Parafia Jastrzębie

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu, 03.01.2021 r.

02.01.2021, Mądrością od Boga jest Jego słowo i to nie tylko mówione, ale przede wszystkim, to które przyjęło Ciało, czyli druga Osoba Boska - Jezus. On nas gromadzi wokół swego ołtarza, abyśmy na co dzień żyli mądrością Najwyższego płynącą z Ewangelii i w ten sposób stawali się ludźmi szlachetnymi dając innym dobry przykład.

1. W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:
- w środę uroczystość Objawienia Pańskiego.
2. Dziś po prymarii zmiana tajemnic Róż Różańcowych. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto chrztu Pańskiego, które zakończy okres Bożego Narodzenia.
3. W środę będziemy obchodzić Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Na zakończenie Mszy św. poświęcimy złoto, kadzidło, mirrę i  kredę. W tym dniu po Mszach świętych kolędnicy misyjni przy wyjściu z kościoła będą zbierać  ofiary na misje., a Msze św.  w naszej parafii będą według porządku niedzielnego.
4. Dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i kaplic przy kolędowych spotkaniach, które wyniosły 10812 zł., oraz dzisiejszą składkę na poszkodowanych w czasie pożaru.
5.   W pierwszy  czwartek będziemy modlić się o powołanie kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Spotkanie aspirantów  o godz. 14.00.
6. Są do nabycia nowe numery czasopism: Miłujcie się i Niedziela.
7. Ks. Kanonik dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie jego mamy lub  w swoich domach modlili się za śp. Balbinę Pazdan, którą polećmy Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu...