Cypriana bpa i męcz.
- w sobotę święto św.  Stanisława Kostki, zak                                                                                                                                                                                                                                                                    
  Dziś rozpoczęliśmy Tydzień Wychowania w Polsce i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

Jutro będzie kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie. O niesienie figury i odmawianie różańca prosimy różę zelatorki Barbary Krakowskiej.

Składka w przyszłą niedzielę będzie na parafię, a do puszek na Uniwersytet Papieski.
   Wydział Teologiczny w Tarnowie zaprasza na studia magisterskie z teologii oraz Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej. Druga tura rekrutacji rozpoczęła się 1 września i będzie trwać do 20 września 2021 r. Studia te przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej.
 Szczegółowe informacje na stronie:  wt.diecezja.tarnow.pl


  W ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędą się w tym tygodniu spotkania z uczniami klas VIII ze SP nr 1 w środę o 16.30, a SP nr 2 i z Kąśnej w czwartek.

Rodziców kandydatów do bierzmowania zapraszamy we wtorek po Mszy św. wieczornej.


  Wszystkich pragnących śpiewać podczas liturgii zapraszamy na spotkanie w środę po Mszy św. wieczornej na plebanię.
 

DSM zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 10.00 na plebanię. Kandydatów na ministrantów zapraszamy w poniedziałek o godz. 16.00 do kościoła.
 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa
 Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się, a także Kalendarzy Rolniczych w cenie 25 zł, oraz z wieńcami w cenie 5 zł.

 

W ubiegłym tygodniu pochowaliśmy na naszym cmentarzu śp. Józefa Kiełbasę  l. 85. Polećmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie...