Parafia Jastrzębie

Intencje pogrzebowe + Stanisława Harafa

10.01.2021,

L.P

Intencje pogrzebowe + Stanisław Haraf

 1.  

Od żony

 1.  

Od córki Wiolety z mężem

 1.  

Od syna Dominika z narzeczoną

 1.  

od córki Katarzyny z rodziną

 1.  

Od córki Sylwii z rodziną

 1.  

Od Anny Pazgan z rodziną

 1.  

Od Stanisławy i Aleksandra Jurkiewicz

 1.  

Od sąsiadów Jolanty i Aleksandra Chmielewskich z Zabrza

 1.  

Od sąsiadów Zofii i Ryszarda Sroków z Czchowa

 1.  

Od Teresy i Józefa Szymańskich

 1.  

Od Stanisława i Marii Podobińskich

 1.  

Od Marii i Bogumiły Baniak

 1.  

Od Haliny i Józefa Deś

 1.  

Od Elżbiety i Grzegorza Brończyk

 1.  

Od Jana Wójcika z Kąśnej Dolnej

 1.  

Od Piotra i Agaty Hołda z rodziną

 1.  

Od Sławka i Pauliny Stolarskich

 1.  

Od Stanisława Włudyki

 1.  

Od koleżanki Barbary z mężem

 1.  

Od kuzyna Wiesława Jurkiewicza z żoną

 1.  

Od Rafała Gaborka z rodziną

 1.  

od Anny i Bogdana Ludwa

 1.  

od Józefa i Krystyny Cygan z Krakowa

 1.  

Od Stanisławy i Edwarda Mruk

 1.  

Od Tomasza Mruk z rodziną

 1.  

Od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach

 1.  

Od Teresy i Jana Mordawskich z rodziną

 1.  

Od Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Ciężkowicach

 1.  

Od Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Ciężkowicach

 1.  

Od Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Ciężkowicach

 1.  

Od sąsiadki Stanisławy Jurkiewicz

 1.  

Od Agaty Mruk

 1.  

Od Jana i Haliny Wargulec

 1.  

Od Teresy i Kazimierza Wolskich

 1.  

Od sąsiadów Hołdów z Lipek

 1.  

Od Stowarzyszenia Regionalnego Pogórzan z Jastrzębi

 1.  

Od Iwony i Tomasza Kiełbasa z dziećmi Patrycją i Karolem

 1.  

Od Rafała i Sabiny Jurkiewicz z synem

 1.  

Od sąsiadów Teresy i Roberta Jurkiewicz

 1.  

Od Grażyny i Kazimierza Ludwa z rodziną

 1.  

Od Koła Gospodyń z Jastrzębi Górnej

 1.  

Od Antoniego Hołdy

 1.  

Od Pawła Gaborek z rodziną

 1.  

Od Józefa i Małgorzaty Kukuś

 1.  

Od Elżbiety i Marka Osysko

 1.  

Od Janiny i Zbigniewa Kucharczyk

 1.  

Od rodziny Pociechów

 1.  

Od Dyrekcji i Pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach

 1.  

Od Bożeny i Jacka Dziubanów

 1.  

Od Edwarda i Teresy Krzyżkowskich z rodziną

 1.  

Od Marii i Lucjana Radźko

 1.  

Od Marka i Agnieszki Kucharczyk

 1.  

Od Zofii i Jana Jurkiewicz z Budzynia

 1.  

Od Barbary Krakowskiej wraz z córka Małgorzatą

 1.  

Od sąsiadów Steczyńskich i Słowików

 1.  

Od Iwony i Bogdana Steczyńskich

 1.  

Od Dyrekcji i Pracowników Publicznego Przedszkola w Jastrzębi

 1.  

Od Józefa i Janiny Miłkowskich z Ciężkowic

 1.  

Od Izabeli i Czesława Steczyńskich

 1.  

Od rodziny Heringów

 1.  

Od Katarzyny i Sławomira Tubek z córką

 1.  

Od Marzeny i Roberta Bednarz z dziećmi

 1.  

Od Renaty i Mirosława Kiełbasy z dziećmi

 1.  

Od szwagierki Eli z mężem

 1.  

Od Stanisława i Janiny Hołda

 1.  

Od Bogusławy Maniak

 1.  

Od Zbigniewa i Agnieszki Jurkiewicz z dziećmi

 1.  

Od szwagra Jerzego Hołdy z rodziną

 1.  

Od Jakuba, Bartłomieja i Kacpra Hołda

 1.  

Od szwagra Grzegorza Hołda z żoną Agatą

 1.  

Od Oli, Agi i Michała z rodzinami

 1.  

Od Radnych Miejskich w Ciężkowicach

 1.  

Od Radnych Miejskich w Ciężkowicach

 1.  

Od Radnych Miejskich w Ciężkowicach

 1.  

Od Roberta Warzyckiego

 1.  

Od Barbary i Krzysztofa Łyczko z rodziną z Wielkiej Wsi

 1.  

Od Zbigniewa Harafa z rodziną

 1.  

Od Danuty Pierzchały z rodziną

 1.  

Od kolegi Tadeusza Wargulec z żoną

 1.  

Od Kazimierza Harafa

 1.  

Od Teresy i Jacka Maksymowskich z rodziną

 1.  

Od siostrzeńca Łukasza z narzeczoną

 1.  

Od siostry Marii z rodziną

 1.  

Od Lucyny i Andrzeja Burnus

 1.  

Od brata Jana Harafa

 1.  

Od sąsiadów Adamczyków

 1.  

Od Pauliny

 1.  

Od rodziny Haraf ze Zbytowej

 1.  

Od chrześniaka Piotra z żoną Katarzyną

 1.  

Od Zespołu Regionalnego Pogórzanie

 1.  

Od Zespołu Regionalnego Pogórzanie

 1.  

Od Zespołu Regionalnego Pogórzanie

 1.  

Od Renaty Drzazga z rodziną

 1.  

Od Renaty i Antoniego Maraś

 1.  

Od pracowników Przetwórni w Kąśnej Dolnej

 1.  

Od Agaty i Andrzeja Gaborek z rodziną z Lipek

 1.  

Od koleżanek Katarzyny – Magdaleny i Moniki z rodziną

 1.  

Od Daniela Kwiek z rodziną

 1.  

Od rodziny Zemburów

 1.  

Od Anny i Stanisława Szczepańskich

 1.  

Od Zespołu Regionalnego Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej

 1.  

Od Marty i Stanisława Deś z rodziną

 1.  

Od rodziny Ignaczaków

 1.  

Od szwagra Zdzisława Hołdy z rodziną

 1.  

Od Koła Gospodyń Wiejskich w Falkowej

 1.  

Od Michała Koralika

 1.  

Od Janiny Haraf z rodziną

 1.  

Od Krystyny Kiełbasa z rodziną

 1.  

Od Pauliny i Jacka Deś

 1.  

Od Koła Gospodyń Wiejskich z Jastrzębi Dolnej

 1.  

Od Genowefy i Krzysztofa Kubator ze Zborowic

 1.  

Od Ireny i Mirosława Muzyków z Ciężkowic

 1.  

Od Małgorzaty Deś z rodziną

 1.  

Od Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Jastrzębi

 1.  

Od Jacka i Justyny Sternal

 1.  

Od Leopolda i Danuty Sternal

 1.  

Od sąsiadów Kapałków

 1.  

Od Wacława Prażucha, sekretarza Powiatu

 1.  

Od Rady Sołeckiej z Siekierczyny

 1.  

Od Jana i Barbary Wójcik

 1.  

Od Marzeny i Grzegorza Wójcik

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach

 1.  

Od sąsiadów córki Katarzyny – Bednarzy, Kaczmarczyków i Szatków

 1.  

Od pracowników piekarni G. S. Ciężkowice

 1.  

Od Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka

 1.  

Od Stanisława Kuropatwy, Radnego Powiatu Tarnowskiego

 1.  

Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach

 1.  

Od Jana Pytki byłego komendanta Komisariatu w Ciężkowicach

 1.  

Od rodziny Faberów

 1.  

Od Bogdana Stasza – wójta Gminy Gromnik

 1.  

Od Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

 1.  

Od Janusza Klucz z rodziną

 1.  

Od Anny Górskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

 1.  

Od Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

 1.  

Od Edwarda Czesak

 1.  

Od Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie

 1.  

Od Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie

 1.  

Od Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie

 1.  

Od Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie

 1.  

Od Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie

 1.  

Od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach

 1.  

Od Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zborowic

 1.  

Od Krystiana Zielińskiego

 1.  

Od Dyrektora, Wychowawców i Wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu

 1.  

Od Matki Chrzestnej Stefani Włudyka

 1.  

Od Stefani i Władysława Włudyków z rodziną z Lipek

 1.  

Od Grzegorza i Jadwigi Włudyka

 1.  

Od kolegów z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie

 1.  

Od Anny i Tadeusza Majewskich

 1.  

Od Anny i Rafała Majewskich

 1.  

Od Marcina Szymczyka

 1.  

Od Józefa Sądka z rodziną

 1.  

Od Danuty i Tomasza Jurkiewicz

 1.  

Od Anny Łabuz z rodziną

 1.  

Od Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego

 1.  

Od Krystyny i Stefana Kubica

 1.  

Od Radnych Rady Powiatu Tarnowskiego

 1.  

Od Krystyny i Władysława Kiełbasa

 1.  

Od Janusza Stanucha z rodziną

 1.  

Od Krzysztofa i Wojciecha Haraf

 1.  

Od rodziny Haraf z Łazów

 1.  

Od Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Tarnowskiego

 1.  

Od Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Tarnowskiego

 1.  

Od Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Tarnowskiego

 1.  

Od Poseł Prawa i Sprawiedliwości Anny Pieczarki

 1.  

Od Krystyny i Jana Maciaszek z rodziną

 1.  

Od wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła

 1.  

Od Lucyny i Aleksandra Bajorek z Rzepiennika Biskupiego

 1.  

Od Wiesława Krajewskiego Posła na Sejm RP

 1.  

Od sąsiadów Sylwii i Krzysztofa Madej z córkami

 1.  

Od sołtysów Gminy Ciężkowice

 1.  

Od Wojciecha Skrucha, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego z rodziną

 1.  

Od Rady Nadzorczej i Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

 1.  

Od Dyrektora i Pracowników Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Ciężkowice

 1.  

Od firmy ALMARCO z Zakliczyna

 1.  

Od Zakładu Pogrzebowego JASICA

 1.  

Od Teresy Kwiek

 1.  

Od Jana Gucwy z Lipek

 1.  

Od Jana Tabiś z rodziną

 1.  

Od kolegów z zespołu OKTAWA z Jastrzębi

 1.  

Od Janusza Kowalskiego

 1.  

Od Anny i Łukasza Deś

 1.  

Od Kazimierza Miłkowskiego, sołtysa Turska

 1.  

Od Małgorzaty i Pawła Gucwa

 1.  

Od Heleny i Stanisława Wójcik

 1.  

Od Józefy i Janusza Michalik

 1.  

Od Marty Haraf z żoną

 1.  

Od Kazimierza i Dariusza Hołda z rodziną

 1. O

Od Renaty i Grzegorza Kwiek

 1.  

Od Janiny i Ryszarda Haraf

 1.  

Od Haliny i Lucjana Kiełbasa

 1.  

Od Łukasza Harafa z rodziną

 1.  

Od Romana Urbasia

 1.  

Od Ochotniczej Straży Pożarnej z Jastrzębi

 1.  

Od Rady Sołeckiej wsi Jastrzębia

 1.  

Od rodziny Broniek i Bania

 1.  

Od Anny i Mateusza Mruk

 1.  

Od rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębi

 1.  

Od Małgorzaty i Rafała Fior

 1.  

Od Grażyny i Mariusza Gucwa

 1.  

Od Haliny i Wiesława Dzieża z Krakowa

 1.  

Od Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach

 1.  

Od Ochotniczej Straży Pożarnej z Falkowej

 1.  

Od pełniącego funkcję Burmistrza Gminy Ciężkowice Stanisława Krawca i pracowników Urzędu Gminy Ciężkowice

 1.  

Od pełniącego funkcję Burmistrza Gminy Ciężkowice Stanisława Krawca i pracowników Urzędu Gminy Ciężkowice

 1.  

Od Zarządu i Biura - Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

 1.  

Od Zenony, Joanny i Grzegorza Jurkiewiczów z rodziną

 1.  

Od Stanisławy Kwiek

 1.  

Od Zbigniewa i Danuty Górowskich

 1.  

Od Katarzyny i Piotra Steczyńskich

 1.  

Od kuzyna Bogdana Tabiś z rodziną

 1.  

Od Bożeny i Marka Kwiek

 1.  

Od Jadwigi i Ryszarda Dzierzkowskich

 1.  

Od kolegów Dominika

 1.  

Od firmy STANUCH z Ciężkowic

 1.  

Od Andrzeja Kiełbasa z żoną i córką

 1.  

Od Krystyny i Leszka Budzyńskich

 1.  

Od kuzyna Piotra Tabiś

 1.  

Od Rudolfa Kiełbasa z żoną

 1.  

Od Marty i Krzysztofa Kwiek z rodzinom

 1.  

Od Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej im. Jana Muchy w Ciężkowicach

 1.  

Od Justyny i Krzysztofa Martyna

 1.  

Od Urszuli i Marka Gucwów

 1.  

Od Katarzyny i Ryszarda Lampa

 1.  

Od Mateusza i Natalii Deś

 1.  

Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruśniku

 1.  

Od rodziny Zwolenników z Kąśnej Dolnej

 1.  

Od taksówkarzy z Ciężkowic

 1.  

Od Pauliny Kuczaj z rodziną

 1.  

Od Małgorzaty i Grzegorza Kania

 1.  

Od Wioletty i Marka Wołkowiczów z Bogoniowic

 1.  

Od Dominika Harafa

 1.  

Od Celiny i Mieczysława Włudyka z dziećmi

 1.  

Od Małgorzaty i Dariusza Sowa

 1.  

Od Doroty i Bogusława Kiełbasa

 1.  

Od byłego komendanta komisariatu Policji w Ciężkowicach Artura Romana

 1. o

Od Andrzeja i Małgorzaty Stanuch

 1.  

Od sąsiadów Katarzyny i Marcina Baniak

 1.  

Od Dyrektora, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr. 1 w Jastrzębi

 1.  

Od Jerzego i Eweliny Kiełbasa

 1.  

Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kipsznej

 1.  

Od rodziny Bielów z Falkowej

 1.  

Od Danuty i Stanisłąwa Tabiś z Zabrza

 1.  

Od Małgorzaty i Janusza Cygan

 1.  

Od sąsiadów Włodzimierza Kiełbasa z rodziną

 1.  

Od Doroty i Leszka Stanuch z rodziną

 1.  

Od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach

 1.  

Od chrzestnego Jana Jurkiewicza z żoną

 1.  

Od Marty i Grzegorza Mruk z rodziną

 1.  

Od Dyrekcji i Pracowników Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

 1.  

Od Rady Rodziców i Uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jastrzębi

 1.  

Od firmy: Usługi Geodezyjne Andrzej Wrzos

 1.  

Od Janiny i Wojciecha Patyk

 1.  

Od Grażyny Kras

 1.  

Od Magdaleny Kopczyńskiej

 1.  

Od Władysława Olszówka

 1.  

Od Krzysztofa Płaczek

 1.  

Od Zarządu Powiatu Tarnowskiego

 1.  

Od Marka Karasia, wójta Gminy Rzepiennik