Parafia Jastrzębie

Niedziela Palmowa, 28.03.2021 r.

27.03.2021, „Hosanna Synowi Dawidowemu” tak śpiewał lud Jezusowi wjeżdżającemu do Jerozolimy na osiołku. Dziś upamiętniamy to wydarzenie poświęcając palmy na początku każdej Mszy św. i biorąc udział w procesji. Jednak ta niedziela jest też niedzielą męki Pańskiej, którą będziemy rozważali słuchając opisu cierpienia i śmierci Zbawiciela. Miłość Boga ukazana w tych wydarzeniach niech pobudza nas do refleksji nad ceną naszego zbawienia. Módlmy się także za młodzież w Światowy Dzień Młodzieży, oraz V synod naszej diecezji.
1. W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy Triduum Paschalne:
 
- Wielki Czwartek
 
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, a po niej adoracja  w ciemnicy do godz. 22.00 w takim porządku:
- od godz. 19.30 mieszkańcy Kąśnej Dolnej,
- od godz. 20.30 mieszkańcy Jastrzębi Dolnej i Górnej. 
 
- Wielki Piątek
 
Adoracja  Pana Jezusa w ciemnicy przysiółkami i tak:
- od godz. 8.00 Zalesie,
- od godz. 9.00 Lipki,
- od godz. 11.00 Przybyłów,
- od godz. 12.00 Borys,
- od godz. 13.00 domy przy kościele,
- od godz. 14.00 Budzyń,
- od godz. 15.00 Kutypówka, Drążkówka i Nowy Świat.
Drogi Krzyżowe będą w kościele parafialnym o godz. 10.00, na którą dzieci przyniosą skarbonki caritas i o 16.30, w Kąśnej Dolnej będzie o 9.00, a w Jastrzębi Górnej o 11.00.
W  tym dniu nie można udzielać Komunii świętej poza liturgią Wielkiego Piątku, która rozpocznie się o godz. 17.00. W czasie adoracji  krzyża - w tym roku ze względu na pandemię - całuje go tylko celebrans, a wierni przyklękają, bądź się skłaniają.
Ofiary z adoracji krzyża zostaną przeznaczone na Ziemię Świętą. Na zakończenie przeniesiemy Jezusa do grobu i będziemy adorować do godz. 23.00 w takim porządku:
- od godz. 18.30 ojcowie,
- od godz. 19.30 matki,
- od godz. 20.30 młodzież.
W tym dniu obowiązuje post ścisły – od 18 – 60 i abstynencja od pokarmów mięsnych dla osób, które ukończyły 14 rok życia. 
 
- Wielka Sobota
 
Poświęcenie pokarmów od 8.00 – 12.00  co godzinę w kościele parafialnym, w KD o 9.00, a w JG o 10.00.
Po południu będzie adoracja przysiołkami:
- od godz. 12.00 Podoliny,
- od godz. 13.00 Łazy,
- od godz. 14.00 Bobowa,
- od godz. 15.00 mieszkańcy wzdłuż drogi  do kaplicy w Jastrzębi Górnej,
- od godz. 16.00 mieszkańcy wzdłuż drogi od kaplicy w Jastrzębi Górnej w stronę kościoła,
- od godz. 17.00 Za Rzeką.
O godz. 18.00 rozpoczniemy liturgię Wielkiej Soboty  poświęceniem ognia.
 
2. W przyszłą niedzielę rezurekcja o godz. 6.30, a po niej Msza św. Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego.
 
3. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
Drogi Krzyżowe w Wieki Piątki
- o godz. 10.00  i 16.30 w kościele parafialnym,
- o godz. 9.00 w Kąśnej Dolnej,
- o godz.  11.00 w Jastrzębi Górnej;
Gorzkie Żale w niedziele w kościele parafialnym o godz. 15.30, a w kaplicach po Mszach św.
 
4. Dziękujemy za składkę na parafie, która wyniosła 3171 zł i na rekolekcjonistę. Przyszedł rachunek za ogrzewanie kościoła i kaplic oraz salek katechetycznych w wysokości 11000 zł. Składka na jego pokrycie będzie w przyszłą niedzielę.
 
5. Spotkanie LSO w poniedziałek o godz. 16.30, które będzie przygotowaniem do Triduum Paschalnego.
 
6.  Od jutra Msze św. wieczorne w kościele parafialnym będą o godz. 18.00.
 
7. Grupa Dunajec - Biała w dniach 6-20 kwietnia organizuje nabór wniosków o przyznanie pomocy. Szczegóły znajdują się  w gablocie.
 
8. Jest organizowany plebiscyt na najlepszego katechety. Szczegóły znajdują się w gablocie.
 
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Miłujcie się.