Parafia Jastrzębie

15 Niedziela zwykła 10. 07. 2021 r.

10.07.2021, Prorok Amos chociaż żył na terenie królestwa Judy został przez Boga posłany do królestwa Izraela, aby głosić słowo Pańskie. Nie podobało się to prorokowi Amazjaszowi, który był przy królu Izraela, ale nie wypełniał dobrze prorockiej misji. Prorok ma głosić słowo Boga nie patrząc na względy ludzkie. Jezus wysyła uczniów, aby wszędzie głosili słowo Boże i wypędzali szatana. Dziś Kościół głosi nam słowo Boga, ale czy my słuchamy tego orędzia, które ma moc?

  W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

- w poniedziałek wspom. św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i męcz.,

- we wtorek wspom. św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników,

- w czwartek wspom. św. Bonawentury bpa i dokt. Kośc.,

- w piątek wspom NMP z Góry Karmel.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Dzisiejsza składka jest na WSD w Tarnowie.

W przyszłą niedzielę składka będzie  na parafię.

 We wtorek kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. wieczornej procesja z figurą MB Fatimskiej  wokół kościoła, w czasie której będziemy odmawiać różaniec. O niesienie figury i odmawianie różańca prosimy Różę z. Lucyny Hołda.

Przypominamy, że Główny Urząd Statystyczny do 30 września br. prowadzi obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Można to uczynić drogą  internetową lub w urzędzie statystycznym w gminie. Szczegóły znajdziemy w gablocie.

W ubiegłą niedzielę na poszkodowanych w czasie wichur w okolicach Nowego Sącza zebraliśmy 5804 zł. Bóg zapłać.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli Miłujcie się. 

 W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności śp. Zofia Hołda l. 68. Polećmy jej nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu...