Parafia Jastrzębie

22 Niedziela zwykła 30. 08. 2020 r.

29.08.2020, Jezus wzywa do zapierania się siebie i podejmowania swojego krzyża, którym jest życie wolą Bożą, czyli zachowywanie Bożych przykazań i wypełnianie obowiązków wynikających z naszego powołania. Tylko wtedy gdy stracimy życie dla Jezusa odzyskamy je. Natomiast żyjąc po swojemu i nie licząc się z Bogiem zmarnujemy ten cenny dar na zawsze, gdyż zasłużymy na wieczną karę. Prośmy Boga, aby udzielił nam swojej mocy do życia zgodnego z Ewangelią.

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy

- w czwartek wspomnienie   św. Grzegorza, pap. i doktora  Kościoła

         We wtorek rozpoczniemy nowy rok szkolny i przeżywać będziemy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Dzieci, rodziców, nauczycieli i młodzież zapraszamy na Msze św. do kościoła parafialnego o godz. 18.00 . do kaplicy w KD też o 18.00 i do JG o 19.00.

         Przeżywamy       niedzielę synodalną. Dziś odpust w Chojniku. W

przyszłą niedzielę będzie składka do kopert na organistę.

         W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota

września. Ze spowiedzi można skorzystać w każdy dzień pół godziny

przed Mszą Św., a w piątek godzinę. Godzinna adoracja w pierwszy

piątek rozpocznie się o 17.00, a zakończy litanią do NSPJ i aktem

oddania.

W tym dniu będziemy modlić się za misje i wspierać je

materialnie.

         Katechezę  przedmałżeńską rozpoczniemy w najbliższy piątek o

godz. 19.00 w parafialnym kościele.

         W pierwszą sobotę miesiąca pół godziny przed Mszą św. wieczorną

różaniec, który poprowadzi Róża z. Marii Amrożkiewicz.

         Od 4 - 8 września będzie w Tuchowie odpust.

         Zachęcamy do nabywania  i czytania prasy katolickiej

Umocnieni udziałem w Eucharystii idźmy z Bożym

Błogosławieństwem w nowy tydzień pracy , a  dzieci  i

młodzież w kolejny  rok  nauki   .

 

 Ujednolicenie  Modlitw

Decyzja biskupów dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to "Zdrowaś Maryjo" (nie "...Mario"), "błogosławionaś Ty między niewiastami" (a nie np. "błogosławiona jesteś"). KEP wskazuje, że we fragmencie "módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej" powinno się stosować przecinek przed "teraz".

Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa "O mój Jezu" (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą "dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia", oraz wezwanie "O Krwi i Wodo" z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono, jako obowiązującą formułę "...któraś wypłynęła..." (nie "wytrysnęła").

Wyjaśniając zmianę ostatniej modlitwy zaczerpniętej z "Dzienniczka" św. s. Faustyny zwrócono uwagę, że sama s. Faustyna używa różnych brzmień: "wytrysła" (Dz. 83 i 309), "wytrysnęła" (Dz. 187), "wytrysłaś" (Dz. 813). "W oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (»Jezu, ufam Tobie« z r. 1993 oraz »Bóg bogaty w Miłosierdzie« z 2014 r.) używa się formy »wypłynęła« nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa: »jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda«" - zwrócono uwagę.

Dla użytku modlitewnego Kościół zgodnie ze swoim prawem przyjmował przez wielki formuły, które mogły nieco odchodzić od tekstu źródłowego i nadal pozostawały autentyczną interpretacją teologiczną źródła, np. mszalna formuła "Panie nie jestem godzien" czy modlitwa "Ojcze nasz”,

W modlitwie "Ojcze nasz" KEP zwraca uwagę na fragment "I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego" i proponuje, by w modlitwie nie pisać "złego" wielką literą, pozostając przy dotychczasowej tradycji liturgicznej i biblijnej.

Wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa "Aniele Boży" oraz fatimska "Modlitwa Anioła".

 .

Nowe wezwania litanii loretańskiej

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła też polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej. Wezwania, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim "Matko miłosierdzia" (po "Matko Kościoła"), "Matko nadziei" (po "Matko łaski Bożej"), "Pociecho migrantów" (po "Ucieczko grzesznych").

Zaznaczono, że wezwania "Matko miłosierdzia", które w polskiej wersji litanii już było w użyciu po wezwaniu "Matko łaski Bożej", odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu. - Nie można dokładać dodatkowych wezwań np. "Królowo świata", tylko dla dokończenia symetrycznej frazy melodycznej - zwrócił uwagę sekretarz Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. Dominik Ostrowski.

Podkreślił, że w litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego "należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań".

Nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

Litania loretańska nazywana jest także litanią do Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza wersja tego rodzaju modlitwy powstała w XII wieku we Francji, nie zachowała się. Utrwaliła się wersja używana od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Stąd nazwa litania loretańska. W 1587 roku papież Sykstus V związał z jej odmawianiem przywilej odpustu. W roku 1631 zakazano wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie.